Petőfi Népe, 2008. szeptember (63. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-01 / 204. szám

A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK mm »äs Kakaós csiga: 59PVdb Paradicsom: 149 Ft/kg E2öi9n 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ LXIII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM, ARA: 100 FT, ELŐFIZETVE: 79 FT A KISPAL ES A BORZ TAGJAI NEM SÉRTŐDTEK MEG, HOGY LOVASIT A CSÍK ZENEKAR KÍSÉRTE SIÓFOKON ► 11. OLDAL HELYBE JÓN AZ INFORMÁCIÓ MÁR JAKABSZÁLLÁSON IS / Fűtéstechnikai Szakáruház www.plan.hu Kecskemét, Kurucz krt. 28.Te!.: 76/481-716 ümszCsoport »8 Nyitva: H-P.: 7-17-lg Szó.: 8-12-ig Kecskemét, Alföld Áruház Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szó: 9-13-ig Korszerű épületgépészeti megoldások! Kondenzációs-és vegyestüzelésű kazán Melegvíztárolók, bojlerek, Csaptelepek Radiátorok, Fűtés, víz szerelvények Szaniterek, Zuhanykabinok, Napkollektorok EGY PERCBEN Mindent a munkaadóért? Az itthon végzett felmérésekből kide­rül, hogy közel 180 ezer ember túlórá­zik; a legtöbben a feldolgozóiparban, az építőiparban, a kereskedelemben, valamint az egészségügyben, a legke­vesebben pedig ban. IDŐJÁRÁS Ma túlnyomóan felhős Időre van kilátás, de csa­padék nem való­színű. A hőmér­séklet csúcsér­téke 29 fok körül alakul. ► 7. OLDAL pénzügyi szektor- ► 8. OLDAL Politikai sakkjátszma A volt koalíciós párt, az SZDSZ nem fogadja el azt a programot, amit a miniszterelnök a minap hozott nyil­vánosságra. Az igazság pillanata a költségvetés szava­zásánál jön el. ► 10. OLDAL A pécsiek elvitték a kupát Az egykori legendás testnevelő, Hor­váth István emlékére 22. alkalommal megrendezett felkészülési tornán a Pikker PTE Pécs csapatával játszott döntővel felérő kézilabda-mérkőzést a kiskunhalasi alakulat. ► 12. oldal LAPSZÉL A sorscsapás egy negyvenes férfi ké­pében került elém a minap, a bank­automatánál. A halászgatyás vezér­hím a farzsebéből húzta elő tárcáját, majd abból a bankkártyáját. A kár­tya után a cetli (gondolom, a PIN kó­dot rejthette), az olvasószemüveg, a szemüvegtörlő szarvasbőr kendő, és a kéz izzadságát elhárító papírzsepi ke­rült elő. A számkód begépelése - ko­mótosan, megfelelő hatásszünetekkel - csak ezután következett. Nem akar­tam feladni, mert hittem, hogy már csak a pénz és a motyók elpakolása van hátra. Ekkor jött a kegyelemdö­fés: a tranzakció nem sikerült! Kezdő­dött minden elölről: tárca farzsebből ki, új bankkártya elő... Öt és fél perc után sikítva elmenekültem, -emma­E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula A Petőfi Népe honlapja: www.petotinepe.hu Információs és szórakoztató portál: www.baon.hu Becsöngettek Ma reggel kezdetét veszi a 2008/2009-es tanév az általános iskolákban. Van, ahol már a hétvégén megtartották a tanévnyitót, de akad több olyan intézmény is, ahol egy kicsit megtoldották a szünetet, és csak mára, az első tanítási nap reggelére időzítették az ünnepi köszöntést. Kecskeméten ma mintegy ezerszáz kisdiák lépi át a suli küszöbét, és kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Felvételünkön az Arany János iskola 1/a osztályos tanulói ismerkednek új környezetükkel - igaz, még erős szülői háttérrel. (M. A.) ► NÉZŐPONT 3. OLDAL Rákóczi út: terwáltozás korzó Egyelőre csak az életképtelen japánakácokat vágnák ki Ismét a szimmetrikus, kétszer egy sáv, és a ja­pánakácok fokozatos cseréje szerepel a kecs­keméti Rákóczi út felújí­tási terveiben. Bajáki Zsanett Újabb állomásához érkezett Kecskeméten a Rákóczi út úgy­nevezett revitalizációja, vala­mint a vasútpark életre kelté­se. A fejleményekről Iványosi- Szabó András alpolgármester tartott előadást. - Ez már a so­kadik alkalom, hogy összegyű­lünk: tervezők, támogatók, partnerek és kivitelezők, de a célunk most is ugyanaz. Lakha­tóvá, szerethetővé és kihasznál­hatóvá tenni Kecskemét belvá­rosát. A jelenlegi tervek szerint a Rákóczi út közepén létrejönne egy tizenöt, méter széles zöld­övezet, és a jelenlegi kétszer kettő helyett kétszer egy sávon zajlana a gépkocsiforgalom - mondta az alpolgármester. Gyalogos- és kerékpárutak- kal, valamint - a technika há­za felőli oldalon - egy parkoló­sávval bővülne az utca. Problé­ma a fasorcsere, hiszen az ügy­ben szinte lehetetlen olyan megoldást találni, amely min­denki számára elfogadható lenne. A legkompromisszum- képesebb tervet felhasználva fokozatos cserét javaslunk a növényzetre. Egyelőre csak azokat a japánakácokat távolí- tanák el a szakemberek, ame­lyek teljesen életképtelenek. Egyszerűbb a helyzet a vas­útpark kapcsán, ahol a cél az lenne, hogy visszaállítsák en­nek a közel négyhektárnyi te­rületnek az egykori nívóját. Eb­ben partner lehet a szomszé­dos KTE-pályát felvásárló be­ruházó is, aki pótolná a bevá­sárlóközpont építése miatt ki­A beruházás számokban KANALAS IMRE, az MTA Re­gionális Kutatások Köz­pontjának munkatársa elmondta: Kecskemét a 2007/2010-es időszakban 20-25 milliárd forint térség- fejlesztési támogatásból gazdálkodhat. Ebből most 1 milliárd 640 millió forint jut a Rákóczi útra. esett sportterületet. Az előadá­sokat követően beszélgetés kezdődött, ahol sokan elmond­ták ellenvetéseiket. Szeptember 1-jén OKJ-s könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyamok, szeptember 5-én kishajó-vezetői tanfolyam indul a Kecskemét, Bercsényi u. 3-5. Tel.: 76/329-596 Felnőttképzési Nytsz: 03-0136-06 www.suvegesautosiskola.hu Kemény bírságra számíthatnak az ebrendeletszegők Mától komoly bírságra számít­hatnak azok a kiskunfélegyhá- ziak, illetve a város környékén élők, akik megszegik az önkor­mányzat állattartási rendele­tét. Elsősorban azok az ebtar­tók, akik a megengedettnél több - külterületen öt, belterü­leten két - négylábút tartanak, póráz és szájkosár nélkül sétál­tatják kedvenceiket, és nem ta­karítják el az állatok közterüle­ten hátrahagyott ürülékét. A rendelet betartatásának feladata külterületen a mező­őrök, belterületen a közterület­felügyelők feladata lesz, de a rendőrség és az ÁNTSZ mun­katársai is jogosultak rá. A kiszabható helyszíni sza­bálysértési bírság akár a húsz­ezer forintot is elérheti. ■ Sz. A. Kisfia nagyon bízott Biros aranyérmében Biros Péter vízilabdázó elárul­ta, hogy kisfia megjósolta elő­re a pekingi aranyat, s hogy a vízilabdázóknak néha már ter­hes a nők rajongása. ► 6. OLDAL HIRDETÉS ár°n, ki>aellek erejéin aró'aa korlat,, aLjtó _ nem összevonhattak kivétel ez alól a felsorolásban szereplő 1. és az 5. kedve dő tórtesziórészlet. THM: 10%. A tájékoztatás nem teljeskörű. további részletek \ július 01-től szeptember 30-ig vagy a késztet erejéig érvényes. Az autó illusztrá érdeklődjön márkakereskedésünkben. Garant elyek más kedvezményekkel is összevonhatóak. 120 hónapos futamidő esetén az első 36 hónapban szedésünkben Vegyes átlagfogyasztás 4,4-7.4IttOO km. c02-kibocsatás: 116-177 g/km. nétygópjármüvek vásárlásakor a magánvásárlók részére nyújtott szerződéses garancia részleteiről nk 2u08 március 17-től visszavonásig érvényes Miért venne más autót? FordFiesta Köszönik, de nem veszik meg az ingatlanokat Egyelőre nem vesz állami in­gatlanokat a bajai önkormány­zat, de elővásárlási jogáról nem mond le. így döntöttek a városatyák. Ami ingyen van, az viszont kell, így egy 4 ezer négyzetmé­ter alapterületű út átadását ké­rik a Magyar Nemzeti Vagyon­kezelő Zrt.-től. Korábban a Honvédelmi Minisztérium Inf­rastrukturális Ügynökség kép­viseletében Csák Gábor dan­dártábornok vezérigazgató ke­reste meg Baja polgármesterét azzal, hogy az önkormányzat élhet elővásárlási jogával szá­mos, az állam tulajdonában és a HM kezelésében lévő külte­rületi ingatlan esetében. Má­jus végén úgy határoztak a képviselők, hogy megszerzik a Bátmonostor és Baja között, a község közigazgatási határá­hoz közelebb eső területeket. Megkapták az ingatlanforgal­mi szakértői véleményt, me­lyek alapján borsos árat állapí­tottak meg - több mint 120 millió forintot - a három ingat­lanra. A Kommunális Kht. megvizsgálta és felmérte azok hasznosításának lehetőségeit. Arra a jutottak, hogy az ingat­lanok értékesítése oly mérték­ben nem jövedelmező, hogy ilyen magas ár mellett megér­je a tranzakció. ■ G. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom