Petőfi Népe, 2008. május (63. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-06 / 105. szám

5 PETŐFI NÉPE - 2008. MÁJUS 6., KEDD FELSŐ-KISKUNSÁG . Izsák FESZTIVÁL Május 10-étŐI háromnapos családi fesztivált tartanak a városi lovaspályán. A programok 10 órakor kez­dődnek. Lesznek játékos, mu­latságos vetélkedők, fellépnek a helyi tánccsoportok, s Ki mit tud?-on is remekelhet minden korosztály. Gyermekszépség­verseny, Bumbi bohóc és bará­tai, utcabál... csak néhány az ingyen látogatható rendezvény­ből. (P. S.) Kunbaracs harang Megérlelő­dött a katolikus hívek szándéka: visszahozatják Kunadacsról az egykor elszármazott harangju­kat. Tulajdonuk visszaszerzését békességben szeretnék lebo­nyolítani, ezért május 8-án, 11 órakor Kiss Vilmos plébános ta­nyáján találkoznak az érintettek megbeszélni a harang vissza­adásának módját. (M. J.) Kunszentmiklós támogatá­sok A városi szenátus április végén osztotta fel a sportegye­sületek, civilszervezetek támo­gatására idén rendelkezésre ál­ló keretösszeget. Valamivel több mint 3 millió forint jut a városi sportra, a civilek pedig kereken kétmilliót kapnak. Váratlan és sürgős kiadásra 854 ezer forint tartalékot különítettek el. (M. J.) Kunszentmiklós élmények Május 10-én, 17 órakor folyta­tódik a Virág kúriában a Csen­des tavaszi esték rendezvény- sorozat. Naszvadi Györgyre, a város díszpolgárára emlékezik könyvei bemutatásával és sze­mélyes élmények feleleveníté­sével Balogh Mihály program- vezető. Mindenkit szívesen lát a szervező, a Puszta Hangja Egyesület. (M. J.) Soft PÜNKÖSD A solt-révbéri lovascentrumban lesz az ünnepi programok java. Fél 10-kor az if­júsági fúvószenekar zenéje nyit­ja az események sorát. Egyebek közt lesz mazsorettbemutató, amatőr fogathajtóverseny, izgal­mas lovasbemutatók, kulturális előadások, főzőverseny, és lát­ható majd a tájház is, őshonos állatokkal. (M. J.) Szabadszállás TÁRLAT Tóth Sán­dor fotóriporter, a Petőfi Népe egykori munkatársa válogatott képeiből nyílt kiállítás a művelő­dési házban. Témája a gyerme­kek, a gyermeki pillanatok mes­teri feldolgozásban. A képek a kultúrház nyitvatartási idejében tekinthetők meg. (M. J.) Sói fúvósok A zeneiskolák hatodik országos zenekari versenyét a minap rendezték Szolnokon. Oda azok juthattak el, akik a területi válogatókon jól teljesítettek. A harmincöt együttes között szerepeltek a solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvósai is. A lelkes társaság másfél hónapon át még vasárnaponként is próbált a siker érdekében úgy, hogy emellett még eleget tett a térségi kulturális rendezvé­nyekre szóló meghívásoknak is. A három éve együtt muzsikáló fiatalok Szolnokon az eddigi legnagyobb sikert érték el. Negyedik helyezettek lettek és elhozták a karmesteri különdíjat. Mondhatjuk: beérett a gyümölcse annak a jó együttműködésnek, ami a zenekarvezető, Fuchs Attila és a diákok között kialakult. Ahhoz, hogy az együttes ilyen szép eredményt elérhessen, szükség volt Horváthné Farkas Ilona, Gallina Zsolt fafúvós és Fuchs Csaba trombitatanár segítségére is. Kötvényt ad ki Szentmiklós fejlesztési forrás Négy év múlva kezdődik a visszavásárlás Egymilliárd forint értékű kötvényt bocsát ki a kunszentmiklósi önkor­mányzat. Miklay lenő A kormány jelentősen szűkíteni akarja az önkormányzatok moz­gásterét azzal, hogy korlátozza a hitelfelvételt, a kötvénykibocsá­tást. Ezzel szemben az önkor­mányzatokra háruló feladatokat finanszírozás nélkül növeli - hangzott el a kunszentmiklósi képviselő-testület legutóbbi ta­nácskozásán. A településen már a 2008. évi költségvetés elfogadásakor vilá­gossá vált, hogy a további város- fejlesztési feladatokhoz külső for­rás bevonására is szükség lesz. A törvény alapján erre két lehetősé­ge kínálkozik az önkormányzat­nak: vagy hitelt vesznek fel, vagy kötvényt bocsátanak ki. Január­ban zártkörű önkormányzati köt­vénykibocsátásról határozott a városi szenátus, mert úgy látják, hogy az a hitelfelvételnél előnyö­sebb. Sokkal gyorsabban tudnak így forráshoz jutni, további előny a fejlesztési célhitelekkel szem­kunszentmiklós a változó ka­matozású kötvénye után 6 havi CHF Libor alapkamatot fizet a befektetőnek. A Libor (London Interbank Offered Rate) az a bankközi kamatláb, amit a londoni tőkepiacon a bankok közötti műveletekben alkal­maznak, vagyis amelyen a nagy nemzetközi bankok Lon­donban egymásnak hitelt nyúj­ben, az is, hogy a megszerzett pénz kötetlenül, akár más hitelek kiváltására is felhasználható. A városi közgyűlés április végén ' választotta ki azt a bankot, ami a tárgyalásba bevont hat pénzinté­zet közül a legkedvezőbb ajánlat­tal állt elő Kunszentmiklós egy­milliárd forint értékű kötvényé­tanak. A változó kamatozású, így a kunszentmiklósi kötvény kamatát is a bankközi pénzpi­aci kamatokhoz viszonyítva árazza be a befektető. Ez Jobb kondíció, mint a fix forint-ala­pú kötvény, amely után jelen­leg 8 százalék körüli az ösz- szes kamat, szemben a CHF Libor kamatozáshoz, ahol 4 százalék táján mozog a kamat. nek kiváltásához. A svájci frank alapú forrást választották, ugyan­is a devizában történő kötvényki­bocsátás alacsonyabb kamatter­hekkel jár, mint a forintalapú. Pontosabban ez azt jelenti, hogy a kunszentmiklósi kötvé­nyeket a svájci frank bankközi kamatához (Libor) viszonyított, a forintpiacinál kisebb kamata mellett hajlandók megvásárolni a befektetők. Igaz, ez kockázatot rejt: a futamidő alatt az árfo­lyamok kedvezőtlen változása többletterhet ró az önkormány­zatra. Egyébként a kötvényforrásból 500 millió forintot óvadékként helyeznek el, vagyis a városfej­lesztési feladatokhoz az egymil­liárd forintnak csak a felére tá­maszkodik az önkormányzat. A kötvények visszavásárlása 2012- ben kezdődhet, és 2027-ig tart a futamideje. Népzenét, táncot tanulni hív a Csutorás tábor Az idei Csutorás nemzetközi népzenei és néptánctábornak szintén a lajosmizsei diákotthon ad helyet. Az egyhetes elfoglalt­ság majd augusztus 10. és 17. kö­zött lesz, de már várják a jejent- kezéseket, június ló-áig. A Tradíció Alapítvány, a Ma­gyar Kórusok és Zenekarok Szö­vetsége - KÓTA -, a táborfalvi közművelődési és népzenei egyesület szervezésében létrejö­vő programon a részvétel korha­tár nélküli kezdőknek, haladók­nak, egyéneknek, csoportoknak. Lesz - egyebek között - népda­lok és néptáncok, magyar népi hangszerek tanítása, néprajzi fil­mek vetítése, hangszerkészítők­nek továbbképzés. Tartanak kéz­műves-foglalkozásokat, népi mesterségek bemutatóját is. A tábor vezetője a táborfalvi Biri- nyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke, a Csutorás együttes alapítója. Részt vesz az egri Gajdos, illetve a lajosmizsei Flótás együttes is. A részletekről telefonon is lehet érdeklődni: 20/934-60-32. ■ P. S. Jól küzdöttek a lelkes edző erős gyermekei Regionális meghívásos birkózó­versenyt rendeztek Szabadszál­láson május 1-jén. A helyi birkó­zószakosztály fiú és leány ver­senyzői egyaránt szép eredmé­nyeket értek ei. Edzőjük Aszódi Imre többszörös birkózóbajnok, aki lelkesen neveli a sportág fi­ataljait. A városi önkormányzat által támogatott szakosztály ve­zetője, Kertész F. Sándor, elnöke dr. Balázs Sándor polgármester, szakmai segítséget pedig Kovács Sándortól, valamint Tihanics Ti- . bortól, Tóth János vállalkozótól kapnak a fiatalok. A szakosztály legjobbjai Név Súlycsoport (kg) Helyezés Szabó Enikő 42 II. Aszódi Rita 45 Aszódi Imre 45 II. Szabó Sándor 31 Pinty) Roland 31 II. Rafael János 31 Ili. Szabó Ádám 34 Ili. Hegedűs Gábor 68 1. Torgyik Pál 32 II. Rafael Gábor 32 III. Rafael Norbert 38 II. Nagy László 42 i FORRÁS: BIRKÓZÓSZAKOSZTÁLY Londonban határozzák meg a kamatot Bevetették a vén gulyáságyút a Bagó-erdőben kunbaracs Betyártokány, komédiázó Langaléta Garabonciások meg népes bál az utca közepén A világhálóra kapcsolódhatnak a balázspusztaiak A gulyáságyúnak meg sem koty- tyant a tizenhat kiló bab. Bele­fért a majd’ kétszer ennyi füstölt tarja és comb is meg a sok zöld­ségféle. Mindezekhez a lányok- asszonyok készítet­tek harminc tojásból csipetkét. A guruló „fazék” korábban a hadsereget szolgál­ta, most Kunbara- cson főtt benne az étel. Szeren­csére jó szakács is lakik a falu­ban. Sík Mihály négy évtizeden át, először a katonaságnál, majd a kecskeméti honvédkórházban főzött nap mint nap. A múlt hét­végi majálison sem tagadta meg a szolgálatot, szinte hadgyakor­laton érezte magát. Gulyáságyú­ját addig vontatta össze-vissza a település utcáin, amíg meg nem főtt benne az étel. Aztán vissza­tértek a Bagó-erdőbe, ahol addig­ra elkészültek a bográcsos éte­lek is. Az ízekről el­sődlegesen a zsűri­től - melynek elnö­ke Domokos József mesterszakács, a kecskeméti Széche­nyi idegenforgalmi és vendéglá­tó-ipari szakközépiskola szakok­tatója volt - kértek véleményt. Mindjárt ki is derült: az idei fő­zőbajnoki címet Turupuli Ádám érdemelte ki baracsi betyártoká- nyával, amihez kapros galuskát tálalt. Nagy István marhaláb- szárpörköltjét a sűrű és finom ■ A kapros galus­kái betyárto­kány sikerült a legfinomabbra. A gulyáságyúban különösen finomra fő az étel, ha Sík Mihály a tüzér. szaft ízéért emelték a második helyre. ízlett a csülkös pacal, a halászlé, a túrós csusza, a kecs­kepörkölt és a többi egytálétel, és a gulyáságyúnál is sort álltak a majálisozók. Mire elfogyott az étel, megérkezett az Univer Bács-Kun Dalárda, Aranypáva nagydíjas együttes, s nótájuktól zengett a kiserdő. Játszott a Kö­kény citerazenekar, Szabó Sán­dor tárogatózott, s a tánciskolá­soknak éppúgy tapsoltak, mint a vásári komédiának, a Langaléta Garabonciásoknak. Késő dél­után pedig a focipálya volt han­gos, ahol a helyiek a tisza- alpáriakkal játszottak. Este népes utcabállal zárult a vidám majális. ■ P. S. Szabadszállás-Balázspusztán la­kossági összefogással épül az or­szág első, tisztán optikai techni­kára épülő hálózata. Telefon, ká­beltévé és széles sávú internet érhető el általa. Az építkezést a Gáspár Ferenc önkormányzati .képviselő által vezetett BÖBE Egyesület koordinálja. A pénzügyi forrást a szabad- szállási önkormányzat félmillió forinttal alapította, aztán csatla­kozott az Optikon Kft. pénzzel és anyagokkal, szerelésekkel, ifj. Ádám Kálmán a gépi földmun­kákkal, sokan az árkok ásásánál, csőfektetésnél, a föld visszatölté­sénél segédkeztek. Várhatóan május végétől működik majd az informatikai rendszer. ■ M. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom