Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK H«iF Baromfivirsli: 199 Ft/kg Gyermek vagy baba gumicsizma: 499 Ft :e csk 2008. ÁPRILIS 1., KEDD LXIII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM, ARA: 100 FT, ELŐFIZETVE: 79 FT MINDEN AUTÓ ELADHATÓ, BAR VAN NÉHÁNY DOLOG, AMI MEGNEHEZÍTI AZ ÜZLETKÖTÉST. MIRE FIGYELJÜNK?, 9. OLDAL GYIMA,AJEGKORSZAKI MAMlfTBÉBI A SZTÁR KOVÁCS LÁSZLÓ UNIÓS ADÓÜGYI BIZTOSI ► ío oldal A PN ÜZLETI KLUBBAN & Infrastúdió újdonságai:- Tesztelje gépeink hatékonyságát minden hónap első hétvégéjén 50%-os áron! Most ápr. 4-5., péntek-szombat. - Osztott-kombinált bérletek! Kecskemét, Klapka u. 10/A 76/324-936, 30/66-000-88 www.hypoxirelax.hu "HYPOXI - BYE-BYE HÁJ!" EGY PERCBEN * * * Pazarló izzók száműzve Megszűnhet a hagyományos villanykörték gyártása, ha az Európai Bizott­ság a háztartási világítási termé­kekre vonatkozó szabály szigo­rúbb verzióját fogadja el. ' ► 6. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2-3 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14-15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Folytatódik a szép, napsüté­ses tavaszi Idő. Kecskeméten 17, Baján 18, Kalocsán 16 fok lesz a csúcs- hőmérséklet. ► 16. OLDAL Egészségügy a kirakatban Ötven ágy egy or­vosra - ezt a rekor­dot a Mátrai Gyógyintézet tart­ja. A háromszáz krónikus ággyal és 105 aktív ággyal rendelkező kórház a járóbeteg-ellátás­sal együtt is csak tizenegy orvost foglalkoztat. ► 7. OLDAL LAPSZÉL Ma már április van, ami megannyi jóval kecsegtet. Még akkor is, ha elte­kintünk a langymelegtől, a madár­füttytől és a pompás dekoltázsoktól. Sőt az sem mérvadó, hogy még tíz na­pig lehet szalonkára lesni, utána pe­dig - a hónap közepétől - a pénze­sebb nimródok őzbakra cserkelhet­nek. Ugyanis van, ami ezeknél min­den bizonnyal sokkal mélyebben érin­ti a bajaiak zömét: hamarosan megfi­gyelés alá vonja a közeg a Sugovica sétányt! Tehát megvan az esély arra, hogy az áprilisi reggeleken már nem kell törött üvegcserepeken átgázolni az amúgy hangulatos, vízparti séta során. G. Zs. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Kosa György A Petőfi Népe honlapja: www.DetofineDe.hu Információs és szórakoztató portái,: www.baon.hu 0 8 0 7 6 CSAK NÁLUNK) Alapfelszereltségként: „ 6 légzsák, klíma és CD-s rádió BluetQOth kihangosítóval. Jelen reklámban közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált üzemanyag- fogyasztás 5.4 - 8,41 /100km. CQ2-kibocsálás 145-204 g/kfn A felszereltség modellenként változhat. Az ajánlat 2008 április 30-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A kéj) illusztráció. Új személygépjárművek vásárlásakor a magánvásárlók részére nyújtott szerződéses garancia részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben.Ezért ajánlatunk 2008 márc. 17-töl visszavonásig érvényes Felbomlott a koalíció nem áprilisi tréfa Az SZDSZ 30-ával távozik a kormányból Gyurcsány (MSZP; balra) és Kóka (SZDSZ; jobbra): nincs tovább. Tegnap estére hirtelen kiderült: túlontúl eltérően látják a világot, és ezt nem a más-más dioptriájú szemüveg teszi. (A legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz elnöksége ma reggel tárgyal a helyzetről.) A kisebbik párt kilép a kormánykoalícióból. így döntött az SZDSZ ügyvivő testületé válaszul arra, hogy a kormányfő me­nesztette Horváth Ágnes egészségügyi minisztert. Az mrl nyomán Az SZDSZ ügyvivő testületé egyhangúlag úgy határozott, hogy miután Gyurcsány Ferenc szombati beszédével felmondta a közös koalíciós reformprog­ramot, ezzel pedig a szocialis­ták és a liberálisok koalíciós megállapodását, a Szabad De­mokraták Szövetsége a továb­biakban nem kíván koalíciós szerepet vállalni a jelenlegi kor­mányban - jelentette be tegnap este Kóka János pártelnök a grémium ülését követően. Az SZDSZ-es kormánytagok ápri­lis 30-ai hatállyal lemondanak posztjukról, addig ellátják kor­mányzati és parlamenti felada­taikat. Kóka közölte: a reformo­kat továbbra is támogatják, és nem akarnak előrehozott vá­lasztásokat, mert nem szeret­nék, ha a Fidesz kerülne hata­lomra. Ma délután koalíciós Az elemző szerint zuhanhat a forint A budapesti bankközi deviza­piac már zárva volt, amikor Kóka bejelentette a koalíció felmondását A magyar devi­za gyakorlatilag nem reagált a bejelentésre. Egyrészt a lé­pésre a napközben történtek fényében számítani lehetett, másrészről pedig a piacon ilyenkor gyakorlatilag nincs forgalom. Michal Dybula, a BNP Parihas közép-európai közgazdásza korábban úgy fogalmazott: ha felbomlik a koalíció, júniusig akár 10 százalékra is emelkedhet a jegybanki alapkamat, de előtte még az is könnyen el­képzelhető, hogy a forint 270 fölé gyengül, tecoline.hu) egyeztetést tartanak, amelyen ismertetik döntésüket az MSZP-vel. A koab'ció felbomlásához az vezetett, hogy Gyurcsány Fe­renc miniszterelnök tegnap reggel felmentette Horváth Ág­nes egészségügyi minisztert. A kisebbik kormánypártnak az esett rosszul, hogy ez egyezte­tés nélkül történt. A kormány­fő az SZDSZ ügyvivő testületé­nek döntése előtt még úgy nyi­latkozott: mély koalíciós vita van, ami válsággal fenyeget, de visszautasította, hogy felrúgta volna a koalíciós szerződést. Hangsúlyozta, hogy az ország érdeke a megoldás, amire har­minc napja van a két koalíciós partnernek. ► 8. oldal Hiába ül Zuschlag börtönben: ami jár neki, az jár Havonta 95 ezer forint tiszte­letdíjat kap a Bács-Kiskun Me­gyei Önkormányzattól Zu­schlag János, aki börtönben ül, mert bűnszervezetben elköve­tett csalással gyanúsítják. Köz­ben „eltűnt” a politikus 35 mil­lió forintja, amit tavaly még szerepeltetett a vagyonbevallá- sában. Az egykori szocialista politi­kust a rács mögött is törvénye­sen megilleti a tiszteletdíj. Hiá­ba került ugyanis tavaly szep­temberben előzetes letartózta­tásba, nem mondott le sem a kiskunhalasi önkormányzati, sem a megyegyűlési mandátu­máról. FOLYTATÁS A 3. OLDALON. Csak májusban derül majd ki, okozott-e károkat a márciusi fagy Az ország több táján is, de el­sősorban a dél-alföldi régióban okozhattak mezőgazdasági ká­rokat a múlt heti fagyok. A Kecskemét környéki gyümöl­csösök ugyanakkor, szeren­csére, szinte veszteség nélkül átvészelték az éjszakai hidege­ket. Nem kizárt, hogy a korábbi napok éjszakai lehűlései káro­kat okoztak a Dél-Alföld egyes területein a kajsziültetvények­ben. A veszteségeket pontosan megbecsülni ma még nem le­het. Hallani olyat, hogy egyes térségekben 80-90 százalékos is lehet emiatt a terméscsök­kenés. Takács László, a kiskőrösi kistérség falugazdásza lapunk érdeklődésére elmondta: volt olyan éjjel, amikor mínusz két fokot mértek, miközben a gyü­mölcsfák már virágoztak. Hogy a pusztítás mértéke mek­kora volt, az májusban derül ki. Az almásokban, a körtések- ben és a meggyesekben nem valószínű, hogy gondokat oko­zott a hideg. Ezt erősítette meg Kornóczi Ferenc tabdi ter­mesztő is, aki szintén bízik ab­ban, hogy meggyesében és al­másában nincs fagykár. A nyárlőrinci és a lakiteleki gyümölcsültetvényeket sem érte még eddig számottevő ká­rosodás. Viszonylag épen sike­rült átvészelniük a hajnali mí­nusz három, mínusz öt fokos hideget. Molnár József, a Nyárfrucht Szövetkezet elnö­ke a Petőfi Népének úgy nyilat­kozott: tekintve, hogy a rügye­ik jóval zártabbak más gyü­mölcsfákénál, az éjszakai fa­gyok legkevésbé az almafák­nak ártottak. De az őszibarack- és kajsziültetvényeket is vi­szonylag kis károsodás érte. Ám a fagyveszély még ko­rántsem múlt el! A gyümölcs- ültetvények tulajdonosai már elkezdték a felkészülést: össze­gyűjtik a gallyakat, hogy szük­ség esetén füstölni tudjanak. Az almáskert elnöke tegnap is barackosában metszette az ágakat. Nyárlőrincen a nyárfruchtos alma- mellett egy őszibarack­ültetvény (szakcsoport) is van. Az almáskert tulajdonosainak száma mára a korábbi harma­dára csökkent, a gyümölcsfák jelentős részét kivágták. Ugyanakkor a 44-es főút túlol­dalán elterülő őszibarackos minden parcellájának van gaz­dája. Utóbbival nagyjából azo­nos területet foglalnak el a ki- sebb-nagyobb magánültetvé­nyek. Molnár Józsefnek egy hektárnyi öregebb, és másfél hektárnyi, viszonylag új tele­pítésű őszibarackosa van. ■ Sz. A. - B. Zs. ► NÉZŐPONT; 3. OLDAL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom