Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-03 / 53. szám

9 2008. MÁRCIUS 3.. HÉTFŐ INTERJÚ A lazaságnak mindig a beteg látja kárát Dömötör endre Nyolcvanévesen is napi tizenöt kilométert biciklizik, és reggelente mérlegre áll A napokban töltötte nyolcvanadik évét Dömö­tör Endre professzor, aki annak idején hírnevet szerzett a kecskeméti tra­umatológiának. Takács Valentina- Még most is napi rendsze­rességgel teniszezik?- Már nem, másfél éve abba­hagytam. Hatvannyolc évig te­niszeztem, télen-nyáron. Köte­lező sportnak tartottam, mert a műtőben más igénybevételnek voltam kitéve, és a stresszt le kellett vezetni. A tenisz mellett rengeteget gyalogoltam, bicik­liztem. Most is kerekezek. Ha rossz idő van, akkor szobake­rékpáron, jó időben pedig ke­rékpárral járok ki a katonatele­pi hobbinkra. A te­niszt azonban na­gyon élveztem. Volt egy szülész főorvos társam, aki nem ha­gyott nyugton, éve­kig reggel ötkor már teniszezni kellett.- Aztán irány a kórház?- Igen. Mire referáltak az or­vosok, addigra már mindent tud­tam. Gyakran én meséltem el a beosztottaimnak a történéseket, mert elmondták a betegek. Min­dig is betegcentrikus voltam, őket hallgattam meg, mert amit elmondtak, az szubjektív volt, de nagyon igaz.- 1969-ben jött Budapestről Kecskemétre. Szívesen tette?- Hát, ezt igazán nem monda­Az előadók többségét ő tanította A professzor születésnapja al­kalmából pénteken tudomá­nyos emlékülést rendeztek Kecskeméten, a Három Gúnár Rendezvényházban. A tanács­kozáson számos hazai szakte­kintély jelent meg és szólalt fel. Többségük az ünnepelttől ta­nulta a szakmát. nám. A kecskeméti traumatoló­giai osztályt akkoriban lobbágy Andor vezette, aki elhalálozott. Az Országos Traumatológiai In­tézetből kértek utódot, én pedig ott dolgoztam. Nagyon nem akartam jönni. ló állásom volt, a feleségem pesti. Gyönyörű la­kásban éltünk két kislányunk­kal, ráláttunk az egész Budai­hegységre. De nem volt választá­som. így családostul lejöttünk, először csak megnézni a kórhá­zat. Ahogy elhaladtunk az akkor épült uszoda mellett, a két lá­nyomnak felcsillant a szeme, hogy ők már hallottak erről a lé­tesítményről, amely az ország el­ső modern uszodája. Kijelentet­ték, hogy ez egy csodálatos vá­ros. Beletörődtem a sorsomba.- Milyen traumatológiai osz­tály fogadta?- Nem volt túl bi­zalomgerjesztő. Ak­kor még csak az Izsáki úti kórház lé­tezett, annak is csak egy része. Megroggyant az épület, borzasz­tó silány volt a felszerelés, telje­sen kétségbeestem. De gyorsan összeszedtem magam, hiszen meg kellett szervezni egy mo­dern traumatológiai osztályt.- Ez annyira sikerült, hogy számos megye szakfőorvosa került ki az ön keze alól.- így van. Összesen nyolc megyének adtunk vezető szak­embert. Mindenekelőtt, persze, a megyében kellett rendbe ten­ni az ellátást, hiszen ez volt ak­kor az egyetlen traumatológiai osztály Bács-Kiskunban. Az ak­kori főnököm ezt rám bízta. Ott álltam a feladattal pénz nélkül. Én azonban mindig azt vallot­tam, hogy a személyes kontak­tussal mindent el lehet intézni, így aztán elkezdődött Baján, az ottani sebész főorvossal a be­szélgetés. Felvettem a kapcso­latot a megyei tanáccsal is. Ott segítséget ígértek, és meg is ad­ták. így hamarosan Baján, majd Kiskunhalason is lett tra­umatológia. Mindkét helyre ■ Nem akart ide­költözni, de nem volt válasz­tása. Annak idején még a feleségeket is behívta és közölte, hogy mire számíthatnak. Kecskemétről ment főorvos. Aztán következtek az országos problémák. Miskolcra vitték az akkori helyettesemet, majd Nyíregyházára is adtunk után­pótlást. Aztán ismét kellett szakembert adnunk Bajának és Halasnak. Tehát a kecskeméti iskola, az itteni képzés biztosí­totta az országos utánpótlást. Közben Kertész Gábor országo­san az elsők között kezdte el a kézsebészetet Kecskeméten. És nyilvánvalóan ebbe az iskolába járt Gera főorvos is, aki jelenleg a megyei kórház traumatológi­ai osztályának vezetője. Egyéb­ként három hónappaí ezelőtt ő operálta a térdemet, és lám, már biciklizem.- Szigorú főnök volt?- Kénytelen voltam, mert eh­hez a munkához nagy fegyelem kell. A lazaságnak mindig a be­teg látja kárát.- Itthon három nő vette körül. Itt is fegyelmet tartott?- Nem, mert alig voltam itt­hon. E szakma művelőjének mindent fel kell áldoznia a hi­vatásáért. Nem véletlen, hogy a mi osztályunkon is sok váíás volt. Annak idején egyébként behívtam a feleségeket, és el­mondtam nekik, hogy mire ké­szüljenek. Kértem a segítségü­ket, biztosítsanak hátteret a férjüknek. Életének főbb állomásai 1928-ban született Monoron, édesapja református kántor­tanító, édesanyja tanítónő volt. 1952-ben szerzett orvosi dip­lomát Budapesten, a Páz­mány Péter Tudományegyete­men. 1961-iG sebészként dolgozott a Rókus Kórházban, majd az Országos Traumatológiai In­tézetbe ment. 1969-TŐl 1994-ES nyugdíjba vonulásáig vezette a kecske­méti traumatológiát. 1994-ben Kecskemét díszpol­gára lett.- Ez valahol durva beavatko­zás mások magánéletébe.- Kétségtelen, de az osztály ér­dekében ezt is meg kellett tenni. Ha nem tetszett, akkor rákérdez­tem a kollégáktól: kényszerítet- te-e őket bárki is, hogy orvosnak menjenek? Persze, ■ vannak olyan orvosi szakmák, ahol nincs annyi sürgősség, lehet másként ütemezni. A traumato- lógus azonban felejtse el azt a szót, hogy munkaidő! Ilyen leg­feljebb nyugdíjaskorában lesz.- Fizikailag és szellemileg mindmáig nagyon friss. Adjon ehhez tippeket!- Ausztriában megvettük a legjobb mérleget, hogy ne csal­jon. Minden reggel megmérjük magunkat a feleségemmel. Soha nem dohányoztam, alkoholt rit­kán fogyasztottam. Igaz, újab­ban délben iszunk egy kis bort. A feleségem egy pohár vöröset, én egy pohár fehéret. Koffein­mentes kávét fogyasztok. Napi tizenöt kilométert biciklizem. A hobbin kertészkedek, megmet­szem a szőlőt. Ezenkívül heti két alkalommal bridzselünk. Ehhez most a barátaimtól születésna­pomra kaptam egy kártyakeverő gépet. Szükség lesz rá, hiszen a kecskeméti klubban egy este 24 leosztást játszunk, és állandóan keverni kell. I.(JX-I;I.I'KTI>C A LUX-ELEKTRO Kft. új szerelőüzemébe felvételt hirdet az alábbi munkakörben: BETANÍTOTT SZERELŐ A cégünk profilja: Elektromos kis háztartási gépek gyártása és szerelése Elvárásaink:- hasonló területen szerzett tapasztalat Amit kínálunk:- egy műszakos munkarend- stabil munkahely- kiemelkedő jövedelem- szükség esetén útiköltség hozzájárulás Jelentkezés személyesen LUX- ELEKTRO Kft. | Személyzeti osztálya, 6000 * Kecskemét, Mindszenti út. 4. bosíal arís A BOSAL-Oris Hungary Kft. munkatársakat keres 2, ill. 3 műszakos munkarendben CNC gépkezelő munkakörre. Elvárások: forgácsolási és CNC ismeretek Előny: CNC gépkezelői gyakorlat Amit nyújtunk: versenyképes bér, biztos és tiszta munkahely Jelentkezni lehet: e-mailben (gy.illes@bosal-autoflex.hu), levélben (6000 Kecskemét- Kadafalva, Heliport) vagy telefonon: 06-70/931 -8930 Jelentkezési határidő: 2008. március 12. HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom