Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-17 / 64. szám

9 2008. MÁRCIUS 17.. HÉTFŐ INTERJÚ ■■■" Akit nem érintett meg a fekete giccs mikulás ferenc Minden napra meg kell, hogy találjam a magam valamilyen örömét A Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója, Mi­kulás Ferenc március 15- e alkalmából Balázs Béla- díjat vehetett át. Munkás­sága nyomán a várost az animációs filmkultúra egyik jelentős központja­ként ismeri a világ. Bálái F. István- Talán megbocsátják az olva­sók, hogy tegező modorban kérdezlek, hiszen húsz évi is­meretség után olyan dolgokat is tudok rólad, amiket csak közeli barátok. Mitől vagy ilyen fegyelmezett?- Ilyennek neveltek, a stresszt meg elég jól tűröm. Amikor én elkezdtem az elemibe járni, még működött a református egyházi iskola Dunapatajon, ahol nagy volt a szigor, s a anyám is fontos­nak tartotta, hogy illedelmesen viselkedjek. Önfegyelemre taní­tott a kunszentmiklósi gimnázi­um is, ahol sokat sportoltunk, én pedig középtávfutóként voltam tagja az atlétikai csapatnak.- Mióta ismerlek, a jelenlé­temben egyszer sem hagyta el a szádat semmilyen obszcén kifejezés. Teljesen idegen tő­led az ilyen beszéd?- Igen, és nem is szeretem, ha a környezetemben ilyen a stílus. A filmstúdióban nem divat a csúnya beszéd, pláne nem a ká­romkodás. Persze, én is ebben a korban élek, s nem is utasítom eleve el az obszcenitást a művé­szetben, de taszít, ha az öncélú. Azt hívják fekete giccsnek. Ér­dekes, hogy nem tapasztaltam durva beszédet Dunapatajon egyszerű paraszti környezetben sem. Puritán protestáns szellem hatotta át az egész falut, s ez minden tekintetben érződött az emberek magatartásán.- Ha rólad, az életedről beszél­getünk, hosszasan lehet sorol­ni a kecskeméti rajzfilmstúdió hozzád köthető sikereit. Ám rendre kiderül, hogy a meg­előző harminc év ugyanüyen A Kecskemétfilm Kft. vezetője, Mikulás Ferenc jóval hatvan felett is megőrizte a fiatalságát. Kollégái között nem tud megöregedni izgalmas, pedig akkor több­nyire segédmunkás voltál.- Gondolom természetes, hogy stúdióvezetőként is olyan lettem, amilyenné az első har­minc évem formált. Dunapatajon én úrigyereknek számítottam, az édesanyám a községházán dol­gozott. Egyedül nevelte a három gyerekét, nagyon szegényen, de sok könyvünk volt, a Tolnai Vi­láglapja bekötött számaival 1910- től. A kunszentmiklósi gimnázi­umban szintén gazdag volt a könyvtár, az irodalmat pedig Csikesz Ferenc tanította, aki öt­venhat után tíz év börtönt kapott.- Téged pedig kirúgtak a gim­náziumból.- Igen, a forradalmi napokban én szavaltam a Nemzeti dalt. Ennyi elég volt, csak Kalocsán tudtam leérettségizni, utána pe­dig nem vettek fel sehova, sőt, katonaként büntetőszázadba ke­rültem Nyíregyházára. Elhelyez­kedni pedig csak segédmunkás­ként tudtam Kecskeméten az Ál­lami Földmérési és Térképésze­ti Hivatalnál. A mérnökök után vittem és tartottam az eszközö­ket, figuráns voltam.- Ezek voltak a nagy iskolák az életedben? A büntetőszázad és a figuránsi beosztás?- Fantasztikus társaság jött össze mind a két helyen. A hon­védségnél Wekerle Sándor egy­kori magyar miniszterelnök unokája lett a barátom, aki na­gyon járatos volt a filozófiában és az egyéb kulturális területe­ken. Abban versenyeztünk, 1940-BEN született Kaposváron, dunapataji családban. 1971-TŐl a kecskeméti rajzfilm- stúdió vezetője, 1993-tól a Kecskemétfilm Kft ügyvezető igazgatója. 1996-BAN megkapta a Magyar Köztársaság arany érdemke­resztjét, 2004-BEN a Max Massimino Gamier Award díjat Olaszor­szágban, 200&BAN a Balázs Béla-díjat. hogy ki ismer több francia köl­tőt. Ő beszélt nekem arról, hogy Kecskeméten a megyei tanács egy filmstúdiót tart fenn, s emi­att jöttem a városba dolgozni. A földmérőknél nagyon sok dek- lasszált elem volt a munkatársa­im között, egykori katonatisztek, jegyzők, ügyvédek. Bejártam ve­lük a fél országot, eljutottam pél­dául Bács-Kiskun megye összes településére, ahol térképeket vettünk fel és rajzoltunk, estén­ként pedig kártyáztunk. így ta­Filmfesztiválok nemzetközi zsű­ritagja volt Ankarában, Szöul­ban, Chiavariban és Pekingben. Négy évig dolgozott a nemzetkö­zi animációs szervezet, az ASIFA igazgatóságában, a magyar Filmszakmai Kerekasztal tagja. Nős, első házasságából szüle­tettgyermeke egyetemi tanár Angliában, egy lánya és egy fia. gimnazista. Hobbi: rendszeres torna, szombatonként úszás a gyerekekkel. nultam meg tarokkozni a kecs­keméti dr. Teszári Imrétől.- Nem gondoltál arra, hogy egyetemre iratkozz be?- Jártam egy ideig a felsőfokú földmérési technikumba, de a kultúra érdekelt. Mindent ma­gamba szívtam, ami nyugatról bejutott az országba. Sok filmet néztem, többek között Camus-t és Sartre-t olvastam, a hazai fo­lyóiratok közül pedig járattam az Élet és Irodalmat, valamint a Nagyvilágot. Bejártam a kecske­méti filmstúdióba, ahol külső munkatársként befogadtak. A stúdió feladata a szocialista vál­tozások rögzítése volt, de művé­szi kísérleteink is lehettek, így megpróbálkoztam forgatókönyv írással is. Amikor már várható volt, hogy a budapesti Pannónia Filmstúdió egy rajzfilmgyártó műtermet akar létrehozni Kecs­keméten, minden erőmmel arra törekedtem, hogy oda kerülhes­sek. Ez sikerült is, az idősebb dr. Matolcsy György, az egykori mi­niszter édesapja révén, akinek volt kecskeméti kötődése. Az egykori középtávfutót az úszás tartja karban- A műteremben aztán nem a nyugatról beengedett baloldali liberális értékek, hanem a nemzeti elkötelezettségű kultú­ra mellett tetted le a voksot.- Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy ismertem mindkettőt. A parasztpolgári gyökerektől viszont nem tudtam elszakadni. Kiderült, hogy egy- egy Petőfi- vagy Arany-vers él­ménye gyermekkoromban job­ban belém ivódott a dunapataji Páskom-réten, mint a későbbi ol­vasmányok. Földmérőként lát­tam a tanyavilág kezdeti pusztu­lását, szociografikus érdeklődé­sem is kialakult ebbe az irányba, s nem volt bennem kérdés, hogy bár más értékeket is tisztelve, de a nemzeti kultúra iránt elkötele­zetten kell dolgoznom. így az én ötletem volt a Magyar népmesék sorozat, a Mesék Mátyás király­ról, a Mondák a magyar történe­lemből, amelyek nagyon sikere­sek az egész világon, s öregbítik a kecskeméti animációs művé­szeti központ hírét. Ez egy igazi magyar műhely tehát, de nem zárkózunk be, amit a Kecskemé­ten rendezett nemzetközi film- fesztivál is bizonyít.- Kinek szól a Balázs Béla-díj?- Én kaptam, de a munkatár­saimnak, Horváth Marinak, Szoboszlai Péternek, Vécsy Ve­ronikának, Szilágyi Varga Zol­tánnak, Nagy Lajosnak, Neuber- ger Gizellának, Ulrich Gábor­nak, Richly Zsoltnak, Orosz Ist­vánnak és a többieknek ugyan­úgy szól.- Hatvannyolc évesen még mindig dolgozol. Mi a titka a fiatalságodnak?- Anyám is sokáig tartotta magát jó erőben. Állandóan fia­talok között vagyok, a családi életem is kiegyensúlyozott, s igyekszem kreatívan, új ötlete­ket megvalósítva élni. Minden napnak megvan számomra a maga öröme. Ma például többek között az, hogy elküldtük az ár­ajánlatot a spanyolok részére, akikkel a tervek szerint együtt készítünk majd egy egész estés rajzfilmet. Way of Life! Próbálja ki egy tesztvezetésen! Megérkezett - Megérkezett - Megérkezett Vidám, kerekded formák, beíndítóan izgalmas színek, kényelmes vezetés és parkolás Korszerű motorválaszték, megbízható aktiv és passzív biztonság. Rengeteg zseb Hely mindennek és mindenkinek. Automata, vezető- és utasoldali mosoly elöl-hátul. * 1 literes motorral is! * Kedvező finanszírozással! CTOI Af~f f Üzemanyag-fogyasztás(kombinált): 4,5-5.9 1/100 km; mm0m C02-kibocsátás: 120-142 g/km. S' Z <? b D eS CSebb Jansik Autóház Kft. 6000 Kecskemét, Szegedi út 90. km, Tel.: 76/506-480, Fax: 76/498-554, mfabian@jansik.hu 2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út 355/4., Tel.: 53/316-495, Fax: 53/314-005, itamas@jansik.hu Nyelje meg a Peugeot Bippert! I Legalább 3 hónapos, érvényes Petőfi Népe 1 előfizetéssel májusban megnyerheti Peugeot Bippert. Információs telefon:® cn o> PEUGEOT CARLION Kecskemét, Ladánybenei út 1. Peugeot 308 ­Természeténél fogva tökéletes! Most az Öné lehet már 3.399.000 Ft-tól KLÍMÁVAL $ fHUCtOt

Next

/
Oldalképek
Tartalom