Petőfi Népe, 2007. október (62. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-10 / 237. szám

PETŐFI NÉPE - 2007. OKTÓBER 10., SZERDA SZOLGÁLTATÁS NAPKELTE 6.55 - NYUGTA 18.07 HOLDKELTE 6.04 - NYUGTA 17.32 GEDEON napja Gedeon. Valószínűleg héber eredetű név, jelentése: har­cos, romboló. Védőszentje: Gedeon, Izrael bíráinak egyi­ke. Ráday Gedeon gróf az 1848-as szabadságharcban Mészáros Lázár segédtisztje­ként vett részt, majd a ki­egyezés után a Belügymi­nisztérium tanácsosaként mint kormánybiztos kapta azt a feladatot, hogy tisztítsa meg Szeged környékét a be­tyároktól. Ezt kérlelhetetlen szigorúsággal hajtotta végre: Rózsa Sándort és bandáját elfogta, tömlöcbe vetette. Ugyancsak Ráday Gedeon volt a neve annak a barokk korban élt költőnek és iro­dalmárnak, aki a róla elne­vezett könyvtárat alapította. EGYÉB névnapok: Bendegúz, Dániel, Ferenc, Gerő, Leó, Leon, Sámuel. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Borgia Szent Ferenc emléke­zete, Gedeon napja. A refor­mátus és az evangélikus naptárban Gedeon napja. A zsidó naptárban Tisri hónap 28. napja. napi igék. Katolikus: Ión 4,1- 11; Zs 85; Lk 11,1-4. Refor­mátus: lKir 14. 2Thessz 3,6- 18. Evangélikus: Én 8,4-7. Mt 22,23-33. Híres vonósok zenei ajándéka a diákoknak a kodály-év tiszteletére három hangversenyt ad Kecskemé­ten a fennállásának ötvenedik évfordulóját ünneplő, kétsze­res Kossuth-díjas Bartók-vo- nósnégyes. A kvartett október 15-én és 16-án igazi csemegé­vel rukkol elő: Bartók összes vonósnégyese elhangzik a Re­formátus Újkollégium díszter­mében. A hat darabból álló tel­jes sorozat Kecskeméten még sosem szólalt meg. A harma­dik koncerten, november 26- án pedig Haydn, Kodály és De­bussy vonósnégyeseit hallhat­ják a zenebarátok a világhírű vonósnégyes előadásában. Di­ákcsoportok előzetes bejelent­kezéssel ingyen látogathatják a koncerteket. Jelentkezés Toókosné Bö- rönte Erika igazgatóhelyettes­nél az Erdei Ferenc KKK tele­fonszámán: 76/503-880. le­gyek a helyszínen, illetve elő­vételben az Erdei Ferenc KKK- ban 1000 forintos áron kapha­tók. «R. J. Ovi-KRESZ „Pöttöm próba” néven rendeztek közlekedési versenyt kecskeméti óvodásoknak. Az országban elsőként, hagyományteremtő szándékkal megtartott verseny házigazdája a Ceglédi úti óvoda volt. A versenyre 15 kecskeméti óvodából neveztek be 6-6 fős csapatok. A középső és nagy­csoportos óvodások kerékpáros ügyességi akadálypályán mérték össze tudásukat. KRESZ-ismereteikről is számot adtak - mindent tudtak a témá­ban, amit az óvodásoknak is tudniuk kell. Ezenkívül közlekedési szituációs gyakorlaton is részt vettek, és közben jókat játszottak a színezékkel, ki- rakókkal. Az ügyességi pálya hasznos találmány. Az ott szerzett tapasztalatokat bizonyosan jól hasznosítják majd a gyerekek a városi közlekedés­ben. A rendszeres közlekedési vetélkedők meghonosítása az alsófokú oktatási intézményekben pedig azért fontos, mert fiatalkorban sokkal erő­sebben rögződnek a tanultak, így a KRESZ ismerete is. (N. N. M.) KÉPGALÉRIA: WWW.BAON.HU PROGRAMAJÁNLÓ kecskémét A Népi Iparművé- szeti Gyűjtemény házában tex­tilművész kiállítását avatják pénteken délután 3 órakor. Ká- nyási Holb Margit 28 éven át textiltervező volt, közben az iparágat a képzőművészet nyel­vén is megfogalmazta. Tárlata az 1974 és 2002 között készült, a hajdú-bihari szőtteshagyomá­nyokból merítő textíliákat mu­tatja be. (M. J.) színjáték És fotók Holnap dél­után fél 6-kor folytatódik a Szent-Györgyi Albert középisko­la kollégiumában a Beszélges­sünk mi is... elnevezésű rendez­vénysorozat, melynek vendége Sirkó László színművész. Ekkor tárlat is nyílik Tóth Sándor, a Pe­tőfi Népe nyugállományú fotósa felvételeiből. A színháztörténeti (1960-1985) fotók október végé­ig láthatók. (T. K.) FÉNYKÉP HÁTSÓ RÉSZ RÓMA! 900 MATRAC RUGÓZÁSA AZÉ, KEVERVE! SEMMI­KOR DOLOGTA- LAN MÉH BORÓKA­PÁLINKA l ▼ MÖGÉ, NÉPIESEN ► ▼ ▼ DIÉTÁS SZÖRP PLÁNUM ► V SZESZES ITAL ► SZÍV, LATINUL BEKECS l ÜZEN, NÉPIESEN ► ▼ ÖVÖN... ÖTÉS KÁRTYA CSÁVA- BAN VAN! REGI­MENT ► LEFIR­KANT f AMOL ELŐDJE l ▼ DRÁGÁLL ► V TINTA, ANGOLUL SZABÓ LŐRINC VERSE ► 'V EURÓPAI UNIÓ ► KUTATNI KEZD! BORSODI HELYSÉG ► CSÓNAK GERINCE ► A FÜZET, RÉGEN L MULAT­SÁG ► A rejtvény megfejtését legkésőbb kedden adják fel címünkre! 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 29., Petőfi Népe Katona József Színház 15 órakor: KECSKEMÉTI KISKONDÁS. ülyés Gy. bérlet Ciróka Bábszínház 9.30 és 11 órakor: PÖPÖPAPA ÉS A KUTYÁKOK. Kisterem. Kecskeméti TV 17:30 18:20 19:00 19:30 20:00 20:10 *55855» / / krv Képújság Sportmagazin ism. Hírős Hírek Közélet Gazdasági Ablak Hírős Hírek ism. 20:30 HTV: Hírháló 21.00 HTV: Véresjáték 4. - amerikai akciófilm 23:00 Hírős Hírek ism. 23:30 Közélet ism. 00:00 Gazdasági Ablak 6-10 Gongreggel 10- 11 Téma 11- 12 Téma + 12- 14 Déli kívánságműsor 14-18 Élénk Délután, benne: Gong Rádió 14- 15 Üzlet órája, 15- 16 Biztonságban együtt 18-20 Interaktív kívánságműsor 20-22 Szerda éjszaka 22-24 Jazz Klub Zsuffa Péterrel <5v«w4 A TÉRSÉG HANGJA '«WMt «W.9CWOK Cm Palace Mozi FELKOPPINTVA - SZ 16 14.00, 1Ó.30,19.00, 21.30 L’ECSÓ - SZ KN 14.00 FÉRJ ÉS FÉRJ - SZ 12 16.15, 18.30, 20.45 VIGYÁZZ, KÉSZ, SZÖRF... - SZKN 13.45, 15.30 PLANET TERROR-F 18 17.15,19.30, 21.45 TÖRÉS- F ló 20.30 TINI NINJA TEKNŐCÖK - SZ 12 14.15 KULCSFIGURA - F12 16.00,18.15 CSÚCSFORMÁBAN 3.-F 12 14.45, 16.45, 21.15 ZUHANÓREPÜLÉS - SZ KN 18.45 SEGÍTÜNK! TAKÁCS VALENTINA ROVATA Mikor súlyos a fogyatékosság? Jóindulatú daganat miatt volt egy nőgyógyászati műtété egyik olvasónk­nak. Ennek során eltávolí­tották a méhét és a pete­fészkét. Olvasónk úgy tudta, hogy ilyen esetekben súlyos fo­gyatékosság miatt járna neki évi 37 ezer forint adó- kedvezmény. Az orvostól kapott igazolást leadta a munkahelyén, ám közöl­ték vele, hogy neki nem jár a kedvezmény. Az asz- szony nem érti, hiszen más ismerősei ugyanezzel a betegséggel megkaphat­ták. Az adókedvezmény kérdé­sét alapvetően két szem­pontból kell vizsgálni. Egy­részt azt kellene tudnunk, hogy olvasónk fizet-e adót, vagy pedig minimálbéres, és így eleve nem fizet. Adókedvezmény ugyanis akkor adható, ha van befi­zetett adó. A másik szem­pont: a szabályozás úgy szól, hogy súlyos fogyaté­kosság esetén orvosi igazo­lás alapján havi 3125 fo­rinttal (pontosabban az adóév első napján érvé­nyes havi minimálbér öt százalékával) lehet csök­kenteni az adót mindazok­ra a hónapokra, melyek­ben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennáll. Ez évente legfeljebb 37 500 forint lehet. A kedvezmény kizárólag a súlyos fogyaté­kosságban szenvedőknek jár. Ilyen minősítésbe - az adózás szempontjából - azt a beteget sorolják, aki a súlyos egészségkároso­dással összefüggő jogosult­ságról szóló jogszabályban meghatározott betegség­ben szenved, vagy rok­kantsági járadékban része­sül. A gond olvasónk ese­tében az, hogy a petefé­szek és a méh eltávolítása önmagában még nem szá­mít súlyos fogyatékosság­nak. Elképzelhető, hogy az ismeretségi körében elő­forduló hasonló esetekben nem egy ilyen műtét miatt jár az adókedvezmény, ha­nem valamilyen egyéb be­tegség vagy állapot miatt. LEVELÉT VÁRJUK: PETŐFI NÉPE - „SEGÍTÜNK” 6001 KECSKEMÉT, PF. 76 EMAIL: SZABOV@AXELS.HU Holnaptól itt képregényt olvashat! Jókai Mór: A KALÓZKIRÁLY

Next

/
Oldalképek
Tartalom