Petőfi Népe, 2007. június (62. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-26 / 147. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2007. JÚNIUS 26., KEDD A lóvásár szinte kimúlt, amióta kötelező az útlevél. Manaspság az erősödő import miatt szinte alig érdemes jószágneveléssel foglalkozni. Hanyatló állatkereskedelem havi vásár Technológiai fejlesztések, fajtaváltás szükséges Fiílöpháza ülés A település köz- biztonsági helyzete is napirenden lesz a holnapi nyilvános testületi ülésen, amely 16.30 órakor kez­dődik. A vízdíj hatósági árának megállapítása után pedig a köz­oktatási intézmény átszervezését tárgyalják és értékelik a gyermek- jóléti, gyermekvédelmi feladato­kat. (P. S.) Kecskemét felújítás Befejező­dött annak a tornateremnek a fel­újítása, amelyet a Nyíri úti speciá­lis iskola autista tagozatának diák­jai használhatnak. A költségeket a kecskeméti Rotary Club januári jó­tékonysági báljának bevételéből fedezték. Az önzetlen segítségnek köszönhetően a korábbi linóleum burkolatot flexibilis beltéri sport­padlóra cserélték. A felújított torna­terem ünnepélyes átadása szer­dán 14 órakor lesz. (R. J.) Lajosmizse zárva Tegnaptól júli­us 15-éig zárva tart a művelődési ház és könyvtár. A szokásos nyári szünet után viszont a tiszta és ren­dezett intézményben legfőképpen a vakációzó gyerekeknek kedves­kednek programokkal. (P. S.) Lakitelek VIGASSÁG Első alkalom­mal rendezik meg a településen a Tisza menti óbor ünnepet és kéz­műves fesztivált, a Holt-Tisza part­ján. Június 30-án a programok dél­után két órakor kezdődnek. A szín­padon több tánccsoport is fellép, a talpalávalót a Hegedűs együttes húzza. Az esti műsorban a Kécske Néptáncegyüttes előadásában le­het látni a Falu végén kurta kocs­ma című táncjátékot. Koncertet ad az Etnograd, a Fabula Rasa és a Váradi Roma Café. (Sz. T.) Nyárlorinc megbeszélés Holna­pi ülésükön döntenek a képviselők az iskolai társulásról. Az elképzelé­sek szerint Lakitelek, Nyárlorinc, Szentkirály és Tiszaug alkotna egy oktatási intézményt A tárgyalások már jó ideje folynak a polgármes­terek, jegyzők, szakemberek kö­zött Az eddigi megbeszéléseken, a jelenlegi helyzetben, ezt a megol­dást tarják a legjobb megoldás­nak. (Sz. T.) Szabadszállás TÁRLAT Tóth Sán­dor, lapunk volt fotóriporterének képeiből rendeznek kiállítást a városi napok alkalmából. A be­mutatót Lomniczi Zoltán, a Legfel­sőbb Bíróság és az Országos Igaz­ságszolgáltatási Tanács elnöke nyitja meg e hét végén, szomba­ton. Az érdeklődőket 14 órára várják a József Attila Közösségi Házban. (P. S.) A hazai állattenyésztés válságáról szóló híreket erősítette a tegnapi, Szent László napi vásár Nagykő­rösön. Áron alul kelt szin­te minden gazdasági állat. Miklay Jenő Nyár közepén általában is mélyponton a vágó- és tenyész­állatok kereslete, ám most kü­lönösen gyenge a jószágok pia­ca. Főleg a sertéseké. A tavaszi vásári árakhoz képest félpénzért lehetett hízót, vá­lasztási malacot venni. A gyér forgalom azért elgondolkodta­tó, mert pár éve még Kőrösön kerekedett ki havonta az or­szág egyik legnagyobb soka­dalma. Azóta néhányszáz ma­lacra, pár tucat borjúra, fejős­tehénre fogyatkozott a kínálat. Lóvásár pedig már jóformán kimúlt, amióta kötelező a fel­hajtáshoz az útlevél. Több tíz­ezer forintba kerül az okmány, ezért kapun kívül adják-veszik a lovat, vagy az olyan vásárok­ba hajtják, mint a lajosmizsei. Ott 1200 forint helypénzt kér­nek lovanként és a helyható­ság nem forszírozza az útipa­pírt. Az utóbbi egy évben az im­portforgalom és szabályozás változások is csökkentették az állattenyésztés gazdaságossá­gát. Májustól nem jár az úgy­nevezett állatjóléti támogatás. A nemzeti keretből kapták ezt a pénzt a gazdák, de lejárt az uniós morotarórium és azzal a sertéstartók állatonként járó 1800 forintos dotációja szűnt meg. A KSH szerint tavaly óta a hús és húskészítmények be­hozatala 55, a tejtermékek im­portja 40 százalékkal növeke­dett. Újabban a lengyelországi húsáru sújtja a hazai gazdasá­gokat. Az orosz hússtop miatt nálunk vezetik le a feleslegük egy részét, és 10-12 százalék­kal olcsóbban küldik, mint az itteni élő állatok ára. Ennyiért árulták az állatokat Választási malac (fehér) 4,5-6 Süldő 7-9 Vágójuh 15-16 Fejőskecske 13-15 Kocsisló 300-350 Fejőstehén (251 hozamú) 200-250 Bikaborjú (34 hó) 120-130 Üsző (34 hó) 90-100 FORRÁS: HAVI VÁSÁR A vaj és a sajt exporttámoga­tásának megszüntetéséről né­hány napja döntött az EU tej­termék-szabályozó bizottsága. A honi tejfeldolgozókat igen kellemetlenül érinti, mert a ha­zai sajtokat főként az unión kí­vüli országokban lehet eladni. Riad Naboulsi, a kőröstetétleni Kőröstej Kft. tulajdonosa el­mondta: a brüsszeli döntés ki­lónként száz forinttal csökken­ti bevételeiket, s az erős forint sem kedvez az exportüzletek­nek. S ami a feldolgozóknak kedvezőtlen, az hátrány a nyersanyagtermelőknek is. Az intézmények felújítását csak pályázati pénzzel tudják megoldani fülöpszállás Az idén nyáron elmarad a két gyermekintéz­mény, az iskola és az óvoda fel­újítása. Ugyanis már nincs ér­telme a hamarjában csináljunk valamit megoldásnak, mert az előbbire legalább százhúsz, az utóbbira pedig nyolcvan millió forint kellene. A tervek elké­szültek. Eszerint a faluközponti épületet két tanteremmel - nyelvi és számítógépes - kelle­ne bővíteni, mert a kicsit odébb lévő, különálló, egykoron polgá­ri iskolát már nem tudják okta­tási célokra használni. Az is alapos renoválásra szorulna, s a település vezetése munkahely- teremtés céljára adná át. ■ Az iskolában 195, az óvodában 90 gyermek kezdi meg az új tanévet. Mindkét intézménynél kevés, illetve elhasznált a vizesblokk, s kellene orvosi szoba is. Mind­ezek megvalósulása pályázat­függő. ■ P. S. A lélekharangot megmásították a múlt hétvégén ballószög Ellopták a temetőből a lélekharangot - kihirdették a múlt vasárnapi reggeli misén. A három méter magas állványból valaki(k) kiszerelte az erekjét. Korábban évtizedekig hírhozó­ként is szolgált. A mezőkön, a búza- kukoricatáblákban dolgo­zóknak delet ütött. Később, ami­kor már sokaknak volt karórája, a temetőben kapott szerepet. ■ A ballószögiek remény­kednek, hogy megkerül a harangjuk. De már nem szól a végső bú­csún, a temetésekkor. A harang­ra a következő szöveg van rávés­ve: “Jézus szentséges szíve en- geszteléséül öntettek Külső- Ballószög buzgó hívei az Úrnak 1948 évében Magyarország Bu­dapest Slezák László aranyko­szorús harangöntő mester mű­helye.” A ballószögiek bíznak abban, hogy a jószándékú nyomravezetőknek köszönhető­en visszakerülhet hozzájuk az eltűnt temetői kellék. ■ P. S. A profilváltás nem segít korántsem biztos, hogy profilváltás húzza ki a bajból a ma­gyar agráriumot. Udovecz Gábor, az Agrárgazdaság Kutató Inté­zet főigazgatója egy májusi konferencián azt mondta: kis ország­ban nem a bioüzemanyag-termelés jelenti a mezőgazdaság jövő­jét, mert úgyis a nagyobb területű országok veszik át abban is a vezető szerepet Nálunk továbbra is az élelmiszertermelés jelenti a perspektívát A túlsúlyos húsimportot vissza lehet szorítani, de ahhoz technológiai fejlesztés és fajtaváltás szükséges. Akció a Síil-Coop ö$$zc$ üzleteken 2007. jóit. 27-jül. 0-ig Görögdinnye 99,-Ft/kg Mell nélküli tyúk 329,-Ft/kg Sertéstarja 769,-Ft/kg Marhalábszár 1189,-Ft/kg Miklósi parasztkolbász 779,-Ft/kg Kerek zsemle /Malom -P és Pl 10,-Ft/db Félbarna kenyér szeletelt, 0,5kg /Malom/ 99,-Ft/db Pusztafriss poly, 1 I 2.8%-os /Naszály/ 109,-Ft/db Féltartós tejszín, 0,33 I /Naszály/ 179,-Ft/db Poharas tejföl, 150 gr 20% -os 69,-Ft/db Kefir, 140 gr /Danone/ 65,-Ft/db Lays chips, 90 gr-os (sós,tejfölös,zöldfűszeres) 169,-Ft/db Omnia kávé, 250 gr-os 349,-Ft/db Kanizsai világos sör, 0,5 I dobozos 95,-Ft/db Bíboros vörösbor, 0,75 I 179,-Ft/db+ü Wippy fültisztító, 200 db-os 99,-Ft/db Vileda alufólia, 10 m-es 167,-Ft/db Pur mosogató ut. power, 500 ml 139,-Ft/db Persíi gél, 3 I ocean fresh 1999,-Ft/db Akció a készlet erejéig érvényes! Találkozzunk mindennap! HIRDETÉS Sxuíefésnapi ny&rxmény: miAGvrt A Brill Kft. 15. születésnapjának egyedi ajánlatai VW Jetta 1,9 PD TDI 5.790.000 Ft helyett 4.790.000 Ft-tól Főbb alapfelszereltség: ABS, ASR, 10 légzsák, központi zár, elektromos ablakemelők, fűthető, elektromos külső tükrök, CD-s rádió, klímaberendezés A Brill Kft-nél 2007.06.01. és 2007.08.31. között új gépjármüvet vásárlók között Malaguti motorkerékpárt sorsolunk ki. merkantil - egyedi ajánlata: Fizesse a törlesztőrészlet felét egy évig! Az ajaolat a Merkantil (Iánk Zrr minimum 36 hónapos linsrniilcjir speciális njaniain c*Séu érvényes Az Ön Volkswogen márkokereskedője: Brill Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 32. Te!.-. 76/503-020 Fax: 76/503-021 E-maif: vwertekesites@briilkft.hu Web: www.brillkft.hu A képen láilinté modelt «.clra felszen'liw'j'et hutiüuia/tuii. A Volkswagen leim ínotorkáhsigtól függő kombinált átlagfogyasztása: 4,7-11,2}/look»». CO-kitxKsAiása: lin-19?g/km.» Az idén nagyon jól fizet a malmi búza idehaza ► Folytatás az 1. oldalról Német hibridet vetettem. Elé­gedett vagyok, ugyanis a tőzs­dén tonnánként 37 ezer forint lekötéssel tudom értékesíteni a malmi búzát. Jelentős kereslet van az EU-ban. így felvásárlást is végzek. A takarmánybúzáért 32 ezer, a kenyérgabonáért pe­dig 36 ezer forintot tudok fizet­ni a kistermelőknek - ismeretté a piaci helyzetet Kiss Zoltán. Albert József a bácsbokodi Albert-Agro Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. ügyvezetője szintén derűlátó.- Két héttel korábban fejez­tük be az árpa és a búza betaka­rítását. Valaha Péter-Pálkor kezdtük az aratást. Korai búzá­ból 5 tonna feletti átlagot mér­tünk a saját 180 hektárnyi ve­tésből. Leszerződött német hib­rideket termesztettem, rétes­lisztnek és pizza-tésztának. A pontos felvásárlási árat még nem tudom. Repcéből 3,2 ton- na/hektár termett, ami lehetne jobb is. Nem nagy haszon lesz rajta. Őszi árpából 4-4,2 tonnát takarítottunk be. Felsőszentivánon, ahol jóval több volt a csapadék tavasszal, 5 tonna körüli hozamot is mér­tünk - mondta Albert József. «ar KOMMENTÁR a 3. OLDALON

Next

/
Oldalképek
Tartalom