Petőfi Népe, 2006. december (61. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-16 / 294. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. DECEMBER 16., SZOMBAT MOZAIK 11 NAPKELTE 7.26 - NYUGTA 15.54 HOLDKELTE 3.09 - NYUGTA 12.57 ETELKA, ALETTA napja Etelka. Újmagyar név, Dugo­nics András alkotása az Etele férfinévből, mely Attila hun uralkodó nevéből alakult. Alet­ta. A német Adelheid olaszos, kicsinyítő képzős alakja. EGYÉB NÉVNAPOK: Adelaida, Aggeus, Albina, Beáta, Euzébia, Mar­cell, Otelló, Ottó, Ozor, Özséb, Tihamér. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Adelaida, Szent Albina emléke­zete, Etelka napja. A reformá­tus naptárban Etelka napja. Az evangélikus naptárban Etelka, Aletta napja. A zsidó naptárban Kiszlév hónap 25. napja. napi igék. Katolikus: Sir 48,1- 4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13. Re­formátus: Zsolt 40; Júd 14-19. Evangélikus: IThessz 4,13- 18; Ézs 26,7-19. A nap vicce A kis hegyi falu postása fújtat­va érkezik fel a hegytetőn álló fogadóba, és mogorván ledobja a levelet a fogadós élé.- Nesze! Hú, hallod, komám, de kutya magasan vagytok ti itt!- Ne panaszkodj - mondja viccesen a fogadós mert ha még egyszer ilyen mérgesen lököd ide nekem a levelet, iste­nemre, mondom, megrende­lek legalább két napilapot! NYOMDA . Kecskemét, Mit főzzünk? Pufi krumpli hozzávalók: 40 dkg krumpli, 10 dkg liszt, só, 3 tojás, elké­szítés: A tisztított, kockákra vágott krumplit megfőzzük, áttörjük, összekeverjük a liszttel, 1 dl forró krumpli­főzőlével és sóval. Alaposan összedolgozzuk, közben 3 to­jást csurgatunk a keverékbe. Végül kanállal forró olajba szaggatjuk és kisütjük. Ke­tchuppel a legfinomabb. HOLNAP NAPKELTE 7.26 - NYUGTA 15.54 HOLDKELTE 4.19 - NYUGTA 13.19 LÁZÁR, OLIMPIA napja lázár. Héber eredetű név, gö­rög és latin közvetítéssel ér­kezett hozzánk, jelentése: Is­ten a segítőm, olimpia. Görög eredetű, jelentése: égi, meny- nyei. egyéb névnapok: Adél, Belizár Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Advent 3. vasárnapja, Szent Lázár, Szent Olimpia emlékezete, Be­lizár napja. A református nap­tárban Advent 3. vasárnapja, Lázár napja. Az evangélikus naptárban Advent 3. vasár­napja, Lázár, Olimpia napja. A zsidó naptárban Kiszlév hó­nap 26. napja. Ezen az estén kezdődik a nyolc napig tartó hanuka, a fény ünnepe. napi igék. Katolikus: Szof 3,14-18a; íz 12,2-6; Fii 4,4-7; Lk 3,10-18. Református: Zsolt 41; Zsolt 146; lúd 20-25. Evangélikus: Mt 11,2-6(7-10); lKor 4,1-5; Zsolt 33. NYILAS (X1.23-XII.21.). Azt tervezi, hogy meghívja a hét végére barátait. Keresve sem lehet jobb alkalmat találni vendégfo­gadásra, mint az Ön születés­napja. BAK (XII. 22-1.20.). Bolygója arra ösztönzi, hogy fejezze ki magát kreatívan és romantikusan. Közelében van az, akire min­den körülmények között szá­míthat. vízöntő (1.21-11.20.). Fittnek és dinamikusnak érzi magát. Po­zitív energiát sugároz környe­zetére. Társasági élete felgyor­sul, több meghívást kap. Az ünnepvárás idejét tegye ragyo­góvá. HALAK (II. 21-111.20.). Magánéleté­ben engedjen zárkózottságá­ból, érzéseit ossza meg kedve­sével. A meghitt kapcsolat na­gyobb bizalmat jelent. KOS (III. 21—IV. 20.). Szellemileg és fi­zikailag kitűnő formában van. Szinte sugárzik Önből a vitali­tás. Lásson olyan tervek megva­lósításához, amelyekből komoly haszna származhat. BIKA (IV. 21—V. 20.). Egy kis flört megszínesíti életét. Izgató sze­mély tör be váratlanul életébe. Használja ki a társasági mula­tozások vidám hangulatát IKREK (V. 21—VI. 21.). A csillagállás túlzásokra csábítja. Beleérző képessége mélyre ható, és ez extra lendületet ad munkájá­nak. A karrierrel kapcsolatos terveit siker koronázza. RÁK (VI. 22—VII. 22.). Élvezettel tölti el a vásárlás. A régóta gyara­podó „kívánságlista” csak tám­pontot ad, ennél több is kerül a bevásárlókocsiba. Olyat ne ve­gyen, amiről ösztönei súgják, hogy túl drága. OROSZLÁN (VII. 23—Vili. 23.). Hét vé­gén sem tud megszabadulni a munkájától. Talán maradt a munkahelyéről némi lelkiis- meret-furdalása? Ha lehet, fe­jezze be minél hamarabb azt. SZŰZ (Vili. 24-1X23.). Ön kissé nyug­talan, ezért gondolja át, mielőtt hirtelen ötlettől vezérelve bele­vág egy utazásba.Ne induljon olyan útra, amely értelmefien- nek ígérkezik. MÉRLEG (IX 24—X. 23.). A hét vége kiválóan alkalmas a házi mun­kák elvégzésére. Lehetősége lenne elmenni egy szórakozta­tónak ígérkező rendezvényre, ám fikarcnyi kedve sincs hozzá. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.). Megbántó- dik társa viselkedése miatt, de ez valójában csak az utolsó csepp a pohárban. Titkolt, el­fojtott bánatok mérgezik a kap­csolatukat régóta. Készüljünk közösen 2006 karácsonyára! A harmadik közös adventi gyer­tyagyújtásra várják a kecske­métieket: a kicsiket és a nagyo­kat, a családokat és az egyedül élőket, a nagymamákat és a nagypapákat a város főterén, a városháza előtt felállított adven­ti koszorúhoz. Ma 17 órakor adventi gondo­latokat mond Szabó Gábor re­formátus elnök lelkész, szolgál­nak a Református Kollégium di­ákjai. A harmadik adventi gyertyát meggyújtja dr. Sárközy István alpolgármester. ■ Ha könnyen felébred, nem is téli álmot alszik SZUNDI A hideg beálltával a hibernálódó állatok (pelék, ür­gék, sünök) annak érdekében, hogy minél kevesebb energiát fo­gyasszanak, testhőmérsékletü­ket a környezet hőmérsékletének közelébe csökkentik (vackukon általában fagypont feletti a hő­mérséklet), és szívverésüket, va­lamint légzésüket is lelassítják. A medve nem igazi hibernálódó állat. Bár táplálékot, folyadékot akár hat hónapig sem vesz ma­gához, és szívverését is lelassít­ja, testhőmérséklete alig csök­ken, így könnyen felébred. ■ Kecskemét majd' 50 éve a múlt emlékei címmel nyílik meg Tóth Sándor fotókiállítása Kedden a hírős városban, a Hunyadivárosi Idősek Klubjában (Görbe utca 3.) délután fél négykor tárlat nyílik, mely nemcsak a nosztalgiát kedvelő­ket szólítja meg, hanem a fiatalokat is, hiszen olyan utcaképeket, -részleteket mutat be Kecskemétről, melyek mára teljesen eltűntek. Tóth Sándor munkássága során rendkívül gazdag képanyag gyűlt össze. Ezekből készült a fotós „Kecskemét arcai a 60-as évektől” című könyve, mely a kiállí­tás helyszínén jutányosán megvásárolható. HOROSZKÓP Tippek a biztonságos korcsolyázáshoz peches ember ne menjen a jégre! ... És az, aki „csak” sportolni szeretne...? A korcsolyázás sokak által ked­velt téli sport, ám mint minden másnak, ennek is megvannak a veszélyei. A minél biztonságosabb szó­rakozás érdekében a Safe Kids USA honlap összefoglalta a gyerekek számára a biztonsá­gos korcsolyázás néhány alap­vető szabályát: 1. Mindig sisakban korcso­lyázzunk, főleg, ha jégkorongo- zunk is! 2. Mindig viseljünk térd-, kö­nyök-, száj- és lábszárvédőt, kü­lönösen jégkorongozás során! 3. Csak olyan jégen, tavon, jég­pályán korcsolyázzunk, amelye­ket a helyi hatóságok korcsolyá­zásra biztonságosnak minősítet­tek! 4. Tanuljuk meg, mit kell ten­ni, ha esetleg beszakad alattunk a jég! Ilyen esetben nyújtsuk ki kezeinket, tapossuk a vizet, próbáljunk meg visszamászni a jégre, és közben kiáltsunk segít­ségért! ■ Festőpalánták tárlatmegnyitója naptárbemutatóval meghívó Középiskolák Kecske­méten címmel kiállítás nyílik kedden a Kandó Kálmán Szak- középiskola művészeti tagozata festő tanulóinak alkotásaiból az intézményben, a Bethlen körút 63. szám alatt. A délelőtt fél tizenegykor kez­dődő tárlatot Kovácsné Tóth Ibo­lya, a polgármesteri hivatal ok­tatási osztályának középiskolai referense ajánlja a nagyközön­ség figyelmébe. A rendezvény keretében az if­jú művészek által készített fali­naptárakból összeállított bemu­tatót is láthatnak a vendégek. A kiállítás december 22-éig várja a látogatókat. A rejtvény megfejtését legkésőbb kedden adják fel címünkre! ■ Sebestyén Hajnalka 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 29., Petőfi Népe SZIBÉRI­AI FOLYÓ JENKI FUT MEGCSON­TOSODOTT LEHAGY SZŐR­CSOMO NAGY­HATALOM PENGE­MÁRKA l T ÓPAPA PÁRJA FRANCIA SZAMÁR' ► ▼ ▼ ORATÓ­RIUM ELŐJEL ► ▼ L VASCO DA... DEMI­ZSON ► FIATAL SPORTOLÓ MARAD, SZORUL HORONY ► ▼ MÉRTÉK. ARÁNY L Y HAJDAN, LATINUL ÉPPEN, RÖVIDEN ► T RÓMAI 56 VÖRÖS­MARTY MIHÁLY VERSE ► ▼ KÉS LÉNYEGE EGYKORI ► f r ▼ SEJT KENYÉR­KE ► RÓMAI 16 ► REGGELENKÉNT GYENGE FAGY ■ EMS EWS KunszehMklős 2*e o*c Kékőrös KalocsI re o*c Kecskemát 2 *C arc KSkunfélsgyháza Kiskunhalas Készíttette: Baja Bácsalmás %gj ZOOGS 1 *C O “C deli hőmérséklet + déli felhőzet reggeli Bács-Kiskun megyében ma számottevő csapadék, illetve erős szél kizárt. Délutánonként kissé ritkul a köd. Foltokban előfor­dul szúrt napsütés Is. Estétől viszont ismét terjeszkedik, sűrű­södik a köd. A jellemző hőmérséklet kora délutáni maximuma +2, az átmenetileg naposabb helyeken +6, reggeli minimu­ma 0 fok körül alakul. A legvalószínűbb folytatás: vasárnap napközben - a köd eltűnésével, záporokkal, majd hózáporokkal, széllökésekkel - hidegfront valószínű. Orvosmeteorológia: melegfronti hatás. Közlekedés-meteorológia: a sűrű ködmezők nagyon megne­hezítik a közlekedést! Az előrejelzés bizonytalansága: a kőd miatt „NAGY". Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: aT-Mobile-WAP portálján (http://wap.t-zones.hu). Víz hőmérséklet Duna 5-7 °C Tisza 3-6 SC Balaton 5 °C Velencei-tó 5 ® Fertő 4 C Tisza-tó 6 “C Hójelentés Hinterluxer 10-130 cm Kaprait 5-100 cm Pilztaler 90-130 cm

Next

/
Oldalképek
Tartalom