Petőfi Népe, 2006. december (61. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-02 / 282. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. DECEMBER 2„ SZOMBAT KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE SZERKESZTETTE: RÁKÁSZ JUDIT TELEFONSZÁM: 06-76/518-248 E-MAIL: judit.rakasz@petofmepe.hu A téli hónapokban is zavartalanul folytatódik a csatornázás PROJEKTNAPTÁR A csatornázás jövő héten az alábbi utcákban folytatódik az érintett négy tele­pülésen, több helyen ideiglenes forgalmirend-változás várható. KECSKEMÉT-HETÉNYEGYHÁZA: Hetényvezér u., Németh L. u., Miklós Gy. u., Méhész u.; Tamá­si u., Aranyhomok u., Erdőföld u., Rózsafa utca. belváros: Bem u., Fazekas u., László K. u., Kerekes u., Bocskai u., Tavasz utca, Kos­suth krt. vAcsiHEGY: Talfája köz., Pusz­taszer u., Patak u., Vereczkei u. VILLANEGYED: Áprily u., Szent Imre u., Mária köz, Szabó Lő­rinc u., Teleki utca, muszály: Juhász utca, Monos­tori utca. hunyadiváros: Béke fasor, Pázmány P. u., Nagyenyed u., Gyulai P. utca műkertváros: Mester u., Al­kotás u., Iványi Grünwald u. petőfiváros: Csipke utca. KATONATELEP: jegenye utca, Platán utca. KEREKEGYHÁZA: Kölcsey F. u., Széchenyi u., Rákóczi u. Park u. HELVÉCIA: Sport utca. HELVÉCIA-SZABÓ SÁNDOR LTP.: Taál B. utca, Papp S. tér ballószöG: Móricz, Erkel u., Ady Endre utca, Vörösmarty utca. ■ S. H. Szerződéskötések A vízi KÖZMŰ TÁRSULAT minden érintett kecskemétit vár szerző­déskötés céljából a Segesvári u. 20 szám alatt Még egy hétig terelőúton jár a 4-es busz buszközlekedés Kecskeméten, a belvárosban található Bem ut­cában - műszaki okok miatt - a tervezettnél később fejeződnek be a csatornázási munkálatok. Várhatóan december 11-én ad­ják át a lezárt utcát a forgalom­nak. Addig a 4-es, a 4/A, a 4/C és a 12-es autóbuszok továbbra is a Rákóczi út-Bethlen körút útvonalra lesznek terelve. Ké­rik az utasok türelmét és meg­értését. ■ S. H. Hímzett adventi naptárakat, keresztszemes üdvözlőlapokat, gobelineket, patcwork technikával készült ünnepi kellékeket láthat a közönség. Adventi (tű)varázslat bozsó gyűjtemény A modern otthon bennsőséges, egyedi díszei Szegesül Henriettnek Gazsóné Kis Zsuzsa adta át az első díjat. A karácsonyi otthon me­lege költözött a Bozsó Gyűjteménybe: adventi kézimunkákból nyílt kiál­lítás pénteken. Rákász Judit- Mindannyiunk lelkében ott van a szépség bánd vágy, azon­ban nem mindannyiunk kezé­ben van ott az ügyesség, hogy megvalósítsuk. Az itt látható kézimunkák készítői vala­mennyien azok közé a szeren­csések közé tartoznak, akik rendelkeznek ezzel a képesség­gel - mondta Lóránd Klára, a Bozsó Gyűjtemény vezetője a kiállítás megnyitóján. A Tűvarázs Kézimunkaüzlet által meghirdetett Az én adven­téin című pályázatra több mint hatvanan küldték el műveiket.- Fontos szempont volt az ér­tékelésnél, hogy az elkészített munka egy modern otthon dí­sze lehessen - mondta Gazsóné Kis Zsuzsa, a Tűvarázs tulajdo­nosa. - Nagyra értékeltük az egyedi ötleteket, és természete­sen számított a kivitelezés gon­dossága is. A pályázat fődíját dr. Szeges­ed Henriett nyerte el. Második helyezést ért el Hunyadi Lász- lóné, harmatük díjat kapott Bal­ia Szilvia és Szabóné Kovács Mária - valamennyien vásárlá­si utalványt vehettek át, ame­lyet a Bocskai sétányon találha­tó üzletben válthatnak be. Aján­dékcsomagot kapott többek kö­zött a 9 éves Börcsök Bálint, aki karácsonyi térítőjével nevezett.- Szépek a minták, szépek a színek, néha az is szép, amit én hímzek - mondta az ifjú részt­vevő, aki szerint karácsonyi ajándéknak is nagyszerű a sa­ját készítésű kézimunka. Lakott területen marad a hulladékudvar halasi ÚT Mégis az eredeti hely­színen, a kecskeméti Halasi úti hobbik térségében lesz a hulla- dékudvar. Egy új hely ugyanis több éves késéssel, és mintegy 165 müliós többleköltséggel jár­na, amit Kecskemétnek kellene állnia. A hobbitulajdonosoknak igen kedvezőtlen döntést a na­pokban hozta meg a város kép- viselő-testülete. Az előzmények: 48 település részvételével valósul meg az az 1,225 müliárd forintos komplex hulladékkezelő-rendszer, amelynek Kecskeméten is szá­mos eleme van, többek között két hulladékudvar. Ezek egyi­két Hetényegyháza felé, a Szé­les köz végére tervezték, azzal nem is volt semmi gond. A má­sik helyszínéül jelölték meg a Halasi úti hobbik térségét, ahol azonban a tulajdonosok igen­csak tiltakoztak. Ezért a képvi­selők idén ápriUsban úgy dön­töttek, hogy új helyszínt keres­nek. Mostanra derült ki: ezt nem lehet felváüalni. A beruhá­zást egyébként is 2007 szep­tember végéig be keU fejezni. ■ T.V. Járai, Matolcsy, Becsey Kecskemét fejlesztéséről gazdaság Rangos gazdasá­gi konferenciának ad helyet december 5-én a városháza díszterme. Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank el­nöke, Matolcsy György köz­gazdász és Becsey Zsolt, az Európai Unió parlamenti képviselője tart előadást a „Kecskemét és térségének gazdaságfejlesztési lehető­ségei európai uniós mércé­vel” címmel meghirdetett rendezvényen. A 14 óra 30 perckor kezdődő konferen­cián Zombor Gábor polgár- mester bemutatja a közel­múltban megalakult Kecs­keméti Fejlesztési Tanácsot. Készíti puttonyát a Gong Mikulás rádió A Nagytemplom tor­nyából ereszkedik le a Gong Rádió Mikulása de­cember 5-én, délután 3 óra­kor. Az alpinista Télapó csokimikulást és szalon­cukrot osztogat a gyerekek­nek. Ugyanezen a napon délelőtt a rádió munkatár­sai mintegy 2 ezer gyerme­ket ajándékoznak meg többek között az S.O.S. Gyermekfaluban, a Faragó Béla Gyermekotthonban és a Napsugár Gyermekott­honban. Átadták a megyei Príma Díjakat elsimerés Átadták a megyei Príma Díjakat a kecskeméti Piarista Gimnázium díszter­mében a napokban. A Prí­ma Primissima Díjhoz ha­sonló területi elismeréssel a művészet, a tudomány, a kultúra, az oktatás és a mé­dia kimagasló helyi képvi­selőit tüntetik ki. Idén is há­rom közismert személyiség vehette át a díjat: Szarka Balázs, az Univer Szövetke­zeti Rt. elnök-vezérigazgató­ja, Farkas P. József, a Kecs­keméti Lapok Kft. ügyveze­tő igazgatója, a Porta Egye­sület alapítója és Probstner János, a Nemzetközi Kerá­mia Stúdió igazgatója. A díj jelentős pénzjutalommal jár, amelynek egy részét a VOSZ országos és helyi szervezete biztosítja, a fenn­maradó részt szponzori tá­mogatással teremtik elő. Adhatunk a pogácsa mellé egy autót? FORNEm Még tart az ország legsikeresebb tiyereményjátéka gyre karcsúbb, de még min- ig XXL-es a Fornetti 160 mil- ó forintos ajándékcsomagja, zerdán ugyanis gazdára ta- iltak a tíz hónapos nyere- lényjáték második sorsolásá- ak meglepetései. A lehetőség ttől függetlenül még minden- inek adott: többek között yolc autó és nyolc plazmaté- 3 gazdátlan és az egyiptomi zállodafoglalásokhoz sincs év rendelve. Menjen biztosra! Ha Ön is nyerni akar, legjobb, ha For­netti termékeket vásárol. A ki­váló péksütemények nyújtotta élményen felül könnyen meg­eshet, hogy például egy autó­val, vagy egy afrikai nyaralás­sal is gazdagabb lesz. A játék 2007. június 30-ig tart. Részletekről érdeklődjön a boltokban vagy a www.fornet- ti.hu internetes oldalon! □ AZ XXL TERMÉKCSAlAd szep­temberben jelent meg. Az új darabárus termékcsalád 10 százalékkal nagyobb termék­súly mellett megújított ízeket és töltelékeket kínál A Z ÚJ FINOMSÁGOKAT Új eljárás bevonásával tovább tar­tó frissességgel ajándékozta meg a Fornetti. Ráadásul egységesen csupán 99 forintos áron kaphatók. Nyertesek: AUTÓ: Pál Barna, Bicske EGYIPTOMI ÚT 2 FŐRE: Erdei Ibolya, Székesfehérvár PLAZMATÉVÉI Terenyi Gabri­ella, Lajosmizse BELFÖLDI WELLNESS ÜDÜ­LÉS 2 FŰRE: Kozák Mónika, Szolnok Segítséget kaptak az autó üzemeltetéséhez PORTA HÍREK Felfigyelt a széles körű szolgáltatásokat nyújtó Wojtyla Barátság Központ mű­ködésére a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége, amely csütörtökön hivatalos látogatást tett Kecskeméten, hogy felvegye a kapcsolatot az intézmény kép­viselőivel, és ezzel együtt váro­sunk vezetőivel. Erre kínált al­kalmat, hogy a Hovány Kft.-nek köszönhetően a Barátság Köz­pont átvehette eddigi legna­gyobb értékű adományát, egy új Ford Fiesta Van személygépko­csit A csütörtöki átadási ünnep­séget megtisztelte jelenlétével Marcin Sokolowski konzul, vala­mint Jacek Bulka és Mihalik Ró­bert, a Maspex Olympos Kft. ügyvezető igazgatói. A rendez­vényen egy újabb örömteli fel­ajánlást is bejelentettek: Pólyák József vállalta, hogy 100 ezer fo­rinttal járul hozzá az ajándék autó üzemeltetéséhez. A városháza előtt tartott rö­vid ünnepséget követően dr. Zombor Gábor, a testületi ülésre invitálta a lengyel vendégeket. Marcin Sokolowski készségét fejezte ki, hogy az egyre több szálon megerősített barátságot tovább építsék. Ezzel pedig va­lóban kiteljesülhetne a Wojtyla Barátság Központ által felvállalt szolgálat, és a mindennapi se­gítségnyújtás mellett a lengyel­magyar barátság ápolásának bázisává válna az intézmény. * t i

Next

/
Oldalképek
Tartalom