Petőfi Népe, 2006. május (61. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-27 / 123. szám

SZERKESZTETTE: RÁKÁSZ JUDIT TELEFONSZÁM: 06-76/518-248 E-MAIL: judit.rakasz@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2006. MÁJUS 27., SZOMBAT KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE MMflMNHMMMHHMMMMMMMHMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMMMHMMHMMMMNNMMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNMMM Szürkemarhából készül pörkölt a szorgalmas erdőtakarítóknak Nem szerepel a szerelmes tigris cirkusz Kecskeméten lép porondra a 007-es ügynök partnere, Szandra PORTA hírek Ismét Dunaföldvár ékessége a Golgota-hegy meg­újult Kálvária-szoborcsoportja. A Porta Egyesület, az önkor­mányzat és a képzőművészeti egyetem együttműködésének köszönhetően újjá született a kereszt, Krisztus és Szűz Mária szobor. Az egyetem műhelyé­ben restaurált alkotásokat pén­teken adták át, így visszanyerte régi szépségét a Golgota-hegy. Farkas P. József, a Porta Egyesü­let alapítója bejelentette: a civil szervezet folytatni kívánja a re­konstrukciót. Szent János szob­rát szeretnék kifaragtatni, amely egykor szintén a Golgo­ta-hegyen állt. Az egyesület vár­ja azoknak az adakozóknak a jelentkezését, akik hozzá járul­nának az elkészítéséhez. ■ Meg-újult a Kálvária­szoborcsoport. Pénteken kezdődött el a Porta Egyesület Tiszta Köztér munka- csoportjának legújabb takarítá­si akciója. Az aktivisták, diákok és lokálpatrióták a Lordok-háza összefirkált folyosóját, a ház homlokzati részén elhelyezett várostérképet takarították le vegyszerekkel. A munkacso­port tagjai bíznak abban, hogy a kamerás térfigyelőrendszer­nek köszönhetően akciójuk nem lesz hiábavaló. Szombaton a Csalánosi erdő­ben dolgoznak a Porta aktivis­tái, a megyei rendőrség munka­társai és családtagjaik. Százan vesznek részt a terület takarítá­sában, amelyhez az erdészet biztosítja az eszközöket. A nem­zeti park egy szürkemarhát ajánlott fel, hogy munka után finom pörkölttel vendégelhes­sék meg a résztvevőket. Vegyszerrel takarították le a falakról a graffitiket. Átalakította a fehér tigri­sek produkcióját a kecs­keméti fellépésre készülő nemzeti cirkusz. Sam, a hím tigris ugyanis annyi­ra szerelmes, hogy legfel­jebb korhatáros előadá­sokban léphetne fel. Gál Zita Szécsi Gábor egy hónap múlva dönt polgármester-választás Döntés előtt állnak a helyi pártszervezetek Két hónapos koráig anyja helyett az Idomár nevelte a tigrist. A felnőtt Sam ösztöneivel azonban Susan Lacey sem bír. Tehát marad a ketrecfogság. A Magyar Nemzeti Cirkusz het­ven fős társulata jövő hét kedd­től tart előadást a Vízműdomb­nál. A Richter-család ebben a szezonban is világszenzációval szolgál. Susan Lacey angol ido­már tizenegy fehér tigrissel mutat be látványos számot. A begyakorolt műsort nemrég át kellett tervezni. Sam, a négy és fél éves hím tigris ugyanis sze­relmes lett. Ösztöneivel idomá­ra sem bír, több mint egy hete | kénytelen volt ketrecfogságra % ítélni a nagyragadozót.- Párzási időszak van a tigri- I seknél, ami Sam-re különösen erős hatással van - magyarázta Richter József a cirkusz igazga­tója. - Az idomár döntésében teljes mértékben megbízom. Ezt a példányt egyébként két hónapos koráig Susan nevelte, az anyja csak utána fogadta vis­sza. Azonban amit Sam most legszívesebben művelne a szín­padon, az nem gyerekeknek va­ló látvány - tette még hozzá a Monte-Carlo-i fesztivál nagydí­jas artistája, a Magyar Köztár­sasági Arany Érdemkereszt ki­tüntetettje, Richter József. A műsorban szereplő fehér tigriseknek nemcsak a produk­ciója, hanem a története is le­nyűgöző. A kihaltnak hitt fajból 1951-ben fogtak be egyet Kö- zép-Indiában. A világon jelen­leg mintegy kettőszáz fehér tig­ris él, közülük tizenegy Kecske­méten lesz látható a jövő héttől - a hősszerelmes Sam-et kivéve. A műsorban több „sztár” is fellép majd. Például Szandra, az indiai elefánt, aki Roger Moor oldalán szerepelt az Octopussy című James Bond filmben. Lesznek huszárok Richter Flóriánnal, a világ leg­jobb lovasakrobatájával, artis­ták, akrobaták és persze az el­maradhatatlan bohócok. Csendben, de annál in­tenzívebben indult meg az őszi önkormányzati választásokra való felké­szülés Kecskeméten. A legnagyobb érdeklődés azt kíséri: kik szállnak ringbe a polgármesteri székért. Rákász Judit Ezekben a napokban döntenek a jelöltek személyéről a pártok alapszervezetei, helyi csoport­jai. Kiszivárgott hírek szerint több név is felmerült lehetséges polgármester-jelöltként a helyi MSZP alapszervezet egyezteté­sén. Nagy kérdés ugyanis, hogy az országgyűlési választáson el­szenvedett vereség után har­madszor is ringbe száll-e a pol­gármesteri székért dr. Szécsi Gá­bor. Az utóbbi időben kevesebb közszereplést vállaló polgár- mester többszöri megkerésé- sünkre titkárnőjén keresztül annyit üzent: egy hónap múlva tud konkrét választ adni a kér­désre. Ugyancsak az esélyesek között emlegetik dr. Király László Györgyöt, az APEH egykori elnö­két. Megkérdeztük: menne-e, ha táncba hívnák?- Konkrét megkeresés nem érkezett hozzám eddig - vála­szolta dr. Király László György. - Az a feladat, amelyet jelenleg végzek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, érdekes, izgalmas munka. A magam ré­széről nem törekszem arra, hogy politikai pályára lépjek. Ennél sokkal erősebbek a szak­mai ambícióim. Mint dr. Brüsszel Lászlótól megtudtuk, június elején, tehát napokon belül kiderül, hogy a kecskeméti alap­szervezet kiket ja­vasol jelöltnek. - Nincsenek nagy vi­ták - tette hozzá az MSZP városi elnöke, aki neve­ket nem kívánt említeni. Egyértelműbbnek tűnik a helyzet a Fidesznél.- Nagy meglepetések nem várhatóak nálunk - reagált kér­■ Nincsenek nagy viták - mondja Brüsszel László désünkre Vörösmarty Attila városi elnök. - A helyi csoport, az elnökség és a területi választ­mány is elfogadta dr. Zombor Gábor jelölését. Az orszáeos választány teszi fel az i-re a p tot, várhatóan június elején, ez megtörténik, hivatalosan Fidesz kecskeméti polgárait ter-jelöltje lesz a megyei kór­ház főigazgatója. Önálló jelöltet állít az MDF is. Jövő hét szerdán ül össze a párt elnöksége. Ja­vaslatuk kialakításánál fi gyelembe veszik az orszá­gos választmány mai ülé­sén elhangzottakat is. Az SZDSZ helyi szervezete júni us elején ül össze, hivatalos jelö­lés augusztusra várható. Csatornaépítés miatt korlátozzák az autóforgalmat projektnaptár Kecskemét vá­ros agglomerációjának csator­názási és szennyvízkezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt ke­retében már hetek óta folynak a kivitelezési munkálatok Kecs- kemét-Hetényegyházán. A csa­tornaépítést végző szakembe­rek hétfőtől a Gyöngyház, a Ka­vics és a Kőrös utcában dolgoz­nak. A munkálatok helyszínén átmenetileg forgalomkorláto­zásra, illetve elterelésre számít­hatnak az autósok. Az ütemtervről és a csatorná­zásról bővebb információ talál­ható a www.kecskemetcsator- na.hu internetes oldalon, illetve a Petőfi Népe hetente jelentke­ző csatornázási projektnap­tárában. ▲ Sokba kerülne a telepítés a nyárfák kivágása után allergia Lassan eltűnnek Kecskemét lakott területeiről a nyárfák. Az allergénnek kikiál­tott fafaj miatt sokan panasz­kodnak. Az önkormányzat a la­kossági jelzések nyomán már korábban eltervezte, hogy le­cseréli a fákat. Gedő Katalint, a beruházási osztály parkfenntartással fog­lalkozó munkatársát kérdeztük arról, hogy mennyire haladnak a kivágással. Ő elmondta: a nyárfák leváltása benne van a gazdasági programban, ám je­lenleg kifejezetten erre a célra elkülönített pénzalappal nem rendelkezik az önkormányzat. Mint kiderült, nem is annyira a fák kivágása, sokkal inkább a Növény Pollenszóródás időszaka Nyár Május-június Tölgy Május közepe-június Bükk Május-június Pázsitfűfélék Május-augusztus Nyír Május-június közepe Parlagfű Július-október Fűz Április-május vége más fafajokkal történő pótlás, újratelepítés kerül sokba. Eddig a város több pontján tá­volították el a nyárfákat, szinte kivétel nélkül a környékben élők kérésére. A kivágás várha­tóan idén nyáron is folytatódik. Ahol lehetőség van rá, ott ősszel kezdik el az új, kevesebb panaszt okozó csemeték telepí­tését. ■ T. V. ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETTEK: Polgár Már­ton (anyja neve: Szabó Elvi­ra), Polgár Gréta (Szabó Elvira), Nándori Alexander György (Fonyó Olga Katalin) Fülöpszállás, Posta Fanni Mária (Tóth Mária Magdol­na), Csonka Ádám József (Szappa­nos Katalin) Fülöpháza, Kátai-Kis Róbert (Bíró Anikó), Borzavári Ba­lázs (Dér Nóra Erzsébet) Dunafóld- vár, Berki Dominik (Nagy Anita) Kunadacs, Kovács Andrea Gitta (Brezányi Andrea) Tiszakécske, Vántus Luca (Czenke Orsolya), Bor­bély Bálint (Kovács Beáta), Kakuszi Bence (Balázs Bernadett), Tancsa Marcell (Pászti Erzsébet), Baranyi Attila Tamás (Lakatos Mária Zsa­nett), Molnár Simon (Csitári Kriszti­na), Hajdú Kornél Bálint (Csordás Bernadett), Kalló Kata (Mészáros Renáta) Tiszakécske, Hürkecz Zsolt László (Filler Magdolna Katalin) La- dánybene, Csizmadia Levente (Ko­vács Judit) Kunpeszér, Szabó Gábor Attila (Szabó Ildikó) Orgovány, Szá­lai Anna (Király Mónika Ildikó), Ka­menár Kristóf József (Virág Ibolya Anna), Kovács Laura (Szálkái Ani­ta) Akasztó, Gulyás Luca Blanka (Rolencz Erzsébet) Soltszentimre, Kozma Dorottya (Balogh Tímea) Szabadszállás, Petrik Noémi (Petrik Linda) Lajosmizse, Barkóczi Nóra (Varga Krisztina) Kiskőrös, Bódi Enikő (Pető Anasztázia), Lakatos- Venczel Balázs (Kovács Katalin Ildi­kó) Lajosmizse, Ányos Ádám (Jávor­ka Mária) Szabadszállás, Pintér Ba­lázs (Pétervári Erzsébet) Dunaföld­vár, Kucsora Szabolcs (Mészáros Mariann) Kiskunmajsa, Kolompár Alex (Kolompár Noémi) Kalocsa, Ta­nács Krisztofer (Sinkó Brigitta) Hel­vécia, Honti Imre Ádám (Balog Éva) Kunszentmiklós, Wolf Hanna (Bas- ki Dóra), Gulyás Szebasztián (Ra­dies Anna) Hernád, Makádi Martin (Banu Krisztina), Gál Bettina (Nyi- kos Annamária), Tóth Eszter (Taskó Eszter) Kunszentmiklós, Dusnoki- Kovács Fédra (Dusnoki Noémi) La­josmizse, Kocsis Manó Ákos (And- rássy Anikó Cintia), Kocsis Máté András (Andrássy Anikó Cintia), Tari Patrik (Tóth Anikó) Tiszakécs­ke, Ordasi László (Józsa Ilona) Kun­szentmiklós, Kovács Attila (Győrfi Anna). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bakó Miklós Róbert és Schóber Emese, Csonka József és Márki Katalin, dr. Szigeti Csaba és Mészáros Judit, Szabó Péter Ambrus és Dorogi Anita Tímea, Patonai László és Hajdú Emí­lia Katalin, Király István és Kanizsai Mónika Irén, Bán Zsolt és Tercsi Anita, Vigh Zoltán Mátyás és Hári Emma, Keszthelyi József és Máj Ju­dit, Pozsár István és Fodor Hédi, Hetényi Dávid és Háromszéki Henri­ett, Kullai Tamás és Benke Krisztina, Nagy István és Tóbiás Krisztina, Kis Norbert és Kovács Annamária, Gál Dezső és Viczián Mária. MEGHALTAK: Nagy Ferenc, Tóth György Gáspár, Csőke Lászlóné Donkó Anna (KocsérJ, Gellén Már­tonná Szloboda Ilona (Soltvadkert), Bagó Ferencné Mészáros Erzsébet (Akasztó), Tóth Ferenc, Horváth Pálné Keresztesi Mária, Szabó An­tal Istvánná Baranyi Erzsébet, Kö­rösi-Fehér János, Szél Imre Józsefné Baranyi Mária Terézia, Farkas Jó­zsefné Nagy Margit (Budapest, XI. kerület), Kulcsár János, Bari István György, Térjék István Kiskunfél­egyháza, Korbuly Ilona Daniela (Helvécia), Kovács Sándor Józsefné Kis Ágnes, Márky Tibor Sándor, Hajagos Sándorné Kocsis Erzsébet, Wappler Ágoston (Tiszaug), Lajos Ilona, Pető Sándorné Kihut Gizella, Varga János, Pál Gyula Sándor, Szitásné Sándor Magdolna (Kis­kunfélegyháza), Pongrácz Imréné Varga Mária (Kunszentmiklós), Borbély Gyula (Jakabszállás), Dúl László, Fazekas Sándorné Tóth Sá­ra, Somi István, Iványi Imre Dezső, Burda Gyula, Vecseri Dánielné Gáspár Johanna (Nyárlőrinc), Va- t kulya József (Kis­kunfélegyháza), Veszelszki János- né Szvacsina Má­ria (Ágasegyháza), Légrádi Tibor László, Tóth Mihály (Lakitelek), Szabó Lajos Vince (Lajosmizse), Ta­kács Gyula, Molnár Ferencné Dénes Margit. o

Next

/
Oldalképek
Tartalom