Petőfi Népe, 2006. április (61. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. ÁPRILIS 1., SZOMBAT KECSKEMET ES KORNYÉKÉ SZERKESZTETTE: MIHÁLYKA GYULA TELEFONSZÁM: 06-76/518-227 E-MAIL: gyula.mihalyka@petofinepe.hu ANYAKÖNYVIHÍrÍk: SZÜLETTEK: Nagy Diána (anyja neve: Varga Marianna) Tiszakécs- ke, László Ferenc Tibor (Vass Csil­la) Tiszakécske, Valaczka Benjá­min (Stökl Andrea) Apostag, Ju­hász András (Hajnal Tímea), Hor­váth Levente (Farkas-Szabó And­rea), Lakatos Sándor József (Kasza Anita) Lajosmizse, Katona Léna (dr. Miklós Annamária), Pék Eve­lin (Németh Mária), Kökény Klau­dia (Báli Mária) Szalkszentmárton, Kökény Viktória (Báli Mária) Szalkszentmárton, Tóth Márton (Nagy Éva) Kerekegyháza, Jano- vics Barna (Talián Stella), Kemen- czei Máté Péter (Hegedűs Anita) Lajosmizse, Lendvai Márton (Ádám Mária) Lakitelek, Kovács László (Pusztai Andrea) Szabad- szállás, Keller Dávid (Fekete Szil­via) Ballószög, Oroszi Zsombor (Nemes Anikó) Páhi, Rácz Péter (Virágh Tünde), Vass Pál Géza (Kiss Gyöngyi Teréz), Ritter Vivien (Kenderesi Erika) Kerekegyháza, Vincze Viktória (Antal Ilona), Ko­csis Lara (Gere Terézia) lajosmi­zse, Varga Dávid (Békési Piroska Julianna), Gyurkovics Miklós (Pin­tér Éva) Kunadacs, Nyilas Ferenc (Hegedi Hajnalka) Lajosmizse, Czuczai Máté (Hardi Edina) Kun­adacs, Varga Bálint Boldizsár (Kiss Rozália), Szabó Csenge (Császár Ilona), Boros Alexa (Kerekes Ilona Erzsébet), Baski Éva (Fodor Éva), Szarapka Csongor (Sutus-Juhász Katalin), Kenyeres András (Falusi Teodóra Katalin) Szentkirály, Dom­bi Patrik (Rádi Bernadett), Szakáll Milán (Fejszés Henrietta) Páhi, Borbély Milán (Tóth Ágnes), Búzás Barna (Feldman Renáta) Kerek­egyháza. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pap Csaba és Gömöry Erika Gabriella, Csákai Gyula és Papp Katalin, Nyerges Szabolcs György és Agár­di Brigitta Beatrix, Pancza Imre és Faragó Éva Erzsébet, Faragó Fe­renc és Miháczi Judit, Pető István Mihály és Káló Ilona. MEGHALTAK: Marozsi Lászlóné Szakolczai Judit, Szabó Lajosné Ko­vács Mária Katalin, Budai János, Kosa István (Helvécia), Máté Fe­renc, Rédli György (Kerekegyhá­za), Barna János, Bócz László Já- nosné Rúzsa Mária Julianna, Szi- vák-Tóth Ilona (Lajosmizse), Gye- nes Imre (Kunszentmiklós), Kis Ferencné Lajos Anna Mária, Szűcs Mihályné Halász Katalin, Terűik László (Helvécia), Kocsi Sándorné Mészáros Margit (Csépa), Varga Imréné Diósi Katalin, Hajnal György, Barta István, Bodor Fe­renc, Laczi Sándor, Nagy József, Kerti József (Solt), Király Józsefné Jenei Gizella, Faragó Imréné Fara­gó Erzsébet (Nyárlőrinc). Több támogatás, több járat tömegközlekedés Mától sok vonalon változik a menetrend A 14-es vonalon annyi változás történik, hogy a Margaréta úti végállomásról öt perccel később Indulnak a járatok a Széchenyi tér irányába. Számos kecskeméti vona­lon lesz több buszjárat a mai naptól. A Kunság Vo­lán Zrt. ezen kívül új meg­állóhelyeket is kialakít. Takács Valentina kecskémét - ballószög A fej­lesztések annak köszönhetőek, hogy idén a kecskeméti önkor­mányzat 100 millió forinttal tá­mogatja a társaságot. Ehhez az állam is ad ugyanennyit. A nagyvonalúságért cserébe a képviselő-testület azt kérte, hogy idén ne emeljék a helyi tömegközlekedés tarifáit és építsék be a menetrendbe azo­kat a változtatásokat, amelyek­re tömeges az igény. Ennek megfelelően idén kétszer dol­gozzák át a menetrendet. A kö­zelmúltban a közgyűlés elfo­gadta a tavaszi változtatásokat, amelyek április 1-től lépnek életbe. Több járatpár közleke­dik majd a 2/A, a 7/C, a 12-es, a 13-as, a 19-es, a 21-1, a 22-es, a 23-as és az 52-es vonalakon. A 3-as vonalon a Gizella téren alakítanak ki új megállót és buszfordulót építenek, ezért a járat oda-vissza a Csokor utca felé közlekedik majd. A 4/A a jövőben egészen a Kisfái iskolá­ig megy, ugyanakkor a Noszlopy Gáspár park és a Kisfái- is­kola között közleke­dő 34-est megszün­tetik. A 12-es járat esetében a változás az lesz, hogy a busz a jövőben mindkét irányban a Kandó Kál­mán utca - Czollner köz - Má­tyás király körút útvonalat Kétszázmillió forint támoga­tást kap a Kun­ság Volán használja. A 18-as vonalon is hasonló lesz a helyzet, hiszen a járatok menet-jövet a Liszt Fe­renc utca - Serleg utca - Má­tyás király körút - vonalon mennek majd. Az 52-es matkói járat esetében jó hír, hogy ezen túl megáll minden egyes meg­állóhelyen. Május 1-jétől sok ballószögi problémája oldódik meg: a tá­volsági busz megáll majd a Zeelandia Kft.-nél. A távolsági buszoknál általában az a gya­korlat, hogy egy ki­lométeren belül nincs újabb megál­lóhely. Ennek itták mostanáig a levét a ballószögiek. A me­gyeszékhely és a település kör zött közlekedő távolsági járat ugyanis a Karácsonyi óvodánál állt meg, legközelebb pedig csak Ballószög határában. A két megálló között sokan lak­nak, ráadásul egyre többen ke­resik fel az Aranykor Időskorú­ak Otthonát, valamint a mellet­te létesített termálfürdőt. Ezek­hez a két megálló között fél­úton, a Zeelandia Kft.-nél kell letérni. Számos kérelem érkezett a ballószögi önkormányzathoz - tudtuk meg Katona Imre polgár­mestertől. A hivatal ezeket el­juttatta a Kunság Volán Zrt.-hez és bejárást kezdeményezett. Somodi Béla, a Volán-társaság termelési igazgatója elmondta: sikerült eredményre jutni. így májús 1-től a távolsági busz a Zeelandia Kft.-nél is megáll. A változtatás némi költséggel jár, ám ezt az Aranykor Időskorúak Otthonát működtető alapítvány felvállalta. Pályázati pénzt nyert a város út és szegély felújítására beruházás Kecskemét pályáza­ti támogatást nyert el a Dél-al­földi Regionális Fejlesztési Ta­nácstól. Ebből a Hunyadiváros­ban a Liszt Ferenc-Vitéz Já­nos- Kandó Kálmán utcák kap­csolódó szakaszainak teljes kö­rű felújítása valósul meg. A be­ruházás során 12 ezer 740 négyzetméter burkolatot aszfal­toznak újra és ezer méter sze­gélyt építenek vagy pótolnak. A 48,6 millió forintos beruházás költségeinek felét nyerte el a vá­ros a pályázaton. Gyertyagyújtás a pápa halálának évfordulóján KECSKEMÉT Hétfőn 19 órára gyertyagyújtásra várják a Lourdes-i barlanghoz (Barátok temploma udvara) mindazokat, akik adózni szeretnének II. Já­nos Pál pápa emlékének halálá­nak első évfordulóján. A meg­emlékezésen a Porta Egyesület tagjain és aktivistáin kívül részt vesz a Wojtyla Barátság Központ pártolóköre is. Szere­tettel invitálják mindazokat, akinek fontos, hogy e nagysze­rű keresztény, kiváló ember szellemisége előtt tisztelegjen. Vízcsere miatt öt napig zárva lesz az uszoda Kecskemét A Sport Kht. tájé­koztatása szerint az Izsáki úti fedett uszoda hétfőtől péntekig vízcsere és karbantartási mun­kálatok miatt zárva tart. Nyitás: április 8-án, szombaton reggel 6 órakor. Internetes Importál működtetésére, szerkesztésére keresünk SZERKESZTŐ munkatársat FELTÉTEL: • Informatikai és/vagy kommunikációs felsőfokú végzettség • Újságírói, szerkesztői érdeklődés, illetve gyakorlat • Digitális fényképezőgép használata, fotós alapismeretek • Windows, MS-Office, Photoshop nagyfokú ismerete • Nyelvismeret előny • Jogosítvány szükséges MIT KÍNÁLUNK? • Stabil munkahely • Rugalmas munkaidő • Továbbképzési lehetőség Jelentkezni lehet 2006. április 15-éig e-mail: janos.szentgyorgyi@axelspringer.hu Az osztrák Raíffeisen-csoport tulajdonában lévő és az egyik legsikeresebb bankként ismert Raiffeisen Bank Zrt. munkatársakat keres az alábbi munkakörbe kecskeméti és szegedi munkavégzéssel: regionális projektfinanszírozási munkatárs (kecskeméti és szegedi régió) Feladatok: • az ügyfelek finanszírozási igényeinek és a Bank hitelezési fel­tételeinek is megfelelő projektfinanszírozási struktúrák kidol­gozása, • a hitelstruktúra előterjesztése a döntést hozó bizottság részére, • kapcsolattartás az ügyfelekkel, • futó projektek nyomon követése, • kapcsolatfelvétel új ügyfelekkel. Elvárások: • felsőfokú gazdasági/pénZügyi végzettség, • 1-3 éves banki finanszírozási, (egyedi projektek, strukturált ügyletek) hitelelemzési, kockázatkezelési vagy könyvvizsgálói területen szerzett szakmai tapasztalat, • tárgyalóképes angolnyelv-túdás, német nyelv ismerete előnyt jelent, • strukturált, logikus gondolkodás, • önálló, konstruktív munkavégzés, • értékesítési tapasztalat vagy értékesítői attitűd, • felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, pályá­zatát (önéletrajz, kísérőlevél, igazolványkép) a munkakör meg­jelölésével juttassa el a hr@raiffeisen.hu e-mail címre. Raiffeisen Bank Zrt., Humánpolitikai Főosztály 1054 Budapest, Akadémia u. 6. e-mail: hr@raiffeisen.hu www.raiffeisen.hu/allasajanlatok Raiffeisen BANK Előadások a vállalkozók képviseletében Nagy érdeklődésre szá­mot tartó rendezvényt tart április 13-án a Vállal­kozók Országos Szövetsé­gének Bács-Kiskun Me­gyei Szervezete. A soron következő közgyűlés 15 órakor kezdődik a kecskeméti Bozsó Gyűjteményben, a Klap­ka u. 34. szám alatt. A rendezvényre a tagokon kí­vül olyan érdeklődőket is vár­nak, akik meg szeretnének is­merkedni a VOSZ tevékenysé­gével, a vállalkozók érdekében kifejtett érdek-képviseleti mun­kájával, a tagok számára nyúj­tott szolgáltatásokkal. Több érdekes előadást is hallhatnak majd az érdeklő­dők, melyek esetleg vállalkozá­sukban segítséget nyújthat­nak. Dr. Balogh László, a megyei közgyűlés elnöke Bács-Kiskun megye területfejlesztési kon­cepciójáról tart előadást; dr. Szécsi Gábor polgármester pe­dig a városi önkormányzat és a vállalkozók együttműködésé­ről szól. A megyei VOSZ há­roméves munkájáról Vérségi János megyei elnök fog beszá­molót tartani; míg a Vállalko­zók Országos Szövetségének további stratégiájáról, terveiről dr. Dávid Ferenc a nemrégen megválasztott új főtitkár be­szél. Valószínűleg szintén sok vál­lalkozót érdekel majd az OTP képviselőjének előadása is, amit a Széchenyi-kártyáról, a hozzájutás feltételeiről, lehető­ségeiről tart. A rendezvényen lehetőség lesz arra is, hogy a jelen lévő előadóknak kérdéseket te­gyenek fel, illetve kötetlen beszélgetés keretében akár egyéni problémákat is fel le­het vetni. ▲ Bővebb információ: A VOSZ megyei szervezete szí­vesen várja érdeklődők jelent­kezését. A részvételi szándé­kot a 76/481-380-as, vagy a 30/2-786-982-es telefonszá­mon lehet jelezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom