Petőfi Népe, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-09 / 262. szám

SZERKESZTETTE: SINKOVICZ LÁSZLÓ TELEFONSZÁM: 06-78/452-295 E-MAIL: laszlo.sinkovicz@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2005. NOVEMBER 9., SZERDA KISKŐRÖS. VADKERT. KECEL ÉS KÖRNYÉKE Az avatás után a kecellek nagy érdeklődéssel tekintették meg a napórát. Napóra a város főterén kecel csillagai Márványtábla őrzi a jeles személyiségek nevét A Porta Egyesület nap­órát ajándékozott Kecel­nek. A több mint ötven négyzetméter alapterüle­tű sík napórát, Marton Géza alkotását vasárnap avatták fel. A város központjában elhelye­zett napóra nemcsak a Nap já­rása szerinti időt mutatja, ha­nem utal Kecel fejlődésének fontosabb állomásaira is. Ugyanis az impozáns méretű térdíszen elhelyezett márvány­táblákon örökítették meg a vá­ros történetében jelentős sze­repet játszó személyiségek ne­vét. A táblákon huszonöt sze­mély neve szerepel, akiknek munkássága korszakos jelen­tőséggel bír, Kecel újratelepíté­sétől napjain­kig. FARKAS P. JÓ­ZSEF, a Kecske­méti Lapok kft. ügyvezető igazgatója, a Porta Egyesület alapító elnöke avatóbeszédében hangsúlyoz­ta: az egyesület tagjai Kecel iránti nagyrabecsülésüket kí­vánták kifejezni ezzel az ajándékkal. - A város fejlődé­sének, a közösség Összefogásá­val létrehozott értékeinek híre már túlnőtt a megye és az or­szág határain. Az itt élő embe­rek szorgalma, alkotókedve nevet szerzett a településnek és gyarapította Kecel barátai­nak körét - mondta az avató­ünnepség szónoka. Hozzátet­te: a város jeles személyiségei, „csillagai” nevét megörökítő térdísz a lehető legjobb helyre, az iskola felé vezető út mellé került. Ezáltal a felnövekvő nemzedék tudatába beépül, kik azok, akiknek példáját kö­vetniük kell, hogy szülőváro­suk még szebb, még élhetőbb legyen. Az avatóünnepség végén dr. Scharpf Egon címzetes apát megáldotta a város új ékessé­gét, valamint a neves városépí­tők munkáját. AKIKNEK NEVÉT MÁRVÁNYTÁBLÁN MEGÖRÖKÍTETTÉK: Patachich Gá­bor kalocsai érsek, Kecel újratelepítője, Tóth Márton, Kecel köz­ség első bírája, fíényi István plébános, Posgay Mór főjegyző, Wosztry Szaniszlö főjegyző, Adám Antal főjegyző, dr. Antóny László községi orvos, dr. Tihanyi László orvos, Árvái István ta­nácselnök, LatákEde tanácselnök, Antóni János iskolaigazgató, Udvarhelyi István iskolaigazgató, Schindler János polgármester, B. Boros Ilona iparművész, Horváth Imre tanár, költő, dr. SchrapfEgon címzetes apát, kanonok, dr. Koszta Sándor állator­vos, helytörténész, Iván László tanító, helytörténész, Városi Fe­renc lelkipásztor, vállalkozó, Téglás András virágkertész, iskola- igazgató, Fejes Márton kertész, Pintér József vállalkozó, Lakatos Gábor vállalkozó, Helvédy János tűzoltóparancsnok, Travnik Já­nos tűzoltóparancsnok. Lesz kulturális program bőven a téli hónapokban Gazdag programot kínál gyerekeknek és felnőt­teknek a téli hónapokra a helyi művelődési köz­pont. Kiskőrös A művészetek iránt érdeklődő iskolások számára újra meg­nyílik az elmúlt években nép­szerűvé vált tűzzománc alko­tótábor. A gyerekek nemcsak megismerhetik a tűzzománc­készítés különle­ges technikáit, ha­nem a táborban készült alkotáso­kat haza is vihe­tik. A családi dél­előtt elnevezésű kézműves-foglal­kozáson termésképet, levélképet, levélnyoma­tokat és különböző figurákat készítenek a gyerekek a ter­mészetben található anyagok­ból. Nyolcéves kortól számos szakkör és tanfolyam közül választhatnak a hobbikedvelő KISKŐRÖS, Petőfi tér 3. TeL/fax: 78/4144)20 SMS: 06-30/90-37-249 E-mail: kivansag@kunsagradio.hu website: www.kunsagradio.hu Kunság Rádió! Hát mi más? fiatalok. Folyamatosan műkö­dik a makettklub, a sakk-kör, a nótakör, a néptánctanfolyam, az aerobic-klub, sőt, a társastán­cok lépéseit is elsajátíthatják a tanfolyam résztvevői. A kismamákat hetenként terefere- és csereberepartira várják, s akik fiatalabb korban elmulasztották, most megtanul­hatják akár a legmodernebb táncokat is. Az intézmény színházi prog­ramja összeállításakor vala­mennyi korosztályra gondoltak a szakemberek. Kü­lön előadás-soroza­tot hirdetnek az óvó­dásoknak és alsó ta­gozatosoknak, a fel­sősöknek és közép- iskolásoknak, vala­mint a különböző műfajok iránt érdeklődő felnőtteknek. Utóbbiak számára operett- és musicales­tek, koncertek, vidám, zenés színdarabok és pódium-előadá­sok szerepelnek neves művé­szek közreműködésével a téli műsorajánlóban. Már Bács-Kiskun megyében is feladhatja hirdetését, elektronikus megjelenésre kedvező áron. Kategóriák: => céges hirdetés > eladó ingatlanok i > használt autók ~> apróhirdetések a honlap a www.tdkalmar.hu címen található. Hirdetésfelvevő irodák: Bengő és Társa Bt. Kiskőrös, Árpád u. 2. T.: 78/41 3-339, 06-30/9536-004 Baja Hír Reklámügynökség Baja, Kossuth Lajos u. 14. 2 T: 79/325-370-----------------:—...........^ Ki skőrös Árpád u. 2. Társasház —h-—=m==——— PETŐFI NEPEl közös- Hirdetésfelvétel j képviselőt- Olvasószolgálat j Soltvadkert, Hősök tere 2.1 keres. Átrium Üzletház Ajánlatokat ­78/482-763; 20/9495-878 . 6200 Kiskőrös Pf: 151. S L __________________ [ Takács József 1] Soltvadkert Város Önkormányzata eladásra kínálja a Soltvadkert 1548 hrsz. alatt felvett, a valóságban a Soltvadkert, Váci M. iL 2. szám alatti-volt Mozi-ingatlanát. Az Önkormányzut tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a terület rendezési terv mó­dosítással érintett, amely előreláthatólag 2006. április 30. napjáig lezárul. A rende­zésiterv módosítását követően a terület az alábbi paraméterekkel rendelkezik: Alapterület: 681 m2 Övezeti besorolás: Lk-6 építési övezet besorolás Kialakít ható teleknagyság: minimum 2 50 m2 Beépítés módja: zártsorú, de az épületek sora a tűztávolság figyelembe vételével megszakadhat Beépítettség: maximum 60% Építménymagasság: maximum 4,5 m Zöldfelület: minimum20% Telkenként csak egy épület építhető, amely a szomszédsági illeszkedés figyelembe vételével a hátsó telekhatárig terjedhet. Az ingatlan megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján hétköznap munkaidőben november 14-ig. A pályázatban kérjük megjelölni a vételárat (minimálisan megajánlható vételár 6.000.000Ft+ÁFA), illetve a hasznosítás célját. Apályázatot 2005. november 15. napján 16.00 óráigkell benyújtani Soltvadkert Város Polgármesteréhez (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) A pályázati anyagot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: INGATLAN VÁSÁRLÁS Soltvadkert, Váci M. u. 2. A pályázatokat Soltvadkert Város önkormányzat Képviselő-testülete novemberi rendes ülésén(2005. november 24.)értékeli. További információk kérhetők Dr. Viszkók Zoltán jegyzőtől személyesen, illetve a 78/480-969-es telefonszámon.________________________________________716942 SIMPLY CLEVER EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ Soltvadkertre fél pénzzel. Ha a Nov. 12-13—i nyitott hét­végén vásárol Skoda gépkocsit a Kévés Autónál, egy évig a törlesztőrészlet felét most mi fizetjük ön helyett. A hitelakció a roncsbeszámítási akcióval összevonható, így még az áremelkedést megelőző áron vásárolhatja meg gépko­csiját. Mint a mesében. Az ön Skoda- márkakereskedője: Kévés Autó 6230 Soltvadkert. Kossuth út 112. Tel.: (78) 581-030 Fax: (78) 581-031 www.kevesauto.hu Mi is beszállunk 400 000 Ft kedvezménnyel! Caddy Kombi már havi 25 998 Ft-ért! Ne vesztegesse az Idejét! Szálljon be ön is akár heted magával, hogy meg­győződjék tőla: a Caddy Kombi igazán útravaló, vérbeli családi autó! Már 2 999 000 Ft-tói hozzájuthat családi autójához, melynek hatalmas csomagtere áru­szállításra Is kiválóan alkalmas. Sőt, akciós hitelre 0%kezdőrészlettel Is elvihető. 20%-os befizetéssel már havi 25 998 Ft-tól az öné lehet! THM 5,95 %! Caddy Fogyasztási adatok: 5.4-10,5 l/100hn, Co,: 146-252 g/kg Autócent Kft 6230 Soltvadkert, Kossuth L. út 112. Tel: 78/581-900 Mobil: 20/3724-590 Fax: 78/581-910 Email:pfabian@kevesauto.hu Web: www.kevesauto.hu ______' ____ 716875

Next

/
Oldalképek
Tartalom