Petőfi Népe, 2005. augusztus (60. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-25 / 198. szám

PETŐFI NÉPE - 2005. AUGUSZTUS 25., CSÜTÖRTÖK 3 Szánk Fáklyás menet vonult az államalapító szobrához a községben tar­tott megemlékezésen. Az ünneplők elindulása előtt Tőlcséry Gergő és népzenész barátai adtak hangulatos műsort. A Szent István-szobornál Zaka László polgármester emlékezett a szent királyra, majd Léber Mik­lós atya és Kosa István lelkész szentelte, illetve áldotta meg az újbúzá­ból készült kenyeret. A DUNA-TISZA KÖZE A-TÓL Z-IG Balotaszállás A balotai repülők a levegőben ünnepelnek szomba­ton. A Petőfi utca végén kialakított reptéren délelőtt fél 10-kor kez­dődnek a hőlégballonosok, sár­kányrepülők, motoros siklóernyő- sök bemutatói. Az egész napos programok során különleges quad-, krosszmotor és homokfutó versenyre is sor kerül. A határőrök és a tüzérek is bemutatják felké­szültségüket a bállal záruló repü­lős napon. Gara Ellopták a község millenniu­mi zászlpjéjt Hétfőre virrad óra tűnt el a millenniumi parkból Gara díszzászlója. A bűncselekménnyel okozott kár 200 ezer forint. Jánoshalma A város 2. számú vá­lasztókerületében a 2002-ben megválasztott Kissné Mészáros Éva önkormányzati képviselő ápri­lis 28-án lemondott mandátumá­ról. A szeptember 4-re kitűzött idő­közi választáson két jelölt közül vá­laszthatnak új városatyát a körzet lakói. BalázsicsZoltán, a Fidelitas, a Fidesz-MPSZ, a Keresztényde­mokrata Néppárt, a Kisgazda Pol­gári Egyesület és a Magyar Demok­rata Fórum közös jelöltje, illetve Szuhanek Béla független jelöltre voksolhatnak jövő héten vasárnap. Kecskemét / Budapest a buda­pesti Hagyományok Háza és a kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeum a XVI. országos fazekaspályázat keretében nyilvá­nos pályázatot hirdet népművé­szeti fazekas alkotások készítésé­re. A pályázat témája: mai haszná­lati tárgyak, sütő- és főzőedények. A pályázati tárgyakat 2005. szep­tember 8. és 10. között lehet lead­ni a Népi Iparművészeti Múzeum­ban. További információk a www.hagyomanyokhaza.hu honla­pon és a Népi Iparművészeti Mú­zeumban. Kiskunhalas Élet a Kiskunságon címmel nyílik fotókiállítás Tóth k Sándor fotóművész Petőfi Népe volt fotósa - felvételeiből holnap délután fél 6-kor a Közös­ségek Házában. Az alkotásokat Szabó Károly, a megyei közgyű­lés alelnöke ajánlja a közönség figyelmébe. Kiskunhalas Tizedik születésnap­ját ünnepli a halasi Zöldsport Klub. Az alkalomból fotókiállítás nyílik a Közösségek Házában (Bo­kányi u. 8.), amelynek megnyitójá­ra holnap este 6 órakor kerül sor. Siikösd Egy 68 éves asszony felje­lentette élete párját, miután az a háza udvarán egy szódásüveggel fejbe ütötte. A nő 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenve­dett. Szalkszentmárton A falunapi ünnepség a himnusszal és a zászlók fel­vonásával kezdődött. Aranyi János polgármester köszöntője után a mil­lenniumi zászlóra kötöttek szalagot, majd felszentelték az új kenyeret. A falunapon köszöntötték a községben több mint 52 éve házasságot kö­tött párokat is. KÖZÉLETI HÍR • Karsai Péter országgyűlési képviselő (MDF) fogadóórát tart hol­nap délután három órától Jánoshalmán, a párt irodájában (Dózsa György utca 77.). MEGYEI KÖRKÉP Ünnep a nyomdászfellegvárban üzemavató Négyszázmillió forintba került az új digitális és etikettnyomda k Ünnepeltek tegnap a Gutenberg- örökség modernkori letétemé­nyesei. Bács-Kiskun megye szék­helyén tegnap rendezték meg a hagyományos nyomdásznapot. Kecskemét Először felavatták a f | KÉSZ Ipari Parkban a f Lalaprint Kft. új digitális és eti­kettnyomdáját. Németh Lajos nyomdaigazgató az eseményen elmondta: a csarnok felújítása és a korszerű spanyol nyomda­gép beszerzése 400 millió forintba került, ugyanak- Fábián Endre, az M-real Petőfi kor a csomagolóanyag- Nyomda igazgatója szakmai gyártó gép várhatóan már előadást tartott a megyei az első évben 600 millió könyvtárban. forint bevételt hoz. Jelenleg sok hazai vállalkozás külföldön gyár­tat magának csomagolóanyagot, de Németh Lajos reményei szerint a jövőben közü­lük többen „hazatérhet­nek”, vagyis a Lalaprin- tet választják majd. Az igazgató arról is beszélt, hogy a fejlesztésekkel nem állnak meg. Az új nyomdát dr. Balogh László, a Bács-Kiskun Me­gyei Közgyűlés elnöke adta át. Hangsúlyozta, hogy az ilyen beruházásoknak köszön­hetően lett Kecskemét a nyom­dászat magyarországi főváro­sa. A Gutenberg-napi megem­lékezés később szakmai ta­nácskozással folytatódott a Katona József Könyvtárban, ahol Fábián Endre, az M-real Petőfi Nyomda igazgató­ja tartott előadást a városi nyomdaipar történetéről. A jövő kihívásaira kitérve kiemelte: a digitális technika a nyomda­iparban nem úgy fejlődik, ahogyan azt tíz éve jósolták.- Az 1995-ös előrejelzések azt mond­ták, hogy napjainkra teljesen kiváltja majd a digitális technika a hagyomá­nyos eljárást. Ez nem így történt, és most sem merném bizton állítani, hogy 2015-ben már csak digitális eljárással találkozhatunk a nyomdákban - mondta az igazgató. A szakmai előadást követően dr. Sár- közy István alpolgármester a város nevé­ben kitüntette a Tarapcsik könyvkötő di­nasztiát. A szakmai körökben külföldön is elismert család felmenői 1923-ban kezdtek foglalkozni a könyvkötés művé­szetével. ■ Mihályka - Gál A Lalaprint új csomagolóanyag-gyártó gépe várhatóan már az első évben 600 millió forint bevételt hoz. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Sza kközép is ko I áj a, Szakiskolája és Kollégiuma felvételt hirdet 1 fő épületburkoló szakoktató részére Kitalált nemi erőszak mélykút Erőszakos közösülés gyanúja miatt nyomozást indí­tott a halasi kapitányság egy 16 éves mélykúti lány bejelentése alapján. A tini ugyanis azt állí­totta, hogy hétfőn délután há­rom ismeretlen férfi egy autóba kényszerítette, és egy Halas kö­zeli erdőben az egyikük meg­erőszakolta. A rendőrök azonban kiderítették, hogy a lány az általa említett időpontban az egyik rokonánál volt, akitől családi viták miatt korábban eltiltották. A rendőr­ségi nyomozást tehát megszün­tették, és most a megyei ügyész­ségi nyomozóhivatal hatásköre lefolytatni az eljárást hatóság félrevezetése miatt. Szakmai elvárások: középfokú iskolai végzettség, magas szintű gyakorlati tapasztalat. Jelentkezéseket, önéletrajzokat írásban kérjük benyújtani Molnár Nándor igazgató úrnak címezve, 2005. szeptember 5-éig. 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel.: 77/422-218, 77/422-802 Bérezés a Kjt.-ban meghatározottak szerint. Ki népei vagytok... kecskémét A Hírős Hét Fesztvál nyitónapján a fenti címet viselő előadással szórakoztatta a nagyérdeműt a Honvéd Táncszínház. A látványos bemutatót több százan látták a főtéri színpadon. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszákécske Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát képező tiszakécskei belterület 3234/70. hrsz.-ú 1114 m2 nagyságú és a 3234/71., 3234/72., 3234/73., 3234/74., 3234/75., 3234/76., 3234/77. hrsz.-ú, egyenként 900 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok értékesítésére vonatkozóan, melyek Tiszakécske, Radnóti utcában találhatók. A pályázat benyújtásának helye: Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály (Tiszakécske, Körösi utca 2.) 7. számú iroda. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. szeptember 05. (hétfő), 12.00 óra. Minimális értékesítési ár: 600 Ft/m: (az összeg az áfát tartalmazza) A pályázati tárgyalás időpontja és helye: 2005. szeptember 05. (hétío), 15.30 óra; Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala (tanácsterem) Tiszakécske, Körösi utca 2. A pályázók köre nem korlátozott. Pályázatot csak a részletes pályázati felhívást átvevők nyújthatnak be. A részletes pályázati felhívás a polgármesteri hivatal 7. számú irodájában vehető át, munkaidőben, 2005. augusztus 24-étöl 2005. szeptember 02-áig. Érdeklődni a 76/441-355 telefonszámon lehet

Next

/
Oldalképek
Tartalom