Petőfi Népe, 2005. május (60. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-28 / 123. szám

PROGRAMOK Grátisz 7. oldal Grátisz Heti portré: Durányik László pedagógus, karnagy X KÖNYVEK A Soltvadkerti Könyvbúvár Bt. könyvtoplistája 1. Egy csepp emberség 1. 2. Egy csepp emberség 2. 3. Kornis Mihály: Vigasztalá­sok könyve 4. Daniella Steele: Visszhangok 5. Leslie L. Lawrence: A felakasztott Indián Szigetén 6. Laurence Gardner: A szent frigyláda elveszett titkai 7. Dan Brown: A Da Vinci-kód 8. A Norbi update életmódszer lényege 9. FX Toole: Millió dolláros bébi 10. Illemország Szegen csengő A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár közös rendezésű estjére invitálja a néphagyományok kedvelőit. Június 2-án, csütörtökön 17.30- tól a Hattyúházban hallhatjuk Berecz András énekes-mese­mondót - ahogy ő nevezi magát: álomszövőt, aki amit élszaka álmodik, nappal mesévé hímezi. Az esten Endre Sándor ország- gyűlési képviselő moond köszön­tőt. A kemény munka és a megérdemelt jutalom Énekükkel köszöntötték már a nor­vég királyt, az észt államfőt és Károly herceget, s koncertet adtak Európa számos országában. A kecskeméti Kodály Iskola folyosójának falain hazai és nemzetközi elismeréseket bizonyító oklevelek, diplomák függ­nek. Végigolvasni nincs időm őket, mert befut Durányik László, aki amellett, hogy pedagógus, há­rom kórus vezetője.- Nem zenetagozatos, hanem angol tagoza­tos iskolába jártam Salgótarjánban, viszont a gimiben matematika-ének szakos volt az osztályfőnököm, Rozgonyi István. A mate­kot imádtam, és az ő hatására pályaválasz­táskor az énekkel párosítva tanultam tovább Nyíregyházán a főiskolán. Nyíregyházáról a zenében jártas embernek rögtön beugrik a Kossuth-díjas karnagy, Szabó Dénes neve. A véletlenen múlt, hogy viszonylag hamar megismerkedtem vele, de csak harmadéves koromban figyelt föl rám, amikor elvállaltam az evangélikus kórus karnagyi teendőit. Ez a kórus rövid időn belül szépen szólt, így ne­gyedéves koromban meghívott, hogy ve­gyem át tőle a Cantemus fiúkórus vezetését. A főiskola végeztével egyenes volt az út előt­tem Magyarország egyik legjobb Kodály-is- kolájába. A Cantemus gyermekkórusuk és a Pro Musica feány/caru/c világhírű, Szabó Dé­nes pedig fantasztikus. Teljesen a zene felé fordultam. Három évig tanítottam, közben karvezetést tanultam és zenei menedzser szakot végeztem Budapesten, a Zeneakadé­mián, majd a zenetudományi szak követke­zett. Közben eljöttem Nyíregyházáról, mert már nem lehetett utazgatással megoldani a tanulást.- Emiatt váltott?- Rész­ben. Emoci­onálisan in­kább azt mondanám, hogy belát­tam, Nyír­egyházán nincs lehe- Ourányik László tőségem a továbblépésre. Én viszont szeret­tem volna magamnak is egy jól működő rendszert, gyermekkórust, leánykart...- Végül a kecskeméti Kodály Iskolában kötött ki.- Ide kaptam meghívást, és nem bántam meg, bár 1996-ban óraadóként kezdtem. Nagy lendülettel és nagy tervekkel vágtam bele a munkába. A Miraculum neve is azt su­gallja: ebből csodának kell születni! Amikor először mondtam a gyerekeknek, hogy a legjobbak közé fogunk majd tartozni, verse­nyekre, külföldre megyünk, CD-ket csiná­lunk, hitetlenül néztek rám. Néhány év múlva egyikük visszajött elnézést kérni, mert akkor ő is nevetett rajtam, de már látta, hogy amit terveztem, azt megcsináltam. Az eltelt nyolc év alatt ugyanis Magyarország legjobb öt gyermekkórusa közé verekedte be magát a Miraculum, és már nemzetközi szinten jegy­zik. A gyermekkórusból „kiöregedő” lányok­ból született meg az Aurin Leánykar. Az első négy versenyüket megnyerték. És azóta még ötöt. Van egy két éve létrejött kamarakó­rusunk gim- nazisták- ból, akik kí­vánják a még több éneklést. Nem nyug­szik a vér, már voltunk egy-két Éneklő ifjúság találko­zón!- Újabb megmérettetések?- Azt mondják, versenycentrikus vagyok. Nem értek vele egyet, mert az ember évről évre igenis mérettesse meg magát, ne csak azt gondolja, hogy ő a legjobb. Ráadásul így eljuthatunk különböző koncertekre, fesztivá­lokra, külföldre, ami már nem verseny, ha­nem annak a jutalma, hogy felmutattunk va­lamit. Büszke vagyok arra is, hogy sok gye­reknek én mutattam meg először Barcelo­nát, Londont, Párizst, Rómát. Ez nekem is nagyon sokat jelent.- A jól működő nyíregyházi struktúra má­sát alakította ki?- Sokan azt mondják, hogy utánzóm őket, a teher alól azonban Szabó Dénes föl­mentett. Azt mondta, hogy ami jó, azt köte­lességünk utánozni. A japánok nem szégyel­lik a tanulást. Idejönnek, írják a Kodály-mód- szert, tíz év múlva meg majd mi megyünk ta­nulni tőlük. Nálunk kiölik, náluk fejlesztik.- Ilyen rosszul áll a szénánk a Kodály- módszer terén?- A módszer zseniális, de ahol heti egy órában alkalmazzák, nem működik. Draszti­kusan csökken az ének-zene tagozatos isko­lák száma is, és már egyre kevesebb helyen beszélnek arról, hogy Kodály országa va­gyunk. Remélem, hogy Kecskeméten a Ko­dály Örökség Program tartós, hosszú távú hatással lesz a szellemi örökség méltó ápo­lására, folytatására.- Elárulja a titok nyitját?- A kemény munkában hiszek. A minősé­get nem adják ingyen. Magasugrásnál, ha a lécre 220 cm van írva, nem lehet levinni 2 méterre, és megint ráírni, hogy 220 cm! A lányok hamarosan ismét útra kelnek: négy hétig járják majd Angliát, koncertez­nek, iskolákban népszerűsítik a Kodály-mód- szert és indulnak a walesi Llagollenben a nagy nemzetközi versenyen is. Ezt követően sem pihennek: a nyári Nemzetközi Kodály Szemináriumon a leánykar lesz a külföldi karvezetők gyakorló kórusa. Októberben a Miraculumra vár nagy megmérettetés, a spa­nyolországi Tolosában egy meghívásos nemzetközi kórusversenyen vesznek részt, decemberben pedig a Zeneakadémián fog­nak énekelni. Havasi Renáta Petőfi Népe A szavunkat -»djuk *■ | zár Ez a császár nem lesz meztelen A viccözön nem apad, s még bő egy hete van mindenkinek, aki ed­dig csak kívülállóként jó nagyokat röhögött a termés olvastán, de nem szállt be a versenybe. Nincs veszve semmi, az utolsó napon beküldött vicc is tarolhat, ki tudja, mi rejlik még a képzeletbeli vicc­ládafiában. Az eddig beküldött szelvények száma lassan fejeli a nagy tízest, egyszóval közel 10 ezer érkezett. A jövő héten még lesz és lehet mi­vel szavazni: a Petőfi Népében szerdán jelenik meg szavazószel­vény, a szerdai Tempóban pedig egyszerre 7. Még nincs semmi le­játszva, bárki győzhet. A nagytekintélyű zsűri kezében van minden, például a tollon kívül a mobiltelefon is, lehet SMS-ben is szavazni. Emlékeztetőül: A VICC kódszó után szóköz nélkül kell beütni a vicc előtt lévő sorszámot, és elküldeni a 06-90/623-013-as szám­ra, az SMS díja 250 Ft/darab. A versenydarabokat holnapig közöl­jük, a szavazatokat június 7-éig várjuk. A szavazatokat nemcsak postán küldhetik el - címünk: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A - , elvihetik ügyfélszolgálati irodáinkba, hirdetésfelvevő helye­inkre is. Egy borítékba több szelvény is kerülhet. Ne feledjék: nemcsak a császári cím jár nyereménnyel, a szavazók is nyerhetnek, hiszen köztük két, egyenként 150 ezer forint értékű televíziót sorsolunk ki. A eddig beérkezett közel kétezer vicc közül 1200-at közlünk. A töb­bi miatt - bár igencsak jók - vagy a nyomdafesték színárnyalata vándorolna az igencsak sötétvörös irányába, vagy sértő tartalmuk miatt nem kerülhetnek nyomtatásba. Ezzel együtt nagyon köszönjük, hogy volt kedvük és idejük velünk játszani, nem felejtették el, hogy egy jó vicc kincset és aranyat ér. Rengetegen gondolták úgy, hogy kincsüket megosztják velünk és széles olvasótáborunkkal. Jó érzés, hogy tudjuk: sokat azzal kezd­ték a napot, hogy a viccoldalra lapoztak, s csak azután keresték meg a többi hírt. Ez nem csak a mi érdemünk! Ismét Kecskeméten a Boban Markovié Orkestar Boban Markovié már fiata­lon arról álmodozott, hogy hí­res trombitás lesz, muzsikálva végigjárja a világot. Álma telje­sült, lassan nincs olyan or­szág, ahol ne lenne hatalmas rajongótáboruk. Mégis a ked­venc ország Magyarország, talán azért is mert az első kon­certsikerek ide kötik őket. Is­mét hallhatjuk-láthatjuk a 13 muzsikust 30-án, hétfőn 19 órától a kecskeméti Erdei Fe­renc Művelődési Központ színpadán. ORVOSI OGYELETEK FOTÓI BANCZIK RÓBERT Történelem képes levelezőlapokon A kecskeméti Katona József Emlékházban június 3-án, pénteken, 14 órakor egy igen érdekes kiállítás nyílik. A Katona József Múzeum és dr. Szabó Dénes gyűjteményéből összeállított válogatás egyes idő­szakok kultúrtörténetét és ízlésvilágát - képes levelezőlapokon - táj­képekkel, városképekkel mutatja be. Az anyagot tárlatvezető előadás keretében Székelyné Körösi Ilona történész, főmuzeológus ismer­teti, közreműködik Lakos Zsanett (ének). A tárlat július 29-éig látha­tó keddtől szombatig naponta 10 és 14 óra között. Legközelebb au­gusztus 7-én jelentkeznek Katona József-kultusz című kiállításukkal. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETEK BAJA Ezen a hétvégén (hétfő reggelig) Baján az Aranykereszt gyógy- j| szertárban (Szabadság utca 28., tel.: 79/321-627) lesznek kiválthatók ff a sürgős orvosságok. A következő héten, június 5-ig, a Városkapu pa­tika (Déri sétány 4., tel.: 79/324-165) lesz az ügyeletes. KECSKEMÉT Mátyás Király Gyógyszertár, Szabadság tér 1. Tel.: 480- 739. (Ez az egyetlen ügyeletes gyógyszertár.) Nyitvatartás: H-P: 7.30- § 20 óráig, SZ: 8-16 óráig, V: 8-14 óráig, egyéb időpontokban nonstop ügyelet. KISKŐRÖS Az ügyeletet a Hárs patika (Petőfi u. 14., telefon: 78/512- 448) adja. BAJA Kórház (automata központ) 79/422-233. Gyermekorvosi köz­ponti ügyelet: 79/422-233/1037 mellék (hétvégén) - bejárat a Pokor- ny utcából. Háziorvosi éjszakai központi ügyelet: 79/424-351, hívható hétköznap délután 6-tól reggel 7 óráig, illetve péntek este 5 tói hétfő reggel 7 óráig folyamatosan - bejárat a Pokorny utcából. Fog­orvosi ügyelet: 06 30/289-30-37, Kádár utca 17, hétköznap este 7-től 23 óráig, hétvégén-ünnepnapokon délelőtt 9-től 11-ig és este 8-tól 10-íg. Sürgős szájsebészeti beavatkozás esetén az éjszakai háziorvosi köz­ponti ügyeletet kell hívni (79/ 424-351). Állatorvosi ügyelet: 79/ 321-965, dr. Fekete Imre kerületi főállatorvos, Szabadság u. 22. KALOCSA A felnőtt háziorvosi ügyelet a kórházban található, a Kos­suth u. 34-36. alatt, tel.: 78/564-219. A gyermekorvosi ügyelet - ugyan­csak a kórház épületében -, tel.: 78/564-001. KECSKEMÉT Felnőtt orvosi ügye­let Nyíri út 38., 516-984. Gyermekor­vosi ügyelet (régi kórház) Izsáki út 5., 516-904. KISKŐRÖS Orvosi éjszakai ügye­let: 78/311-260 KISKUNHALAS Hétvégi orvosi ügyelet: Kiskunhalas, Eötvös u. 2. (T.: 77/522-078) KISKUNMAJSA Éjszakai orvosi ügyelet: Kiskunmajsa, Petőfi u. 2/d. Tel.: 77/481-211. Kiskunmajsa, OMSZ-mentőállomás (Petőfi u. 2/d). Tel.: 104 v. 77/481-727. KEREKEGYHÁZA Május 28., szombat: dr. Gódor Györgyi; 29., vasárnap: dr. Benkő Margit; 30., hétfő: dr. Mánya Irén; 31., kedd: dr. Benkő Margit; június 1., szer­da: dr. Benkő Margit; 2., csütör­tök: dr. Gódor Györgyi; 3., péntek: dr. Berényi Antal KISKUNFÉLEGYHÁZA Hétköz­nap este 7 órától reggel 7 óráig tar­tanak orvosi ügyeletet a Móra tér 2. szám alatt. A hétvégi ügyelet péntek este 7 órától hétfő reggel 7 óráig tart szintén a Móra téri rendelőben. Telefon: 76/462-520. Emellett a Fadrusz utcai kórház ambulanciáján is fogadják a betegeket. Telefon: 463-222. ÁLLATORVOSI UGYELETEK Grátisz KECSKEMÉT KERÜLET ÁLLATORVOSAINAK HATÓSÁGI ÜGYE­LETI BEOSZTÁSA, MÁJUS 28-29. Kecskemét, Helvécia, Városföld, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Szentkirály, Ballószög. dr. Makkos Gábor, Kecskemét, László K. u. 11, tel.: 05 20/9787-045* Kerekegyháza, Lajosmizse, Felsőlajos, Ladánybene, Kunbaracs, Jakab- szállás, Orgovány, Ágasegyháza, Fülöpháza: dr. Faragó Zsolt, Lajosmizse, Deák F. u. 9. *A hétvégi piaci ellenőrzést is ellátja. Irkafirka, papírsárkány, óriásbáb Gyermeknap Helvécián Baján a Petőfi-szigeten holnap délelőtt 10-től estig tartó gyermeknapi rendezvényekkel várják az érdeklődőket az if­júsági házban. Családi programot szerveznek népi, társas, vizuális és táblás játékokkal. Lesz kézműves-játszóház, ahol gyakorolni lehet az irka-firka falon, a fajátszókon, pa­pírsárkányt lehet készíteni és röptetni. Közben amatőr cso­portok mutatkoznak be, 11 órától óriásbábokkal találkoz­hatnak a gyerekek, folyamatosan járja majd a szigetet és a főteret a pónifogat, délután 5 órától pedig Grimm-busz buli koncert is lesz. A Petőfi Sándor Művelődési Otthon szeretettel vár minden csalá­dot a gyermeknapi programokra ma 11 órától. A gyülekező után közösen kisétálnak a fehértói napközis táborba, majd ebéd után nyit a játszóház. Lehet itt agyagozni, gyöngyöt fűzni vagy éppen mézeskalácsot készíteni, papírsárkányt összeállítani, az aszfaltra rajzolni. Az arcfestők pillangóvá vagy éppen tigrissé is tudják vál­toztatni a jelentkezőket, a harciasabbak a célbalövő versenyen csillogtathatják tudásukat. Késő délután tüzet gyújtanak, és a pir­uló szalonna mellett közös énekléssel fejeződik be a nap. A részvétel mindenkinek ingyenes. Grátisz Kiadja: Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. Kecskemét, Szabadság tér 1/A Tel.:76/518-200 Felelős kiadó: Gazsó László, ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Hámori Zoltán Terjeszti: a kiadó saját terjesztő hálózata. Tel: 76/486-539 Hirdetésfelvétel: Kecskemét, Szabadság tér 1/A Tel.: 76/518-200 • Fax:76/481-386. Varga Miklós, Czakóné Futó Edit, Méhesi Éva, A-Press Bt., Ziccer Bt., dr. Markó Józsefné, Farkasné Szigeti Valéria, Szőnyi Zoltán Szedés: a kiadó elektronikus *t rendszerén, -az újság **%**«*. Color: Zsoo & Zsuu szerkesztőségi rendszerrel készüli. Kéziratokat nem őrziink meg és nem küldünk vissza. A hirdetések' tartalmáért felelősséget nem vállalunk. ISSN 1788-1799 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben meg­adott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Kéziratokat és fo­tókat nem órzünk meg és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szer­kesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásá­val a Társaságunk érdekeltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is végzik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.), előfizetéses megrendelését teljesít­sük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a fi­gyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról és bár­mikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirde­tést jelent. A hirdetések szövegét és kép-nyagát minden esetben a hirdető ügyfe­leinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal. i Neerpeltben a Mlraculummal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom