Petőfi Népe, 2005. március (60. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-19 / 65. szám

PROGRAMOK Grátisz ?. olds) Heti portré: Gertiét László karnagy Érzelmi gazdagság az elültetett magból grátisz m KÖNYVEK A kecskeméti Stúdium Könyvesbolt könyvtoplistája 1. W.E.B. Griffin: Külön­leges kommandósok 2. Dan Brown: A Da , Vinci-kód 3. Sven Hassel: A komisszár 4. Popper Péter: Részemről mondjunk mancsot 5. Kertész Imre: Sorstalanság 6. Závada Pál: A fényképész utókora 7. Nora Roberts: A fény kulcsa 8. Solara Antara: 11:11 9. Doreen Virtue: Arkangyal jós­kártya 10. Micimackó és a Zelefánt Húsvéti játszóház Baján a Petőfi-szigeti Ifjúsági Házban hagyományos húsvéti játszóház nyílik ma délután 3 órakor. A gyermekek a tojásfes­tés, az (rókázás, a húsvéti dí­szek elkészítésének módját, va­lamint az ünnepkörhöz kapcso­lódó néphagyományokat sajá­títhatják el. Tojást mindenki vi­gyen magával! Vezényel: Gerhát László. Ugye, önök is számtalanszor olvasták már ezt a rövid mondatot? De vajon azt tudják- e, kit takar a név? Segítek: egy ze­nészt, aki cseppet sem mellékesen tanít is, és aki Kodály szellemiségé­ben vezeti a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart. És hisz abban, hogy az el­ültetett mag előbb-utóbb érzelmi gaz­dagsággá nő.- ielent-e valamiféle pluszt, vagy éppen nehézséget a zenekar életében, hogy Kecs­kemét Kodály városa?- Egyrészt igen, mert elvárást helyez a ze­nekar elé: olyan szellemiséget kell, hogy tük­rözzünk, ami kicsit több, mintha csak végez­nénk a munkánkat, hiszen a kodályi örökség természetesen kötelez. Másrészt nem, hi­szen egy zenekar elsődleges feladata, hogy koncerteket adjon, zeneműveket tanuljon be az erejéhez, képességeihez mérten a leg­magasabb szinten. Ebből a szempontból vi­szont már csak az a fontos, hogy megpróbál­juk minél jobban megközelíteni a zeneszer­ző elképzelését és az adott műhöz mérjük az elérendő színvonalat. Az éves tevékenysé­günk nagyrészt hagyományokra épül. Van többek között újévi koncertünk, rendszere­sen fellépünk a tavaszi fesztiválon, a Kodály- fesztiválon, a máltai jótékonysági gálán. Ta­valy sikerült felélesztenünk azt a hagyományt is, hogy Katona József születésnap­ján, november 11-én a zenekar egy koncerttel ünnepel. Ekkor a műsort kizárólag magyar művek­ből állítjuk össze. Kuriózum a közönség és a zenekar számá­ra egyaránt, hogy minden év­ben, áprilisban a Kodály iskola kimagaslóan tehetséges hang­szeres növendékeivel lé­pünk fel: versenyműve­ket játszanak a zenekar kíséretével. Tizenéves szólistákkal játszani egyrészt nagy felelős­ség, másrészt nagyon lelkesítő dolog. Az ő igyekezetük, meghatott­ságuk a zenekarra is áthat, és ezt az élményt sokáig megőrizzük. Kodály-iskolás tanárként ez a koncert különösen közel áll a szívem­hez.- Mikor született meg a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar?- A gyökerei nagyon mélyre nyúlnak vissza. Az első feljegyzések 125 évvel ez­előttre tehetőek, de jövőre lesz negyven éve, hogy biztos ponttá vált a város életében. Lét­szám tekintetében talán most van a legbizto­sabb bázisa a zenekarnak. Több mint félszá- zan vagyunk, de van egy állandó kisegítői kö­rünk is, akik a műsortól függően csatlakoz­nak hozzánk. A tagok túlnyomó többsége zenetanár, fő tevé­kenységük a tanítás, emellett végzik a zenekari munkát. Né- hányan friss diplomásként épp most kerültek ki különbö­ző zeneművészeti főiskolákról, s ezzel a fiatalítással minőségi javulást is elkönyvelhettünk.- Férfiak, nők nagyjából egyenlő arányban?- Egyértelműen nőura­lom van. A kérdés egyéb­ként roppant aktuális, hi­szen egy hatalmas vállal­kozás kezdetén vagyunk. Kecskeméten fognak for­gatni egy Beethovenről szóló amerikai-angol-magyar kooproduk- ciós filmet, amelyhez szükség van egy zene­karra. Korabeli filmről lévén szó, csak férfiak muzsikálhatnak benne. Most szembesülök azzal, hogy milyen nehéz a hölgyeket pótol­nom, hiszen a zenekar 2/3-áról van szó!- A mai fiatalok fogékonyak a komolyze­nére?- Konkrét törekvéseink vannak a fiata­labb generáció megszólítására, elsősorban a Filharmóniával közösen. Kétévente a me­gyében ifjúsági koncerteket adunk. Sok helyszínen a gyerekek életükben először lát­nak bizonyos hangszereket, először halla­nak élőben szimfonikus zenét. Olyan műsort kell választanunk, amely hozzájuk közel áll, zenei nyelvezetében érdekes nekik is. Nem abban hiszek, hogy ezek a koncertek pálfor- dulást jelentenek a gyerekek életében. In­kább ez egy olyan mag, ami az idő folyamán észrevétlenül kicsírázik bennünk. Nem biz­tos, hogy koncertre fognak járni vagy hang­szeren játszanak majd, de ezekkel az alkal­makkal talán hozzájárulhatunk érzelmi vilá­guk gazdagodásához. Gerhát László a Kodály Iskolában vég­zett. Annyira szeretett oda járni, hogy a főis­kolai diplomája után arra gondolt, bárhová szívesen megy tanítani, Kecskemétet kivé­ve. Úgy érezte: életének jelentős, meghatá­rozó része, a kecskeméti középiskolai évek szépsége megkophat, ha tanárként vissza­kerül. A sors fintora, hogy végül mégis egy­kori iskolájában kötött ki, és egyáltalán nem bánta meg. A zeneművészeti szakközépis­kolában zongorát tanít, emellett 1996 óta a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar élén áll. Folyamatosan építgetik a zenekart. Ahogy mondja, néha vérrel-verejtékkel, de sok gyü­mölccsel. - Brahms, Schubert és Beetho­ven közel áll hozzám - mondja -, de sok él­ményt adnak a mai művek is, mert ott járat­lan ösvényt kell kivágni, ami nagyon szép és izgalmas tud lenni. Kép és szöveg: Havasi Renáta Gyere a múzeumba játszani! A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum ját­szóháza várja a gyerekeket ma délután 3 órától. A foglalkozás címe: Mestersége címere - fényképész.. Az Elődeink elődei témájú kiállítás régi fényképeit nézeget­ve ismerkednek meg az ifjú résztvevők a fényképészet múltjával és a fényképe­zés titkaival. A felnőtteket 21-én, hétfőn, 18 órára várják a Kirepítő fészek soro­zatban elhangzó helyismereti előadásra, melyen Rosta Szabolcs Félegyháza és a kunok kapcsolatáról beszél. Ikonfestészet Az Orgoványi Művelő­dési Házban ma délután 5 órakor nyitja meg Gellért Imréné a Szent Lukács Ikonfestő Iskola tagjainak munkáiból ren­dezett kiállítást. A tárlat anyagát egy hétig lehet megtekinteni a művelődési ház nyitvatartási ide­jében. Ünnepi készülődés * tücskei a^ V8Iliből János Művelődési Központ 25-én 16.30-tól húsvéti kézműves-foglalkozásra - melyet Kapásné Cseh Anikó óvónő vezet - várja a kisgyere­keket és anyukájukat is. A helvéciai művelődési otthonban 23- án, szerdán 14 és 16 óra között tojást festenek és mézeskalá­csot készítenek az óvodások és kisiskolások. Kifújt vagy főtt tojást vigyen magával mindenki. Grátisz CÉG tár DIVATBA JÖN A LEGYEN TORZSVASARLONK MÉG JOBB AJÁNLATAINKÉRT! Táska Harisnya Divat Kecskemét. Dobókrt. 1. Tavaszi nyereményjátékunk részleteiről érdeklődjön üzletünkben! Fődíj: 2 személyes hosszú hétvége a Platán Park Hoteé-ben (Zalacsány) Kehidakustyáni fürdőbelépővel. (ixm A Gyümölcstermesztők figyelmébe ajánlunk TAVASZI TELEPÍTÉSRE! Alma-, késői érésű szilvaoltványokat, gyökeres bodza- és fűzdugványt. Áraink: fajtától és mennyiségtől függően » személyre szabottak. Érdeklődni HÍRÖS-FABt., Szeverényi Kálmán, 30/953-67-70. Hűtőkocsi és lakodalmas eszközök bérelhetők. Előjegyzés: 06-70/36-45-523. NIDOCOM Bt. Utat nyitunk a világra! » Rádiós internet telefonköltség nélkül. *• Használt és új számítógépek eladása-vétele! Elérhetőség: Bácsalmás, Szent János u. 21. Telefon: 06-79/542-120 • HATALMAS VÁLASZTÉKBAN NÁLUNK A LEGOLCSÓBBAN! Kecskemét, Vágó u. 11. Tel.: 76/476-888 § Esküvők, koresztoíók. születésnapok, baráti, családi rendezvények fotózását vállalom ! Hívjon: 70/3141 é<?61 Hitelek ügyintézése lakásvásárlásra, -építésre, -bővítésre és -felújításra. Régi hitelek kiváltása szabad felhasználásra; Jelzáloghitelek 2,49% kamattól. BÁR-LISTÁN LÉVŐK HITELÜGYINTÉZÉSE Q6-3&/856-2®- 70. § STELLA BUTIK Kecskemét, Hornyik J. krt. 2. (A könyvtár mellett - Hanga-órás udvara) Alkalmi ruhák, menyecskeruhák, tavaszi kosztümök, felsők. 6337„ MINŐSÉGI HASZNÁLT SZÁMÍTÓGEPEK HATALMAS VÁLASZTÉKBAN. NÁLUNK A LEGOLCSÓBBAN! - Kecskemét, Vágó u. 11. Tel.: 76/476-888 s Nagy választékban kaphatók Tavaszi szövetek, elasztikus kockás és egyszínű anyagok, mintás muszlinok, organzák * Varráshoz kiegészítők (rövidáruk) Nyitva: hétköznap: 10-18, ebédszünet: 12.30-13.00; szombat: 9-13 óráig Kecskemét, Csányi u. 1-3. Tel.: 06-30/747-32-43 633688 Üzletkötők, területi képviselők figyelem! Ingatlanirodánk weblapján hitel, befektetési, biztosítási ajánlatokat kínálunk áttekinthető formában Ügyfeleink részére. Pénzpiaci ajánlatokat várunk. Ajánlatonként önálló 1-2 oldalas internetes megjelenést biztosítunk az Ön elérhetőségével, bevezető áron. | www.bestinfo.hu Tel.: 70/220 0964 ára csak: 2000 Ft + Áfa/hó TELJES KORÚ LAKOSSÁGI HITELÜGYINTÉZÉS O Lakás célra rO Szabad felhasználásra O Kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására Érd.: 06-70/457-06-90. a belvárosban Kecskemét, Mária krt. ó. (Katona J. Gimnáziumiul 50 m-re, az 5-ös főút mentén.) Tel.: 76/328-266; 06-20/97-87-919 633778 MÁZOLÁS 30/324-53-61 Gyors, korrekt hitelügyintézés bujtatott költségek nélkül 3 Lakásvásárlás, fészekrakő • 3 Régi hitelek kiváltása 3 Közalkalmazottak részére is 3 BÁR listán levőknek is. Keressen bizalommal! 06-30/415-83-97. 633804 Fogyasztó és GyógymasszázsI NONSTOP KÉRÉSRE HÁZHOZ MEGYEK NEM EROTIKUS T.: 06-30/91-53-881 KORREKT MUNKALEHETŐSÉGET IS AJÁNLOK ÁLLATORVOSI ÜGYELETEK-% KECSKEMÉT KERÜLET ÁLLATORVOSAINAK HATÓSÁGI ÜGYELETI BEOSZTÁSA, MÁRCIUS 20. Kecskemét, Helvécia, Városföld, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Szentki­rály, Ballószög*: dr. Fekete Zoltán, 6044 Kecskemét, Rózsabokor u. 1., tel.: 06-30/9784-506 Kerekegyháza, Lajosmizse, Felsőlajos, Ladánybene, Kunbaracs, Jakabszállás, Orgovány, Ágasegyháza, Fülöpháza: dr. Cserényi Péter, Lajosmizse, Szent István u. 1, tel.: 06-30/9535044 TRÉNING AZ EGÉSZSÉGRŐL. A kiskunmajsai művelődési központban 22-én, kedden, 18 órakor tartják az egészség megőrzésével foglalkozó elő adás-sorozat első részét Hogyan őrizzük meg kondíciónkat? címmel. KONCERT. Ugyancsak 22-én, 18 órakor kezdődik az Egressy Béni Mű­vészetoktatási Intézmény alapítványi hangversenye a majsai művelődési házban. A Dózsa György-gimnázium másnap, 23-án ünnepi műsort mutat be a dózsás nap keretében. HÚSVÉTI KIÁLLÍTÁS. Méhviasszal Írott hímes tojásokból, népi és mo­dern gyöngy ékszerekből, húsvéti mézeskalácsokból rendez kiállítást Dó- zsáné Mihálka Betti, a kiskunmajsai plébánia melletti Szent István-ház- ban ma 17 órai kezdettel. A tárlatot Kis Klára nyitja meg, közreműködik a Kákics együttes, néptáncos-bemutatót tart Tóth Lilla és Nokta Gábor. A kiállítás március 19-től 26-ig tekinthető meg. (Grátisz fP Kiadja: Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. Kecskemét, Szabadság tér 1/A TeL:76/518-200 Felelős kiadó: Gazsó László, ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Hámori Zoltán Terjeszti: a kiadó saját terjesztő hálózata. Tel: 76/486-539 Hirdetésfelvétel: Kecskemét, Szabadság tér 1/A Tel.: 76/518-200 • Fax:76/481-386. Varga Miklós, Czakóné Futó Edit, Méhesi Éva, A-Press Bt., Ziccer Bt., dr. Markó Józsefné, Farkasné Szigeti Valéria, Szőnyi Zoltán Szedés: a kiadó elektronikus rendszerén, wt ■> •*««« Color: Zsoo & Zsuu rendizmei modu.* Kéziratokat nem őrzilnk meg és nem küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. ISSN 1788-1799 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben meg­adott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Kéziratokat és fo­tókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szer­kesztőségi rendszerrel készült A MATESZ által auditált. Az adatokat megadva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásá­val a Társaságunk érdekeltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is végzik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.), előfizetéses megrendelését teljesít­sük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a fi­gyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bár­mikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirde­tést jelent A hirdetések szövegét és kép-nyagát minden esetben a hirdető ügyfe­leinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom