Petőfi Népe, 2005. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-03 / 1. szám

KLIKK ÉS VIDD! Ha keres vagy kínál, válassza a mi tempónkat! WWW, iffüs Ingatlsn Jármű Állá, Tartós kapcsolat ■II APRÓBAN ÓRIÁS! 2005. január 3., hétfő % "A­—I 4­MA: SPORTVILÁG etőfi Népe NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN JÁRNÁK Natúr halfilé, 1 kg: 559 Ft és májkrém, 63 g: 26 Ft LllWíWi! I KECSKEMET I Ára: 79 Ft, előfizetve: 66 Ft IX, 1. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 0 5 0 0 1 k! V v 'V \C V Uf Gratulálunk! Mai nyertesünk: CSÖRGŐ LAJOS’ borotai (Felszabadulás u. 10.) kedves előfizetőnk, aki már megújította előfizetését januárra, és be­küldte pályázati szelvényét. V etőíi Nepe Nyereménye egy DVD-lejátszó. * * * Erősödik a régiók és a kistérségek szerepe Milyen évet zárt a Bács-Kiskun Me­gyei Közigazgatási Hivatal? Erről be­szélgettünk a hivatal vezetőjével, dr. Metzinger Évával s. oldal E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐIÉ Barta Zsolt. A Petőit Népe honlapia: www.petofinfpe.hu AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESETE 2004.1-3. negyedévi adatok a megyében Ágazat Forint Mezőgazdaság 92 120 Ipar 111360 Építőipar 81 445 Kereskedelem 89 345 Közigazgatás 157 456 Oktatás 146 553 Egészségügy 120 414 FORRÁS: KSH Újra Dakarnak! Rali Szilveszter napján Barcelona környé­kén egy 18 km-es prológgal kezdődött a január 16-ig tartó 27. Dakar-rali. A ver­seny a szenegáli fővárosban fejeződik be. Az autósok között négy magyar pá­ros, a motorosok mezőnyében három próbálkozó, míg a kamionosoknál két trió teszi próbára tudását és bátorságát. Tegnap a 3., egyben az utolsó európai szakaszt teljesítették a versenyzők, ám a rövid, 10 kilométeres etap után még 557 kilométert kellett megtenniük a marokkói rabati táborhelyig. Ma innen indul és Agadirban zárul a 666 km hosszú negyedik futam. TOVÁBBIAK A 9. OLDALON. Bezárták az Alföldi Kiképző Központot Karácsonykor kirámolták a katonák egykori nőtlenszállását Szabadszállás Szomorú szilveszter volt a szabadszállási lakta­nyánál. A honvédelmi tárca parancsát az esz­tendő utolsó napján vég­rehajtották. Az Alföldi Kiképző Központ főbejá­rata melletti kerítésre lakatok tucatját rakták fel a hosszú évekig itt szolgáltak. Pénteken Papp Miklós ezre­des, a laktanya volt parancs­noka, s két helyettese, Hajdú Ignác és Horváth Balázs mér­nök alezredes már civilben je­lent meg a bezárási ceremóni­án. Az egykori kollégák közül is sokan eljöttek.- Általában az év utolsó napja kicsit vidámabb szokott lenni, mint a többi. A mi ese­tünkben sajnos nem így van - kezdte mondandóját az ezre­des, akinek többször elcsuk­lott a hangja. - Tisztességgel végrehajtjuk a parancsot. Be­zárjuk a kiképzőközpontot. Levonjuk a nemzeti lobogót. Ezután felhelyezzük a lakatot. Hogy hol a kulcs? Mindig a zsebben. Mert a reményt soha nem szabad feladni. Az hal meg utoljára - mondta a ki­képzőközpont volt parancsno­ka. Ezután két helyettese le­vonta a tartórúdról a piros-fe- hér-zöld zászlót, amit utoljára még megmutattak a tömeg­nek, majd összehajtották, s át­adták az ezredesnek. Infor­mációnk szerint az elmúlt ün­nepnapok idején máris hívat­lan vendégek érkeztek a hat­vanszobás honvédségi nőtlen­szállásra. A betérők persze nem aludni mentek, hanem kirámolták az épületet. Elvit­tek minden használható fém­anyagot: radiátorokat, csöve­ket, ajtózárakat, csapokat. Az illetékesek megtették a rend­őrségi feljelentést. Az ezredes búcsúzó levelét a 4. oldalon, az utolsó kikép­zési időszakról készített kép­összeállítást a 6-7. oldalon ta­lálják. PULAJ SÁRA Petőfi Sándorra emlékeztek Kiskunfélegyháza / Kiskőrös Az év utolsó napján Kiskun­félegyházán és Kiskőrösön is emlékünnepséget tartot­tak Petőfi Sándor születésé­nek 182. évfordulóján. A for­radalom költője Kiskunfél­egyházán töltötte gyermek­éveit. Az itteni emlékünnep­séget a Petőfi-ház előtt tar­tották, ahol Losonci Miklós, az Országos Petőfi Sándor Társaság alelnöke volt a szó­nok. Beszédében kiemelte, hogy „nagy ünnep ez Kis­kunfélegyháza népének, az egész magyarságnak, hogy ilyen óriás született egykor itt, aki örök jelent kiállt ma­gában”. A Petőfi-ház falán felállított emléktábla megko­szorúzása után az emlékün­nepség a városi könyvtárban folytatódott, ahol a költő megzenésített verseiből ösz- szeállított irodalmi műsort hallhattak az érdeklődők, irodalombarátok. RÉSZLETEK A 4. OLDALON. szilveszteri futás. Mintegy hatszáz résztvevője volt december 31-én a hagyományos óévbú­csúztató szilveszteri futásnak Kiskunfélegyházán. A résztvevők három - hat év alatti, hattól tíz­évesig, illetve tízéves fölötti - korcsoportban versenyeztek. Semmi hír a búvárról Továbbra sincs semmi hír arról a kecskeméti bú­várról, aki utoljára december 24-én adott életjelet a családjának telefonon. A középkorú férfit - mint a Petőfi Népe megírta - a katasztrófa sújtotta Mal- dív-szigetek közelében érte a pusztító szökőár. Kecskemét A kecskeméti vállalkozó csa­ládja napok óta abban bizako­dott, hogy talán majd szilvesz­terkor vagy legkésőbb január 1-jén telefonál a fiúk. Sajnos nem így történt: a búvár eddig még nem jelentkezett. Mobil- telefonja süket, illetve a ma­gyar szolgáltató hangpostafi­ókja válaszol a hívásra. December 31-ei számunk­ban megírtuk, hogy a férfi ­akinek nevét a család kérésé­re nem közölhetjük - decem­ber 15-én indult útnak Ma­gyarországról, egyéni turista­ként a Maldív-szigetekre. Úgy tervezte, hogy január 20-án tért volna vissza Kecskemét­re. December 24-én hívta fel utoljára a mobilján a család­ját. Azóta senki sem beszélt vele. Mint ismert: a cunami magyar idő szerint december 26-án hajnalban pusztított Délkelet-Ázsiában. n.n.m. A legkisebb bér 57 000 forint Pénzügyek Nem lehet kevesebbet fizetni 2005. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóknak 57 000 forintnál - állapítja meg a kormány az Országos Érdekegyeztető Ta­nács egyetértésével hozott, a Magyar Közlöny 2004-es 188. számában közzétett rendele­té. Az 57 000 forint napibér­nél 2 624 forintot jelent, óra­bérben pedig 328 forintot. DUl(c3 Minden kedves vásárlónkat szeretettel várjuk, s egyben boldog új évet kívánunk! DUTKER Építőanyag- és Fürdőszoba-áruház Kecskemét, Szent István krt. 24. Nyitva: H-P: 8-16; Szó: 8-12 óráig. FOTÓ: PUIAI SÁRA Els őként Papp Miklós ezredes tette fel a lakatot a laktanya kerítésére (balról), majd sokan követték az kiképzőközpont volt parancsnokát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom