Petőfi Népe, 2004. november (59. écfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

KLIKK ÉS VIDD! Ha keres vagy kínál, válassza a mi tempónkat! WWW. ingatlan Jármű Állás Tartós kapcsolat APRÓBAN ÓRIÁSI 2004. november 2., kedd • Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft • LIX., 255. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás HALUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK Füstölt hátsócsülök: 699 Ft/kg és Rostos citromlé, 1,5 I: 99 Ft l&Mchanl I KECSKEMÉT I A vészkijáraton mentek be. FOTÓ: NOSZLOPY * * * Környezetszennyezés miatt fehérek a békák? Az is lehet, hogy a környezetszennye­zés miatt fehérednek a békák? A sok rákos megbetegedés okát pedig ab­ban (is) látják Táborfalván, hogy az ivóvizet még ólom- és azbesztcsöve­ken keresztül kapja a község. Egyéb­ként is elegük van a szemeteinkből - derült ki a napokban tartott közmeg­hallgatáson, amelyen a környezetvé­delem volt a legfőbb téma. A QiBAk A megye legerősebb gimnáziuma Statisztikák, számítások, bonyolult táblázatok összehasonlítása. A vég­eredmény: megyénk legmagasabb szintű oktatást biztosító középiskolá­ja a kalocsai Szent István Gimnázi­um. Perity Lajos igazgató segített el­igazodni az összehasonlító táblázatok között, és értékelte az eredményeket. ?. OLDAL Itthon a KTE Tíz fordulót követően a múlt szomba­ton láthatták először a szurkolók ha­zai pályán játszani a KTE-t. A kecske­méti futballisták győzelmet érdemel­tek volna, ám a játékvezető botrányos végjátékot produkált. Az eredmény 2:2 lett úgy, hogy a bíró a hosszabbí­tás letelte után adott 11-est az el­lenfélnek, miközben a KTE 10 em­berrel ját­szott. H. OLDAL IDŐJÁRÁS Még marad a de­rengő napsütés és a tavaszias meleg 21 fokos délutáni csúccsal. Ifi. OLDAL Furcsán viselkedett a biztonsági őr Ötvenmilliót is érhetett az elrabolt ékszer! A kecskeméti Tesco bevásárlóközpont ékszerüzletét az egyetlen lehetséges időpontban rabolták ki. Min­denszentek napjára virradóra, amikor még a szoká­sos éjjeli vásárlók sem tartózkodhattak ott, hiszen az áruház zárva volt. A rendőrök furcsának találják a biztonsági őr viselkedését. Kecskemét Személyautóval feszítették ki a kecskeméti Tesco áruház egyik oldalsó vészkijáratát tegnap. A bűnözők hajnalban egy Volkswagen Golffal ér­keztek, majd az áruház terü­letére jutva, az üzletsoron bé­relt ékszerüzlet detektívrá- csát feszítették ki a kocsi vo­nóhorgával. A bűncselekménnyel oko­zott kár az elhúzódó, aprólé­kos nyomkutatás miatt lap­mert. Egyes becslések sze­rint ötvenmillió forint értékű arany ékszert vittek el az üz­letből. Ráadásul úgy, hogy ta­lálékonyan időzítették az ak­ciót a rablók. A hipermarket ugyanis a Mindenszentek na­pi munkaszünet miatt teg­nap hajnalban zárva volt. Az épületben csak a biztonsági őrök tartózkodtak.- A kecskeméti kapitány­ság ügyeletét 4 óra 14 perc­kor hívta fel telefonon az egyik biztonsági őr - tájékoz­Mai lapszámunk vezető szerkesztője Bálái F. István volt. ván rendőr őrnagy, a főkapi­tányság sajtóügyeletese. A biztonsági őr elmondta, hogy amennyiben észleltek volna betörés miatti riasztást a rendőrök, akkor az téves. Ne küldjenek járőrautót! Mivel minden ilyen esetekben ra­gaszkodniuk kell a rendőrök­nek az úgynevezett „lemondó kódhoz” ezért ezt a jelszót kérték. A Tesco-őr nem tudta, azonban néhány perc eltelté­vel újra hívta a rendőrségi ügyeletet, és bemondta a kó­dot. Tíz perc múlva azután már azért telefonált, hogy mégiscsak betört valaki az épületbe. A Petőfi Népe tudósítója ki­derítette, hogy a betörők a Golffal a Tesco Lajosmizse fe­lőli végénél lévő tanya mellett “ ik rá a főútra. Az épü­letben lakó nő a betö­rés idején kutyauga­tásra ébredt, ezért ki­nézett az ablakon. Köd volt és sötét is, de ennek ellenére lát­ta, hogy egy autó ér­kezik a Tesco felől, majd kikanyarodik a főútra. A bevásárolóköz­pont biztonsági ka­merái egyébként fel­vették a Golfot, így a rendőrök tudják a ko­csiról, hogy öt ajtós, és vonóhorga is van. Megpróbálják „kikoc­kázni” a videó felvé­telekről a rendszá­mát, és kutatják a biztonsági ember kü­lönös viselkedésének az okát is. További informáci­ók a 14. oldalon. NOSZLOPY Virágmezők az úttesten A virágárusok tegnap délután a kukákba tömködték a kri­zantémot a kecskeméti piacon, mert hatalmas készlet ma­radt a nyakukon. Nagy Sándor ménteleki termelő annyira elkeseredett, hogy 3500 szál őszirózsát borított ki az útra. A kocsik virágmezőn haladtak, az élelmes gyalogosok pedig szedték azt a krizantémot, aminek szála már 20 forintért sem talált vevőre. Megölte a gyermekét Kocsér Otthon szült, majd - a rendőr­ség gyanúja szerint - megölte gyermekét egy 24 éves kocsé- ri nő, aki ellen emberölés gya­nújával indított eljárást a rendőrség. A gyanúsított va­sárnap a délutáni órákban ha­si fájdalmakkal ment be a ceg­lédi kórházba, ahol megállapí­tották, hogy előző nap szült. Az eljárás során a nő házának fürdőszobájában egy szeny- nyestartóban találták meg a már halott fiúcsecsemőt. Jelentősen nőnek a sztrádadíjak Közlekedés Január 1-jétől átlagosan 15 szá­zalékkal emelkednek az autó­pályadíjak. Nagyobb mérték­ben nőnek a D4 kategória díjai; az éves matricáé például 130 ezerről 190 ezerre. A 2005. évi 15 százalékos átlagos drágulást a gazdasági tárca a gyorsfor­galmiút-hálózat kilencszázalé­kos bővülésével és a hatszázalé­kos éves inflációval indokolja. Újdonság a Magyarország jog­harmonizációs kötelezettsége miatt bevezetett D4-es kategó­ria, amelybe a 12 tonna feletti nehéz gépjárművek tartoznak. Ugyancsak a jogharmonizáció jegyében vezetik be a D4 kate­góriában az egy naptári napra érvényes - 2000 forintos - mat­ricát is. Ez az alkalmi használók részére tenné vonzóvá az autó­pályákat. Január 1-jétől a teher­gépjármű-kategóriákban ismét visszaigényelhető lesz az autó­pályadíjak általános forgalmi adója. Ez azt eredményezi, hogy a D2 és a D3 kategóriák esetén az úthasználók szá­mára a matricaár­emelkedések ellené­re költségcsökkentés következik be. A bő­vülő gyorsforgal- miút-hálózat üze­meltetése és fenntar­tása egyre nagyobb terheket ró az Állami Autópálya Kezelő Rt.-re. MATRICAARAK 2005. JANUAR 1-TOL (FORINT) Díjosztály Dl (motorkerékpár és gépkocsi) D2 (a 3,5-7,5 tonna közötti gépjárművek) D3 (a Dl vagy D2 kategóriába nem sorolható gépjármű ID4 (a 12 tonnánál nehezebb 1 napos 4 napos tél nyár 1120 1460 teherautók) 2000 ­10 napos 31 napos Éves 2300 3900 35 00C 6300 11 500 101000 9800 16 700 150 00C 12 500 21300 190 000 FORRÁS: V Van egy jó tippünk! Igényeljen Raiffeisen Személyi Kölcsönt, és nyerjen egy Honda Jazzt! Banicfiókjainic Baja, Dózsa György út 12. • Kecskemét, Kisfaludy u. 5. Kiskunhalas, Bethlen Gábor fér 5. © 06-40-48-48-48 hitelek.raiffeisen.hu Igényeljen Személyi Kölcsönt 2004. október 18. és december 17. között, és tippelje meg, hány pingponglabdát rejt egy Honda Jazz! Ha elsőként találja el a pontos számot, vagy az Ön tippje áll legközelebb hozzá, Öné lesz az autó. A nyereményjáték további részleteiért és egy előzetes hitel- bírálatért hívja a 06-40-48-48-48-af, vagy látogasson el bank­fiókunkba. Kérésére mobilbankárunk személyesen felkeresi Önt. Példák az egyhavi törlesztőrészletre:* kölcsön összege 4 év 5 év 6 év 500 000 Ft 15 642 Ft 13 575 Ft 12 221 Ft 600 000 Ff 18 770 Ft 16 290 Ft 14 665 Ft 750 000 Ft 23 462 Ft 20 362 Ft 18 331 Ft 1 000 000 Ft 31 283 Ft 27 150 Ft 24'|íl Ft THM: 18,19% -45,55% ‘Svájci frank alapú, forintban folyósított kölcsön. Valamennyi igénylést egyedileg bírálunk el: az első komotperiódusra vonatkozó förleszlŐrészlet pontos összegét a folyósítás napján állapítjuk meg. A nyereményjátékban azok a hiteligénylők vehetnek részt, akiknek a bank legkésőbb 2005. jonuór 1 -4-ig folyósítja a kölcsönt. VELÜNK KÖNNYEBB Raiffeisen BANK

Next

/
Oldalképek
Tartalom