Petőfi Népe, 2004. október (59. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-01 / 230. szám

2 2004. OKTÓBER 1., PÉNTEK VILAGTUKOR Hármas robbantás az iraki fővárosban negyvennél több ember halt meg a csütörtöki hármas merényletben az iraki főváros nyugati részén. A pokolgépek egy amerikai járműoszlop közelében robbantak fel, sok katona és gyermek is megsebesült. Megviselt a visszatért pápa nehezen tudott beszélni csütörtöki hivatalos prog­ramjain II. János Pál pápa, aki a Vatikánban Ion Iliescu román, majd Pervez Musarraf pakisztáni elnököt fogadta. A Parkinson-kórral és más betegségekkel küszködő katolikus egyházfő rövid szövegét mások olvasták végig helyette. Tiltakozás kődobálásért Ä SZERB1A-M0NTENEGRÓI külügyminisztérium elítélte azt, hogy ismeretlenek „kockakövekkel” betörték az ország budapesti nagykövet­ségének több ablakát. A közlemény szerint a tárcá­nak igaza volt, hogy a Vajdaságban történt egyedi kilengések eltúlzása ked­vezőtlen hatást válthat ki. Letámadta a fényképészt VLADIMÍR MECIAR volt Szlovák miniszter- elnök Kassán rátámadt egy őt fényképező fotósnőre. A Demokra­tikus Szlo­vákiáért Mozgalom-Néppárt 62 éves vezetője légzési és gerincproblémákkal vonult be kivizsgálásra egy kórház luxuslakosztályára. Kárpótlás vonatkésésért kárpótlás jár az utasoknak Németországban a távolsági vasúti forgalomban, ha a vonat késik. A kártérítési összeget egy hónapig a következő jegyvásárláskor jóváírják. A legkisebb összeg 5 euró, s kártérítés csak 60 perc feletti késésért jár. a kormányfőnek új védőfalat emelnek a brit miniszterelnöki hivatal, a londoni Downing Street 10. elé, hogy megelőzzék az ön­gyilkos merénylők támadá­sait. Hasonló védőkerítést vonnak Gordon Brown pénz­ügyminiszter irodája elé is. Menekültáradat Afrikából Európába LULEKVESZTŐK Szabályoznák a bevándorlást Az uniós tagállamok bel­ügyminiszterei tegnap a hollandiai Schevenin- genben tanácskozást tar­tottak a menekültügy közös problémáiról. Toronyi A. Otto Schily azt javasolta, hogy Észak-Afrikában az illegális menekültek áradatának feltar­tóztatása végett EU-felügyelet alatt álló menekülttáborokat rendezzenek be. „Nem fogad­hatjuk el, hogy tengerbe vesz- szenek emberek” - mondta a német belügyminiszter, arra célozva, hogy embercsempé­szek hosszabb tengeri útra alkalmatlan vízi járműveken igyekeznek embereket áthozni Afrikából Európába. Schily elképzelését az ola­Nemkívánatosak Több mint ötszáz afrikai és közel-keleti illegális beván­dorló érkezett Dél-Olaszor- szágba. A bevándorlók több hajóval keltek át a Földközi­tengeren, valószínűleg a lí­biai partoktól indultak. Róma nemrég megállapo­dást kötött Líbiával, amely­ben Tripoli vállalta: a koráb­biaknál szigorúbban ellen­őrzi az ország tengerpartjait. szók is támogatják. A berlini politikus szerint az észak-afri­kai táborok az Európai Unió ki­helyezett menekültügyi részle­geként működnének, ahol me­nedékjogért lehetne folyamod­ni. Ami azonban nem jelentené azt, hogy minden kérelmezőt befogadnának az Unióba. Több energiát, olcsóbban KULCSFONTOSSÁGÚ Kovács László lesz az Európai Unió energiaügyi főfelelőse a közösség brüsszeli kormányában Az Európai Bizottság tisztségviselőit ezekben a napokban az Európai Parlamentben „vizsgáz­tatják”. Kovács Lászlót, a „brüsszeli kormány” leendő energiaügyi bizto­sát szakmai elképzelései­ről kérdezték. Toronyi Attila Az Európai Bizottság jövendő energiaügyi biztosa felemelő ér­zésnek mondta, hogy a magyar kormány őt jelölte az új Európai Bizottság tagjának, s örül an­nak, hogy éppen ezt a fontos fel­adatot kapta a testületben. Be­mutatkozó beszéde első részét Kovács magyarul mondta; hangsúlyozva, milyen jó dolog­nak tartja, hogy az Európai Par­lament tagjaként mind a négy magyar parlamenti párt kép­viselői részt vehetnek majd a szervezet döntéshozatalában. „Bízom abban, hogy a hazai, néha nagyon éles vitákon felül­emelkedve mindannyian jól együtt tudunk majd dolgozni Brüsszelben.” A meghallgatáson Kovács László kifejtette: az energetikai terület kulcsfontosságú az eu­rópai gazdaság versenyképes­sége szempontjából. A magyar politikus segíteni akarja ver­senyképességének javulását, az energiaellátás fenntartható­ságát, és nagy figyelmet fordít majd a nemzetközi összefüg­gésekre. Kovács szerint fontos az ener­giapiacok felszabadításának folytatása, az, hogy az állam­polgárok olcsóbban, ugyan­akkor a fogyasztói jogokat meg­őrizve jussanak energiához. Kiemelten foglalkozott a meg­újuló energiaforrások elterjesz­tésének szükségességével is. Az egyik legnagyobb kihívás az EU számára az, hogy túlzott mérték­ben függ az energiabehozataltól. Ellenvetés Szájer József (Fidesz) kép­viselő szerint „a mellébeszé­lés és a dolgok elkenése az Európai Parlamentben nem működőképes; jobban fel kellett volna készülni. ” Magyar-magyar háború Szerbiában VÁLASZTÁSOK Ágoston András szerint együtt kellett volna indulni Éles bírálatok érik a Vaj­dasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetőjét a tarto­mányi választások máso­dik fordulója előtt. Együttműködés helyett a növekvő szembenállás jellemzi a magyar pártok viszonyát. Cs. E. Szerb és bosnyák szövetségesei cserbenhagyták a VMSZ elnö­két - állítja közleményében a Vajdasági Magyar Demokrata Párt. Kasza Józsefen nem segí­tett a tapintatos budapesti köz­benjárás sem. A veszett fejsze nyele után kapkodva jó pofát vágott az egészhez, s ezután már csak arra törekedett, hogy legalább a másik három szám­ba jöhető magyar pártot ki­szorítsa a versenyből - teszi hozzá a röpirat. A VMSZ elnöke most azt pró­bálja bizonygatni, hogy nem nagy a baj, hiszen állnak még a polgármesterjelöltek. A problé­ma csak az, hogy ezek is olya­nok, mint a VMSZ maga. Mind­egyikük egy-egy kis Kasza, aki már megnyalta vagy most sze­retné megnyalni a tejfelt. Emlé­kezetes, hogy Kasza és emberei Kasza József Ágoston András- saját érdekeiket szem előtt tartva - engedtek a szerb fél nyomásának, és a községi kép­viselő-testületekben leszavaz­ták a magyar önkormányzatok közösségének megalakítására vonatkozó saját korábbi javasla­tukat - olvasható a VMDP köz­leményében. Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke szerint a VMSZ eddigi választá­si eredményei katasztrofálisan rosszak. A tartományi és a hely- hatósági választások első köré­ben mind a négy választási szinten súlyos vereséget szen­vedett. A polgármesterek és a tartományi egyéni jelöltek ese­tében a VMSZ még javíthat, de az egészében véve rossz ered­ményeken lényegesen már nem változtathat. A magyarázat - ál­lítja - egyszerű. A VMSZ eluta­sította a VMDP nemzeti szem­pontból egyedül hasznos aján­latát, hogy a vajdasági magyar pártok induljanak együtt a vá­lasztásokon. Hosszú fülek, lassú nyelvek csődje KEMVILÁG Értékelhetetlenné váltak a lehallgatott telefonbeszélgetések A New York-i merény­letek óta többszörösére nőtt a lehallgatott telefon- beszélgetések száma, de az elhangzottak kiértéke­lése igen késedelmes. Gyulay Z. A világ legnagyobb hírszerző­rendszerét, amely az Echelon nevet viseli, az amerikaiak mű­ködtetik. A szövetségi nyomo­zóiroda, az FBI az egész vilá­gon e-maileket, telefonbeszél­getéseket, telex- és telefax- készülékeket figyel meg, így kívánja elejét venni a terror­fenyegetettségnek. Időközben kiderült: kevés az arab, a farszi, az urdu és a pastu fordító. A feljegyzések száma másfélszeresére nőtt, miközben az ezeken a nyelveken folytatott beszélgetések ideje 566 száza­lékkal emelkedett. így ezek a beszélgetések csak nagyon nagy késedelemmel kerülnek a kiértékelőkhöz, ha nem törlik őket a számítógépekről. A fordítók száma 833-ról 1214-re emelkedett, ám eköz­ben 45 százalékkal több az el­fogott üzenet olyan nyelveken, mint az arab vagy a pastu. „Echelon" elektronikus lehallgatórendszer & v. i­J V Laltrlm ■ \ . M s MarwittiHillB v* : , > A Manwith Hill ■ C“, r JyÁ Monwwtowl^iy,,'. Sugar Crove Inía Firing Center i Bad Aibling-A, r v,. ■/yv; .■ Misawa \ '• ( tJ" Kommunikációs w|tek A Kommunikációs műholdak Lehallgatóállomások ■ Shoal Bay Garaldion Station ) ÜL 2000 km WalliopalM Előválasztás Erdélyben A nyitottság és a fiatalítás je­gyében folynak a Romániai Ma­gyar Demokrata Szövetség elő­készületei - jelentette ki Markó Béla. A szövetségi elnök szerint Erdélyben már javában folyik a „kampányolás”. Elmondta: olyan személyek is vállalták a megmérettetést a parlamenti képviselői vagy szenátort tiszt­ség elnyeréséért, akik néhány hónappal korábban még egy ellenszervezet létrehozásán dolgoztak. Markó Béla, aki az RMDSZ államfőjelöltjeként in­dul az őszi romániai parlamen­ti és elnökválasztáson, rámuta­tott: a romániai magyar közös­ség tagjai döntik el azt, hogy ki képviselje érdekeiket az el­következő négy esztendőben a román törvényhozásban, (cs. e.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom