Petőfi Népe, 2004. július (59. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-31 / 178. szám

Petőfi Népe 2004. Július 31., szombat Kecskemét és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula FOTÓKIÁLLÍTÁS. Lapunk egykori munkatársa, Tóth Sándor fotós alkotásaiból nyílt A ló és az ember címmel kiállítás Kecskeméten, a Porta Egyesület dísztermében, a Barátok temploma udvarában. Fel­vételünkön az alkotó látható a tárlatot megnyitó dr. Balogh Lászlóval, a megyei közgyűlés elnökével. A képek augusztus 21-ig tekinthetők meg hétfőtől szombatig 9-től 17 Óráig. _______fotó. Sebestyén hajnalka Há rman kettő ellen Rablás Három fiatalkorú rabolt ki két 16 éves fiút csütörtökön délután Kecskeméten egy ját­szótéren. A támadó kamaszok azóta már őrizetben várják sorsukat - értesült az Objek­tív Hírügynökség a Bács-Kis- kun Megyei Rendőr-főkapi­tányság sajtószolgálatától A három fiatalkorú - egy 14 éves fiú, egy 15 éves lány és 16 éves társuk - csütörtökön 16 óra kö­rül szólított meg két 16 éves fiút Kecskeméten a Lóverseny utcai játszótéren. Körbefogták kisze­melt áldozataikat, pénzt követel­tek tőlük, eközben fenyegették őket. Testi kényszert alkalmazva átkutatták a zsebeiket, majd egyikük táskájából kivették a discman-jét - amely 16 ezer fo­rintot ér - és azzal elmenekül­tek. A rendőrök a gyors intézke­désnek köszönhetően a közel­ben elfogták a három fiatalkorút, akiket rablás gyanújával őrizet­be is vettek. ■ Festés miatt zárva Szórakaténusz tus 2-től 6-ig zárva tart. Az állan­—----------------------------------— dó és időszaki kiállítás augusztus A kecskeméti Szórakaténusz Já- 7-től látogatható. A játékkészítő tékmúzeum és Műhely festési, és kézműves műhely augusztus felújítási munkák miatt augusz- 2. és 16. között nem működik, m A Gong Rádió műsora Hétfőtől péntekig állandó műso­raink 6-10-ig Reggeli Cocktail, 10- 12-ig Téma. 12-14-ig Déli kíván­ságműsor. 14-18-ig Elénk délután. 18-20-ig Esti Kívánságműsor. 20 órától Esti műsorok. 22 órától Éj­szakai műsorok. Hírek minden nap 06-18-ig egész órakor. Esti Hírek - helyi hírösszefoglaló, hétfőtől - szom­batig 18 órakor. Sportélet - helyi sportösszefoglaló, hétfőtől - szombatig 19 órakor. Sporthírek minden nap 07.40-kor és 11.40-kor. Esti műsoraink 20-22 óráig. Hétfő - Szívdobbanás. Kedd - Amerikából jöttem. Szerda - Jo­gában áll. Csütörtök - Videó Chatörtök. Péntek - Most vagy Soma. Szombat - A házibuli foly­tatódik. Vasárnap - Garfield és barátai. Éjszakai műsoraink 22 órá­tól: Hétfő: Jazz Klub. Kedd: Music Bt. Péntek: Katapult DJ. Szombat: G-Pont. Vasárnap: Garfield és barátai. Szombati műsoraink: 6-10-ig Próbareggeli, benne 7-8-ig: Mo­zaik. 10-12-ig Szombati vendég. 12-14-ig Déli Kívánságműsor. 14- 18-ig Elénk Délután, benne 15 órától Képviselői portré. 18-20-ig Esti Kívánságműsor. Vasárnapi műsoraink: 6-10-ig Próbareggeli. 10-12-ig RádióZoo. 12-14-ig Déli Kívánságműsor. 14- 18-ig Elénk délután, benne 15 órától: A siker kovácsai - Mene­dzserportré. 18-20-ig Esti Kíván­ságműsor__________________■ Mi lesz nyolcszázötven dolgozóval? Bábolna Rt. Gyülekeznek a viharfelhők a kecskeméti baromfifeldolgozó fölött Veszteséges a gyár. Az ott dolgozók ezt nehezen hi­szik el, hiszen teljes kapacitás­sal folyik a pulykafeldolgozás. A Bábolna Rt. közgyűlése jóvá­hagyta, hogy a kormányzati el­képzeléseknek megfelelően létre­jöjjön a Bábolna Élelmiszeripari Rt. a Bábolna Rt. nyereséges üz­letágaiból, amelyet utóbb egyben értékesítenek majd. Velez Zoltán, a Bábolna Rt. igazgatóságának elnöke a közgyűlést követő tata­bányai sajtótájékoztatón el­mondta: napokon belül megkez­di működését a Bábolna Élelmi- szeripari Rt., amely a nyereséges üzletágakat tovább üzemelteti: a Takarmányipari Kft.-t, a baromfi- tenyésztő Farm Kft.-t, a Pannon Baromfi Kft. és a hamburgerhúst előállító Esca Kft-t. A társasághoz kerülnek a takarmánygyártási eszközök, valamint a nagyig- mándi és törökszentmiklósi hű­tőház, továbbá a debreceni gyár bérleti joga. A most alakuló rt. vezérigazgatója marad Marcali Gábor, az igazgatóság elnöki tisztségét továbbra is Velez Zol­tán látja el. A régi Bábolna vezetőinek sze­mélyéről és kinevezéséről a tulaj­donos ÁPV Rt. dönt majd - vála­szolta az MTI kérdésére az elnök. A jelenleg 98 százalékban az ÁPV Rt. tulajdonában lévő részvénytár­saság veszteséges üzletágait az új vállalkozás nem apportálja. A két, havonta 300 millió forint veszte­séget termelő üzemegység, a bé­késcsabai és kecskeméti baromfi- feldolgozó további működtetését az rt. vezetősége bérbeadással vagy értékesítésükkel képzeli el. A közgyűlés döntése értelmében a jövő héten meghirdetik el- vagy bérbeadásra a veszteséges üzlet­ágakat, a kecskeméti és békéscsa­bai vágóhidakat - mondta Velez Zoltán. A bérbe- és eladásra nyílt, egyfordulós pályázatokat írnak ki. A pályázatokat elbíráló bizottság munkájában Békéscsabán az ön- kormányzat két tagja, Kecskemé­ten és Békéscsabán a dolgozók egy-egy képviselője is részt vehet. Sikertelen pályáztatás esetén az üzemeket bezárják: ebben az esetben Békéscsabán 1200, Kecs­keméten 850, Bábolnán a brojler üzletágban 500 munkavállaló el­bocsátására kerül sor. ■ Két nyakleves indított el a pályán Interjú Mester Barnabással, a Katona József Gimnázium egykori igazgatójával Rekkenő hőség, a szalagházi lakásban a sötétítő függönyök hárítják a napsugarak támadását, a fekete macska is a hűvös padlón elnyúlva keres enyhülést Itt él fe­leségével Mester Barnabás, aki 28 évig volt a kecskeméti Katona József Gimnázi­um igazgatója. Vendégszerető légkörben beszélgettünk múltról és jelenrőL Interjú- Ha jól tudom, ön nem tőzsgyökeres kecs­keméti.- A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszanagyfalun nőttem fel egyszerű embe­rekkel és egyszerű környezetben. A szüleim földművesek voltak. Egyedüli gyerek va­gyok, de nem kényeztettek el. Anyámnak gyakran eljárt a keze, apám meg elég volt, ha csak rám nézett. A szigorú teltintetét állí­tólag örököltem.- Hol tanult?- A négy elemit a falumban végeztem. Itt történt, hogy az egyik szünetben odamen­tem a harmóniumhoz és hallás után leját­szottam rajta egy református éneket. Azt hittem, hogy nem hallotta senki. Amikor befejeztem, akkor láttam, hogy a tanítónő végighallgatta a játékomat. Azt mondta, hogy remekül játszottam, még kántortanító is lehet belőlem, majd lekevert két egyfor­ma nyaklevest. Megkérdezte, hogy tudom- e, hogy miért kaptam. Mondtam, hogy tu­dom. Azért, mert nem kértem engedélyt. A szigorú nevelést, a következetességet, de a jóindulatot is megéreztem ekkor a pofonon kívül. Az elemi után ennek a tanítónőnek a javaslatára kezdtek a szüleim polgári isko­lába járatni. Az iskola Tokajon volt, nyolc kilométerre tőlünk. Minden nap 16 kilomé­tert gyalogoltam. Ezután a Sárospataki Re­formátus Tanítóképzőben voltam kollégis­ta. Az államosítás miatt a negyedik év vé­gén csak minisztériumi engedéllyel tehet­tünk vallás-tanítói és kántori vizsgát. Itt új­ra egy csodálatos ember közelében tanul­tam. Egy hónapos ott tartózkodás után a szüleim bejelentették, hogy nem tudják to­vább fizetni a taníttatásomat és kivesznek az iskolából. Erre az intézet igazgatója olyan feladatokat talált nekem, amik jöve­delméből saját magam fizethettem ki a tan­díjamat. Neki köszönhetem, hogy eljuthat­tam Debrecenbe, ahol a földrajz-történelem szakot végeztem el.- Ezután került Kecskemétre tanítani?- Igen. Az egyetemen ismertem meg a fe­leségemet, aki szintén történelem-földrajz szakos volt. Az egyetem befejezésekor egy­máshoz közeli munkahelyet kerestünk, de két egyforma szakos tanár nem igen kellett egy városba sem. így én Kiskunfélegyházán, ő pedig Kecskeméten kapott állást. Három hónapos katonai szolgálat után mégis be tud­tam kerülni Kecskemétre. 1954. október 16- án lettem a Katona József Gimnázium tanára.-És itt is maradt közel 40 évig.- így van. Az első osztályomnak, akiknek 1955-59-ig voltam az osztályfőnöke, most lesz nemsokára a 45 éves érettségi találkozó­ja. Ők most 63 évesek.- Megismeri még őket?- Mindet. Éppen az ő érettségi bankettjü­kön történt, hogy miután négy évig szigorú és következetes tanáruk voltam nagy megle­petésükre a banketten reggelig velük mulat­tam. Másnap már sütött a nap, amikor az osztályból pár lány nekem szegezte a kér­dést: most megismertük a tanár úrnak egy másik arcát is, melyik az igazi? Én az igazat feleltem: mindkettő. A szigor csak külső máz, de a neveléshez elengedhetetlen. Amikor egy gyereket felelősségre kellett vonni szerintem mindig is jobban fájt nekem, mint neki.- Nehéz lenne röviden összefoglalni a Katonás éveket?- Nem nehéz, hanem lehetetlen. 1954- ben kezdtem és 1991. július 31-én, 28 év igazgatói munka után mentem nyugdíjba. Emlékszem, zuhogó esőben léptem ki a ka­pun, miután átadtam az iskolát Baltás Dáni­el igazgató úrnak. Nehéz pillanat volt. Ha mégis valamit röviden kellene erről az idő­szakról mondanom, akkor azt emelném ki, hogy mindvégig kiváló nevelőkkel és helyet­tesekkel dolgoztam együtt. Olyanokkal, akik tisztelték egymást, a szülőket és a gyereke­ket, a tanítványaiktól pedig sokat követeltek. Külön kiemelném Szőcs Rudolfot és Sze- merey Andort, akik sajnos nincsenek már közöttünk. Ezek a tanárok alapozták meg az iskola városi, megyei, és országos hírnevét. Kiváló tanítványaik az élet minden területén becsü­lettel megállják a helyüket, öregbítve az is­kolájuk hírnevét. Az ismert tanulók neveit is lehetne sorolni napestig. Név szerint nem nevezek meg senkit, de elárulom, hogy a polgármester, két alpolgármester, a Refor­mátus Gimnázium és a Katona-gimnázium jelenlegi igazgatói is Katonás m diákok voltak. Az ott töltött éveim alatt I jp 0 teljesedett ki a nyelvi, a ma- tematika, a fizika és az ének- zenei tagozat rendszer, - majd a fakultációk. Az egye- di tantervű rendszer kerete- wJt* JHsl in belül fizikát és biológiát Mes,9‘Bamabás tanítottunk, majd a magyar­angol kéttannyelvű oktatási formát is beve­zettük. Ilyen körülmények mellett könnyűnek tűnt az iskolai munka. Igaz, az eredmények eléréséhez nyugodtságra és gondoktól men­tes munkára volt szükség. Ehhez a családom biztosította a hátteret. A feleségem a Bányai Júlia Gimnáziumban tanított és szülei segít­ségével nevelte a két gyermekünket. Az is­kola fejlődését egyébként jól példázza, hogy a tantestületben először csak 18-an voltunk, nyugdíjba pedig már egy 63 fős testületéiből mentem.- Nem hagyta abba a munkát a nyugdíj­ba vonulása után sem.- 1991 óta a Református Kollégiumban dolgozok. 2000-ig, azaz hetvenéves koro­mig tanítottam is, azóta tanácsadóként ve­szek részt a munkájukban. A jövő bizony­talan. Utolért egy gyógyíthatatlan kór. Já­rok kezelésre, de nem tudom mi lesz belő­le. Mindenesetre rengeteg öröm volt és van is az életemben. Nemrég kaptam meg az aranydiplomát, amit a Debreceni Egyetem állított ki és itt Kecskeméten az alpolgár­mester úr adott át. Egy héttel ezután a Tradicionális Keresztyén Magyar Oktatás Megőrzéséért díjat vehettem át, amelyet a Kecskeméti Református Kollégium Alapít­ványa adományozott. Ezzel a figyelmesség­gel zárult öt évtizedes szolgálatom. A ma­gánéletem is sikeres. A fiamnak Lászlónak és a lányomnak Évának is két-két diplomá­ja van, de ami ennél fontosabb, hogy két- két gyönyörű kisunokával is megajándé­koztak. Az utcán pedig lépten-nyomon a volt tanítványaimba botiok. Nekem a Pető­fi Sándor utca és az Új Kollégium közötti pár perces séta általában egyórás, annyi is­merős állít meg beszélgetni. Végezetül hadd mondjam el, hogy ha mégegyszer kezdhetném az életemet, újra pedagógus lennék. Csodálatos élmény volt végignézni, ahogy a botladozó, bizonytalankodó cse­metékből felnőtt emberek váltak, oál zrr* Augusztus 24-től: Hírős Hét Kecskemét A kecskeméti Hírős Hét Fesz­tivált augusztus 24. és 29. kö­zött rendezik meg. Idén ünne­peljük a fesztivál hetvenéves jubileumát Egyre szélesebb körű összefogás jellemzi a nagyszabású rendez­vényt. Idén az önkormányzat ál­tal biztosított 5 millió forint mellé még 8 millió forintos szponzori támogatást sikerült összegyűjteni a rendezőknek - tudtuk meg a tegnapi sajtótájékoztatón Bártfai Csabáné főszervezőtől. Elmond­ta, hogy Kecskemét tíz testvérvá­rosa jelezte delegációjának érke­zését a fesztiválra. A hagyomá­nyos élelmiszeripari és kertészeti kiállítás mellett tudományos kon­ferenciákat is rendeznek. Talajta­ni vándorgyűlésnek, Alföld Fó­rumnak, Környezetvédelmi Kör­láncnak, egyházi konferenciának, Nyári Jogakadémiának ad ott­hont Kecskemét. A főtéri színpadon esténként fél nyolctól fellép az Állami Népi Együttes, a Ghymes együttes, a 100 tagú cigányzenekar, Baby Ga­bi, az United, lesz magyar nóta valamint musical est. Mind a hat esti program valamint a fesztivál­záró tűzijáték finanszírozására is akadt egy-egy támogató cég. Au­gusztus 24-én 15 órakor a Hírős Hét Fesztivált Hiller István kultu­rális miniszter nyitja meg. Idén is lesz borutca, ahova többszörös termelői túljelentke­zés van - mondta el Székely Zsolt szervező. Arról is beszámolt, hogy az ország egyik legrango­sabb, legjobb hírű borfesztiválja­ként tartják már számon a kecs­kemétit. A kistérség településeinek kul­turális csoportjai idén is bemutat­koznak. A fesztiválhoz kapcso­lódva gokartversenyt is rendez­nek a kartringen és ökölvívóver­senyt a városháza előtt. A főtéri sétányon állítják fel a kézműve­sek sátrait és ismét bemutatkoz­nak a híres cukrászdinasztiák. ■ ÖZÖNVÍZ. A tegnap kora délután lezúdult eső ismét megtette hatását Kecskeméten, a Petőfi Sándor és a Kőhíd utca kereszteződésében. Az áradat egy ideig fennakadást okozott a közlekedésben is. fotó: b. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom