Petőfi Népe, 2004. július (59. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

Reál Belvárosi ABC Patyi és Társa Kft. Akció: 07.01-07.07. Pulykasonka 911 Ft/kg Família májas 420 Ft/kg Reál májas 455 Ft/kg Sertéslapocka 925 Ft/kg Bábolna baromfipárizsi 248 Ft/kg KCCSKCMéT, DOBÓ KRT. 9-11. Tel.: 76/482-118 Ma: Digitális világ Petőfi Népe NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN JÁRNÁK MM Oft Műanyag 5 pozíciós szék: 3990 Ft ßfachanl I kecskeméti 2004. július L, csütörtök Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft LIX., 152. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás "7 7 0 1 3 3 "2 3 5 0 4 4 0 4 15 2 Elutasították az óvást Épülhet a Malom Központ Kecskemét - Budapest Elutasította az ügyészség óvá­sát a Pest Megyei Közigazga­tási Hivatal a kecskeméti Ma­lom Központ építési engedé­lyeivel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy véglegesen jog­erős a Malom építési engedé­lye - hacsak az ügyészség nem fordul bírósághoz, s nem áll be újabb fordulat Mint arról már több alkalommal is hírt adtunk, az ügyészség óvást nyújtott be a kecskeméti Malom Központ elvi és végleges építési engedélye miatt. Tartal­mában ez azt jelenti, hogy az érintett hatóságoknak ismét ál­lást kell foglalniuk az építési en­gedélyről, ami ennek függvényé­ben marad hatályban vagy válik érvénytelenné. Az engedélyeket kiadó kecskeméti jegyző, dr. Peredi Katalin nem értett egyet az ügyészségi óvással, és most az ő álláspontjára helyezkedett a Pest Megyei Közigazgatási Hiva­tal is. (Pest megyébe azáltal ke­rült az ügy, hogy az építtető elfo­gultságot jelentett be a Bács-Kis­kun Megyei Közigazgatási Hiva­tal ellen, és a kizárását kérte az eljárásból.) Dr. Petrik János, a Pest Me­gyei Közigazgatási Hivatal veze­tője lapunk érdeklődésére el­mondta: jogilag bonyolult és ne­héz ügy megítéléséről volt szó. Az elvi építési engedélyre benyújtott óvást szerinte azért kellett elutasí­tani, mert bár a kiadása idején va­lóban nem volt környezetvédelmi engedély, de ez - az ügyészség ál­láspontjával ellentétben - nem is szükséges az elvi építési enge­délyhez. A végleges építési enge­dély kiadásakor pedig a környe­zetvédelmi engedély - vitatottan ugyan, de - már jogerős volt. A Malom Központ építési en­gedélye körüli vita akkor zárul le véglegesen, ha az ügyészség nem viszi bíróságra az óvás el­utasítását. MUNKATÁRSUNKTÓL Egység vagy kétség MDF Az EP-választási siker után úgy tűnt: az MDF elhagyja belső vitá­it, és újra egységes párt lesz. Né­hány nappal később azonban ki- deriilt: nincs így. Először feloszlat­tak egy budapesti kerületi szerve­zetet, aztán 13 parlamenti képvi­selő megalakította a Lakitelek Munkacsoportot, majd lemondott a párt etikai bizottságának elnö­ke. Elemzők szerint a belső vita egyik alapja a Fideszhez való vi­szony, a másik az MDF jövőbeni iránya. ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK a 3. OLDALON. PORTUGÁLIA - HOLLANDIA 2-1 (1-0)! Mindjárt az elején egymásnak estek a csapatok Lisszabonban, a portugáliai labdarúgó Európa-baj- nokság első elődöntőjén. A hazaiak csapatkapitánya, Luis Figo remekül játszott az első félidőben, sokat futott, s aranylabdáshoz méltó megmoz­dulásokkal vétette észre magát. Az első gólt a 26. percben, egy szögletet követően a kitűnően cselező Cristiano Ronaldo fejjel juttatta a hollan­dok kapujába, majd egy kisszöglet után Maniche (58. perc) a tizenhatos sarkáról fantasztikusan tekerte a labdát a hosszú felső sarokba. A har­madik találatot is a portugálok érték el: ezúttal azonban - a menteni igyekvő Jorge Andrade révén (63. perc) - saját kapujukba találtak be. A meccs végén a hollandok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, az eredmény azonban nem változott. A házigazdák a ma esti cseh-görög pár- harc győztesével találkoznak a vasárnapi fináléban. Képünkön a holland van Nistelmoy (balra) elől Ricardo Carvalho ment. ________fotó, era wmmm m irányt! • • FordFocus most 300-600 ezer forint kedvezménnyel • A BENZINES FordFocus modellekhez most 300 ezer forint értékben választható extra fel­szereltség. • A DÍZEL FordFocus modellekhez most 300 ezer forintnyi árkedvezmény ÉS 300 ezer forint értékű extra felszereltség jár Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben! FordFocus Minőség. Megbízhatóság. FordHovány 6000 Kecskemét, Szt. László krt. 20. Tel.: 76/487-300 www.fordhovany.hu Vegyes átlagfogyasztás: 5,7-10,5 1/100 km, C02-kibocsátás: 152-250 g/km. ítélkezési szünet - ügyelettel Bács-Kiskun / Bíróságok Idén július 19-én, hétfőn kezdődik a szokásos, nyári ítélkezési szünet a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon, illetve a megyebeli vá­rosi bíróságokon. Az augusztus 20-ig tartó pauza ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne tartanának ügyeletet - tudtuk meg dr. Bodóczky Lászlótól a megyei bíróság elnökétől -, így a szünet alatt is betartják majd a törvény által előírt, 15 napon belüli bíró­ság elé állítást egyebek közt az előállítási ügyekben, például rab­lás, illetve lopás esetén. Ugyanez a helyzet az idegenrendészetnél, azaz az illegális határátlépéseknél, és nem lesz szünet a büntetés- végrehajtási ügyek intézésében sem. Az ítélkezési pauza a polgá­ri és büntetőbíróságokra vonatkozik: ilyenkor mennek szabad­ságra a bírák, és ehhez igazodik a megyei főügyészség, illetve az ügyvédi kamara is.____________________________________ pn A magyar fajtákkal versenyezhetünk Borászat A magyar borászok a hazai szőlőfajták népszerűsítésével, igazi hungaricumok előállításával maradhatnak versenyképesek - mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkárhelyettese tegnap egy pécsi szőlészeti-borászati konferencián. Horváth Csa­ba hangsúlyozta: az EU-taggá vált Magyarország borainak ko­moly konkurenciát jelenthetnek a Chiléből, Dél-Afrikából és Ausztráliából érkező borok. Válaszképpen a tradicionális magyar fajták értékeit kell előtérbe helyeznünk a szinte mindenhol fellel­hető világfajtákkal szemben. Horváth a nálunk termesztett 121 szőlőfajtából a magyar fajták közé sorolta a juhfarkat, a kéknye- lüt, a hárslevelűt, a cirfandüt és az olaszrizlinget is. ________im Fe ljelentés egy email miatt Kiskunmajsa Fenyegető tartalmú levél érke­zett a majsai képviselő-testület egyik tagjának elektronikus postaládájába. A kissé nehezen értelmezhető szöveghez egy képet is csatoltak; ezen a képvi­selőnő fotója látható, amibe egy kést „döftek”. Lapunk információja szerint Ker­tész-Farkas Zsuzsa, a művelődési, ifjúsági, sport- és kisebbségi bizott­ság elnöke volt a fenyegető e-mail címzettje, de más önkormányzati képviselő postafiókjába is megér­kezett ugyanez az elektronikus le­vél. Az e-mail szövege a következő: Szeretném saját magamat megölni, a családomat kinyírni!!! Ha nincs családom, akkor megszívtam. Egyébként otthagytam az iskolát, illetve a képviselői helyemet. A városházi képviselőt - aki az Arany-iskola pedagógusa - nem si­került elérnünk, de annyit megtud­tunk, hogy a levélben megegyezik a küldőnél és a címzettnél szereplő e-mail-cím, így vélhetően feltörték a sértett levelezőrendszerét. A kül­deményt egyébként hétfőn délután fedezte fel a képviselő; a szöveghez csatolt képen a két évvel ezelőtti választási fotója látható, amibe egy kést rajzoltak. Az érintett a Majsainfo nevű honlapnak így nyi­latkozott: ,A képviselői munkám során, úgy érzem, nem bántottam meg annyira senkit sem, talán még a sportolókat, sportrajongókat sem, hogy ismeretlenül fenyegessen, megfélemlítsen. ’’ A sportbizottság elnöke a fenti­ekkel minden bizonnyal arra utalt, hogy az elmúlt napokban több transzparens is megjelent a kisvá­ros utcáin-terein a sporttámogatá­sok elmaradása miatt. (Azóta meg­tudtuk: némi pénzt idén is adott az önkormányzat helyi sportegyesüle­teknek, de csak az állami normatí­vának megfelelő, kéthavi, időará­nyos összeget. A sportklubok közül a labdarúgók, a kézilabdás férfiak és nők, valamint az asztalitenisze­zők kaptak támogatást, ami viszont a költségvetésüknek csak elenyé­sző része, így az őszi idényre sem futja.) A fenyegető tartalmú elekt­ronikus levél miatt feljelentést tett a rendőrségen a címzett. _____pn/oh Ha olcsóbbat talál, az árkülönbözetet visszafizetjük! 3 °/o THM-mel, klímával alapáron! TELJES HITELDÜ MUTATÓ ■ BffiaSSPSK'SSISSS éééhIhb út I. Mrt. 33. l-'-i : 1 -"A Dr. Alföldi j. tér I. * .............,..........^ ít rffwa vfiviiT/1 IXC/Prtdnk WJyrtli oiW/Äütó '«Jtéfc, Wfííty'WttifÄWhyiM fólontM! Döntőben a házigazdák!

Next

/
Oldalképek
Tartalom