Petőfi Népe, 2004. május (59. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-24 / 120. szám

t ü z é p AKCIÓK KERTÉPÍTŐKNEK 5. OLDAL 2004. május 24., hétfő • Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft • LIX., 120. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás NÁLUNK AJ! ÁRAK A FÖLDÖN ÚRNAK Delicatesse: 499 Pt/kg Auchan LKIfiSKIMéT.J ORBÁN-NAP. Holnap lesz Orbán napja, de Hajóson a nagyközség pincefalujában tegnap tartották az Orbán-napi borünnepet. Ebben az év- ben is kihirdették a borverseny helyezettjeit, és nem maradt el Szent Orbán szobrának borral való öntözése sem. ________________fotó; p. s. Javulást látnak a rendőrök Kettős tragédia a Dunán Gyermekáldozatokat követelt a folyó Baja Egy 10 éves kislány és egy 12 éves fiú halt meg pénteken kora­este a dunai balesetben. A pécsi­ek Baján táboroztak, s jártak el vízi túrázni. Aznap este fél 7 kö­rül a nyílt vízen érte őket a hirte­len jött vihar, és a hatalmas, fél- egy méteres hullámok felborítot­ták a kenut. A járműben három gyerek és egy felnőtt nő tartóz­kodott, amikor a kikötőnél álló uszályoknak sodródtak. A kis­lány a helyszínen életét vesztet­te, mivel a borulás után olyan szerencsétlenül esett a vízbe, hogy több percig az uszály alatt ragadt. RÉSZLETEK A 4. OLDALON. Fődíjas a Ciróka Bábszínház Szabadka / Kecskemét Taroltak az idén a magyar bábjátékosok a Gyermekszín­házak Szabadkai Nemzetközi Fesztiválján. A tizenegyedszer rendezett se­regszemlén az első díjat a kecske­méti Ciróka Bábszínház Árnyék című darabja nyerte meg. Ráadá­sul a bábjáték rendezőjét, Rumi Lászlót választotta meg a nem­zetközi zsűri a fesztivál legjobb rendezőjévé. A rangos elismerés értékét növeli, hogy a zsűri egy­hangúlag hozta meg döntését. Az elismerések sora azonban ezzel sem ért véget: Meczner János, a Budapest Bábszínház igazgatója lett a fesztivál Kis Herceg Élet­műdíjának kitüntetettje. Meczner volt a színházfesztivál zsűrijének az elnöke is, de az életműdíj ez­zel nem hozható összefüggésbe, mert a fesztivál tanácsa mindig előre, jóval a seregszemle előtt hoz döntést arról, hogy kinek íté­li oda az elismerést. A szabadkai seregszemlén 15 ország bábszín­háza mérte össze tudását, húsz gyerekdarabot adtak elő május 16-tól május 20-ig. Belgrádi színi- kritikusok elismerően nyilatkoz­tak az idei fesztiválról, annak színvonaláról. ■ A gyógyszerészek ellenzik Az elmúlt két évben Bács-Kiskunban csökkent a lakosságot közvetlenül érintő bűncselekmények száma, az itt élők biz­tonsága pedig nőtt - jelentette ki dr. Király Ferenc megyei rendőr-főkapitány. Bács-Kiskun Tendenciának mondható, hogy egyre keve­sebben válnak bűncselekmények áldozatává a térségben - hivatkozott statisztikai adatok­ra az ezredes. Ez egyebek között annak is tudható, hogy javult a külterületen és a ta­nyán élők biztonsága, valamint a közterüle­tek is egyre biztonságosabbak. Két évvel ezelőtt még csupán egy száza­lékkal, tavaly azonban már 9,8 százalékkal kevesebb személy sérelmére követtek el bűncselekményt a térségben. így 2001-ben minden százezer lakosból 2087-en, ugyan­akkor 2003-ban már csak 1935-en váltak va­lamilyen bűncselekmény áldozatává. Ráadá­sul a csökkenő tendencia ebben az évben is folytatódott - hangsúlyozta dr. Király Fe­renc. Egyúttal arra is utalt a főkapitány a na­pokban tartott sajtótájékoztatóján, hogy a biztonságosabb környezet megvalósítását komplex kormányprogram teszi kötelezővé. Ebben különösen a köz- és magánterületek rendjének védelmét, családon belüli erőszak elleni fellépést, a tömeges migráció vissza­szorítását, a kábítószer- és fegyvercsempé­szés elleni védekezést, a korrupció felszá­molását, valamint a rendőrség közterületi je­lenlétének érezhető növelését célozták meg.- A megye területén az elmúlt két eszten­dőben különösen szembetűnő volt a va­gyon elleni bűncselekmények számában bekövetkezett csökkenés - hangsúlyozta a főkapitány. Amíg 2001-ben még ez a kate­AZ ÁLDOZATOK SZAMA EZER LAKOSRA VETÍTVE A MEGYÉBEN: gória tette ki az összes bűncselek­mény 67,4 százalé­kát Bács-Kiskun­ban, addig 2003- ban 63,8 százalé­kot, az idén pedig már 56,3 százalé­kot mutatnak a statisztikák. Ezzel párhuza­mosan a betöréses lopások visszaszorításá­ban ebben az évben értek el jelentős ered­ményt a rendőrök. így 2004 első négy hó­napjában 30,8 százalékkal kevesebb betö­rés történt a megyében, mint tavaly. A la­kásbetörések 2002-ben 8,7 százalékkal, az idén pedig további 16,5 százalékkal csök­kentek. Az üzletbetöréseknél is hasonlóan jó közbiztonsági javulás látható: 2002-ben 22,5 százalékos, 2003-ban pedig 24,5 száza­lékos csökkenés következett be. ■ Egészségügy Nem támogatja, s egészségpoliti- kailag elhibázottnak, és a bete­gek érdekével ellentétesnek tart­ja a Magyar Gyógyszerész Kama­ra (MGYK) a gyógyszeripari rendtartásról és a gyógyszerellá­tásról szóló, az egészségügyi mi­nisztérium által készített koncep­ciót - mondta Hávelné Szatmári Katalin, az MGYK elnöke tegnap. Hozzátette: a kamara szombati közgyűlésén erről állásfoglalást fogadtak el, amelyet eljuttatnak az egészségügyi miniszterhez. A szaktárca elképzelése szerint a gyógyszertárak tulajdonjogát nem szakmai, hanem elsősorban pénzügyi befektetők részére kí­vánják eladni, ami súlyosan ve­szélyezteti a gyógyszerellátás biz­tonságát, és a betegek egészségét - mutatott rá a kamara elnöke. Hangsúlyozta: a tervezet a gyógy­szerészeket kereskedővé degra­dálná, és kiszolgáltatottá tenné a multinacionális befektetőkkel szemben. Hávelné Szatmári Kata­lin közölte: a rendelethez hasonló gyógyszertári liberalizáció az uni­ós országok tapasztalatai szerint az árak nagymértékű emelkedé­sével járt együtt, miközben az egészségügyi kockázatok is nőt­tek. Ugyanis a koncepcióban megfogalmazott vény nélküli gyógyszervásárlás lehetőségével fennáll a veszélye a betegek téves öngyógyszerezésének. ________■ I >1%^ t dk!4 Feltörte a hodályt SZŐNYEGÁRUHÁZ LAMINÁLT PADLÓK f 900 ** ¥ ¥ 1. Oszt «A tv SZŐNYEGPADLÓK Z69 Ftm -töl C ni: Kccsken»0 I hmnf fdv Vi uí (§ IVIsívsai Vws sarok M'CHANNAI. SZEMBÚ Tel.: «6-30/655-49-36 Jakabszállás Milliós kárt okozott a tolvaj an­nak a jakabszállási gazdának, akinek a hodályából több mint félszáz birkát hajtott el tegnapra virradó éjjel. A tettes felfeszítette a hodály ajtaját és illetéktelenül elhajtott 53 darab birkát össze­sen 1 millió forint kárt okozva a gazdának. HONDA AZ Uj The Power of Dre8ms C02 kibocsátás: 143 - 223 g/km, üza. fogyasztás: 5,4 - 9,41/100 km. CsernákKft. 6000 Kecskemét, Szt. István krt. 23/k. Tel.: 76/506-555 hondacsernak@microsystem.hu, www.hondacsernak.hu Trükkös lopás Kecskemét Kővel dobott meg egy gyermek egy személyautót pénteken Kecskeméten, majd míg a sofőr a kis gézengúzzal perlekedett, valaki kilopta a táskáját az ülés­ről. Az autós pénteken kora este haladt Kecskeméten a Kórház utca végén a Praktiker Áruház­nál a személyautójával, amikor egy gyerek megdobta kővel a járművét. A nyitott kocsiból is­meretlen tettes kilopta a jobb el­ső ülésről a táskáját a benne lévő készpénzzel és iratokkal együtt. A trükkös tolvaj 40 ezer forintot zsákmányolt.________________■ Oszlopnak ment Kiskunfélegyháza Egy postásautó ablakán berepü­lő darázs okozott balesetet pén­teken. A rovar a Körösi utcán el­vonta a 24 éves sofőr figyelmét, ezért a jármű egy villanyoszlop­nak ütközött. A légkábelek lesza­kadtak, a kár 600 ezer forint. ■ HŐSÖK NAPJA. A kecskeméti Mollináry bakák emlékművénél rendeztek tegnap emlékünnepséget a há­borúkban elesett hős honvédeink tiszteletére. Az ünnepi műsorban a Csík Zenekar is közreműködött, majd az emlékezés koszorúit helyezték el az emlékműnél. ____ fotó:b.r. 2001: 2087 2003: 1035 Forrás: rendőrség

Next

/
Oldalképek
Tartalom