Petőfi Népe, 2004. április (59. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

ijt***>*X A­M í & 'SIKERES MODELLJEINK:' Fo rd Fiesta FordFusion FordFocus ff] Ft kezdő befizetéstől a készlet erejéig. FORD MOCZAS AUTOHAZ Baja, Szegedi út 11-13. TeL: 79/325-626 ^Kalocsa, Széchenyi út 12. Tel; 78/466-848J Ma: Digitális világ <4* Petőfi Népe NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN JÁRNÁK Fino tejföl, 20%-os (180 g): 49 R Bluchan KECSKEMET 2004. április 1., csütörtök Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft LIX., 77. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 770133 235044 0 4 0 7 7 Kalmár Faiskola Kecskemét, Szolnokihegy 175. Tel : 76/497-926 (Békéscsabai út) Tavaszi kiállítás és vásár április 1-4. (csütörtök-vasárnap) Minden növényre 10% árkedvezmény! Nyitva tartás: Cs-Szo: 8-18; Vas: 8-16 óráig. 50I4M Reál Belvárosi ABC Patyi és Társa Kft. Akció: 04.01-04.07. Fizzi szörp 216 Ft/db Füstölt darabolt comb 920 Ft/kg Délhús kötözött sonka 897 Ft/kg Főtt Friccando sonka 1159 Ft/kg Füstölt első csülök 548 Ft/kg Füstölt láb 280 Ft/kg Friss sertésláb, nyers 230 Ft/kg K€CSK€MéT, DOBÓ KBT. 9-11. s Tel.: 76/482-118 I Vád egy háziorvos ellen Kilyukadt a beteg gyomra Kecskemét Foglalkozás körében elköve­tett gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy kecs­keméti háziorvos ellen. Korábban fehér hollónak számí­tottak az orvosiműhiba-perek Magyarországon, mostanában azonban egyre gyakoribbak. Ez történt Kecskeméten is, ahol most egy háziorvost vádolt meg az ügyészség. A vádirat szerint a 60 éves háziorvos körzetéhez tar­tozó egyik beteg 2002 őszétől ha­si, gyomortáji fájdalmakra pa­naszkodott. A lakására hívta az orvost, aki a vizsgálatot követően injekciót adott, és gyógyszereket is felírt. Az ügyészség szerint mintegy három-négy héten ke­resztül, többször is megismétlő­dött a kezelés. Miközben a bete­get úgy tájékoztatta a doktor, hogy gyomorrontás okozza a pa­naszokat, illetve vastagbélfertő­zése van. A páciens azután 2002. de­cember 15-én már elviselhetet­lennek mondta állapotát: nap­közben többször is véreset hányt, és a széklete is véres volt. Az orvos ismét megvizsgálta, is­mét injekciót adott, miközben - állítja a vádirat - a diéta szigorú betartását szorgalmazta. A beteg, valamint az élettársa azonban nem nyugodtak meg, és mentőt hívtak másnap. A kiérkező egy­séghez tartozó mentőorvos a vizsgálatot követően azonnali be­avatkozást látott szükségesnek. A megyei kórházba vitték a házior­vos betegét, akin életmentő mű­tétet hajtottak végre. A vádirat szerint az általános sebészetre akut hasklinikai diag­nózissal került a férfi. A hasüreg megnyitását követően hashártya- gyulladást észleltek, a hasüreg­ben pedig nagy mennyiségű gyo­mortartalom volt. A gyomorkapu falán egy ki­sebb lyuka­dást találtak a műtő orvo­sok. Az igaz­ságügyi or­vosszakértő ezek után úgy nyilatkozott, hogy a beteg közvetlen élet- veszélyes álla­pota a „gyomorfal áthatoló lyuka­dásakor” alakult ki. Vélelmezhe­tően a családorvosi vizsgálat előtt, a műtétet megelőző 24 órán belül, azaz december 15-én. A be­teg életét csak a szakszerű műtéti ellátás mentette meg. A Kecskeméti Városi Ügyész­ség ezért foglalkozás körében el­követett gondatlan veszélyeztetés címén juttatta el március 30-án az ügyben készült vádiratot a vá- rosi bíróságra. _______________■ He ves szóváltás a gáton Engedély nélkül magasítottak, mégis érthető okból A természetvédelmi hatóság és a gazdák érdekkülönbsége végre úgy hozta össze a feleket a gáton, hogy talán a megoldás is kibontakozik. FOTÓ: SZ. T. Tiszaalpáron és Csongrád-Bokroson he­ves szóváltásig fajuló vita alakult ki a Kis­kunsági Nemzeti Park szakemberei és a hullámtérben gazdálkodó földtulajdono­sok között. Tiszaalpár/Bokros A gazdák földmunkagépekkel emelik a gá­tat, a természetvédelmi hatóság viszont kifo­gásolja, hogy erre nincs egedélyük. A Tisza vízszintjének emelkedése ugyanis előtérbe állítja azt az érdekkülönbséget, amely a gaz­dák és a Kisknsági Nemzeti Park között fe­szül. A természetvédelem érdeke a szakem­berek szerint ugyanis azt kívánná, hogy a vízszint minél magasabb legyen, és a lehető legnagyobb területet öntse el az ár. A vadál­latok és növények természetes élőhelyét így ugyanis kevésbé fenyegetné a kiszáradás, ráadásul a talajvíz szintje is magasabb len­ne. A hullámtérben termelő gazdák viszont a termést féltik a vízbetöréstől, ezért maguk próbálnak védekezni ellene. A helyzetet bo­nyolítja, hogy 1998-ban a nagy tiszai árvíz és Szolnok mentesítése miatt két helyen is felrobbantották a nyárigátat, amit azóta sem állított helyre senki. A nemzeti park és a gazdák között olyan kompromisszum lát­szik kibontakozni, hogy a gát emelhető, cse­rébe azonban a gazdák nem kifogásolják a Holt-Tisza vízszintjének megemelését. TOVÁBBI RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON. az ócskavas között A TARTALOMBÓL Megyei körkép: Ismét katasztrofális volt a köz­lekedési helyzet Kecskeméten, a Kiskörúton. 5. oldal Bomba Kiskunfélegyháza Egy második világháborús lö­vedéket találtak szerdán dél­után egy MÉH-telepen Kis­kunfélegyházán. A 40 centiméter hosszú, szárnyas lövedéket a Halasi úti MÉH telep­helyen találták. Első ránézésre va­lószínű, hogy a II. világháború időszakából származik, valaki az összegyűjtött ócskavassal együtt vihette oda. A telep vezetője azonnal értesítette a rendőröket és a tűzoltókat. Ők azonban egyelőre csak any- nyit tudtak tenni, hogy biztonsá­gos távolságban lezárták és kör­bekerítették a területet, valamint értesítették a tűzszerészeket. A robbanószerkezet néhány méter­re van csak a telepen egy gázpa­lacktárolótól, ráadásul a környé­ken lakóházak is vannak. A tűz­szerészeket mára várják a hely­színre, hogy megvizsgálják, majd elszállítsák, és felrobbantsák a lö­vedéket. a fcUflfR»*». *wi«.me»iRR <» twiae'emúta?? Neffl hawjf Á («1 fél, fc&áiw »kért# éké wtéW-w f wtóeáfoa a ifÁT-taW el a éíA? Iwépai ah# »te Bewsa*« ísteteRtett «wteei te eteden tetewMmite vteiák - wde« mm SÍM weéell esteáteft, Vtetek« ittWBffi Nk« Réfvéjéii k ArrIís tete» te 4-éai ifi teMte: «wi Re# kettelte,,, vtetek &4, Mte* Wét EURÓPAI NYÍLT HÉTVÉGE - ÁPRILIS 3-4. $£AT- a V9f5wqús a vórünkMn vsfo. Srilt Kft. %Wü KmtaRte Hatei át á?-. Mi mmm, mm* mm ■ m. wmm Nagy üzlet az agancs A föld magyar marad? Vadászat Április elején hazánkba érkezik a világ egyik legnagyobb agancsfel­vásárlója. A német férfi hirdetése több magyar lapban is megjelent: korlátlan mennyiségben veszi át a gímbikák elhullatott „koroná­ját”. Eddig is jelentős mennyiség­ben vett agancsokat a München mellett élő felvásárló. Informáci­ónk szerint emiatt a magyar ál­lam be is perelte.- Április elején Pécsre érkezik a német férfi - tudtuk meg Fáik Konrádtól, a Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatal osztály- vezetőjétől -, hogy a vadászati hatósággal is tárgyaljon a vitáról. Az erdei melléktermékek (e körbe tartozik az agancs is) gyűj­tésének, forgalmazásának szabá­lyozásában hiányosságok van­nak. Emiatt van lehetőség a tisz­tességtelen kereskedelemre. Ha a törvényben előírtak szerint a fel­vásárlók csak a vadászatra jogo­sultak számlájával a zsebükben adhatnák tovább az agancsot, s ezt az APEH és a VPOP ellenőriz­né is, megszűnne a feketeüzlet. Jelenleg a gímbikák hullajtott agancsának kilónkénti hivatalos átvételi ára 3500 forint. Biztos, hogy ennél jóval többet fizet a német felvásárló. Évente - becslé­sek szerint - több száz tonna agancs gyűlik össze, ennek több mint kétharmada a feketeüzlet­ben tűnik el. A német üzletember állítólag továbbadja a begyűjtött csontot, nagy része ajzószerként a keleti piacokon talál gazdára, igen jó pénzért. ' ____________■ Re ndőri személycsere KUM.7CUTU.K. «s« származású rendőr legutóbb osz­-------------------------------------------------- tályvezetőként dolgozott szülő­A városi rendőrkapitányságon városa rendőrségén. Elődje, mától kezdve Mayer József látja Pásztor Attila Budapestre került, el a vezetői feladatokat. A bajai ____________interjúnk a 4. oloálon Mez őgazdaság A kormány szerdai ülésén el­fogadta azt az előterjesztést, amely korlátozza az uniós ál­lampolgárok magyarországi földtulajdonszerzésének lehe­tőségét.- A földtulajdonszerzés feltétele, hogy a tagország állampolgára leg­alább három éve folyamatosan és jogszerűen lakik Magyarorszá­gon, itt folyamatosan mezőgazda- sági tevékenységet folytat, emel­lett Magyarországon önálló, vállal­kozó mezőgazdasági termelőként letelepszik, és a termőföldet más célra nem hasznosítja - mondta a kormányszóvivő. Mint elhang­zott, az uniós állampolgárok ma­gyarországi földtulajdonszerzésé­hez a területi idegenrendészeti ha­tóság által kiállított hatósági bizo­nyítvány, valamint a megyei föld­művelésügyi hivatal és az adóha­tóság igazolása is szükséges. Hét évig tartható fenn a nem magyar állampolgár természetes szemé­lyekre, illetve a jogi személyekre vonatkozó korlátozás, ami három évvel meghosszabbítható. ■ Lakásfelújítás 10 perc alatt? Citibank Személyi Kölcsönök. 10 perc alatt megtudja, mekkora hitelhez juthat, és választ kap az ön számára fontos kérdésekre. . . r,ihtwn»Rh- •qM£ftKh<>wfriwnfr V#l VI L/OI 1l\ f*. Qfötaffa Q&tafc TOFfr költsöjKik IftiJÖntöSt) Citfttopfc. kölcsönöknek elterel feltételei lehelnek. A citibank. 3 kulcson! i ,‘nteiDifúlai ledet ele .-.topján, a siH/dflt-skotest kővetően owíJttfc aroelvAMtet. iwfliSpWí*, továWti. iöjWláejrti'tósérF triwjfe QUitóstte HttftfwifMtat! ((tt64Ch4£&t®4ö). A főin* btteiDKétót-öreíhnényátölfiiíűfttósJ^záfce' iNtmmtósm thmi 28,66%-5i,s9%

Next

/
Oldalképek
Tartalom