Petőfi Népe, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-05 / 55. szám

0 2004. március 5. HÉTVÉGI PROGRAMAJÁNLÓ Programnaptár Pályázat ifjaknak Melyik óvodába járjak? rül sor. A Kiskunhalasi Városi Könyvtár a költészet napja alkalmából versíró pályá­zatot hirdet 14-20 éves fia­taloknak. A pályázat jel­igés, a pályaművek mellé lezárt borítékban mellékel­ni kell a szerző nevét és cí­mét. Beadási határidő: március 31., az eredmény- hirdetésre április 16-án ke­VlZU-tárlat Baján először mutat­koznak be a nagyhírű Sugovica- parti vi­zuális is­kola te­hetséges fiatal képző­____________________________ művész Tá rlatnyitó. Balról Welchner Antal, igazgató Vörös tanoncai Henriett grafikus és vendéglátójuk dr. Cseh Béla. a vonat­kerti gyakorló- iskola galériájában. Tavaly szeptembertől a Jelky András Szakképzőis­kola keretében működő VIZŰ ezen a tárlaton 36 gondosan összeválogatott táblával, mintegy 150 grafikával, rajzzal, rézkarccal, linómet­szettel igyekezik érzékeltetni az idei első félév­ben elért irigylésre méltó eredményeket. Zenés tavaszköszöntő A Csólyospálosi Közösségi Házban tavaszkö­szöntő zenei fesztivált tartanak holnap 18 órai kezdettel. Fellép - többek között - a Csólyos­pálosi Hagyományőrző Asszonykórus, az ál­talános iskola néptánc- és társastánccsoport­ja, a Tisza ’83 Citerazenekar, a Halas Nép­táncegyüttes, a kiskunmajsai Arany János Általános Iskola gyermekkórusa, a Fabatka népzenekar, a műsort Á. Fúrús János vezeti. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon óvodabörzét tart holnap 9 és 13 J óra között. A rendezvényen; kecskeméti óvodák mutatkoz­nak be, az érdeklődők tájékozta­tást kapnak az egyes gyermekin­tézmények tevékenységéről. A [ gyerekeket ezalatt játékvárba in­vitálják, 10 és 12 között Gombos Éva pszicho­lógus tart pszichológiai és nevelési tanács­adást. A rendezvény ideje alatt könyvvásárban lehet válogatni a kötetek között. Idősek Akadémiája A kecskeméti Egészségügyi és Szociális In­tézmények Igazgatósága és a Katona József Könyvtár rendezésében folytatódik az Idősek Akadémiája előadás-sorozat a könyvtárban. Legközelebb március 11-én, csütörtökön, 14 órakor várják az érdeklődőket a kiskunfélegy­házi Bense Zoltán tanár, alpinista élménybe­számolójára. Címe: Expedíció a Kumari föld­jére - Trekking túra a Himalájában. „Látók, szóljatok” Mit mondanak a bibliai próféciák az európai egységtörekvésekről? Korunk nagy kérdései a Biblia tükrében a címe Soós Attila bibliaku­tató előadásának, melyet március 10-én, szer­dán, 18 órától hallgathatnak meg az érdeklő­dők a Kiskunhalasi Művelődési Központban. Nőnapi szóvirág Egy nagy, szakállas mackó, aki mellesleg pró­zaíró - és ráadásul milyen jó! - lesz a követke­ző kávéházi beszélgetés vendége hétfőn, a kecskeméti Columbia Kávéházban. Podma- niczky Szilárd, vagyis a „dundi prózaíró” ter­mészetesen a NŐkről fog mesélni a régimódi történetmondás hagyományait felelevenítő iro­dalmi rendezvényen. A beszélgetőtárs Dajkó Pál irodalomtörténész - akinek a program gondos szervezői, vagyis a Kávéházi Kultúr Kommandó szintén a szavát vette atekintet- ben, hogy ő is NAGYON szereti a NŐket. A rendezvény helye és ideje: Kéttemplom köz 14., március 8., 18 óra. Könyves slágerlista 1. Karinthy Márton: Ördöggörcs I-II. 2. Gabriel Garcia Marquez: Azért élek, hogy elmeséljem életemet 3. Barátocskám (Vicky Ceelen) 4. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 5. Váncsa István: Váncsa István szakácskönyve 6. Patrick O’Brian: Kapitány és katona 7. Dana Ullman: Hogyan gyógyítsuk gyerekeinket homeopátiával? 8. Erdély nagy képeskönyve 9. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat! 10. Stahl Judit: Enni jó! A Tipp-top február 27- ei keresztrejvényének helyes megfejtése: „Borzasztó, hogy már megint milyen kócos vagyok!” A helyes megfej­tők közül Tóth Mó­nika (Bócsa, I. kér. 104.) nevét húztuk ki. Gratulálunk, nyere­ményét postán kapja meg. * j Baja 1^ _ Ili.. ___ Kórház (automa­ta központ) 79/ 422-233. Gyer­mekorvosi köz­ponti ügyelet: 79/422-233/1605 mellék (hétköznap), 79/422-233/1037 mellék (hétvégén). Háziorvosi éjszakai köz­ponti ügyelet: 79/424-351 hívható hét­köznap délután 6-tól reggel 7 óráig, illet­ve péntek este 6-tól hétfő reggel 7 óráig folyamatosan. Fogorvosi ügyelet: Sür­gős szájsebészeti beavatkozás esetén az éjszakai háziorvosi központi ügyeletet kell hívni (79/424-351). Kalocsa Kalocsán a felnőtt háziorvosi ügyelet a kórházban található, a Kossuth u. 34-36. alatt, tel.: 78/564-219. A gyermekorvosi ügyelet - ugyancsak a kórház épületé­ben -, tel.: 78/564-001. Kecskemét Felnőtt orvosi ügyelet Nyíri út 38., 516- 984. Gyermekorvosi ügyelet (régi kór­ház) Izsáki út 5., 516-904. Kiskőrös Orvosi éjszakai ügyelet: 78/311-260 Kiskunhalas Hétvégi orvosi ügyelet: Kiskunhalas, Eötvös u. 2. (T.: 77/522-078) Kiskunmajsa Éjszakai orvosi ügyelet: Kiskunmajsa, Petőfi u. 2/d. Tel.: 77/481-211. Kiskun­majsa, OMSZ-mentőállomás (Petőfi u. 2/d). Tel.: 104 v. 77/481-727. Kerekegyháza Március 5., péntek: dr. Gódor Györgyi; 6., szombat: dr. Benkő Margit: 7., vasár­nap: dr. Gódor Györgyi; 8., hétfő: dr. Mánya Irén; 9., kedd: dr. Berényi Antal 10., szerda: dr. Gódor Györgyi; 11., csü­törtök: dr. Berényi Antal. Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházán hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig tartanak orvosi ügyeletet a Rendelőintézetben a Ko- rond u. 5. szám alatt A hétévégi ügye­let péntek este 7 órától hétfő reggel 7 óráig tart szintén a Korond utcai rende­lőintézetben. Telefon: 76/462-520. Emellett a Fadrusz utcai kórház ambu­lanciáján is fogadják a betegeket. Tele­fon: 463-222. Baja Azok a betegek akiknek a hétvégén - akár éjszaka is - sürgős orvosságra van szükségük, a vényeket hétfő reggelig kiválthatják a Korona Gyógyszertár­ban (Tóth Kálmán tér 2, tel: 322-551). A közvetke­ző héten, március 14-ig az Aranykereszt Gyógyszer- tár (Szabadság utca 28, tel: 321-627) lesz ügyeletes. Kecskemét Mátyás Király Gyógyszer- tár, Szabadság tér 1. 480- 739 (ez az egyetlen ügye­letes gyógyszertár). Nyit­va tartás: H-P: 7.30-20 órá­ig, Sz: 8-16 óráig, V: 8-14 óráig, egyéb időpontok­ban nonstop ügyelet. Kiskőrös Gyógyszertári éjszakai ügyelet: 78/311-520. HOLLYWOOD MULTIPLEX KECSKEMÉT, Pólus Róna, Dunafötdvári u. 2. Március 5.,péntek: 15.15,18.15és21.15: AZ UTOLSÓ'SZAMURÁJ 18.45: A FELEJ­TÉS BÉRE; 18.15: TÚL KÖZELI ROKON; 1500, 17.15,19.30 és 21.45: MAGYAR VÁNDOR; 14.45; MACKÓTESTVÉR; 16.45 és 21.00: GETNO; 14.00: A GYŰRŰK URA - A KIRÁLY VISSZATÉR: 13.45, 16.00 és 20.30: PELENKÁS BAJKEVERŐ; 17.30, 19.45 és 22.00: AZ ÍTÉLET ELADÓ. 6, szombat - 7, vasárnap: 12.00, 15.15, 18.15 és 21.15: AZ UTOLSÓ SZAMURÁJ; 18.45: A FELEJTÉS BÉRE; 18.15: TÚL KÖ­ZELI ROKON; 12.45,1500,17.15,19.30 és 21.45: MAGYAR VÁNDOR; 11.15, 13.00 és 14.45: MACKŐTESTVÉR; 16.45 és21.00: GETNO; 14.00: A GYŰRŰK URA- A KIRÁLY VISSZATÉR; 11.30, 13.45, 16.00 és 20.30: PELENKÁS BAJKEVERŐ, 17.30.19.45 és 22.00: AZ ÍTÉLET ELADÓ: 11.45: PÁN PÉTER 8, hétfő: 15.15,18.15 és 21.15; AZ UTOLSÓ SZAMURÁJ: 1845: A FELEJTÉS BÉRE; 18.15: TÚL KÖZELI ROKON; 15.00, 17.15, 1930 és 21.45: MAGYAR VÁNDOR; 14.45: MACKÓTEST­VÉR: 16.45 és 21.00: GETNO: 14.00: A GYŰRŰK URA - A KIRÁLY VISSZATÉR; 13.45, 16.00 és 20.30: PELENKÁS BAJ KEVERŐ; 17.30,19.45 és 22.00: AZ ÍTÉ­LET ELADÓ. 9, kedd: 15.15, 1815 és 21.15: AZ UTOLSÓ SZAMURÁJ; 18.15; TÚL KÖZELI ROKON; 15.00,17.15,19.30 és 21,45: MAGYAR VÁNDOR: 14.45: MAC­KÓTESTVÉR: 16.45 és 21.00: GETNO; 14.00: A GYŰRŰK URA- A KIRÁLY VISSZA­TÉR: 13.45, 16.00 és 20.30: PELENKÁS BAJKEVERŐ; 17.30, 19.45 és 22.00: AZ ÍTÉLET ELADÓ. 10., szerda: 14.00 és 17.00: AZ UTOLSÓ SZAMURÁJ: 18.45: A FELEJTÉS BÉRE: 18.15: TÚL KÖZELI RO­KON; 15.00,17.15,1930 és 21.45: MA­GYAR VÁNDOR; 14.45: MACKŐTESTVÉR; 16.45 és 21.00: GETNO; 14.00: A GYŰ­RŰK URA - A KIRÁLY VISSZATÉR; 13.45, 16.00 és 20.30: PELENKÁS BAJKEVERŐ; 17.30,1945 és 22.00: AZ ÍTÉLET ELADÓ. Kecskemét, Otthon mozi Március 5., 19.00 - TENGER; 6-7., 1900- LÉPÉSELŐNY; 8, 1900 - TITUS; 9, 19.00 - DEUS EX MACHINA; 10-11., 14.00 - NÉMÓ NYOMÁBAN (Míkkamak- ká); 11-12., 19.00 - TOKIÓI TORTÚRA. Kecskemét, GAMF-mqzi Március 8., 19.00 - APÁM BEÁJULNA. Baja, Uránia mozi Március 4-7., 18.00 és 20.00 - JÓ­SZOMSZÉDI ISZONY; 810., 18.00 és 20.00 - LÉPÉSELŐNY; 11., 16.00, 18.00 - MACKÓTESTVÉR, 20.00 - PO­FA BE! JÁNOSHALMA, KASZINÓ MOZI Március 6., 17.00 - VOLT EGYSZER EGY MEXIKÓ; 10., 17.00 - TANÁR ŰR KÉREM! Kalocsa, Otthon mozi Március 5., 14.30 - SEGÍTSÉG, HAL LETTEM, 6-7., 17.00-MÁTRIX-FOR­RADALMAK. 5-7., 19.00 - A MEDÁL; 1119.00 - A GYŰRŰK URA - A KIRÁLY VISSZATÉR. Kiskőrös, Petőfi mozi Március 6„ 20.00 és 7., 17.30 - MA­GASFESZÜLTSÉG, 6., 17.30 és 7., 20.00 -NAGYDUMÁSKISCSAJOK. Kiskunfélegyháza, Petőfi mozi Március 5-10„ 16.30; 18.30 és 20.30 órakor - AZ AMAZONAS KINCSE*; 5-10., 17.00:20.00 és 21.00 órakor - POFA BE*; 5-10., 18.00órakor - KON­TROLL* (belépődíj nélkül); 5-10., 19.00órakor-GOODBYE,LENIN! Kiskunhalas, Városi filmszínház Március 5-7., 18.00 és 20.00 - APÓ­SOK AKCIÓBAN; 8-10., 18.00 és 20.00, szerdán csak 20.00 - SZIGORÚ­AN PISZKOS ÜGYEK; 10., 18.00 - ART- SÄV: HOLDFÉNYÉV: 11,1800 - A ME­DÁL, 20.00 - LÉPÉSELŐNY, Kiskunmajsa, Művelődési Központ Március 6-7., 19.00 - APÁM BEÁJULNA SOLTVADKERT, VÁROSI MOZI Március 5., 15.00 - NÉMÓ NYOMÁBAN (bérletes ifjúsági előadás), 5., 19.00,6., 17.00 és 19.00 - KÉMKOLYKÖK 3D; 7., 17.00 és 19.00 - NEM FÉREK A BŐ­RÖDBE; 8., délelőtt - NÉMÓ NYOMÁ­BAN (Ovimozí). Tiszakécsxe, Arany János Múv. Központ Március 5-7., 19.00 - TITOKZATOS FO­LYÓ; 10., 19.00 - BAD BOYS 2. - MÁR MEGINT A ROSSZFIÚK; 11., 19.00 - SZIGORÚAN PISZKOS ÜGYEK. Téli esték A soltszentimrei Cson­ka torony Alapítvány előadás-sorozatának következő rendezvé­nyét március 10-én, mb szerdán, 16 órakor tart­r S ják az általános iskolá­ban. Dezső Győző tanár Tunéziában járt, élményeiről beszél, a beszámolót diaképes vetítés kíséri. A belépés, mint eddig is, díjta­lan. Alföldi realisták Az Ópusztaszeri Nemzeti Törté­neti Emlékpark­ban - a Honfogla­lás Teremben - nyílt meg a Tor­nyai János festő­művész művei­ből válogatott ki­állítás dr. Dömö­tör János művé­szettörténész rendezésében. A hódmezővásárhelyi szüle­tésű alkotó az „alföldi realisták” néven is­mert szellemi közösség meghatározó tagja volt. A kiállítás 2005. február 28-áig látogat­ható naponta 9 és 18 óra között. Minden a könyvekről A Könyvhét legfris­sebb számában Határ Győzővel Borbély László, a kilencvenöt esztendős Szepesi Má­riával pedig Mátrahá­zi Zsuzsa beszélget. A gyermekkönyvek kö­zül megismerkedhe­tünk „A padlásszoba kis hercegnőjével és Arnolddal, a bálnavadásszal. Nádra Valé­ria Fodor Ákossal találkozott. Ha olyan klasszikus hiányzik a könyvespolcról, mint Ray Bradbury Fahrenheit 451 című műve, most újra lehet kapni - tudósít a Könyvhét. PLANETARIUM Március 6. 15 óra 16 óra Játsszunk űrhajósdit! Részecskeparányoktól a metagalaxisokig CSOPORTOKAT (ELŐZETES MEGBESZÉLÉS SZERINT) BÁRMIKOR FOGADNAK. Tel: (76) 50-50-75, e-mail: bejelentkez@plani.hu Buta kutya?- Honnan tudhatod, hogy Ma­gyarországon dolgozol?- Nyáron is sötét van, mikor munkába, illetve munkából mész. Pontosan tudod, hány napot kell még dolgoznod a nyugdíjig. Látsz egy jólöltözött, okos embert és tu­dod, hogy csak látogató. műsorajánlat Kecskeméti Katona József Színház Március 5., péntek, 19.00 - MEG­LŐTTÜK A FÉNYES SELLŐT, be­mutató előadás, Katona J.-bérlet március 6., szombat, 19.00 - MEG­LŐTTÜK A FÉNYES SELLŐT, Arany J.-bérlet március 7., vasárnap, 15.00 ­MEGLŐTTÜK A FÉNYES SELLŐT, Vízváry M.-bérlet március 9., kedd, 19.00 - MEG­LŐTTÜK A FÉNYES SELLŐT, Páger Albérlet március 10., szerda, 17.00 - MEG­LŐTTÜK A FÉNYES SELLŐT, Bajor G.-bérlet március 11., csütörtök, 17.00 - KU­RÁZSI MAMA ÉS GYERMEKEI, Pe­tőfi S.-bérlet Kamaraszínház Március 7., vasárnap, 19.00 - MA­LACBEFŐTT március 10., szerda, 17.00 ­DANDIN március 11., csütörtök, 17.00 ­DANDIN Üzemszínház Március 11., csütörtök, 19.00 ­KÁIN ÉS ÁBEL Ciróka Bábszínház Március 5., péntek, 10.00 ­GOMBRA NYÍLÓ KAPU, 14.00 - MESE A KUTYUSRÓL MEG A CI- CUSRÓL március 7., vasárnap, 9.30 és 11.00 - LEPORELLÓ ELSŐ KÖNY­VE / ÁRNYAK SZÍNHÁZA március 9., kedd, 10.00 és 14.00 - A TÉLI TÜCSÖK MESÉI, Tiszaalpár, Árpád Műv. Központ március 10., szerda, 10.00 és 14.00 - GOMBRA NYÍLÓ KAPU március 11., csütörtök, 10.00 - MESE A KUTYUSRÓL MEG A CI- CUSRÓL, 14.00 - GOMBRA NYÍLÓ KAPU. Könyvismertető Neil Z. Miller: Védőoltások - kérdések és kételyek Hazánk EU-csat­lakozásának kü­szöbén rendkívül időszerű könyv jelent meg a Két- ezeregy Kiadó gondozásában. Szülőknek és or­vosoknak egyaránt érdekes és tanul­ságos, közérthetően, olvasmányosan megírt könyvről van szó. Mint tud­juk, hazánkban a hatályban levő tör­vények értelmében 1999-től csecse­mő-, illetve gyermek és ifjúkorban 6­féle kombinált védőoltást tesz kötele­zővé az egészségügyi hatóság. Ugyanakkor a legtöbb EU-tagállam- ban a védőoltások nem kötelezőek. A szülőket megfelelő irodalommal látják el, felvilágosítván őket a „szűrik” indokoltságáról, veszélyei­ről. Nálunk a dogmává merevedett kötelező és csak részben nem kötele­ző védőoltásokról alig található a hi­vatalos állásponttól eltérő vizsgálati eredmény. Ez a 190 oldalas, tanulsá­gok garmadát tartalmazó kézikönyv jogosan kérdések tucatjait teszi fel. Ma már tudjuk, hogy a himlő a Föld­ről nem a védőoltások hatására, ha­nem higiénés feltételek biztosításá­nak köszönhetően tűnt el. Még a leg­komolyabb fertőző betegség megelő­zésének is az egészséges táplálko­zás, a szervezet megfelelő ellenálló­képessége, a jó kondíció, a stressz­mentes iskola, a boldog otthoni hát­tér a kulcsa - szögezi le a szerző. Hozzáteszi: a védőoltások gyártása óriási üzlet a világhatalomnak számí­tó gyógyszeripar számára. K.L

Next

/
Oldalképek
Tartalom