Petőfi Népe, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-23 / 69. szám

■■■ 2004. Március 23., kedd Petőfi Népe és környéke Szerkeszti: Páncsics Hajnalka Rendelet a felvétel ellen Bátya A település képviselői megtil­tották, hogy nyilvános ülésük­ről videofelvétel készüljön. Legutóbbi testületi ülésükön a bátyai képviselők rendelettel til­tották meg a helyi horvát kisebb­ségi önkormányzatnak, hogy vi­deofelvételt készítsenek a nyílt ülésről. A kezdeményező Kozma József alpolgármester elmondta, a testület tagjait zavarta, hogy a felvételeket a kisebbségi önkor­mányzat egyéb célokra is hasz­nálta. Többek között munka­ügyi perben mutatták be, ellen­ben képviselőtárs kérésére nem adták oda. Az alpolgármester és a képviselők többsége viszont nem hajlandó hozzájárulni, hogy felvétel készüljön. Az elő­terjesztést a kilenc jelenlévő tag­ból nyolc támogatta, így a testü­leti ülésen nem mehetett a videó. A határozat a kezdeményező szerint csak a márciusi ülésre vonatkozott. így egyéb kérés nélkül a következő nyílt ülésen már ismét lehet forgatni, felvételt készíteni. Sáfrán József polgármester azt nyilatkozta: a közigazgatási hiva­tal véleményezése után foglalko­zik csak a kérdéssel. A helyi horvát kisebbség kép­viselője, Anisity Ferenc vélemé­nye szerint törvénysértő volt a testület határozata. Ezért külön­böző jogi fórumokhoz fordulnak. A VILÁG VÁNDORA. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a napokban a ka­locsai művelődési központ kisgalériájában, Nemes Farkas Zsuzsa (balra) munkáiból. A bajai grafikusművész gyermekkönyv-illusztrá- cióiból válogatott tárlatot Kovács Zita (jobbra) művészettörténész nyitotta meg. _______________________________________fotó, p. h. 5. születésnapi Party a Korona Rádióban Április 1. csütörtök Program: „Nyereményözön, Humor Bombák, Korona Mobil sorsolás” A sétáló utcában felállított színpadon; 20.00 órától fellép a GROOVEHOUSE a TNT (élő koncert) majd Anti Disco Classic Gyere és ünnepelj velünk! Korona Rádió - az uralkodó slágerek világa! TOLNAI MŰVÉSZEK KALOCSÁN. A városi galériában vasárnap nyitották meg a Tolna Megyei Képző- és Iparművészek Egyesületének tárlatát. A kiállítást Frankné dr. Kovács Szilvia, a Tolna megyei közgyűlés elnöke ajánlotta a látogatók figyelmébe. Április 22-ig naponta 10-12 és 15-18 óra között tekinthetik meg a tárlatot. Felvételünk előterében Frankné dr. Kovács Szilvia, a háttérben a tolnai alkotók, balról: Cyranszky Mária, Koffán Károly, Makó András, Molnár M. György, Kovács Zoltán, Kis Ildikó, Fusz György (az egye- sület elnöke).__________________________________________________________________ fotó.p.h. Bi ogazdálkodókat nyugdíjaztak Hírek UTAK, PARKOK. A bátyai ön- kormányzat pályázati pénzek­ből kívánja fejleszteni ebben az évben a települést. A kül- és belterületi utakat akarják felújí­tani, új utakat építeni, mondta Sáfrán József polgármester. Ezen kívül teljes parkosítást is terveznek. A központban kiala­kított park fái elöregedtek, ezért ki kellett vágni azokat. Az új, nagyméretű, földlabdás fák ülte­tése még a hónap végén elkez­dődhet. Ezen túl padokat tesz­nek és játszóteret építenek majd a pihenőparkban, sikeres pályázat esetén. A költség elér­heti a 8 millió forintot. SZIDTA A LÁNYT. Soltról érke­zett bejelentés a kalocsai rend­őrségre, súlyos testi sértés ügyé­ben. Az ismeretlen elkövető a sértett lakásának bejárati ajtaján az üveget betörte. Majd az ott­hon tartózkodó lányt és a felje­lentőt is hangosan szidalmazta, utóbbit meg is verte. A megyei kórház tájékoztatása szerint sú­lyos sérüléseket okozott, eltörte áldozata csuklóját. KÖZÖS ÜNNEPLÉS. Kalocsa Fájsz A napokban ténylegesen nyugdíjba ment két fajszi biogazdálkodó. Mindketten már nyugdíjas­ként kezdtek földjükön bionö­vényeket termeszteni, a Bio- Drog-Bert Kft. termelőjeként. Szászin Péter (balról) és Hor­váth Józsefné a napokban fe­jezte be az aktív biogazdálko­dást. A helyi Bio-Drog-Berta Kft. méltó módon búcsúzott nyugdíjasaitól, a cég ügyveze­tője, dr. Berta Zoltán (jobbról) kis ünnepséget is rendezett az első igazi nyugdíjasoknak a cég életében. Horváth Józsefné elmondta, 900 öl földön gazdálkodott, ek­kora területen termelt különbféle növényeket a biocégnek. Főleg fűszerpaprikával foglalkozott, ám termesztett sárgarépát, spenótot, búzát is a kft. számára. Szászin Péter öt évvel ezelőtt kez­dett biotermeléssel foglalkozni. A most 71 éves férfi ereje, egészsége még engedné a gazdálko­dást, ám mégis inkább hagyja a fiatalokat érvé­nyesülni. A földet fiának adta, a jövőben inkább a ház körül dolgozik. Hiszen, a munkát, a földet, a gazdálkodást szereti. Dr. Berta Zoltán, a cég ügyvezetője el­mondta: 14 évvel ezelőtt, csalá­di vállalkozásban kezdtek biotermeléssel foglalkozni. A zöldmezős beruházás mára szépen fejlődik. Jelenleg 50 fajszi családdal dolgoznak együtt a programban, összesen 70 hektáron folyik a bionö­vények termesztése. Mára 24 növénnyel foglalkoznak. A fel­dolgozást is maguk végzik, egy­re bővülő helyi üzemükben. Egyre nagyobb kereslet van a bionövények, -élelmiszerek iránt. Többek között az országos onkológiai intézet is rendszeres vá­sárlója a fajszi cégnek. Hiszen a homoktövisből készült ivólevet daganatos betegeiknek adják, a gyógyszerek mellé, kiegészítő kezelésként. ■ testvérvárosaival közösen kíván­ja megünnepelni hazánk Euró­pai Unióhoz történő csatlakozá­sát. Ezért Török Gusztáv Andor polgármester tárgyalásokat kez­dett a német, a dán és az erdélyi testvérvárosok vezetőivel. Amennyiben elfogadják a meg­hívást, a csatlakozást május 1- jén közösen ünnepelhetik Karup, Kirheim unter Teck és Székelykeresztúr küldöttei az országosan is kiemelkedő kalo­csai programsorozaton. MEGÚJULHAT AZ ISKOLA. Kedvező feltételek mellett pá­lyázhat Kalocsa az Eperföldi Ál­talános Iskola felújítására. A há­rom év alatt megvalósuló teljes rekonstrukció, sikeres pályázat esetén, a kor színvonalának és elvárásainak megfelelővé tenné a meglehetősen elavult iskolát. ■ Olvasói levél Köszöntő Németh Lacinak 60. születésnap­jára (részlet) Nem hiányzott a Művész alkata: Lehettél volna Művészet csillaga, - Ha Kalocsáig lát Amerika. Nem hiányzott a fantázia íve: Lehettél volna a Nyugat híve, - Ha elröpít a káprázat színe. Nem hívott a nagyravágyás szava, Hisz a világ közepe - Kalocsa, A Téged éltető víz kulacsa. Ugye SZERETETÜNK a titok kul­csa? LŐCSEI JUDIT Kalocsa Város Televízió műsora KEDD: 6.00 hétfői adás ismétlése, 9.00 Képújság, 17.30 Ki mint NET..., 18.00 Bibliaórák (a KTV vallási mű­sora), 18.45 Klip-percek, 18.50 Ma­nók meséi, 19.00 Kalocsai Híradó, 19.30 Vendégünk: Hámori Zoltán, a Petőfi Népe főszerkesztője, 20.00 Kalocsai Híradó, 20.30 Hírháló, 21.00 Kickbox harcos - amerikai film. SZERDA: 6.00 keddi adás is­métlése, 9.00 Képújság, 17.30 Egész­ségmagazin, 18.00 Fiatalok félórája (a kalocsai fiatalok műsora), 18.30 Pénz - piac - gazdaság (a KTV gaz­dasági magazinja), 19.00 Minden­napjaink (a kalocsai aktualitások magazinja), 19.30 Liszt Ferenc Ze­neiskola tavaszváró koncertje, 20.00 Hegycsúcsok - természetfilm, 20.30 Hírháló, 21.00 A nindzsa ár­nyéka - amerikai film. CSÜTÖR­TÖK: 6.00 szerdai adás ismétlésen 9.00 Képújság, 17.30 Honvédségi magazin, 18.00 Aranykor (a kalo­csai idősek műsora), 18.30 Agrár­magazin (a kalocsai és környékbeli gazdálkodók műsora), 19.00 A vá­rosházáról jelentjük, 19.30 Környe­zetünk Kalocsán (a KTV környezet- védelmi magazinja), 20.00 Autós sportmagazin, 20.30 Hírháló, 21.00 Amokfutó szerencse - amerikai film. PÉNTEK: 6.00 csütörtöki adás ismétlése, 9.00 Képújság, 17.30 Vi­rágzó Magyarország, 18.00 Kultúra - vallás - oktatás Kalocsán, 18.30 Síp­szó után (a KTV sportmagazinja), 19.00 Kalocsai Híradó, 19.30 Az egészséges fiatalokért, 20.00 Kalo­csai Híradó, 20.30 Hírháló, 21.00 Ronda és veszélyes - amerikai film­komédia. SZOMBAT: 9.00 Vásárlási műsorablak, 9.30 Magazin, 10.00 Tök Jó Óra - gyermekműsor, 11.00 Építési magazin, 11.30 Fradi TV, 12.00 Képújság, 14.30 keddi adás is­métlése, 17.30 Brill 20 - magazin, 18.00 szerdai adás ismétlése, 20.00 Virágzó Magyarország, 20.30 Hírhá­ló, 21.00 A szellemváros rejtélye. VASÁRNAP: 9.00 Vásárlási műsor­ablak, 9.30 Egészségmagazin, 10.00 Tök Jó Óra - gyermekműsor, 11.00 Olimpiai magazin, 11.30 Autós sportmagazin, 12.00 Képújság, 15.30 csütörtöki adás ismétlése, 17.30 Sztárbarangoló, 18.00 pénteki adás ismétlése, 20.30 Hírháló, 21.00 Földindulás - amerikai film. TAVASZKÖSZÖNTÖ. Az öregcsertői gyerekek emlékezetessé tették a vasárnap délutánt a település lakói számára. Az óvodások és iskolások az immár évtizedes hagyománnyal bíró kulturális rendezvényen kü­lönböző produkciókkal szórakoztatták az érdeklődőket. A nézők a Hófehérkétől Shakespeare-ig több mű­fajban is megtalálhatták az őket szórakoztató produkciókat. Felvételünkön az óvodások A kiskakas gyé- mánt félkrajcárja című előadása látható.____________________________________________fotó, p. h. Bosszantó Etikett Nem értek én a politikához. Vi­szont volt gyerekszobám, és lát­tam már közelről illemtankönyve­ket is. Mostanság mintha elszapo­rodtak volna az illetlenségek. Vagy a politikai, vagy az etikettes kultúrával van baj. Csak az elmúlt hét végén két olyan rendezvényen is jártam, amit a települések első emberei nem tiszteltek meg jelen­létükkel. Az egyik eseményen megjelent a szomszéd megye közgyűlésének elnöke. Lakóhe­lyem vezetői viszont távol marad­tak. Pedig koalíciós partner érke­zett. Persze, szép idő volt vasár­nap. De, hogy mindenkinek más dolga legyen? Tudom, majd vá­lasztási évben nem fordul elő ha­sonló malőr. Akkor a közeli falu polgármestere is mindenhol jelen lesz. Nem sérti meg a szervező­ket, a választókat és az etikettet sem a távolmaradással. p. h. Harta Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője % (6326 Harta, Templom u. 68.) pályázatot hirdet Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Társulás feladatainak ellátására 1 fő köztisztviselő adóügyi és pénzügyi ellenőr munkakör betöltésére Feladata: a társult önkormányzatoknál az adó-ellenőrzési, -behajtási és az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőrzésének segítése. Képesítési és egyéb feltételek:-a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelettel módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerinti pénzügyi igazgatási feladatok ellátásához előirt végzettség- magyar állampolgárság- büntetlen előélet- “B" kategóriás jogosítvány Az elbírálásnál előnyt jelent:- pénzügyi, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlat- német nyelv ismerete A pályázathoz csatolni kell:- részletes szakmai önéletrajzot- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát- Ű3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy a kérelem benyújtásának igazolását) A pályázat benyújtásának határideje: 2004. április 13. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásái határidőt követő 15 nap. A pályázatot Harta Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének címezve lehet benyújtani. Címe: 6326 Harta, Templom út 68. Tel.: 06-78/507-070

Next

/
Oldalképek
Tartalom