Petőfi Népe, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

O Új szakképzés ____„ az ÁFEOSZ Áf füOSZ Szakközépiskolában JÖVEDÉKI ÜGYINTÉZŐ OKJ 52 3433 04-középfokú szakképesítést adó tanfolyamot indítunk 2004 márciusától akkreditált felnőttképzési intézményünkben, az ÁFEOSZ Szakközépiskolában. Jobb elhelyezkedési lehetőség, személyi jövedelemadója csökkenthető a tandíj 30%-ával. ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1. Tel.: 76/500-850 481312 2004. március 1., hétfő Nézze meg, mi el megnyeri! A Petőfi Népe előfizetői játékának fődíja: PEUGEOT 206-os személygépkocsi. Megtekinthető Kecskeméten, a Szil-Coop Bevásárlóközpontban. Megnyerheti legalább 3 havi, folyamatos Petőfi Népe-előfizetéssel! Petőfi Népe PEUGEOT CarLlON Ma: Sportvilág etőfi Népe NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK Q0ÄIPQ Mffi Forgeos energia- takarékos fénycső, 15W/E27: 199 Pt/db KECSKEMET | Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft LIX., 51. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9»770 1 33 235013 Falukeriilés Hetényben Bár Hetényegyháza Kecskeméthez tartozik - a 110 ezres megyeszékhely egyik „szatellit” városrésze -, mégis hamisítatlan (és sokakat vonzó] falusi miliője van. Ezért aztán senki sem lepődik meg azon, hogy farsangi /a/ukerülésnek nevezték el hétvégi mulatságukat a helybéliek. Mas­karások, lovas fogatok, rézfúvósok és nótás kedvű hetényiek vonultak fel a település utcáin szombaton, s mivel szándékuk a régi hagyomá­nyok felelevenítése volt, még azt is jó szívvel megbocsáthatjuk nekik, hogy az elmúlt hét közepén, hamvazószerdán már lezárult a farsangi időszak, és kezdetét vette a húsvétig tartó böjt. A vidám nap bállal zárult Hetényegyházán._______________________________ fotós b. r. wmmmmmmmmtm Felszámolják a szövetkezetei Adósságcsapda • Tönkremehetnek a gazdák Felszámolják a Csávolyi Mezőgazdasági Szö­vetkezetét Nagy Géza elnök megerősítette la­punknak a hírt: a hitelezők egy része kerese­tet nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Bírósá­gon. Információnk szerint van olyan gazda, akinek egymillió forinttal tartoznak. Csávoly Nem újkeletű a csávolyi szövetkezet fizetésképte­lensége. A gondok 1998-ban kezdődtek a ser­tésválsággal, aminek az lett a következménye, hogy 2002-ben meg is szüntették a sertéstele­pet. Saját földjei nincsenek a szövetkezet­nek, ám 460 hektár bérleményen folyik a veszteséges - tavaly súlyos aszálykár­ral is .sújtott - növénytermesztés. A gondokat csak súlyosbítja, hogy márj nem képesek biztosítani a takar mányt a még meglévő - szintén vesz­teségeket produkáló - 200 fejőstehén számára. Információink szerint a csávolyi szövetkezetnek tartozása vannak az APEH, a hitelező bank és a beszállítók felé egyaránt. Az ingatla­nok jelentős részét jelzálog terheli. Március végéig nem lesznek elbocsátások, egyelőre marad a 37 foglalkoztatott. 45 nap alatt mérleget kell készíteni az értékesíthető, mozgó­sítható vagyonról (a gépekről, az állatállomány­ról). Megoldást jelenthetne, ha sikerülne eladni a szarvasmarhatelepet, mert akkor talán ki tudnák fizetni az adósságokat. A telep értékesítését ta­valy már megkísérelte a szövetkezet vezetése - si­kertelenül. Korsós Lajos bácsbokodi termelő nagyon elke­seredett. Azt fontolgatja, hogy kiáll tüntetni a szö­vetkezet székháza elé. Egy tavaly áprilisban meg­kötött szerződésnek megfelelően ugyanis leszállí­tott bruttó 87.200 kilogramm napraforgót, amiért legkésőbb október 15-ig fizetnie kellett volna a szövetkezetnek 4 millió 350 ezer forintot - kama­tokkal együtt. Mivel ez nem történt meg, decem­ber elsején ügyvédje révén kérte a szövetkeze­tei, hogy fizessen 8 napon belül. Akkor Nagy elnök azt ígérte írásban, hogy legké­sőbb az év utolsó napján átadják a szerző­dés szerint járó összeget. A mai napig hiá­ba várja a pénzét a gazda, aki tehetetlen. Mint mondja, a termény közraktárban van, és ja­nuárban hasztalan kérte, hogy ha fizetni nem akarnak, az árut adják vissza. Ami­kor szállítójárműveivel megjelent a szövetkezetben, közölték vele, hogy a napraforgó így már állami tulajdon­ban van, nem nyúlhat hozzá. Azóta is: se pénz, se termény. így nem tud­ja miből befizetni az államnak a mint­egy 600 ezer forint áfát. Taschner Attila, az Agro-bróker kijelölt fel­számolóbiztosa egyelőre nem tudott konkrétu­mokat mondani a Petőfi Népének a megkezdett felszámolásról. 10-15 nap múlva már többet tud, és nyilatkozik lapunknak az ügyről - ígér­te. Úgyhogy a témára még visszatérünk. MUNKATÁRSAINKTÓL Megérteni, mi miért van Közelebb az EU előírásaihoz Ma új sorozatot indít lapunk. Az ötletet az adta, hogy nem keve­sen vagyunk, akik tartunk az Eu­rópai Unió elvárásaitól - tele va­gyunk feszültséggel, bizonyta­lansággal. A sokszor érthetetle­nül szigorú feltételek megterem­tése óriási pénzekbe kerül, épp ezért - sajnos - nagyon sok vál­lalkozás bezárhatja majd a kapu­it, ami nem csak egyéni, de társa­dalmi problémákhoz is vezethet. Sorozatunk reményeink sze­rint kicsit megnyugtatja majd a kedélyeket, hiszen arra törek­szünk, hogy logikus magyaráza­tokat találjunk a sok-sok elvárás­ra. Arra nem vállalkozhatunk, hogy minden jogszabályt ismer­tessünk - ahhoz több kötet kelle­ne. Nem is ez a cél, hanem az, hogy megértsük: minden miat­tunk, a mi egészségünk, bizton­ságunk, stb. érdekében van. Az elkövetkezendő napokban tehát sorra vesszük - egyebek mellett - az ÁNTSZ, az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás, a VPOP, a fogyasztóvédelem terü­leteit, számos (szak) hatóság el­várásait. A sorozat - terveink szerint - minden másnap jelent­kezik a Petőfi Népe hasábjain. AZ ELSŐ RÉSZ AZ 5. OLDALON. Olimpiai kvótát szerzett Újvidék - Kecskemét baínok kecskemétin kívül még------------------------------------------ három magyar lépett szőnyegre a Majoros István, az Univer-KTE versenyen - Bóna László (60 kg), birkózója 55 kilogrammban olim- Bárdosi Sándor (74 kg), Kiss Ba- piai kvótát szerzett a kötöttfogá- lázs (84 kg) -, ám ők csoportjuk- súak hétvégi ötkarikás selejtező- ból sem jutottak tovább, jén Újvidéken. A 2000-es Európa­_________részletek a 9. oldalon. Tr agédia a mellékúton Szentkirály - Lakitelek Halálra gázolt egy autós egy kerékpárost, majd ő maga is életveszélyesen megsérült a két községet összekötő mel­lékúton szombat este. A tragikus baleset Szentkirálytól egy kilométerre történt. Egy Volkswagen Golfot vezető, 27 esztendős fiatalember elgázolt egy kerékpáros férfit, majd autó­jával az út menti fák közé rohant. A 39 éves, szentkirályi biciklis az út szélére zuhanva olyan súlyo­san megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A kocsi többször is felborult, majd több fának ne­kicsapódott. Az ugyancsak szent- királyi sofőr beszorult az össze- roncsolódott járműbe, a tisza- kécskei önkéntes tűzoltók szaba­dították ki feszítővágóval. A men­tősök sokáig küzdöttek a helyszí­nen az életéért, majd a kecskemé­ti megyei kórházba szállították válságos állapotban. (Hogylétéről azóta nincs információnk.) A bal­eset pontos körülményeit és a fe­lelősség kérdését vizsgálja a rend­őrség^__________________OH Ne m akarják bezárni Kunszentmiklós Elterjedt a kisvárosban a hír - még lapunknál is sérelmezték -, hogy bezárják a kollégiumot. Az önkormányzati fenntartású, tér­ségi szerepet is ellátó intézmény­ben 45 diák nyer elhelyezést egy- egy tanévben. A város költségvetés-terveze­tének korábbi tárgyalásakor úgy döntött a képviselő-testület, hogy a kollégium működéséhez adott állami pénzt tíz százalék­kal képes megtoldani az önkor­mányzat, ezért úgynevezett ta­karékossági csomagot kell ké­szíteni. Tehát: szó sincs bezárás­ról - ezt nyilatkozta a Petőfi Né­pének Bődi Szabolcs polgármes­ter. A kollégium ügye napiren­den lesz a csütörtöki testületi ülésen, amikor ismét a költség- vetést tárgyalják. __________pn Fo rdfocus 2 749 000 forinttól vagy akár 300 000 forintnyi kedvezménnyel. FordFiesto 2 145 000 forinttól vagy akár 230 000 forintnyi kedvezménnyel. Fordfusion 2 699 000 forinttól. Különleges ajánlatunk: Fordfiesta 24 500, Fordfocus 0 Ft kezdő befizetéssel elvihető. Ford személygépjárművek az uniós csatlakozás előtt most utoljára akcióban. Vegyes átlagfogyasztás: 4,2-9,41/100 km, C02-kibocsátás: 156-257 g/km. Minőség. Megbízhatóság. FordHovémy ^ 6000 Kecskemét, Szt. Lászká krt. 20. Tel.: 76/487-300 www.fordhovany.hu y

Next

/
Oldalképek
Tartalom