Petőfi Népe, 2004. február (59. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2004. Február 2., hétfő Hírek V ízumkötelezettség Indonézia vasárnaptól vissza­állította a vízumkötelezettséget húsz állam - köztük Magyar- ország - polgárai esetében. Jakarta 25 amerikai dollárnyi összeget számít fel 30 napos tartózkodásért, és 10 dollárt a háromnaposért. Van egy 35 dol­láros vízum is; a kiutazó ezt saját hazájában válthatja ki egy hónapos időtartamra, s Indoné­ziában kérheti a meghosszabbí­tását hat hónapra, mti Kisebb hiány Hans Eichel német pénzügy- miniszter 3,25 százalékos GDP- hez viszonyított államháztartási deficittel számol az idén Németországban 3,5 százalék helyett - jelentette új számában a Der Spiegel hamburgi hír­magazin. A hírt a pénzügy­minisztérium megerősítette, mti Szombati űr Legördült a Mars felszínére az Opportunity amerikai Mars­járó, hogy megkezdhesse geoló­giai misszióját a vörös bolygón. Időközben 2,5 tonnányi élel­miszert, vizet és fűtőanyagot, valamint személyes csomago­kat vitt az orosz Progressz Mi­ll teherszállító űrhajó a Nem­zetközi Űrállomás orosz-ameri­kai legénységének, mti A pápa tiltaná A művi vetélések ellen emelte fel újólag szavát vasárnapi úr­angyala imádságában II. János Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren, mti Nem a turbánra Több mint ezer ember tüntetett szombaton Párizsban: a tiltako­zó megmozdulást a szikhek kis létszámú.vallási. közössége ‘szervezte,'amelynek feltehe­tően a tagjai is kénytelenek lesznek lemondani a hagyomá­nyos turbán viseléséről, mti Véres zarándoklat Halálra taposott a tömeg 244 zarándokot vasárnap a mekkai zarándoklatnak azon a szer­tartásán, amelynek során a mu­zulmán hívők a Mína-völgyben megkövezik a sátánt jelképező kőoszlopokat, mti Lemondtak Százkilenc reformpárti iráni parlamenti képviselő írta alá lemondási dokumentumátjilta- kozásul az ellen, hogy az Őrök Tanácsa nevű, nem választott konzervatív testület reformpárti politikusok százait törölte a február 20-ára tervezett parla­menti választásokon indulni kívánó jelöltek listájáról, mti Oknyomozók Tömegpusztító fegyverek ható­anyagaival végeznek ember­kísérleteket észak-koreai kon­centrációs táborok foglyain, köztük gyerekeken - ez derül ki a BBC televízió vasárnap esti feltáró riportjából, mti Törölt járatok Az amerikai belbiztonsági minisztérium illetékese szerint „hihető terroristafenyegetések’' miatt törölték a British Airways és az Air France, az USA-ba induló több járatát, mti Meghalt Cesari Bruno Cesarit 70 esztendős korában kórházban érte a halál. A neves díszlettervező 1988-ban Bernardo Bertolucci Az utolsó császár című filmjének díszle­teiért megkapta a legjobb látvá­nyért járó Oscar-díjat. mti Tűzhalál Tíz idős ember lelte halálát abban a tűzben, amely szom­batra virradó éjjel pusztított egy skóciai idősotthonban. A Glas- gow-hoz közeli város idősottho­nából hat lakót füstmérgezéssel kórházba szállítottak, mti ■ Támad a madárinfluenza Délkelet-Ázsia A thaiföldi állat egészségügyi intézet november óta gyaní­totta, hogy a madárinfluenza kórokozója tizedeli a szár­nyasállományt, de hallgatott róla, hogy ne keltsen pánikot, és ne okozzon kárt az ország gazdaságának. Thaiföldön és Kínában is két-két újabb madárinfluenza-gyanús em­beri megbetegedést észleltek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői vizsgálják azo­kat a híreszteléseket, amelyek szerint sertéseket is megfertőzött a madárinfluenza kórokozója. Nimit Traivanatham, a thaiföldi mezőgazdasági tárca alá rendelt állat-egészségügyi intézet igazga­tója a parlament vizsgálóbizottsá­ga előtt beismerte, hogy már no­vember óta a szokásosnál na­gyobb számban pusztult az állo­mány Thaiföld középső részének baromfitelepein. Az intézet azon­ban nem hozta nyilvánosságra aggodalmait, mivel attól tartott, kárt okoz a baromfiágazatnak. Előző nap az Egészségügyi Vi­lágszervezet (WHO) bejelentette, hogy a szakemberei által elvég­zett laboratóriumi vizsgálatok egy tavaly áprilisban elhullott ál­latállományban vett mintából ki­mutatták a madárinfluenza jelen­létét Ázsiában. A WHO illetékese nem közölte, mely ázsiai ország­ból kapták a mintát. Eközben Thakszin Sinavatra kormányfő szombaton arra bátorította honfi­társait, hogy nyugodtan egyenek megfőzött, megsütött baromfit, mivel az biztonságos. Heti rádió­beszédében a kormányfő kijelen­tette: „Ha megfőzzük a baromfit, egymillió százalékban biztonsá­gos. Nem akarom, hogy az embe­rek féljenek.” Bejelentette: a kor­mány hárommillió baht (62,5 ezer euró) kártérítést fizet min­den olyan személy családjának, akiről bebizonyosodik, hogy fer­tőzött baromfihús vagy tojás fo­gyasztása miatt vesztette életét. Thaiföldön eddig 126 járvány­gócot észleltek. Az állatállomány közel tizedét, 14 millió baromfit elpusztítottak, hogy megállítsák a betegség terjedését. Az Új-Kína hírügynökség szombati jelentése szerint két megbetegedést észlel­tek a középső Hupej (Hubei), és a déli Kuangtung (Guangdong) tar­tományban. Keringenek híreszte­lések arról, hogy sertések fertő­ződtek meg a madárinfluenza kórokozójától Vietnamban. A WHO szakértői csoportja a hely­színen van, és vizsgálja, beteged­tek-e meg sertések. A sertések ideális közeget jelentenek a ma­dár- és az emberi vírusok kevere­déséhez, és egy új törzs kialaku­lásához, amely az emberre is át­terjedhet. A szakemberek attól tartanak, hogy a madárinfluenza vírusa az emberi influenza víru­sával keveredve mutálódik, és egy általános járványt idéz elő az emberek között. A WHO lehetsé­gesnek nevezte vasárnapi közle­ményében, hogy felbukkant az első olyan eset, amelyben a ma­dárinfluenza kórokozója ember­ről emberre terjedt át. A WHO feltételezése szerint két fiatal vietnami nő, két testvér, akik január 23-án madárinfluenzában hunytak el, feltehetően a fivérük­től kapták meg a betegséget. A ja­nuár 23-án elhunyt 23, illetve 30 éves nőn végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a madárinf­luenza vírusai közül a veszé­lyesebb, a H5N1 támadta meg szervezetüket. MTI Járványok a világban Madárinfluenza következtében már huszonegyen haltak meg Ázsiában. Alábbi összeállításunkban az elmúlt tíz évben kitört, emberáldozattal járó, állati ere­detű járványokat tekintjük át. 1994. szeptember - Pestisjárvány tört ki Indiá­ban. Három férfi a betegségre utaló tünetekkel halt meg. 1994. október - Több mint 4000 ember halálát okozta a maláriaszúnyog által terjesztett malária In­diában. 1994. november - Zimbabwében bubópestis- járvány tört ki, amely huszonegy ember halálát okoz­ta. 1995. április-május - Majdnem ezer áldozatot követelt Bangladesben és Indiában a malária. 1996 - A brit szarvasmarha-állományból 147 ezer állat kényszervágását rendelték el a kerge- marhakórként (BSE) ismert járvány miatt 2000 októberéig Nagy-Britanniában hetvenen haltak meg, feltehetően a betegség humán válto­zatától. 1997. február - Ötven ember meghalt Madagasz­káron a szarvasmarhák között pusztító üszög és lép- fene következtében. 1997. május - Ukrajnában meghalt egy házaspár, és további 29 ember került kórházba lépfene miatt. 1997. december - Hongkongban 6 ember halt meg baromfiinfluenza következtében. 1998. március - Szudánban maláriajárvány pusz­tított. 109-en vesztették életüket. 1998. október - 321 ember vesztette életét az egyes szúnyogfajták által terjesztett dengue-láz következtében Vietnamban. 1998. október - Maláriajárvány pusztított Jemen­ben, ahol több mint 110 ember halt meg. 1999. március - 63 ember halálát okozta Malaj­ziában egy sertések által terjesztett ismeretlen kór. 1999. május - Kilenc beteg meghalt, kilencvenen pedig megbetegedtek bubópestisben Namíbiában. 2000. július - Romániában két ember meghalt, tizenketten kórházba kerültek lépfenejárvány miatt. 2000. november - Több mint ötszáz halálos áldozata volt Burundiban a maláriajárványnak. 2001. február - Maláriajárvány tört ki Burundiban. Hetente több mint ötven ember halt bele a beteg­ségbe. 2001. június - Az Indiában kitört maláriajárványnak 126 halálos áldozata volt. 2002. június-július - Maláriajárvány tört ki Kenyában, a betegségben 294-en haltak meg. 2002. július - Koszovóban, valamint Dél-Szerbiá- ban nyúlpestis következtében öten meghaltak. 2003. Az atípusos tüdőgyulladás (SARS), amelyet a kínai cibetmacskafélék terjesztenek, összesen 774 ember életét követelte a világon. 89 NAP A CSATLAKOZÁSIG Angliának nem kell az euró Súlyos vereségbe szaladna bele az euró meghonosítását bizo­nyos feltételekkel pártoló brit kormány, ha most írná ki a megígért népszavazást a közös valuta bevezetéséről: a leg­újabb felmérés szerint a britek csaknem kétharmada biztosan nemmel voksolna. A Braclays Capital felmérése szerint csak a megkérdezettek negyede szavazna igennel. London A múlt hónapban nyilvánosságra hozott egyszerű kérdés úgy hang­zik: meghonosítsa-e az Egyesült Királyság az eurót saját valutája­ként? Ha a választóknak most kellene bejelölniük valamelyik választ a szavazófülkékben, a Barclays Capital felmérése szerint 26 százalékuk voksolna igennel. A megkérdezettek tíz százaléka nem mondott véleményt. A britek 53 százaléka akkor is nemmel sza­vazna az euróra, ha a kormány tel­jesítettnek nyilvánítaná a közös valuta bevezetéséhez megszabott gazdasági alapfeltételeket. A kor­mány idei törvénykezé­si programját ismertető novemberi királynői be­széd egyik sarkalatos pontja volt, hogy az idén az alsóház elé ke­rül a brit valutauniós tagságról rendezendő népszavazás törvényter­vezete. A kormány által az uralko­dó kezébe adott beszédből sem maradt ki azonban az a fél mon­dat, miszerint az euró meghonosí­tása továbbra is annak függvénye, hogy teljesül-e az ehhez megsza­bott kormányzati feltételrendszer. Gordon Brown pénzügyminiszter, aki a kormányon belül a legkevés­bé lelkes híve az eurónak, már ta­valy nyáron bejelentette az alsó­házban, hogy a közös valuta meg­honosításához szabott feltételek zöme nem teljesült. Ezt annál is könnyebb szív­vel megtehette, mert a referendum a közvéle­mény-kutatások szerint akkor sem ígért sok si­kert az európártiaknak. A felmérések több éve rendre azt mutatják, hogy a britek hozzávetőleg két­harmada elutasítja az eurót. ÁLLÁSPONT KERCZA IMRE Hatszoros figyelmeztetés Hatodik ülését tartotta - most tessék nagy lélegzetet venni, mert hosszú név következik - az Ifjúsági és Sportminiszté­rium, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos ÁSZ-jelentésben talál­ható megállapításokat vizsgáló albizottság. Ezeken, bár tagja, egyszer sem vett részt Deutsch Tamás volt sportminiszter. A legutolsó ülésen a fő napirend „a már sokat emlegetett sta­dion-beléptetőrendszerek közbeszerzése során keletkezett meglehetősen megkérdőjelezhető határozatok és döntések sorozata” volt. Most tessék kifújni a levegőt. De csak azért, hogy egy újabb mély lélegzetet lehessen venni. Az albizottság elnöke az MSZP-s Csontos János ezért nyílt levelet intézett Deutsch Tamáshoz. Ebben a levélben felhívta Deutsch figyel­mét „egy az albizottsághoz novemberben eljuttatott levélre, amelyben a Siemens cég egykori softver- és hardverprogram­ajánlataiért felelős munkatársa felhívta figyelmünket saját ajánlatuk és a győztes pályázat közti irreális értékbeli különb­ségekre”. Aztán kifejtette véleményét, hogy „az albizottság munkájának ilyetén semmibevétele a magyarországi parla- mentális demokrácia sárba tiprása”. És most jön a szankció. „Nyomatékosan felkérem, hogy a jövőben jelenjen meg az al­bizottság ülésein, vagy amennyiben erre nincs módja, kezde­ményezze az albizottsági hely másra való átruházását.” Mindezt egy nyílt levélben hozta Deutsch Tamás tudomására. Ennyi. Nem tudom, Deutsch Tamás felel-e valamit erre a fel­hívásra, vagy ugyanazt teszi, mint eddig: nem vesz részt a bizottság munkájában, nem fogadja el vagy nem teljesíti a meghívásokat. A bizottság pedig fő a maga levében. Mármint „a magyaror­szági parlamentális demokrácia sárba tiprása” révén. Ha egy bíróság vagy akár a rendőrség valakit meg akar hall­gatni, akkor megvannak az eszközei, hogy megjelenésre bír­ja a meghívottat. Ha egy parlamenü bizottság meg akar hall­gatni valakit, akkor nincs módja ezt biztosítani. Mert hát végül körözést mégsem adhat ki. Szerencsére. Szerencsétlen­ség a szerencsében, hogy vannak, akik ezt ki tudják és ki is használják. Egyébként pedig nem tudom, hogy mit mondhat­na még ahhoz Deutsch Tamás, amit a bizottság az ÁSZ-jelen- tések után még nem tud. Azt sem tudom, hogy mit mondana a bizottság annak, aki hatszor távol tartotta már magát. Leg­feljebb annyit, ejnye, ejnye. Hatodszor is. Többre ugyanis nem telik. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06^0-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja DRASKOVICS KOSARA - JANUÁR 27. Nő: - Állandó ellenőrzés alatt álló üzemben dolgozom. Azt írja a minisztérium, hogy támogatják a kisvállalkozókat, de azt sosem közlik, melyik az a bank, amelyik 5-6 száza­lékos hiteltámogatással tudná erősíteni a vállalkozókat, így csak a piac megszerzése a lényeg. KÍSÉRNI A BÖRTÖNIG - JANUÁR 28. Nő: - Ezt a kislányt nem elítélni, csak sajnálni lehet. Min­denki tudta a faluban, milyen ember a nevelőapja, ettől az embertől az egész falu remegett, de még a gyámügyet sem érdekelte, hogy mennyire szenved tőle a kislány, meg az édesanyja is. Nő: - Az édesanyjáról is írni kellene, nem csak a lányáról. Ő is. hibás abban, ami történt. Nő: - Azt üzenem a bíró úrnak, hogy ezzel az ítélettel tönkre­teszi ezt a lányt. KÉPZELT BETEGEK - JANUÁR 30. Nő: - Igen, a magyar egészségügynek szüksége van a tőke- injekcióra. Ám a művészetről valahogy mindig megfeled­kezünk. Mert higgyék el, nagyon sok művész éhezik. A szín­házaknak is jól jönne a pénz; meg az íróknak, szobrászok­nak, festőművészeknek. Markó a szakadárokról Bukarest Hiábavaló erőlködés, kudarc­ra ítélt kísérlet az erdélyi ma­gyar közösség megosztására - így értékelte Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a magát Magyar Polgári Szö­vetségnek nevező alternatív politikai szervezet szombati székelyudvarhelyi kongresz- szusát. A romániai magyarság számára biztosítani kell a „választás sza­badságát” - így foglaltak állást szombaton Székelyudvarhelyen a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) kongresszusának kül­döttei hitet téve az erdélyi ma­gyarság autonómiatörekvései mellett, elhatározva, hogy a szö­vetség saját jelölteket indít az idei romániai helyhatósági válasz­tásokon. Az RMDSZ szövetségi elnöke azt mondta: nagyjából ugyanaz a baráti társaság gyűlt össze. Eddig csak civil szerveződésekről be­széltek, most meg már arról szó- nokolnak-nyilatkozgatnak, hogy részt akarnak venni a választá­sokon, amelyeken számukra nem tét például az erdélyi ma­gyarság megfelelő arányú kép­viselete az önkormányzatokban. Markó hangsúlyozta: a szakadár- ságra vetemedők eddig azt mondták, nem akarják veszé­lyeztetni a magyarság képvisele­tét, de mára tóderült: saját pol­gármesterjelöltet akarnak indíta­ni Marosvásárhelyen, Nagyvára­don is, s valószínűleg másutt is. Ezzel elvesztették szavahihetősé­güket, mert mindenkit becsaptak - jelentette ki Markó Béla. mti

Next

/
Oldalképek
Tartalom