Petőfi Népe, 2004. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-15 / 12. szám

10. oldal - Petőfi Népe SPORT 2004. Január 15., csütörtök Ahol büszkék az utánpótlásra Koszorús János edző csapata a 6. helyen várja a tavaszi folytatást. A labdarúgó me­gyei II. osztály Déli-csoportjában szereplő csapat nem csak a felnőttek jó eredmé­nyeire, de az immár sikeresnek is mond­ható utánpótlás-nevelésre is büszke. ÉRSEKCSANÁD- Július elején kezdtük meg a fel­készülést a 2003-2004-es bajnok­ságra, melyben célkitűzésünk az 1-5. hely megszerzése - kezdte be­számolóját a Csanádi tréner. - Hár­man távoztak, Viszmeg Zoltánt le­igazoltuk Bajáról, míg Török Gá­bor, Agócs Gábor és Kenyeres Tamás - utóbbi egy sérülés miatti másfél évnyi kiha­gyás után - újrakezdte a játékot. Az edzéslá­togatottságra nem lehetett panasz, általában 13-16 labdarúgó vett részt a tréningeken. Felkészülési mérkőzéseket magasabb osztá­lyú csapatok ellen játszottunk, felemás si­kerrel. A bajnokság számunkra kifejezetten jól kezdődött, méghozzá egy idegenbeli győzelemmel. Ez lendületet adott a csapat­nak, s a következő négy mérkőzésen három győzelem és egy vereség volt a mérlegünk. Ezután hullámvölgy, vagyis három vereség és egy döntetlen következett. Ez leginkább annak volt tulajdonítható, hogy ebben az időszakban kevesebben látogatták az edzéseket, de a tét­meccseken sem volt megfelelő a já­tékosok hozzáállása. Az utolsó négy fordulóra azonban sikerült talpra állnunk, így végül a 6. he­lyen zártuk az őszi idényt. Jónak ítélem a csapat mérlegét: nyolc győzelem, két döntetlen, öt vere­ség, harminchárom lőtt- és huszonhét ka­pott gól, huszonhat begyűjtött pont. Egy do­log van, ami zavaró tényező: a sok kapott gól. Ebben kell javulnunk ahhoz, hogy ta­vasszal teljesíteni tudjuk a kitűzött célt. Mindenképpen említésre méltó a Pesti László edző irányította ifjúsági csapatunk teljesítménye. A fiatalok az első helyen zár­ták az őszi idényt. Reméljük, sikersorozatuk tavasszal is folytatódik és nemsokára minél többen kerülnek be a felnőtt keretbe - zárta értékelését Koszorús János edző.- Köszönjük főszponzorunk, a helyi ön- kormányzat, valamint támogatóink és szur­kolóink segítségét - mondta Csongor Antal szakosztályelnök. - Céljaink megvalósításá­hoz további támogatókat szeretnénk meg­nyerni a Csanádi egyesületnek. Reméljük, si­kerülni fog, hiszen az utóbbi időben tapasz­talt tudatos munka már hozza gyümölcsét: az ifjúsági csapat listavezető, de serdülőink­re is büszkék lehetünk. Ők nyáron kezdtek el focizni Pesti László irányítása alatt, s any- nyian járnak edzésre, hogy akár két csapatot is indíthatnánk a bajnokságban. Persze, na­gyon jól tudjuk, hogy ennyi utánpótlás-csa­pat fenntartása többletkiadással jár, de mi vállaljuk a kihívást, az ezzel járó munkát. Számunkra ők, a fiatalok a jövő. Mi nem csak beszélünk az utánpótlás-nevelésről - fejezte be mondandóját az érsekcsanádi szakvezető. l. cs. Versenynaptár 2004: választani nehéz? 1. RÉSZ Január 15-18.: Férfi kézilabda tor­na (Magyarország, Ukrajna, Tuné­zia, Szaúd-Arábia), Tiszaújváros, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszavas- vári. 16.: Női asztalitenisz BEK­elődöntő, 1. mérkőzés: Statisztika PSC-Müllermilch Langweid (né­met), Marczibányi tér - visszavá­gó: február 13. 17-18.: Műkorcso­lya országos bajnokság, Budapest. 20-28.: Férfi kosárlabda Európa Kupa, Közép-európai Főcsoport, TIZENEGY ARANYEREM. Tizenegy aranyérmet nyert a magyar válogatott az értelmi fogyatékosok úszó-világbajnokságán Hongkongban. Az 5 férfiből és 3 nőből álló csapat emellett két ezüst- és bárom bronzérmet is szerzett a vb-n, amelyet tavaly májusban az atípusos tüdőgyul­ladás-járvány (SARS) miatt halasztottak el. Az érmesek, arany: Sánta Krisztián (100 m pillangó, 50 m gyors, 100 m hát, 100 m gyors - utóbbi világcsúccsal), Podani Zoltán (400 m vegyes, 1500 m gyors - utóbbi világcsúccsal), Szedő Tibor (50 m pillangó), 4x100 gyorsváltó, 4x50 vegyesváltó, 4x100 vegyesváltó, 4x50 gyorsváltó. Ezüst Majer Gábor (50 m hát), Podani Zoltán (200 m gyors) Bronz: Majer Gábor (50 m gyors, 100 m gyors), Bérezi Zsófia (200 m mell). rájátszás: Debreceni Vadkakasok, -Kaposvári KK (négyes döntő: feb­ruár 28-29.). 21.: Férfi röplabda Él­csapatok Kupája - negyeddöntő, 1. mérkőzés: Castelo da Maia (por­tugál)-Vegyész RC Kazincbarcika, Porto - visszavágó 28-án (négyes döntő: március 13-14.). 21-febr. 3.: Női röplabda Bajnokok Ligája - C-csoport: Titász-NRK-Nyíregyhá- za (rájátszás: február 25-március 3., négyes döntő: március 20-21., Tenerife). 22-febr. 1.: férfi kézilab­da Európa-bajnokság, Szlovénia (C-csoport: Magyarország, Izland, Csehország, Szlovénia - közép­döntők: í. 27-29., elődöntők-dön- tő: I. 31-11.1.). 23.: Eximbank női párbajtőr csapat Világkupa, Nem­zeti Sportcsarnok. 24-25.: Rövid­pályás gyorskorcsolya nemzetkö­zi verseny, Szeged. 26-febr. 1.: Te­remlabdarúgó Eb-selejtező. 28- 29.: Gyorskorcsolya négytávú ösz- szetett országos bajnokság, Buda­pest. 30.: Férfi kardcsapat Vüág- kupa, Gödöllő. 31-febr. 1.: Gere- vich-Kovács-Kárpáti férfi kard egyéni Világkupa, Nemzeti Sport- csarnok. 31-febr. 1.: Sífutó orszá­gos bajnokság, Galyatető. FOLYTATJUK Jo rajt, gyenge hajrá Mélykút A bácskai település csapata a 10. helyről várja a labdarúgó megyei I. osztály tavaszi rajt­ját. A Velez Attila játékos­edző által irányított együttes őszi mérlege: 5 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség, 26-29-es gólarány, 17 szerzett pont.- Mint már oly sokszor, ezúttal is nehéz körülmények között kezd­tük el a bajnoki idényt - kezdte értékelését Velez Attila edző. - A játékoskeretet nem sikerült meg­erősíteni, sőt, már azt is szép eredménynek tartom, hogy csak egy labdarúgó távozott Mélykút- ról. Ilyen előzmények után kezd­tük el a felkészülést a 2003-2004- es bajnokságra. Az edzéslátoga­tottság megfelelő volt, az előké­születi meccseken tapasztaltak előrelépésről tanúskodtak, így volt okunk bizakodni. A bajnok­ság első két fordulójában veresé­get szenvedtünk, de aztán jött egy sikersorozat, melynek révén a 7. hely közelében sikerült stabi­lizálni a helyzetünket. Sajnos az utolsó hat fordulóban mindössze egy pontot gyűjtöttünk, így köz­vetlen riválisaink a közelünkben tudtak maradni. A rossz idény végi sorozatnak több összetevője van. Egyrészt a tabella első felében lévő csapa­tokkal játszottunk, s ezek erő­sebbnek bizonyultak nálunk. Másrészt a sárga,- illetve piros la­pos figyelmeztetések miatt hi­ányzó játékosok helyére nem si­került azonos képességű cserét pályára küldeni, ráadásul a mér­kőzések vége felé az erőnk is el­fogyott. A korai sötétedés miatt az ősz vége felé az edzéslátoga­tottság is megcsappant, munka­helyi és egyéb elfoglaltságok mi­att. Úgy gondolom, hogy két játé­kossal megerősödve és egy jó téli felkészülés után tavasszal sikere­sen vehetjük fel a versenyt még az élcsapatokkal is. Az előző évben jó teljesít­ményt nyújtó játékosokra épülő ifjúsági csapatunk időben és meg­felelő létszámmal kezdte el nyá­ron az alapozást. Nem öregedett ki senki és nem is hagyta el a csa­patot egyetlen játékos sem. A fő cél az volt, hogy a felnőtt együt­tesnek biztos utánpótlás-bázist biztosítsunk. Ez többnyire sike­rült is, hiszen több tehetséges já­tékos bontogatja szárnyait ifjúsá­gi csapatunkban. Az idény elején több bravúros meccs után a ta­bella elején volt a csapat, ám saj­nos hullámvölgy - három vereség - következett. Ekkoriban a végzős középiskolások osztálykirándulá­son vettek részt, de munkahelyi elfoglaltság miatt is toldozni-fol- tozni kellett az ificsapatot. A fel­nőttekhez is rendszeresen két-há- rom labdarúgót kellett adni, ez szintén visszavetette az eredmé­nyességet. A bajnokság második felére stabilizálódott a helyzet és újra sorra nyertük a mérkőzése­ket. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Beszedics, Márton és Puskás Péter, de elégedett va­gyok Bényi Tamás teljesítményé­vel is, aki két mérkőzésen a fel- nőtt gárda kapusa is volt. _____■ SÍ. A kanadai Genevieve Simard (felvételünkön) nyerte meg az o- laszországi Cortina D’ampezzó- ban tegnap rendezett Super-G Világkupa-futamot. Simard mellé két német síelő, Maria Riesch és Hil­de Gerg állhatott a dobogóra, fotó: epa A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tfs&sdmám és mma zr m w ■ ■ m m ■ w w r í:- Pályázati felhívása kis- és középvállalkozásokat segítő multiplikátor képzési programban való tanfolyami részvételre A képzés célja, hogy azok a pályázatkészítői tevékenységet folytató vállalkozók és vállalkozások, amelyek már megfelelő ismeretek birtokában vannak, vagy azokat éppen most szerzik meg, a Strukturális Alapból származó források felhasználásának naprakész tudnivalói mellett olyan képzési módszertani és kommunikációs ismereteket szerezzenek, melyek szakmailag is alkalmassá teszik őket a megszerzett tudás tovább adására, illetve arra, hogy képesek legyenek megfelelő színvonalon elkészíteni a kis- és középvállalkozá­sok részére meghirdetett Európai Uniós pályázatokat. A képzések 5 nap időtartamúak és az egyes régiókban, 2004. február - április hónapokban lesznek megtartva. A pályázatok benyújtásának határideje 2004. január 28. A pályázati formanyomtatványokat 2 példányban a Multiplikátor Projektiroda postacímére kell megküldeni. A pályázati felhívás teljes anyaga (pályázati formanyomtatvány, pályázati útmutató értékelési szempontok, és a képzések előzetes időpontja és helyszíne letölthető a www.gkm.hu vagy a www.itcb.hu internetes honlapról,illetve beszerezhető a projektirodában: Multiplikátor Projektiroda Nemzetközi Bankárképző Központ 1022 Budapest, Csopaki utca 6-8. Telefon: (1) 224-07-00, Fax: (1) 201 13-30 e-maíl: multiplikátor@itcb.hu ________Tudósítóink jelentik * Tudósítóink jelentik • Tudósítóink jelentik________ Tü zes Kandúrok az izsáki dobogón LABDARÚGÁS Városi terembajnokság, Izsák. U­tolsó forduló: Merkúr BT-Fekete Bi­kák 8-4, Tüzes Kandúr-Orgovány 3- 1, Heibl Team-Szabadszállás 5-3, In­ter Waker-Color 7-4. Végeredmény: 1. Heibl Team 17 pont, 2. Inter Waker 16, 3. Tüzes Kandúr 16, 4. Szabadszállás 12, 5. Merkúr BT, 6. Color 64 6, 7. Fekete Bikák 6, 8. Orgovány 3. Gólkirály: Szergej Hleba (Heibl Team) 18 góllal. A leg­jobb játékos: Nagy Attila (Inter Waker), kapus: Csorba Gábor (Sza­badszállás). Városi terembajnokság, Baja. 9. forduló, I. osztály: Kiskun-Esztétika 1-2, Preceptum-Sugovica 1-2, Duna- fa-R+M 3-0, Elektro-Belussy 3-3, Be­TGTÓf%ü! TANÁCSAIM) flNGQl PREMIER LIGA 1. Everton (12.)-Charlton (4.) 2,1 2. Manchester City (15.)-Blackbum (16.) 1 3. Southampton (9.)-Leeds (19.) 1 4. Tottenham (13.)-Liverpool (5.) x, 2 5. Aston Villa (lO.)-Arsenal (2.) 2 OLASZ A-OSZTÁLY 6. Modena (14.)-Lazio (6.) 2 7. Udinese (7.)-Parma (5.) x, 1 8. Ancona(18.)-Perugia(15.) 2 9. Bologna (12.)-Chievo (9.) 1, x 10. Intemazionale (4.)-Empoli (17) 1 11. Juventus (3.)-Siena (11.) 1 12. Reggina (13.)-Lecce (16.) x, 1 13. Roma (l.)-Sampdoria (8.) 1 +1: Brescia (lO.)-Milan (2.) x, 2 her Trade-Speed 4-2. II. osztály: Hurkamajom-Belvárosi RC 4-5, Dé- mász-Hellas 8-3, Admirál-Red Bull 4-3, Yo az X-Paraolympiakosz 3-5, Munkaruha-Teszo 1-8, Panaco- Danubiusbeton 2-2. III. osztály: Grund-Profil 1-2, ITV-R4 Lux 2-2, Bácska Bau-Rowing Boys 2-2, Italszaküzlet-Virgonc 1-1, Nerthus- CBA 1-0, Lehűtők-Turmix 0-2. IV. osztály: Iron Maiden-Mammut 0-1, Cosmos-Energie Kisbusz 2-1, Tan- erő-Bajax 4-1, Bad Boys-Fit.hu 10-1, Alibi-Dynamo 5-3, Mixer FC-Eva Innova 2-7, Mátrix-Kápolnás 3-3, Locosped-Krémes 2-1. Városi terembajnokság, Kiskun- majsa. 7. forduló, A-csoport: Nívó- Green Masters 2-5, Toro-Vigadodó 4-2, Szecska-Ankara Gücü 3-0. Vég­eredmény: 1. Alsóváros 16, 2. Toro 15, 3. Ankara 10 (20-13), 4. Szecska 10 (14-18), 5. Green Masters 4, 6. Vigadodó 2, 7. Nívó 2 pont. B-cso- port: Csütörtök 11-Ráesni 3-0, Atleti­co MaDrill-Deportivó Agyonrúglak 9- 2, Bal Alsó-Manch Eszter 5-0, Bad Boys-Fúvó Sokk 5-3. Végeredmény: 1. Bal Alsó 19, Atletico 15, 3. Ráesni 13, 4. Csütörtök 10 (24-14), 5. Bad Boys 10 (19-23), 6. Manch Eszter 8, 7. Deportivó 6, 8. Fúvó-Sokk 0 pont. C-csoport: Kötöny Bt.-Fószer Aranka 3-2, Gépállat-Teqhila 3-1, Groznij- Rut Buls 9-1, Roma-Red Rose 1-2. Végeredmény: 1. Groznij 18 (51-8), 2. Kötöny 18 (36-7), 3. Főszer 18 (30-11), 4. Rut Buis 12,5. Gépállat 9, 6. Roma 3 (14-29), 7. Teqhila 3 (6- 35), 8. Red Rose 3 (4-37) pont. II. osztály (öregfiúk): Reál Margit-100 éves Fogadó 4-1, Harka FC-Vének 5- 1, Fehér Lovak-Öregfiúk 6-3. Az ál­lás: 1. Reál Margit 15,2.100 éves Fo­gadó 10,3. Fehér Lovak 9 (14-12), 4. Harka FC 9 (13-14), 5. Öregfiúk 7,6. Vének 3 pont. Városi terembajnokság, Lajos- mizse. 12. forduló: Old Boys-Square 10- 3, Black Devils-Mizseolaj 4-0, Fortunate-Bundás Liga 10-3, Piszkos 12-Pannon Express 2-2, Full Party- Sokaboka 3-2, Gumiring-Bokafogó 4-1, Hyundai Dabas-Rega Metall 11-1, Lendület-Czuky 5-3. Terembajnokság, Hercegszán­tó. 9. forduló: Don Giovanni-Los Partizanos 6-3, Latabár-Bulls 3-8, Béláim-Pusztítók 8-5, Don Gio- vanni-Görcsoldók 6-3. Az állás: 1. Béláim 24, 2. Don Giovanni 19, 3. Bulls 17,4. Latabár 10, 5. Pusztítók 8,6. Sördögök 8,7. Los Partizanos 6, 8. Görcsoldók 4,9. Józsi bá 4 pont. Terembajnokság, Jakabszállás. 5. forduló: Rebulls-Rapid 7-5, Kun- száflás-Matkó 8-7, Bulls-Knorr 4-0, Küklopsz-Jakabszállás 11-5, Stressz- Tűzoltó 10-4, Alfa 94-Birizdó 10-5, Monostor-Jóbarát 9-4, Iskola-Szerviz 8-6, Jim Beam-Magic 11-8, Lux-Csel­lengők 7-6. Aranysíp teremtorna, Kecske­mét. Végeredmény: 1. Beton FC, 2. Senators, 3. Red Star és Hírős Mester. Hírek • Mai Sportműsor PROFIBOKSZ. Tavaly december 21-én Csábi Betüna egyoldalúan szerződést bontott korábbi egyesületével, a bécsi Boxteam Viennával és menedzserével, Peter Pospichallal. A világbajnok sportoló tárgyalásokat foly­tat a Félix-Promotionnal. Várhatóan szerződéskötésre kerülhet sor a legnagyobb honi profibokszistálló és Bet­tina között, aki mától hivatalosan is befejezi profi kick­box és thai box pályafutását. Marad a profiboksz. KÉCSKEI REMÉNYSÉG. Kiemelkedő eredményeket ért el tavaly a serdülő korosztályban a tiszakécskei Tóth Sándor, aki 2003 tavaszán kezdett el tekézni. A decem­beri kunfehértói országos bajnokságon párosban első, egyéniben harmadik helyet szerzett. Esélyes arra, hogy kijusson a világbajnokságra is, ám ennek előfeltétele, hogy a január 24-i budapesti selejtezőn jól szerepeljen. MA. Asztalitenisz Klubcsapatok Szuper Ligája, férfi visszavágó mérkőzés a négy közé jutásért: BVSC- Kecskeméti Trans Logisüc Spartacus. Budapest, 17 óra­kor. Az első találkozón 5:5-ös döntetlen eredmény szü­letett. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom