Petőfi Népe, 2004. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-22 / 18. szám

I 2004. Január 22., csütörtök M E G Y € I KÖRKÉP Petőfi Népe - 5. oldal Erőszak a gyerekek előtt Kiskunfélegyháza Erőszakkal közösült a felesé­gével a kiskorú gyermekeik szeme láttára, majd fajtalan­kodásra kényszerítette az asszonyt egy 41 éves jordán férfi Kiskunfélegyházán. A kiskunfélegyházi rendőrkapi­tányság nyomozást rendelt el az ügyben és őrizetbe vette a gyanú­sítottat - tudta meg az Objektív Hírügynökség Hortobágyi István­tól, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr­főkapitányság sajtószóvivőjétől. Amellett, hogy egyre inkább elő­térbe kerül a családon belüli erő­szak kérdése a magyar valóság­ban, felvetődik az a kérdés is, hogy a különböző kultúrák mi­ként kezelik a férfi-nő viszonyt, s hogy ez milyen konfliktusokat okozhat a hétköznapokban. A jordán férfi a gyanú szerint erő­szakkal kirángatta a 45 éves fele­ségét a kiskunfélegyházi közös la­kásukban az ágyából január 19- én, majd a két kiskorú közös gyer­mekük előtt a nővel erőszakkal közösült és fajtalankodott. Más­nap a két gyermek iskolába távo­zása után ismét a nőre támadt, új­ra erőszakkal közösült vele és faj­talankodott is, annak ellenére, hogy a nő tiltakozott. A feleség fel­jelentést tett a férj ellen, akit a rendőrök őrizetbe vettek. ■ Kishírek a Duna-Tisza közéről BAJA. Dr. Huszár Pál főorvos ad orgonahangversenyt január 26- án, 18 órakor a bajai Ady Endre Könyvtár olvasótermében. Műso­rán Bach, Beethoven és Mozart művei szerepelnek. GARA. A község határában árok­ba borult autójával egy bajai férfi. A 33 éves illető ittasan ült volán­hoz, egy jobb kanyarban elhagy­ta az utat, a betonkerítésnek haj­tott, majd felborult. Súlyos sérü­lést, csigolyatörést szenvedett. HERCEGSZÁNTÓ. Egy 45 éves jugoszláv állampolgár akart be­lépni az országba kedden délben. Ellenőrzésekor kiderült, hogy el­lene az Interpol elfogatóparan­csot bocsátott ki december köze­pén. Az emberrablás miatt kere­sett férfit őrizetbe vették. KEREKEGYHÁZA. A Kerekegy- házj. V-£50. számú Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület a Mondén- és az Amerikai óriás- posta-fajta klub részvételével or­szágos galambkiállítást szerve­zett. A szárnyasparádénak e hét végén a kerekegyházi sportcsar­nok ad otthont. Hazánk különbö­ző tájairól, s természetesen Bács- Kiskunból is több mint százhúsz tenyésztő hozza ide a legszebb szárnyasait. Az 1200 galamb bí­rálata holnap lesz. A bemutató szombaton 8-tól 18, illetve vasár­nap 8-tól 16 óráig látható. KECSKEMÉT. Ma délután öt órakor nyílik meg az Erdei Ferenc Művelődési Központban Kortárs költészet, kortárs grafika címmel az V. Országos Grafikai Biennále. A nagyszabású kulturális rendez­vényen adják át Közművelődés­ért Emlékplakettet, amelyet idén G. Szolláth Katalin képzőmű­vész, a Katona József Gimnázi­um rajztanára, valamint a szpon­zorként segítő Kész Kft. kapja. KISSZÁLLÁS. Kedden a dél kö­rüli órákban holtan találtak házá­nak udvarán egy 82 éves férfit. A bácsi reggel,még kiengedte sza­marait, majd rosszul lett, elesett és meghalt. Halálát a körzeti or­vos jelezte a rendőrségen. Mint megállapították: nem történt ide­genkezűség. Lapunk értesülései szerint szerdán a Kiskunmajsa melletti Marispusztán lévő tanyá­jában is holtan találtak egy hely­béli férfit és ott sem történt ide­genkezűség. KUNSZENTMIKLÓS. Ma a Ma­gyar Kultúra Napja alkalmából az Általános Művelődési Központ és Zeneiskola gazdag rendezvény­nyel várja az érdeklődőket. A program ma 18 órakor zenei elő­adással kezdődik. Közreműködik klarinéton. Kaszala Éva,, .fuvolán Kaszala Rózsa, s zongorán kísér Perszki Károly. Ezután vers kö­vetkezik, majd a nagyteremben 18.30 órától a hatodikos tanulók a Ludas Matyi című pódiumjátékot adják elő. Fellépnek a művészeti iskola tánccsoportjai is. Műsoru­kon tangó, angol- és bécsi kerin­gő, valamint kun verbunk szere­pelnek. Ezután Bajnóczi Dorka és Szofi mond verset. NAGYKŐRÖS. Az újévben drá­gábban szórakozhatnak a helyi kábeltelevízió előfizetői, mivel ennek a szolgáltatásnak is nőtt az általános forgalmi adója. Az úgy­nevezett minimum jelcsomag 605, az alap jelcsomag 2355, a családi jelcsomag pedig 4468 fo­rintba kerül újabban. A mini­mum jelcsomag iránt olyan kicsi az érdeklődés, hogy azt a kábelté­vé-társaság június 30-tól meg­szünteti. ■ ______________Gazdasarok______________ Bi oméhészeké a jövő? Azt gondolná az ember, hogy a méhészeti termékek eleve vegy­szermentesek. Nem így van. Ökológiai szemléletű méhészeink ezt jól tudják. Hazánkban a mé­hészek 3 százaléka foglalkozik védjeggyel ellátott bioméz terme­lésével. Ha 18 ezer regisztrált mé­hész 600 ezer méhcsaláddal ren­delkezik, akkor 500 méhész 15- 20 ezer méhcsaláddal állítja elő a magyar biomézet. Azokról a mé­hészekről van szó, akik a Biokultúra Egyesület védjegyével ellátott termékeiket forgalmaz­zák. Olyan méhlegelőkre viszik a „bogarakat”, ahol semmiféle veg- ykezelést nem alkalmaznak. En­nek a feltételnek nem nehéz ele­get tenni. Az viszont már sok hozzáértést igényel, hogy a kap­táron belül a méhész ne füstöl­jön, porozzon, permetezzen olyan szerekkel, melyek vegy­szermaradványai kimutathatók a mézben. Például nem használ­hatnak viaszban oldódó atkaölő szereket. Ma már nem bizonyul­nak elegendőnek a hazai nemze­ti parkok és tájvédelmi körzetek a bioméz előállításához. Nő az igény a vegyszermentesen ter­mesztett repce-, napraforgó-, facéliaméz iránt. Szintén vegy­szermentes mézet hordhatnak méheink az aranyvesszőről (sol- idago), az ezüstfáról, a lóheréről, a pusztai kutyatej virágáról épp­úgy, mint az akácról, a hársról, és a selyemkóróról (vaddohány). A gesztenye ma már igen proble­matikus az ökológiai szemléletű méhészek számára, ugyanis a gesztenyét kénytelenek vagyunk vegykezelni az egyre inkább ter­jedő rovarkártevők miatt. Mind­emellett a bioméhészkedés kifi­zetődő tevékenység, mert nem csak mézet, hanem ellenőrzött virágport, propoliszt és méhpem- pőt is elő lehet állítani. Az ellen­őrzés díja családonként 130-250 forint, a készletre jelentésnél pe­dig a várható bevétel 1 százalékát fizetik be a bioméhészek a véd­jegyért. Minden méhészeti bio­termék 20 százalékkal drágábban és könnyebben értékesíthető, mint a hagyományos módon elő­állított termék. ■ TOBORZÓ. A Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság és a megyei munkaügyi központ kö­zös toborzónapot szervezett a közelmúltban a kecskeméti repülőtéren. A kiértesített munkanélküliek kö­zül több mint 500 jelent meg a toborzónapon, és főleg a szerződéses szolgálat iránt érdeklődött. A repü­lőtér állományába főleg őrkatonákat, műszer- és gépkezelőket várnak. _________fotó: kenyeres dénes El vetemült rablókat keresnek Útonállók a Felső-Kiskunságban Két férfit köröz a Bács-Kiskun Megyei Rendor- főkapitányság, akik útonállás módszerével kiraboltak egy német állampolgárt január 6- án a tanyája bejáróútján. Kerekegyháza - Szabadszállás A német férfi idén január 7-én tett feljelentést a rendőrkapitányságon - közölte dr. Ferenczi Lász­ló rendőrségi szóvivő. (Esetéről már hírt adott akkoriban a PN.) Állítása szerint előző nap 10 óra körüli időben a Szabadszállás és Kerekegyháza közötti út és. a tanyájától.kivezető földút kereszte­ződésében leintette két férfi, akik azt mutogatták neki, hogy gépkocsija jobb első kereke defektes. Kiszállt, és a jelzett kerékhez ment. Lehajolt, hogy megvizsgálja a gumit, azonban a kerék nem volt defektes. Mikor felegyenesedett volna, az egyik férfi pisztolyt szorított a fejéhez és németül azt mondta, hogy „Geld”, azaz pénzt! Mivel a sér­tett vadász, állítása szerint felismerte, hogy éles fegyverről van szó, ezért nem tanúsított ellenál­lást. Átadott 26 ezer forintot. Ezután a zsebeit át­vizsgálták, és további 400 eurót vettek el tőle. Fel­szólították, hogy a rendőrségnek ne merjen szól­ni, majd a bordó színű Lada személygépkocsijuk­kal elhajtottak. A feljelentő, arra gondolva, hogy nagyobb ösz- szegű tartozásai vannak és már többször is meg­fenyegették, nem tett mindjárt feljelentést, más­nap ügyvédje tanácsára ment a rendőrségre. El­mondása alapján az egyik támadó körülbelül 30 éves, 175-180 cm magas, vékony, sportos alkatú, ovális arcú, kissé pisze orrú. Szemöldöke széles és fekete színű, a felsőajkat egy erős és vastag szálú bajusz takarja. Haja 2-3 centiméteres, rö­vid, ápolt és egyenes szálú. Bőre fehér. Fekete bőrkabátot viselt. A másik támadó 170-175 cm magas, ápolt kül­sejű, rövid, sötétbarna hajú. Sportos testalkatú, feje kerek, vastag keretes szemüveget viselt. Az optika színtelen és dioptriamentes. Az elkövetés­kor sötétzöld színű, osztrák, kapucni nélküli, ele­jén gombos kivitelű vadászkabátot viselt. A rendőrség kéri a lakosság segítségét. Aki a fér­fiakat felismerni véli, hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó osztályát a 06- 76/484-684 számú telefonon, de bejelentéseiket megtehetik a segélyhívó telefonszámokon is, vagy személyesen a legközelebbi rendőrnél, objektív 17 turista Hogy így benyitottunk a 21. századba, azért csak nagy dol­gok történnek még az ilyen pi­cinyke országban is. Például kedden este megérkezett Feri­hegyre az első 17 kínai turista! Bezony! Ez már döfi! Igaz, hogy őket jócskán megelőzte az a több százezer honfitár­suk, aki nem turistaként jött és nem is turistaként viselke­dik nálunk ~ tudniillik nem mutat semmi szándékot a ha­zatérésre. Sőt! Már évekkel ez­előtt parlamenti képviseletet követeltek maguknak. Nem otthon, hanem itt. Közülük egyesek házasságra léptek olyan itteni lakosokkal, akik abszolút mentesek minden'elő­ítélettől S nincs már az ország­ban olyan tökfala, ahol ne mű­ködne kínai bolt. Hát még a városokban! Nos, tehát a né­pesebb előőrs után itt van a 17 tagú fősereg is, illő voü őket pezsgővel várni a repülőtéren. A szakemberek ígérik: jönnek majd többen is. Hát ez a 17 még tényleg nem sok, hiszen az előőrs tagjai az elmúlt évek­ben legalább ennyit gyilkoltak meg maguk közül a mi kis csendes európai életünket szí­nesítő üzleti leszámolásaik­ban... A. TÓTH SÁNDOR A hónap műtárgya Kecskemét A könyvtár nemcsak az iroda­lomnak, hanem a társművésze­teknek is teret ad. „A hónap mű­tárgya” sorozat keretében Tóth Sándor fotós kollégánk alkotásai láthatók január végéig Kecske­méten a Katona József Megyei Könyvtár kávézójában. A képek „A város fényei: villámfénytől a díszkivilágításig” címet viselik. A könyvtár és a népszerű kávé­zó hétfő kivételével naponta 10- től 19 óráig látogatható. ■ Közéleti hírek • Karsai Péter (MDF) ország- gyűlési képviselő fogadóórát tart Jánoshalmán, holnap 15 órakor az MDF irodában (Dózsa Gy. u. 77.). _____________■ Waldorf-hétvége a Ceremóniában Holnaptól háromnapos előadás-soro­zatra invitál minden érdeklődőt a kecskeméti Waldorf Általános Iskola. Az előadásokkal egybekötött rendez­vénynek a Ceremónia Rendezvény­ház ad otthont Kecskeméten, a Hoffmann János utca 6. szám alatt. A Waldorf-pedagógiai bemutató prog­ram sok érdekességet ígér, s nagyban megkönnyítheti majd azon szülők döntését, akik éppen iskolaválasztás előtt állnak.- Milyen programokkal várják az érdek­lődőket? - kérdeztük Trungel Izabellát, az iskola képviselőjét,- Mindhárom nap sok szeretettel várunk mindenkit - nemcsak az első osztályba készülő gyermekeket, ha­nem a most 1-3. osztályosokat, illetve az óvodába készülőket is -, aki szeret­né megismerni a Waldorf-pedagógia előnyeit. S egyben szeretnénk eloszlat­ni azokat a tévhiteket, miszerint a mi intézményünk speciális iskola, vagy azt, hogy túl sok szabadságot enge­dünk a gyerekeknek. Az első nap, pén­teken, 14 és 16 óra között kötetlen be­szélgetés keretében ismerkedhetnek meg a jelenlévők a kecskeméti tanítók­kal és szülőkkel, majd 16 órakor Élet a Waldorf-iskolában címmel hallgathat­nak meg előadást, amelyben egy teljes tanítási napot mutat be egy neves szak­ember.- A szombati rendezvény kötődik a városi Iskolabörzéhez?- Igen, ezen a napon két helyen le­szünk jelen. Egyrészt 9 és 13 óra között az Ifjúsági Otthon tükörtermében az Iskolabörzén mutatjuk be pedagógiai módszerünket. Másrészt a Ceremóniá­ban, ahol 10 és 12 óra között teaház lesz, majd a kötetlen beszélgetést köve­tően 14 órától újabb előadás keretében a Waldorf-iskolákban tartott moz­gásművészetről hallhatnak tájékozta­tást a vendégek. Vasárnap, 10 és 12 óra között a gyerekek a játszóházban a Waldorf-pedagógiával ismerkedhetnek meg. A szülőknek szóló előadások té­mája 10-12 között az írás- és olvasásta­nítás, 14 és 16 között a számolástaní­tás. Bízunk benne, hogy háromnapos rendezvényünk sokak figyelmét felkel­ti, a szülőkkel együtt mindenkit sok szeretettel és bizalommal várunk. ▲ WALDORF ISKOLA Kecskemét, Szarkás 74. • 76/450-600 Trungel Izabella - 20/565-8042 • Nagy Rita - 70/523-3680 e-mail: gyermekkert.kmet@freemail.hu RENAULT MEGANE Induljon kétszázzal! Mégane Limousine használtautó­beszámítási kedvezménnyé A Renault Mégane Limousine a motorok és sebességváltók széles választékát kínálja. Vonalvezetése elegáns, melynek stílusához tökéletesen illeszkedik a tágas és barátságos belső tér. Most pedig a Renault Mégane Limousine modellekhez 200 000 Ft értékű használtautó-beszámítási kedvezményt adunk. Várjuk márkakereskedésünkben! www.ren^t-hu Bagyasttás iiler/10ü km: vegyes: 4,8-S.4; város: h&-11& országúti: 3,SM>:í>: kibocsátás gfltm: 117-191 (változattól függően) 'A fent említett példában a IHM CHF alapú finanszírozás esetéti értendő FORMONT AUTÓ KFT 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: (76) 503 700 - Fax: (76) 503 709

Next

/
Oldalképek
Tartalom