Petőfi Népe, 2003. november (58. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

Harmónia cs Stílus Bútorbolt Rákóczi út 18. TeL/fax: 76/505-900 Villamossági kis- és nagykereskedés Kecskemét, Szent László krt. 31. Tel.: 76/814-600 Fax: 76/814-601 Olegrand® akció Randevú'“ Urbano szerelvénycsalád-10% Érvényes novemberben és decemberben. 2003. november 3., hétfő Munkanélkülieknek, pályakezdőknek, gyesen lévőknek munkaügyi központ támogatásával indul: számítógép-kezelő (-használó) + ECDL és angol vagy német középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam az Öveges Képzőben! T.: 76/485-166, 505-068 OKÉV: 06-0082-02 443391 Belvárosi ABC Reál Élelmiszer (volt Húsáruház) Akció: 11.03-1 1.05. Sertéstarja 690 Ft/kg Sertésoldalas 560 Ft/kg Zsírszalonna 150 Ft/kg Kifli 13 Ft/db KECSKEMET, DOBÓ KRT. 9-11. Tel.: 76/482-118 ? SS PATRONDÉPÓt1' HP, CANON, EPSON, LEXMARK PATRONOK SZUPER ÁRON! HP 51645 HP 6578 s-"0 Ft! HP 6615 S-W® ™ HP7115A UL990FU CANON BCI 3 EBK 1-990 ™ Az árak az áfát nem tartalmazzák. Hívjon! 76/480-009. Az Alföld Áruház földszintjén! A — Érdeklődjön bankfiókunkban: Kecskemét, Petőfi S. u. 1. Tel.: (76) 570-020 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-16.00 Citibank Személyi Kölcsönök ö/k kette es ^ AÖitseq Most gyorsított hitelbírálattal! A Citibank sohasem pihen alibink ______________________________________Citibank Rt. - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. A Különböző CKiDank személyi Kölcsönöknek eltéri teltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati teltételei .napján, a szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől függenek. A feltétetekkel kapcsoötos továboi felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-404010-40) vagy forduljon munkatársunkhoz. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vaqy tájékoztatónak. Az akció 2003. október 20-tól december 5-!g tart. A gyorsított hitelbírálat november 3-tól 14-lg vehető igénybe. A Citibank Rt. a feltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja. THM: 26,76% - 37,12% Ma: Labdarúgás • Ára: 75 Ft, előfizetve: 57 Ft • LVIII., 255. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Auchan MPJ AÍÍCJÓjJJÍí Gesztenyemassza, 250 g: 139 Ft aPóJLus Róna mellett HALOTTAINKRA EMLÉKEZVE. Tegnap délutánra elállt az eső, lecsendesedett a szél, az időjárás kegyeibe fogadta a sírokhoz igyekvő hoz­zátartozókat. Felvételünk a kerekegyházi temetőben készült, ahol estére gyertyák, mécsesek százai ragyogtak az eltávozottak emlékére. ■ Drágul a parkolás Baja Bíróság előtt a kameratolvaj Megszűnik az olcsóbb zóna és jövőre óránként 120 forint lesz a tarifa a fizető várakozóhelye­ken. így döntöttek a városatyák legutóbbi ülésükön. Jelenleg még 100» illetve az olcsóbb sza­kaszokon 80 forint a tarifa. Azonban jövőre sem módosul­nak a bérletárak. Viszont újabb utcaszakaszokon válik fizetőssé a parkolás. _______ _ ■ V ádat emelt az ügyészség egy kecskeméti férfi ellen, aki három térfigyelő kamerát szerelt le, és lopott el a Czollner térről. Kecskemét Tavaly augusztusban példátlan pimaszságról tett tanúbizonyságot egy tolvaj. Ellopta a Czollner térről azokat a térfigyelő kamerákat, melyek éppen azt lettek volna hivatottak megakadá­lyozni, hogy a környéken lopjanak. A rendőrök a helyszíni szemle során megállapították, hogy barbár módon levágták a helyükről a kamerákat. Röviddel később már gyanúsítottjuk is volt, aki ellen kiadták a körözést. A fiatalember - elfogása után néhány nappal - elismerte a bűncselek­ményt. Részben ennek köszönhetően jutottak el a nyomozók a kecskeméti orgazdához, aki egyébként a városban meglehetősen széles kör­ben ismert, sőt közismert személy. A kihallgatása során elmondta, 3-3 ezer forintért vette meg a kamerákat. részletek a 4. oldalon. Hajózni minden áron szükséges? Vízi Közlekedés Nem csitulnak a hullámok melyek a gigászi, 220 milliárd euróba kerülő közlekedési terv miatt keletkeztek. A Duna át­alakításáról van szó. A legnagyobb független környe­zetvédelmi szervezet szerint alap­jaiban elhibázott a koncepció vízi fejezete, mert a hajózhatóság ja­vítása természetkárosítást okoz. Az EU a programot az al-dunai részre is kiterjesztené. A Petőfi Népe már többször be­számolt arról, hogy az Európai Bi­zottság október elején határozott arról a gigászi tervről, amely 220 milliárd euróba kerülne. A világ legnagyobb független környezetvédelmi szervezete, a WWF az elmúlt hetekben több­ször is felemelte szavát a mega­beruházás ellen. Bozsó Brigitta, a WWF Magyarország programve­zetője már a program nyilvános­ságra kerülésekor is azt hangsú­lyozta: a szervezet véleménye szerint nem a folyókat kell a ha­jókhoz alakítani, hanem éppen fordítva. A hajózás gyorsítása mi­att mederszűkítések, kotrás, a part átalakítása vagy síkvidéken a duzzasztók építése várható: ez pe­dig a folyó melletti védett területe­ket veszélyezteti. A WWF úgy vé­lekedik, a modernizációs terv pa­zarló, és a Dunát „csatornává silá- nyítja.” Ezért kérték Persányi Miklós környezetvédelmi minisz­tert, az uniós tárgyalásokon a fo­lyam védelme érdekében ne tá­mogassa a milliárdos tervet. Pincéket öntött el Kecskemét Vasárnap hajnali 3 óra körül ki­adós eső zúdult Kecskemétre. A mélyebben fekvő utcákban pin­céket és alagsori helyiségeket öntött el a víz. A tűzoltók az el­sősegélykérő jelzést negyed 4-kor kapták, majd másfél óra alatt még négy lakóházhoz kér­ték a tűzoltókat, hogy szivaty- tyúzzák ki a bezúdult vizet - tudtuk meg a Bács-Kiskun Me­gyei Katasztrófavédelmi Igazga­tóság ügyeletétől. Az eső sze­rencsére hamar elállt. Nem mérgezték a fákat A vizsgálat lezárná: már a cserje is rossz volt Kecskemét Nem ártalmas vegyszer okoz­ta a Béke fasor új fáinak pusztulását Az történt, hogy az elültetett hársak gyökere egyáltalán nem fejlődött. Ezt a növény- és talajvédelmi szol­gálat állapította meg. Mint ismeretes, eddig 124 fiatal hársat ültettek el Kecskeméten a Béke fasoron. Ezekkel váltják le ugyanis az öreg nyárfákat. A fia­tal fák valójában nem csemeték voltak, hiszen annál jóval fejlet­tebbek. A közelmúltban aztán feltűnt, hogy a hársak egy része pusztulásnak indult. Az okokról számos elképzelés született. A szakembereknek és a környék la­kóinak egyaránt voltak feltevése­ik. Az önkormányzathoz olyan bejelentés is érkezett, miszerint a fákat, illetve a talajt valaki szán­dékosan megmérgezte. Ennek jártak utána az illetékesek akkor, amikor a Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgá­lattól mintavételt kértek. Az eredmény a napokban ér­kezett meg. Ebből kiderül: bár­milyen vegyszeres beavatkozás kizárható. Szintén nincs arra utaló jel, hogy a fiatal fákat vala­milyen kártevő támadta volna meg. Azt azonban a szakembe­rek megállapították, hogy a hár­sak gyökérképződése, gyökérfej­lődése elégtelen volt. Úgy tűnik, hogy az elültetést követően a gyökerek egyáltalán nem indul­tak fejlődésnek. így a következő lépés valószínűleg az lesz, hogy a város vagy a - fák beszerzését végző - Városgazdasági Kft. mi­nőségi kifogást emel annál a fa­iskolánál, ahol a hársakat vásá­rolták. Egyet fizet, négyet vihet!* Micheiin/Kleber téli- gumikészlet vásárlásakor négy acél keréktárcsát kap egy árán. Siessen, mert a forró nyárra zord tél jöhet! Előzze meg a telet márkaszervizünkben! *Ajánlatunk 2003. december 31-ig érvényes. Az Ön Opel-partnere: Opel Tormási 6000 Kecskemét, Jász u. 24. Alketrész értékesítés: (76) 500-254 6000 Kecskemét, Városföld 32/a Alketrész értékesítés: (76) 502-914 Tel.: (76) 500-240, Fax: (76) 482-201 info@tormasi.hu , www.opel.hu Opel kerék­tárcsa akció!

Next

/
Oldalképek
Tartalom