Petőfi Népe, 2003. oktober (58. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-01 / 229. szám

4. oldal - Petőfi Népe MEGYEI KÖRKÉP VÉLEMÉNYEK 2003. Október 1., szerda Nézőpont Pillái Sára _________ Ün nepeken és magányosan Nemrég matróna köszöntésére készültem. A fülöpházi tanyán látva az ünnepeltet, magam sem hittem, hogy Erzsi néni szíve száz eszten­deje dobog. Mint mondta, öregedni sem volt ideje. Apró termetében még mindig ott a mozoghatnék. Akkor érzi jól magát, ha tesz-vesz. Söpri az udvart, megfőz a fiának, s persze együtt eszik meg a töltött káposztát is. Vallja: a nappal az a munka ideje, az este a szórakozá­sé (ilyenkor be lehet kapcsolni a tévét), az éjszaka meg pihenésre va­ló. AÍd pedig így él - akár száz esztendős is lehet. De botot még min­dig nem vesz a kezébe, mert úgy nézne ki, mint egy öregasszony. Sajnos vannak fiatalabb matrónák és aggastyánok, akiken nemcsak látszik az idő, hanem maguk is érzik az évtizedek vasfogát. Átéltek háborúkat, szültek és veszítettek gyermekeket, vagy „csak” megöre­gedtek. Sokan a tanyavilágban maradtak. Ott, ahová őket a fiatalsá­guk, a párjukkal átélt küzdelmek sokasága köti. Mert a ma idősei még abban a korban voltak csábosak és le- gényesek, amikor másképpen kellett megfogni a munka vé­gét. Az ő fizikai erejüket még nem kímélték elmés masinák. Mégis valóban virágzóak vol­tak a kertek, a gyümölcsösök, s holdszám ringtak a gabonatáb­lák. Aztán Erzsi néni módjára észre sem vették, s megöregedtek. „Mert akiért fiatal korában nem jön el a kaszás, az bizony megöreg­szik!” De sokat mondogatta ezt szegény jó édesanyánk! Bár a piros szegfűből neki is csak 75 szálat adhattunk legtöbbet. Holnap meg már tíz szálat kap. Évtizede nincs közöttünk. A boldog öregkor a fiatalabbakon múlik Ma az idősek világnapja van. Az a nap, amelyen minden hang csak a tiszteletet és a köszönetét áraszthatja. S milyen jó lenne, ha egész esztendőben visszahangoznának a ma elmondott vagy már elmond­hatatlan gondolatok. Hány százezer tisztes korú ember lehetne bol­dogabb! Mert nekik a jó szó, a törődés mindennél többet ér. Akkor boldogabban várnák az őszt, vidámabbak lehetnének a hosszú téli estéik, s tavasszal mosolygós arccal ülnének ki a tornácra, a kis pa­dokra, nyáron pedig a valóságosnál is melegebben sütne rájuk a nap. S mindez, a boldogabb öregkor csak rajtunk, a fiatalabbakon múlik! Legyen a tisztes korú hozzátartozó akár rokon, ismerős, vagy „csak” egy öregember. SZÜLETETT VÁROSI SPORTAUTÓ Megérkezett márkakereskedéseinkbe az elragadóan egyéni és megfoghatatlanul energikus • • CITROEN C 2 CITROEN KIRÁLY Autó Kft. Kiskunhalas, Szabadkai út 35. Tel.: 77/527-015 Tel./fax: 77/427-015 Kecskemét, Bajnok u. 13. Tel./fax: 76/508-805, 76/508-806 CITROEN .AAJMS* ÉRTÉKPAPÍR 1995-től Ez az értékpapír nem tartozik a Tpt., a Bat., a Hpt. és annak 2003. július 1-jétcSl érvényes módosítása hatálya alá, sem a PSZÁF hatáskörébe. Az értékpapír-értékesítésből elérhető árfolyam-különbözet Lekötési idő 10 000-2.99 MFt-ig 3 MFt-6.99 MFt-ig 7 millió Ft-tól 1 hónap évi 14% évi 14% évi 14% 2 hónap évi 15% évi 15% évi 15% ,3 hónap évi 15-5% évi 16% évi 16.5% 4 hónap évi 16% évi 16.5% évi 17% 5-12 hónap évi 16% évi 16.5% évi 17% RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A BAUMAG IRODÁJÁBAN: 6500 Baja. Déri Frigyes sétány 13., I- emelet. Tel.: 06 (79) 522-261 2700 Cegléd, Kossuth tér 6. TcL: 06 (53) 314-235 Bővebb információ a Teletexten: MTV, MTV2 és RTL 536. oldal valamint a 06 (1) 327-8420, 327-8430-as tclcfonszámokon ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES! WEB: http://ertekpapir.baumag.hu E-maiL ertekpapir@baumag.hu Kerozin: mennyi az annyi? Megkezdődött a közismert reptértnlaj dános pere Folytatás az 1. oldalról. Az alapítványt - állítja a vádlott - kezdettől fogva támadták szakmai körökben. Majd 2000 vége és 2002 tavasza között számtalan esetben gyújtotta fel máig ismereüen sze­mély a matkói erdőt. Vallomásában V. Lajos a gyújtogatás-sorozatot az alapítvány és sze­mély szerint az ő lejáratására szolgáló ese­ményláncolatként értékelte. Ráadásul a má­sodrendű vádlott - V. Lajos korábbi alkalma­zottja - a rendőrségen terhelő vallomás tett a vállalkozóra és saját magára is. Eszerint egy esetben, azaz 2001. május 17-én ő volt a gyújtogató, a megbízást pedig V. Lajostól kapta. A vallomást azonban már a rendőrsé­gen visszavonta, és ehhez ragaszkodott teg­nap is az orgoványi férfi. A bírósá­gon azzal indokolta a korábbi ha­mis vádat, hogy bosszút akart áll­ni a főnökén, mert egy munkagép sorozatos megrongálása miatt kár­térítésre kötelezték. Sőt, a május 17-ei erdőtűzoltásnál, a repülőgé­pek kiszolgálásáért sem kapott munkabért. Amit azzal indokolt a repülőtér tulajdonosa, hogy ő is társadalmi munkában oltotta az­nap a tüzet. A közismert kecskeméti vállal­kozót a tegnapi bírósági tárgyaláson a másik vádpontban is kihallgatták. Ebben - mint megírtuk - 1,35 milliárd forintnyi adócsalás­sal vádolják V. Lajost. A vádirat szerint ezt úgy követte el, hogy 15,2 millió liter kerozint vásárolt adómentesen a küencve- nes évek közepén, ám - egyes szakértők szerint - csupán 1,6 millió liternyit használhatott el jo­gosan. A vállalkozó ügyvédje azonban tegnap egy újabb előze­tes szakértői számítást csatolt az iratokhoz, amelyben már az áll, hogy a teljes mennyiséget, mind a 15,2 millió liternyi kerozint a nemzetközi légiforgalomban használta fel V. Lajos cége. így már most lát­ható, hogy a perben a következő napokban a szakértők fognak csatázni egymással a bün­tetőpert tárgyaló dr. Fodor Endre bíró előtt a megyei bíróságon. NOSZLOPY N. MIKLÓS A lövészklub 200 éve Baja Háromnapos ünnepségsorozattal és országos, határon túli sporttár­sakat is felsorakoztató lövészver­sennyel emlékezett meg a Bajai Polgári Lőegylet utódszervezete, a Vízügyi Lövészklub az előd megalakulásának 200. évforduló­járól. Először Széli Péter polgár- mester mondott ünnepi beszédet. Ezután Rab Ferenc, a klub elnöke vázolta az eltelt két évszázad tör­ténéseit, majd a lövészsportért sokat fáradozó aktivistáknak át­nyújtotta a Bartos Endre szob­rászművész által készített emlék­plakettet. A kitüntetettek között volt a bajai származású Maros­vári Kornél sportpisztoly világbaj­nok is. Az ünnepséget követően a résztvevők átvonultak a Türr Ist­ván Múzeumba, ahol szép kiállí­tás nyűt a bajai lövészegylet tár­gyi emlékeiből, köztük az 1800-as évekből származó, páratlanul gazdag lőtábla-gyűjteményből. Útlevél-hamisítók a déli határon Tompa, RA«*t negrói állampolgárt fogtak el az Ugyanezen a napon Röszkénél ' útlevélkezelők, közokirat-hami- egy bolgár állampolgár is horog­Egy szerb és egy bolgár utas sítás bűncselekménye miatt. Az ra akadt hasonló bűncselek- bukott le hétfőn két déli ha- ellenőrzéskor ugyanis kiderült, mény elkövetése miatt. Az ő út- tárátkelőn, amikor hamisított hogy az útlevele több oldalán is levelében „személycsere” tör- útlevéllel akartak belépni ha- hamisított magyar, szerb és tént. A hamisításon kapott bol- zánk területére. szlovák átléptető bélyegzők le- gárt szintén visszairányították a nyomatai találhatók. Az útlevél- határőrök Szerbia-Montenegró A tompái közúti határátkelőbe- hamisítót visszairányították területére, lyen egy belépő szerbia-monte- Szerbia-Montenegró területére. ____________________ objektív A múzeum a jubileumra kiállította gazdag lőtábla-gyűjteményét. fotó: gál zoltAn Merk Zsuzsa múzeum-igazgató Sándor lőtér parancsnokot és a mondott tanulmánynak is beillő rendezvény sikeréért sokat fára- ismertetőt. dozó Bartalis László, Hantos A szombat és a vasárnap már a László, Karsay Jolán, Karsay Le­lőtereken zajlott, a többszáz helné, Kovács Zsolt, Lerner Mi­résztvevő jó hangulatban ver- hály, Németh Károlyné és Szabó senyzett. Sok elismerés érte a Ferenc lövészklub-tisztségviselő- szervezőket, többek között Király két, tagokat. __________cAlzoltáw Ki gyulladt a fűrészpor JÁNOSHALMA Csaknem 7 millió forint kárt okozott az a tűz, amely hét­főn délelőtt ütött ki a jános­halmi rakodólapgyár fűrész- por-elszívó berendezésében. A tüzet a rakodólapokat gyártó cég üzemcsarnokának fűrész- por-elszívó rendszerében észlel­ték hétfőn délelőtt szokatlan körülmények között. A lángok a berendezés szűröházában csap­tak fel és a csőrendszerben ter­jedtek tovább. A jánoshalmi tűz­oltók egy fecskendős gépjár­művel és egy vízszállító jármű­vel vonultak a helyszínre, és a segítségükre sietett egy kiskun- halasi egység is. A tüzet rövid idő alatt sike­rült ugyan megfékezni, de a tűzvizsgálat és a károk felméré­se az esti órákig eltartott. A lán­gokat egy furcsa műszaki jelen­ség okozta. Az, hogy az elszívó rendszer beszippantott egy szikrát, és az begyújtotta a fű­részport. A tűz a felmérések szerint 5-7 millió forint kárt okozott, de szerencsére senki sem sérült meg. Torgyik Anikó a cég ügyvezetője az Objektív Hírügynökségnek elmondta, hogy a megrongálódott elszívó­rendszert várhatóan egy hét alatt ki tudják cserélni, így a termelés a jövő hét közepétől újra zavartalanul folyhat. Kétezer doboz cigarettát lopott Kalocsa Elfogta a rendőrség azt a ka­locsai férfit, akit több száz­ezer forintos boltbetöréssel gyanúsítanak. A rendőrség gyanúja szerint a 25 éves kalocsai férfi szeptem­ber 22-én hajnalban Fajszon a dusnoki ÁFÉSZ áruházába ha­tolt be, miután az ablakot betöre. Az árukészletből csakis a cigaretta érdekelte a tolvajt, abból viszont vagy 2000 doboz­zal vitt magával. A boltnak oko­zott kár mintegy 665 ezer forint. A rendőrök a tolvajt nagy erővel keresték. A nyomok végül egy kalocsai férfihoz vezettek. Á gyanúsítottat kihallgatása után őrizetbe vették, és vizsgálják azt is, hogy lehet-e köze más hason- ló betörésekhez. h Fő az egészség Baja Baján rendezik meg az Egészsé­ges Városok Magyarországi Szö­vetségének 15. szimpóziumát a hétvégén. A holnap kezdődő há­romnapos program mottója: Környezet és egészség. Építészmérnökök, építőmérnökök, FIGYELEM! építés-szerelés üzletága munkatársat keres vállalkozás­vezető munkakörbe Feltételek:- felsőfokú végzettség- min. 5 éves szakmai gyakorlat- vezetési tapasztalat- jogosítvány- felhasználói szintű számítógépes ismeret Agilis, megbízható, önálló munkavégzésre képes jelentkezőket várunk. Angol/német nyelvtudás, ill. kiskunhalasi vagy Kiskunhalas környéld lakóhely előnyt jelent. Jelentkezés írásban! Fényképes szakmai 0 önéletrajzot várunk a £ következő címre: 5 Merkbau Kft. Kiskunhalas, Jókai út 81-83. e-mail/ office@merkbau.hu honlap: www.merkbau.hu Pályaválasztási kiállítás Kiskőrösön Október elsején, tehát / '% ma reggel 9-től 17 óráig ! yÁ í várják a pályaválasztás 4 áfsz ’ előtt álló fiatalokat, il­letve a pályakezdő munkanélkülieket a kiskőrösi vá­rosi sportcsarnokba. Ott rendezi meg a Bács-Kiskun Megyei Munka­ügyi Központ Kiskőrösi Kirendelt­sége az immár hagyományosnak tekinthető pályaválasztási kiállí­tást. A rendezvényről dr. Csizmár Istvánt, a kirendeltség vezetőjét kérdeztük.- Milyen munkaerő-piaci sajátosságok jellemzik Kiskőröst és térségét, különös tekintettel a pályakezdő munkanélküli­eket illetően?- Kiskőrös és térsége egyik jellegze­tessége - amely a mezőgazdasági tevé­kenységgel van összefüggésben -, hogy az átlagosnál nagyobb az igény az al­kalmi és idénymunkára, esetleg külföl­di állampolgárok idényjellegű foglal­koztatására. Az ezzel kapcsolatos mun­kavállalási igazolványok kiadása fontos feladatunk, különösen tavasztól őszig. A másik sajátosság, hogy három város - (Kiskőrös, Soltvadkert és Kecel) tarto­zik kirendeltségünkhöz, s ez a három település hasonló munkaerő-piaci jel­lemzőkkel bír, így összehangolt cselek­vési programok kidolgozására is van le­hetőség. A harmadik sajátosság, hogy viszonylag magas a pályakezdő álláske­resők száma a térségben, akikkel rég­óta, intenzíven foglalkozunk. 1997 óta létezik a pályakezdők munkatapaszta­lat-szerzési támogatása, amely a mi ki- rendeltségünkön rendkívül népszerű támogatási forma. Lényege: egyéves foglalkoztatást biztosit a pályakezdő munkavállalónak, így teremtve lehető­séget számára, hogy bekerüljön az adott munkahelyre, gyakorlatot szerez­zen és akár hosszú távon is elhelyez­kedjen. Természetesen emellett nagy hangsúlyt fektetünk a pályakezdők képzési támogatására is.- Hogyan segítik a fiatalokat a pá­lyaválasztásban?- Rendszeresen tartunk az iskolák­ban és kirendeltségünkön is pályaori­entációs és pályaismereti csoportfoglal­kozásokat, egyéni tanácsadást. Minden eszközt megragadunk, hogy a fiatal mi­nél előbb, lehetőleg már az általános is­kolából kikerülve megtalálja azt a kép­zést, amely számára a leginkább megfe­lelő, s amellyel később el is tud helyez­kedni. Figyelmünk középpontjában ezért a pályakezdő munkanélküliek mellett a pályaválasztás előtt álló 7-8.- osok, illetve a középiskolát befejező di­ákok állnak. Számukra rendezzük meg a pályaválasztási kiállítást.- Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az érdeklődők a mai pályavá­lasztási kiállításon?- Harmincnál több iskola jelezte, hogy részt vesz a kiállításon. Elsődlege­sen középiskolák és szakközépiskolák mutatkoznak be a megyéből, illetve az országból. Itt lesznek az akkreditált fel­nőtt-, illetve szakképzési intézmények, illetve a honvédség intézményei, isko­lái is. Tavaly a helybéliek mellett Csá­szártöltéstől Fülöpszállásig, sőt a kalo­csai térségből is jöttek diákok a rendez­vényre. Remélem, idén is ezernél több diák és szülő érdeklődését sikerül fel­keltenünk. A különböző iskolák, szak­képzők kínálata mellett természetesen a munkaügyi központ valamennyi hu­mánszolgáltatását igénybe vehetik az érdeklődő általános-és középiskolások, illetve az állást kereső pályakezdők. Lesz foglalkoztatási, pszichológiai, pá­lyaalkalmassági, rehabilitációs tanács­adás is. Célunk, hogy már most, tehát még a pályaválasztás előtt megadjunk a fiataloknak minden segítséget ahhoz, hogy a végzés után ne okozzon szá­mukra gondot a legmegfelelőbb állás, munka megtalálása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom