Petőfi Népe, 2003. május (58. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-22 / 118. szám

4. oldal - Petőfi Népe MEGYEI KÖRKÉP VÉLEMÉNYEK 2003. Május 22., csütörtök Nézőpont Takács Valentina Az emberélet nem érték Meghalt egy csávolyi ember. Talán még élhetne, ha a bajai mentő időben megérkezik. Az esetkocsi megérkezhetett volna időben, ha nem két autónak kellene ellátnia egy nyolcvanezres lélekszámú te­rületet, óriási távolságokkal. Na igen, ha volna pénz szabadság- és betegséghelyettesítő létszámra, több kocsira, több mentőállomásra. Hát nincs pénz. Tessék tudomásul venni, hogy ez egy ilyen ország. De ha nem tetszik tudomásul venni, akkor sem történik semmi. A döntéshozókról még az átok is lepereg. A felelős politikusok időn­ként mérhetetlen nagy tájékozottságot színlelve, kellőképpen gond­terhelt képet vágva képesek azt nyilatkozni, hogy a mentőszolgálat­nál nem tartják indokoltnak a létszámbővítést. Ugyan minek kell tör­ténnie ahhoz, hogy indokoltnak tartsák? Ami azt ületi, nekem még a mentőszolgálat nevével is ba­jom van. Mert ugyebár a név arra ittál, hogy ők mentenek. Ez azonban nincs mindig így. Hétköznapokon ugyanis álta­lában beteget szállítanak. Ke­zelésre, kontrollra, otthonról a kórházba és vissza. Mert ez is a mentő kötelessége. Természetesen erre is szükség van, de azért egyszer utánajárhatna valaki, hogy mikor indokolt az ilyen szállítás, és mikor nem. Közben pedig a mentő emberéleteket menthetne, mert ez a feladata. Később jött a reform, mint az infarktus Az a baj mifelénk, hogy az emberélet nem érték. Sem etikai, sem gazdasági szempontból. Igaz, még mindig hajlamosak vagyunk be­dőlni a hangzatos frázisoknak, a türelemre intésnek. Közben embe­rek halnak meg, nyüván azért, mert elfogyott a türelmük. Nem bír­ták kivárni, amíg valaki talpra állítja ezt a szerencsétlen országot. Ké­sőbb jött az egészségügyi reform, mint’az infarktus. Hát csoda, ha ezek a történések kártékony féregként rombolják az egyesekben még megmaradt hitet, lelkesedést? Mivel is kezdtem? Meghalt egy ember? Nem, szerintem itt évente sokkal több ember hal meg csak azért, mert a mentőszolgálat kol­dusszegény. Szégyen, hogy addig, amíg a politikusok tömegesen nem érzik a saját bőrükön a mentők gyalázatos helyzetét, addig itt semmi sem változik. A rózsadombi villák kapujából azonban senki sem tekintget kifelé, kétségbeesve várva a szirénázó autót. A csávo­lyi jajkiáltás pedig nem jut el a parlamentig. iiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü; május 23-24-én 120% engedménnyel [ MINDEN fiú lányka \ Divat osztályon: fehérnemű, pizsama, hálóing, pamut top i Kötött osztályon: pamut és micro szabadidőruha és rövidnadrág : Cipő osztályon: félcipő, szandál, papucs és edzőcipő Sport-játék osztályon 20% engedménnyel labdák, homokozójátékok, hinták és kerti hinták, egyes csúszdák, libikókák, Quadro medencék - csúszdák - építőjátékok Divat osztályon ► Fiú úszónadrágok 104-152 méretig reklám áron 650 Ft-ért • Fiú boxer alsók, 4-7 méretig-64# Ft helyett 250 Ft • Fiú boxer alsók, 4-8 méretig-690 Ft helyett 300 Ft Sport-játék osztályon Kötött osztályon • Lányka pólók reklám áron 600-750 Ft-ért • Baby ingek, rugdalózók 30% engedménnyel! Egész nap LEGO kosárlabdajáték, VERSENY 14,30 és 16.30 órakor. LEGO építők 20-40% LILO és STITCH figurák teljes választéka és TREASURE PLANET 60-80% SIKU autók. Notebook játékok 40-50% engedménnyel! Óriás dömper 150 kg teherbírású 40% engedménnyel Ft helyett 6.480 Ft Úszógumik, felfújható és merev falú medencék, csónakok 10-40% engedménnyel! POKEMON hátizsákok, figurák, pólók, törlőkendők, törülközők, fürdetőkesztyűk ÓRIÁSI ENGEDMÉNNYEL! Megérkeztek az olasz ugrálólabdák, francia bébi- és gyermekruhák! Akciók a készlet erejéig! ALFÖLD ÁRUHÁZ KECSKEMÉT Későn jött a mentő, meghalt a bácsi Meghalt egy idős csávolyi ember, mire a bajai mentő a helyszínre ért. A hozzátar­tozók fel vannak háborodva. A mentőszol­gálat megyei vezetője elismeri: ha időben kiérnek, talán megmenthették volna a bá­csit. Kocsi azonban nem volt. Csávoly - Baja - Kecskemét- Nem értem, hogyan történhet ilyen - mondja a csávolyi Ónodi István. - Jó erőben volt édesapám még 89 évesen is, bár a szí­vével többször rosszul lett, gyógyszert sze­dett. így történt idén, március 8-án is, de hi­ába hívtuk a mentőt, csak egy volt szolgá­latban, az meg éppen Sükösdre ment ki, a focimeccsen történt töréses esethez. Mond­ták, hogy körülbelül egy óra múlva ér hoz­zánk, Csávolyra. Hívtuk az ügyeletes orvost is, de az is kint volt valamilyen esetnél. Ne­kem a lábam volt eltörve, nem bírtam sokat tenni, segítséget hívtam, de nem mertük mozdítani, nehogy nagyobb bajt csinál­junk. Szerintem még ma is élne, ha időben kiér a mentő. Egyszerűen nem tudom fel­fogni, elképesztő és elfogadhatatlan, hogy ilyen eset megtörténhet! A hozzátartozók azt is elmondták: hihe­tetlen, hogy Bajának és környékének egyet­len mentőkocsija van. A szomorú ügyben megkerestük dr. Ro- tyis Máriát, a mentőszolgálat Bács-Kiskun megyei vezetőjét, akitől megtudtuk: Bajá­nak hétköznap öt, hétvégén két kocsija van szolgálatban. Ekkora gépjárműparknak kell ellátnia a 36 ezres lélekszámú Baját és a környező falvakat, tanyavilágot, ami újabb 44 ezer embert jelent. A gond nem is az összesen 80 ezres lélekszámmal van, ha­nem a hatalmas területtel. A bajai mentők területe ugyanis északon Érsekcsanádig, délen az országhatárig, keleten Felsőszent- ivánig, nyugaton pedig a megyehatárig ter­jed. Ez helyenként hetven kilométeres át­mérő, így nyilvánvaló, hogy a célul kitű­zött, maximum 15 perces kiérkezés gyak­ran nem teljesíthető. * A kérdéses szombaü napon szintén két mentőkocsi volt szolgálatban. A csávolyi be­jelentés 16.43-kor érkezett. A szolgálatveze­tő már a telefonbeszélgetésből rájött, hogy itt szívinfarktusról lehet szó, tehát a maga­sabb szintű mentőautónak kell mennie, mégpedig azonnal. Csakhogy a szükséges esetkocsi Bajától 20 kilométerre északra éppen egy friss sérültet vett fel. A beteget be kellett szállítania a bajai kórházba, és ott szabályszerűen átadnia. A másik autó - amely csak részben alkalmas egy infarktu­sos beteg ellátására, hiszen jellegénél fogva orvos sem teljesít,rajta szolgálatot - Bajától 15 kilométerre volt délnyugatra, egy olyan betegnél, akit az orvos utasítása szerint egy órán belül kórházba kellett szállítani. Csávoly azonban Bajától 15 küométerre van keletre. így történt, hogy az esetkocsi a hívás után 38 perccel érkezett a helyszínre. Az utólagos megállapítások szerint a bácsi akkor már 26 perce halott volt. Rotyis dok­tornő hangsúlyozta: a magyar gyakorlattól eltérően a hozzátartozónak volt annyi lélek­jelenléte, hogy megpróbálta újraéleszteni az idős embert. így ezt a mentők is folytat­ták, de sikertelenül. A mentőszolgálat veze­tője elismerte: ez valóban az a helyzet volt, amikor egy harmadik autó esetleg életet menthetett volna. Kiderült az is, hogy az Országos Mentő- szolgálat gépparkjának átlagosan tíz száza­lékát nem használhatja, hiszen szabadság- és betegséghelyettesítő létszám nincs. Már­pedig a mentőautó sem gépkocsivezető, Jó lenne, ha több lenne. pn-archív sem szakszemélyzet nélkül nem működtet­hető. Megoldás volna a túlóra is, az azon­ban korlátozva van, ráadásul túlórapótlékra sincs pénz. A megyei mentőszolgálat veze­tője szerint az a legnagyobb gond, hogy tényszerűen meg sem lehet mondani: való­jában hány gépkocsi és hány státus elegen­dő egy adott területre, egy adott lakosság­számra. A nemzetközi szakirodalomban ugyan létezik ilyen számítás, de az a mai magyar valósághoz képest egy irreális álom. Hozzátette azt is: sajnos világszerte bebi­zonyosodott már, hogy a gépkocsik számá­ban a határ a csillagos ég, hiszen adott hely­zetben bármennyi túl kevés lehet. TAKÁCS VALENTINA Ismét több tiltott határátlépés Déli határ Ismét felélénkült a délről jövő migráció. Az elmúlt tíz napban három nagy létszámú afgán, iraki és iráni nemzetiségi összetételű, ültott határátlépést elkövető cso­portot fogtak el a halasi határőr­igazgatóság munkatársai. A bő két hónapos migrációs szünet alapvető oka az iraki háború, va­lamint a szerb miniszterelnök meggyilkolását követő, rendkívüli szerb belső intézkedések voltak. A Mórahalmi Határőrizeti Ki- rendeltség járőrei május 16-án éj­jel a község belterületén tizenhat afgán, két iraki, egy iráni és egy török állampolgárt fogtak el tiltott határátlépés miatt. Az idegenek okmányokkal nem rendelkeznek, menekültügyi elbírálást kértek. Közülük tizennyolc főt vissza­utasítottak, ők őrizetben várnak sorsuk alaku­lására a hala­si idegenren­dészeti fogdá­ban, két af­gánt pedig át­adtak a Beván­dorlási és Ál­lampolgársági Hivatal Dél­alföldi Regio- nális Irodájának. OBJEKTÍV Más papírjával Kiskunhalas A Bácska Határvadász Század járőrei elfogtak egy román ál­lampolgárt Halason beutazási és tartózkodási tilalom megsér­tése, valamint közokirat-hamisí­tás miatt. Május 13-án gyalog, más személy útlevelével lépett be Nagylaknál. Büntetőeljárást kezdeményeztek ellene, s a ha­lasi rendőrkapitányság fogdájá- ban helyezték el.____________■ Honvédelmi munkáért Kitüntetés A honvédelmi miniszter a Ma­gyar Honvédelem Napja, má­jus 21-e alkalmából a honvéde­lem ügye érdekében huzamos ideje végzett kiemelkedő tevé­kenységéért Bán Jánost, a Pe­tőfi Népe főszerkesztő-helyet­tesét a Honvédelemért címmel és érdemkereszttel tüntette ki. Lapunk külső munkatársának, Kenyeres Dénes nyugállomá­nyú honvéd alezredesnek a HM politikai államtitkára em­lékplakettet adományozott eredményes honvédelmi mun­kásságáért ________________■ G yors rendőri intézkedés Kiskunfélegyháza A Kiskunfélegyházi Rendőrka­pitányság nyomozást rendelt el lopás vétség elkövetésének ala­pos gyanúja miatt egy helybe­li lakos feljelentése lapján. Az akkor még ismeretlen tettes május 19-ére virradóra bemá­szott a kapun a feljelentő udva­rába és ellopott egy PB-gázpa- lackot, valamint egy hifitor­nyot 25 ezer forint értékben. A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően elfogták és őri­zetbe vették R. T. kiskunfélegy­házi lakost, aki alaposan gya­núsítható a bűncselekmény el­követésével. Hatalmas esély a nyereményautóhoz! A Petőfi Népe nagyszabású előfizetői nyereményjátékának meghívottjai: 1. Jóuárt Ferenc Ágasegyháza, Rákóczi u. 22. 2. Horváth László Bácsalmás, Vörösmarty sor 59. 3. Wagner Erzsébet Bácsalmás, Szabadság u. 36. 4. Gallai Gusztáv Bácsalmás, Ady E. u. 39. 5. Rózsás Miklós Bácsalmás, Damjanich u. 70. 6. OrgovAn Csilla Baja, Tessedik u. 4. 7. Markovics József Baja, Mészöly u. 12. 8. Tamás Ferenc Baja, Vöröshld sétány 23. 9. Szem Dezső Baja, Táncsics M. u. 10/b. 10. Tomity IstvAn Baja, Farkas u. 22. 11. Juhász János Ballószög, Hunyadi u. 8. 12. ÁdAm László Bugac, Felsőmonostor 286, 13. Farkas Józsefné Császártöltés, Szabadság tér 6. 14. Angeliné Walter Gyöngyi Császártöltés, Keceli u. 106. 15. Müller Magdolna Csátalja, Jókai u. 6. 16. Kender Antal Dávod, Kígyó u. 8. 17. Bar Imre Dávod, Dózsa Gy. u. 38. 18. Szőke Péter Dávod, Ady E. u. 43. 19. Mike László Dunapataj, Munkácsy u. 15. 20. Mohai Tibor Érsekcsanád, Hunyadi u. 39. 21. Iván IstvAnné Érsekhalma, Károlyi u. 11. 22. Csere Lajos Fájsz, Árpád u. 63. 23. Antal JAnos Felsőszentiván, Kossuth u. 10. 24. Meczinger LAszló Gara, Kossuth u. 1/4. 25. Ginál József Hajós, Táncsics M. u. 35. 26. Gusz IstvAn Hajós, Sallai u. 5/a. 27. Szabó Péter Izsák, Mátyás kir. u. 17. 28. Csúri Ferencné Jakabszállás, III. kér. 138. 29. Marosi Józsefné Jakabszállás, Mező I. u. 11. 30. Vitéz János Kalocsa, Zrínyi M. u. 3.2.4. 31. Tóth Endre Kalocsa, Duna u. 25. 32. Szabó Sándor Kecskemét, Kocsis P. u. 26/a. 33. Csűzi MihAlyné Kecskemét, Erzsébet u. 8. 34. KovAcs László Kecskemét, Liszt F. u. 16. 35. Dudás Péterné Kecskemét, Madách I. u. 2. fsz. 3. 36. Mikola IstvAnné Kecskemét, Kassai u. 14. 37. Diószegi István Kecskemét, Borostyán u. 5/a. fsz. 1. 38. Horváth IstvAn Kecskemét, Holdfény u. 4. 39. TanAcs Péterné Kecskemét, Ballószög 63/b. 40. Sárost Imre Kecskemét, Dömötör u. 4. 41. Spierk PAlné Kecskemét, Fecske u. 3.2.8. 42. Fodor JAnos Kecskemét, Szélmalom u. 7. 43. Szőke Imréné Kecskemét, Mária hegy 414. 44. Bekö Józsefné Kecskemét, Szalag u. 2. 45. Bodor LAszlóné Kecskemét, Karinthy F. u. 18. 46. Nagy BélAné Kecskemét, Nyíri u. 3.1.10. 47. Kaldenekker Dezső Kerekegyháza, Bocskai u. 4. 48. Majzik György Kerekegyháza, Vörösmarty u. 30. 49. Id. Pencz Gyula Kerekegyháza, Rákóczi u. 63/a. 50. Gazdag JAnos Kerekegyháza, Széchenyi u. 124. 51. Szűcs Zoltán Kerekegyháza, Klapka Gy, u. 38. 52. SáfAr IstvAn Kiskőrös, Mészáros u. 9. 53. Neubaner Sándor Kiskőrös, Mester u. 51. 54. Szentgyörgyi SAndor Kiskőrös, Segesvári u. 7. 55. Lomjánszki PAl Kiskőrös, Ifjúság u. 21. 56. Ba JAnos Kiskőrös, Béke u. 13. 57. Vízhányó JAnos Kiskunfélegyháza, Balassa u. 45. 58. Hriagyel Csaba Kocsér, Szabadság u. 38. 59. Bóta Jözsefné Ladánybene, Fő u. 3. 60. Baranyi Attila Ladánybene, Dózsa Gy. u. 29. 61. HAjas Ferenc Ladánybene, Batthyány u. 4. 62. Töth IstvAnné Lajosmizse, Arany J. u. 22. 63. Töth IstvAn Lajosmizse, Pacsirta u. 54. 64. Hegedűs József Lajosmizse, Rózsa u. 8. 65. Nemes Lajosné Lakitelek Korona u. 3. 66. TyukAsz MihAlyné Lakitelek, Kiss J. u. 28. 67. Hajnal Sándor Madaras, Zrínyi M. u. 16. 68. Zakupszki Gábor Mélykút, Kiss u. 11. 69. JuhAsz ZoltAn Mélykút, Rákóczi u. 83. 70. Csanyik IstvAn Mélykút, Mátyás kir. u. 56. 71. Garas Endre Mélykút, Felszabadulás u. 2. 72. Remeteiné Kecskés Éva Miske, Verseny u. 3/a. 73. Barna Ferencné Nagybaracska, Bajai u. 22. 74. Frank GAspAr Nemesnádudvar, Széchenyi u. 4L 75. Varga Jakab Nemesnádudvar, Szőlő u. 58. 76. Dobler IstvAn Nemesnádudvar, Rémi u. 47. 77. Hajagos József Nyárlőrinc, Május 1. u. 20. 78. Molnár Sándor Nyárlőrinc, Kossuth u. 43. 79. Szabó Sándor Orgovány, Landler J. u. 6. 80. Tóth IstvAn Orgovány, Dobó u. 12. 81. VlaszAk Lajos Orgovány Puskin u. 6. 82. Szabadi Attila Soltvadkert, Ifjúság u. 37. 83. Hirsch JAnos Soltvadkert, Hunyadi u. 86. 84. Kardos József Sükösd, Hunyadi u. 86. 85. Borbély Sándorné Szabadszállás, Mátyás kir. tér 8. 86. Ifj. Szabó Lajos Szentkirály, Petőfi S. u. 45. 87. Horváth György Tiszaalpár, Bercsényi u. 30. 88. Gyűri LAszló Tiszaalpár,Dózsa Gy. u. 70/b. 89. Zombori Imréné Tiszaalpár, Budai u. 52. 90. MurAncsik Emese Tiszakécske, Körösi u. 43. 91. Aszalósné Szekeres Rozália Tiszakécske, Szúnyog u. 6. 92. HangyAsi Mihály Tiszakécske, Kerekdomb 70, 93. PAlinkAs János, Tiszakécske, Jókai u. 8. 94. Hajas Gyuláné Törtei, Szent István u. 33. 95. Zsigó Mihály Városföld, Petőfi S. u. 24. 96. Szomora János Városföld, Ág. Központ 14. 97. Krisztmann Ferenc Vaskút, Kossuth u. 101. 98. Mazug István Vaskút, Alkotmány u. 30. 99. Ördög Zoltán Zsana, Kossuth u. 23. Találkozzunk május 24-én (szombaton), 9.30 órakor Kecskemét főterén, a „0-kilométerkönél” tartandó nyilvános sorsoláson! A meghívottak közül a legszerencsésebb előfizetőnk egy Ford Fiesta személygépkocsival mehet haza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom