Petőfi Népe, 2003. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-09 / 7. szám

4. oldal - Petőfi Népe MEGYEI KÖRKÉP VÉLEMÉNYEK 2003. Január 9., csütörtök Nézőpont Bán János Skacok, tanárok! Tegnap káosz volt az iskolákban. Reggel még senki sem tudta bizto­san, hogy lesz-e tanítás vagy sem a sok hó miatt. Az Oktatási Minisztérium legegyszerűbben úgy okozott volna még ennél is nagyobb zűrzavart, ha a sok, egymásnak ellentmondó beje­lentés helyett egyszerűen csak annyit tesz közzé: Kedves gyerekek! Kedves pedagógusok! Alaposan megfontoltuk, mi a teendő a rendkí­vüli hóhelyzet miatt, és úgy döntöttünk, hogy szerintünk mindenki azt csinál, amit akar! Ha van kedvetek iskolába menni, meg tanítani, meg ilyenek, hát, menjetek, minket marhára nem érdekel, és az sem, ha otthonmaradtok számítógépezni vagy havat lapátolni! Csá! Egy ilyen bejelentés egyszerűbb lett volna, legalábbis sokkal korrek­tebb, mint amit a nagyra becsült minisztérium illetékes elvtársai balfékeskedtek. Este az MTI ugyanis még arról adott hírt, hogy Ma­gyar Bálint oktatási miniszter javasolja a hósújtotta megyékben, hogy rendeljenek el néhány napos rendkívüli tanítási szünetet. A hír futótűzként harapózott el az országban, emlékszem, az ilyen hírek­re iskolás koromban nagyon hamar felfigyeltem, s teljes egyetérté­semmel találkozott volna akkor is a miniszter úr mélységes aggodal­ma a közlekedési viszonyokat illetően. Igen ám, de éjszaka fél tizen­egykor az MTI kiadott egy újabb hírt, miszerint Magyar Bálint oktatási miniszter nem hogy javasolta az oktatási szü­net elrendelését, hanem egye­nesen elrendelte azt. Nem vé­letlenül, a hír kitér rá, hogy a miniszter egyeztetett a meteo­rológiai szolgálattal, és amit tőlük hallott, attól csaknem égnek állt a haja, s ezután úgy érezte, nincs értelme a tanításnak. A miniszternek égnek állt a haja Tegnap reggel ezzel szemben Szili János, az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára, aki vélhetően nem tudott főnöke nyilat­kozatáról, bemondta a Magyar Rádióban, hogy a kölkök csak ne örüljenek, szó sincs tanítási szünetről. Hozzátette, a miniszter úr olyat soha ki sem ejtett a száján, hogy rendkívüli tanítási szünetet rendel el, csak célozgatott rá, javasolgatta, pedzegette, előrevetítette, stb., stb. Ezek után nem csoda, hogy a televízióadók és újságok egy­másnak enyhén szólva is ellentmondó híreket jelentettek meg, attól függően, kinek a nyilatkozatát adták éppen közzé. Ami azt illeti, egyedül a Petőfi Népe írta meg a valót, de mi is csak azért, mert nem a nagyra becsült minisztériumra hallgattunk, hanem idéztük a Bács- Kiskun megyei fejeseket, hogy akkor mi is a téma most hóilag és ta­nítási szünetileg. Persze a minisztérium jótékony töketlenkedése megtette a hatását. Tegnap sok gyereknek esze ágában sem volt iskolába menni. Hason­ló helyzetben nagy a valószínűsége, hogy nekem sem lett volna (úgy 150 százalék). Ezért sok iskola feladta a hiábavaló küzdelmet, és jobbnak látta lehúzni a rolót. Más iskolákba valóban nem juthattak el a nebulók, főképp a külterületeken. Úgyhogy a biztonság kedvéért én javaslom a minisztériumnak a fent említett szöveg lementését hasonló esetekre: „Skacok, tanárok, egye­bek! Azt csináltok, amit akartok. Mi úgyis csak bekavami tudnánk, oldjátok meg a problémát, tudjátok!” Elcsípett csempész Tnrirn vesztene sláger volt a petárda,----------------------------------------- egy jugoszláv állampolgárságú A z év első hét napján több mint nő 600-at akart autója ülése mö- 1,7 millió forint értékben, 112 gé rejtve az országba behozni a esetben derítettek fel jogsértő tompái határátkelőhelyen. A 45 cselekményeket a vámosok a ezer forint értékű pirotechnikai Dél-Alföldön - tudta meg az OB- eszközt a vámosok lefoglalták, a JEKTÍV Hírügynökség Bunye- csempész ellen szabályértés mi- vácz Miloje sajtószóvivőtől. Szil- att eljárást kezdeményeztek, m Felhívjuk az érintett lakosok figyelmét, hogy 2003. január 1-jétől az alábbiak szerint történik a hulladékszállítás a Felső-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén. Hétfő: Dusnok, Miske, Vaskút, Szeremle, Dunafalva, Dávod, Homorúd; Baja: Belváros, Józsefváros, Szállásváros. Kedd: Bácsalmás, Kunbaja, Mátételke, Borota, Felsőszentiván: február 4-től; Baja: Szállásváros, Rókusváros, Homokváros, Istvánmegye. Szerda: Csátalja, Bátmonostor, Mélykút, Csávoly, Nagybaracska; Baja: Mártonszállás. Csütörtök: Madaras, Tataháza, Bácsszőlős: február 6-ától; Csikéria: február 6-ától; Baja: Kiscsávoly, Belváros, Szállásváros. Péntek: Gara, Bácsszentgyörgy, Hercegszántó, Érsekhalma, Nemesnádudvar, Sükösd, Érsekcsanád. Baja: Katonaváros, Szentistván, Józsefváros. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy szolgáltatásunk igénybevételéhez kérjük a kukákat reggel 7 óráig kihelyezni a közterületre. Február 1-jétől jogszabályok betartása kötelezett szolgáltatóként már csak szabványos zárt edényzetből (kukából) vehetjük át a hulladékot. Ürítés időtartama: 7-20 óráig. Ügyfélszolgálatunkon szívesen állunk a tisztelt lakosság rendelkezésére. Tisztelettel: Majoros Róbert ügyvezető igazgató Ügyfélszolgálat: 6500 Baja, Keleti Ipartelepi út 1. Tel.: 79/420-700 6521 Vaskút, Szeremlei út 22. Tel.: 79/572-021 __________________________________________________________________________315762 Meséinkben a nemzeti kultúránk Mikulás Ferenc: sajnálatos, hogy rajzfilmjeinket nem láthatják a gyerekek Egy kedves képrészlet A szegényember hegedűje című filmből. A FiberNet Rt. döntése alapján eltűnt ja­nuár 1-jén a kábelről a gyermekeknek szóló MiniMax csatorna. Az a csatorna, amely egyebek mellett a Kecskeméten ké­szült, jól ismert rajzfilmsorozatokat is közvetítette. A közkedvelt filmeket készí­tő cég igazgatóját, Mikulás Ferencet kér­deztük, mit szól a döntéshez. _______Kecskemét__________________ E lőfizetőnként kevesebb, mint 10 forint az az összeg, amellyel az idén havonta többet kérne a közvetítési jogdíjért a MiniMax a FiberNet kábeltévés társaságtól. Ezt dr. Ha­jós Balázs a MiniMax igazgatója közölte la­punk munkatársával. A kábeltévés cég sze­rint azonban ennél jóval nagyobb összegről van szó. Emiatt nem sikerült még mindig megegyezniük. A szülők-egy része felhábo­rodott azon, hogy a FiberNet a MiniMax he­lyére egy olyan gyermekcsatornát helyezett, mely nem elégíti ki maradéktalanul azokat az elvárásokat, melyeket az előző cég meg­valósított. így például megszűntek azok a magyar rajzfilmek, amelyeken generációk nőttek fel, s amelyek egy részét éppen Kecs­keméten készítették a Kecskemétfilm Kft. animációs művészei. Sajnos a rendszerváltás után a hazai gyár­tású rajzfilmek egyre inkább kiszorultak a Magyar Televízióból. A nem magyar ízlés­nek, a nem magyar viselkedési kultúrának megfelelő rajzfilmek kerültek előtérbe - mondotta la­punk munkatársának Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm igazga­tója. Nem jutottak a hazai sike­res sorozatok a képernyőre. Egy­re több olyan film jelent meg, amely agresszivitást sugallt a gyerekeknek. A kereskedelmi tv- k megjelenése még rosszabb helyzetet te­remtett. Mivel ezek multinacionális cégek leányvállalatai, kész csomagban kapják a rajzfilmes csomagokat, amelyek értékköz­vetítése távol esik a mi világunktól. Örven­detes dolog, hogy az a nemzedék, amely a korábban készült magyar sorozatokon nőtt fel - Mátyás király, Vízipók, Magyar Népme­sék stb. - a saját gyerekeinek is szeretné megmutatni ezeket az alkotásokat - folytat­ta Mikulás Ferenc. Ezeket azonban csak el­vétve lehet látni a Magyar Televízióban. Eb­ben a helyzetben üdítő kis sziget a MiniMax csatorna, amely felvállalta, hogy csak erő- szakmentes filmeket mutat be, s a külföldi alkotások mellett bemutatják a Kecskemé­ten készült műveket is. Mint mondotta, nagy szomorúsággal töltötte el a hír, hogy a FiberNet Rt. megszüntette a csatorna adása­it. Megjegyezte, hogy az MTV mellett ez volt az egyetlen olyan csatorna, ahol a gyerekek megnézhették a helyben készült alkotásokat is. A filmek ugyanis azt a magyar kultúrát közvetítették, amelyre a FiberNet nem volt tekintettel. A népmese sorozat eseté­ben nemcsak arról volt szó, hogy vannak érdekes történetek, hanem ezek a filmek a magyar nyelv ízes fordulatait szólaltatják meg, s erede­tiben mutatják be a Magyar Tudomá­nyos Akadémia néprajzkutató cso­portja által gyűjtött meséket. A törté­netek különböző tájegységeken ke­rültek gyűjtésre. Megismerhető a tá­jak népművészete, Szabó Gyulától - a mesé­lőtői - el lehet lesni a szép magyar kiejtést. A kis történetek a népzenei kultúránkat is bemutatják, mert a Kaláka együttes feldol­gozásait hallgathatják a mesenézők a filmek alatt. Az epizódok olyan történetek egyben, melyeket évszázadok alatt a nemzedékek hagyományoztak az utódokra. A Vízipók csodapók története a toleranciáról, a másság elfogadásáról szól, illetve a gyerekek megis­merik benne a vízivilág élőlényeit is. Az igazgató kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg több filmen is dolgoznak a cég mű­vészei. Horváth Mária készíti Lázár Ervin meséjének, a Bab Bercinek a filmváltozatát. Emellett Állampolgári ismeretek címmel ké­szítenek egy több részből álló művet. Ennek egy hatperces demófilmjét éppen most raj­zolják. Az alkotók egy része német felkérés­re a Tyll Ullenspiegel egész estét betöltő tör­ténetén dolgozik. Azt tervezik, hogy filmre viszik a magyar szentek történeteit, illetve Kossuth Lajos életének egyes epizódjait is. Azon gondolkodnak, hogy a magyar iroda­lom gyöngyszemeit is elkészítik, s külföldön is bemutatják. Jó hír, hogy A Magyar Nép­mesék sorozat eddig elkészült 78 részét ki­bővítik 100 epizódra. Szabó Gyulával ebben az évben elkészítik a hangfelvételeket, a fil­mek készítését pedig az anyagi lehetőségek függvényében folytatják - mondotta végül Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. igaz­gatója. BARTA ZSOLT Kecskemét polgármestere, dr. Szécsi Gábor tárgyalt a FiberNet Rt. vezér- igazgatójával, Feuer Andrással a MirtiMax-ügyröl. A polgármester azt a tájékoztatást kapta: jó esély van arra, hogy valamikor februárban visszakerül a MiniMax a kecskeméti kábeltévés hálózatra. Azt azonban még nem tud­ni, hogy ha ez tényleg megtörténik, akkor a FiberNet melyik csomagba, mely csatorna helyére teszi fel a MiniMaxot. Éjjel-nappal nyitva tartanak Kereskedelem A Tesco Magyarország legna­gyobb hipermarket-kereskedel- mi lánca és legnagyobb brit be­fektetője. Nyolc év alatt 26 áru­házát nyitott, 2003-ban további 5-7-et tervez. Idén január 2-ától az országban található összes Tesco áruház éjjel-nappal nyitva tart. A megyében Kecskeméten és Baján működik Tesco hiper­market. ■ Hajnalban hatolt be a házba Lajosmizse - Kecskemét Egy tatárszentgyörgyi férfi ked­den hajnalban betört egy közép­korú hölgyhöz Lajosmizsén, a Könyves Kálmán utcában. 193 ezer forintot, mobiltelefont vitt el a házból, valamint két kézi­táskát is, a bennük lévő arany­gyűrűvel és személyes iratokkal. A kár több mint 200 ezer forint. A rendőrségnek a rossz időjárás ellenére is sikerült elfogni a 21 éves férfit, aki ellen őrizetbe vé­tel mellett kezdődött eljárás. Szintén a Kecskeméti Rend­őrkapitánysághoz tartozik az az eset, ami a hírős városban, a Stá­dium utcában történt. Onnan kedden hajnalban tűnt el egy Audi 100 típusú autó. A mély­kék színű kocsi rendszáma EUF- 639, értéke 700 ezer forint. Az autót és a tolvajt keresi a rendőr­ség; _______,______________| É NEKELNI JÓ. A keceli Arany János Általános és Művészeti Alapiskolának évtizedek óta van diákkóru­sa. Jelenleg 30 tanuló heti két alkalommal jön össze - Illésné Márin Éva vezetésével - a közös éneklésre. A nagy csoportból kamarakórust is szerveztek. Nincs a városban olyan rendezvény, amelyiket szereplé­sükkel ne színesítenék. Felvételünk az újévi fogadáson készült.______________________fot&pulaisAra Ü töttek a petárdázók A férfinek nem tetszett, hogy petárdát dobálnak az autója mel­lé. A szóváltás vége az lett, hogy a kocsi tulajdonosát megver­ték és az Opelt is megrongálták. Érsekcsanád A férfi igen közelről hallotta a pe­tárda durrogást szilveszter nap­ján. Bár ez ilyenkor szokás, még­is sejtette, hogy valami nincs rendben, ezért kiment a házból, hogy körülnézzen. Két fiatalem­bert látott, akik az ő Opel sze­mélygépkocsija mellé petárdákat dobáltak. Természetesen a 40 éves tulajdonos nem hagyta szó nélkül a történteket - tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. A vita vége az lett, hogy a két petárdázó bement a reklamálóhoz, megverték, majd elmentek. Búcsúzásképpen pedig letörték az autó egyik visszapil­lantó tükrét. A szóvivő elmondta, hogy a károsult csak kedden tett felje­lentést. Ennek ellenére gyorsan kézre került a két elkövető, a 19 éves R. J. és a 22 éves V. K. Mindketten a településen lak­nak. A Szé­chenyi utcá­ban élő férfi könnyű sérü­léseket szen­vedett a ve­rés során, a tükör megja- víttatása pe­dig csaknem 20 ezer fo­rintba kerül majd. A két fiatal­ember ellen, akik más bűncse­lekmények elkövetésével is gya- núsíthatók, garázdaság miatt in­dult eljárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom