Petőfi Népe, 2002. szeptember (57. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-11 / 212. szám

10. oldal - Petőfi Népe PETŐFI NÉPE 2002. Szeptember 11., szerda Ili MM B HALÁLOS DARUBALESET. Két épltőmunkás azonnal meghalt, amikor tegnap délelőtt 10 óra körül az üllői vasútállomáson leszakadt egy daru horogtartója, amellyel a sínépítéshez szükséges vágányda­rabokat emelték be. A MÁV diszpécserszolgálata elmondta: a munkabaleset két halálos áldozata nem a MÁV, hanem egy vasúti vágányt építő cég alkalmazottja volt. További sérültek nincsenek, a baleset kivizsgálását megkezdték. fotó« europress/e. várkonyi péter Bomba helyett hamis pénz Bombariadó miatt vonultak ki az egyik kecskeméti presszó­hoz péntek délelőtt a rendőrök. A nyomozók azonban robba­nószerkezet helyett egy táskányi hamis pénzt találtak. Kecskemét Nagy mennyiségű hamis pénzre bukkantak a kecskeméti rend­őrök egy széchenyivárosi presz- szóban, ahova bombariadó miatt vonultak ki. Hortobágyi István, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a múlt pén­teken ötven percen belül három­szor telefonált egy ismeretlen fér­fi az ügyeletre. Közölte: a Szé- chenyiváros három vendéglátó- helyén bomba fog robbanni. El­sőnek a Kristály Presszót jelölte meg, majd a Mini Presszót, végül a Zöldász Presszót. A rendőrök mindhárom helyet kiürítették és átvizsgálták, de robbanószert vagy robbanóanyagot nem talál­tak. Az ellenőrzés során bukkan­tak a Kristály Presszóban egy dip­lomatatáskára. Robbanószerke­zetre számítottak, de hamis pénzzel volt tele a táska. 513 ha­mis tízezerforintost és 94 olasz százezerlírást számláltak össze a nyomozók. A tízezreseknek csak az egyik oldaluk volt kész, és négyféle sorozatszámmal sze­repeltek, míg az olasz bankók sorozatszárra kivétel nélkül azo­nos volt.- Az egyik felszolgáló elmond­ta a nyomozóknak, hogy a tás­kát egy 56 éves, kecskeméti férfi hagyta ott, akit rövid időn belül megtalálták a rendőrök. B. I. azt állította, azért hagyta ott a csoma­got, mert csütörtök este feltűnt neki, hogy nehezebb, és bele­nézve vette észre a pénzt, amit más tett a táskába. A pultosnak azt mondta, hogy később majd elviszi az aktatáskát. A hamis bankjegyek az elsődleges véle­mény szerint számítógépen ké­szültek. A házkutatás során B. l.-nél bűncselekmény gyanúját megalapozó tárgyat nem találtak, de pénzhamisítás gyanúja miatt őrizetbe vették, s a rendőrség tegnap megtette az előzetes letar­tóztatására vonatkozó indítványt az ügyészségnél. A bombariadó­val fenyegetőző ismeretlent még keresik a kecskeméti rendőrök. GERENCSÉR ZOLTÁN RENDŐRFOCI. Az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti szervek kiképzőközpontjának megbízá­sából az idén Szolnok adott otthont az országos kispályás rendőr-labdarúgó-bajnokságnak. A tiszaligeti sportpályákon mintegy négyszáz rendőr rúgta a bőrt. Képünkön: támadásban a házigazdák csapata. FOTÓ: ÚJ NÉPLAP/MÉSZÁROS JÁNOS Megkérdeztük olvasóinkat Volt-e idén ősszel szüretben? Sipos Istvánná (Szabadszál­lás): - Szíveseb­ben megyek szü­retbe segíteni, mintsem nálunk legyen e nagy munka. Azért túl vagyunk az idein is. A hek­tárnyi szőlőnkből lett vagy 24 mázsa. Nekünk is segítettek, s mi visszasegítünk. Olyan jó hangu­lat szokott lenni a sorok között, hogy már az megéri a fáradságot. Elbeszélgetünk, kikapcsolódunk, persze azért komolyan dolgo­zunk. Jókat eszünk is. Általában finom pörkölt, gulyás van min­denhol, meg kelt kalács. Jócskán sütök én is, amikor jobb a ter­més, mert akkor legalább har­mincán beállunk a sorok közé. Juhász János (Kecskemét):- A szüret egy­kor nagy mulat­ság volt. Nagyon szerettem járni. Igaz, sok munka volt, de a han­gulat kárpótolt mindenkit a fá­radalmaiért. Jókat tréfálkoztunk, beszélgettünk, énekeltünk napo­kon át, amíg a szüret tartott. A legtöbbször puttonyos voltam, de előfordult nem egyszer az is, hogy a szedésnél volt rám szük­ség. Ma már nehezebben moz­gok, a szüretek is megváltoztak szerintem. Természetesen azért ma is szívesen elmegyek segíte­ni, ha meghívnak az ismerősök, barátok, de az egészségem sok­szor már korlátokat húz. Fodor Olga (Kiskunfélegy­háza): - Igazi nagy szüretben már régen jár­tam, utoljára di­ákkoromban. Az édesapám azon­ban évtizedek óta lelkes szőlő- termesztő. A kertjében a cseme­ge- és a borszőlőtől kezdve szinte minden fajta megtalálható. Min­den évben kipróbál valami újat. Nagy szüreteket azonban nem rendezünk a családban. Folya­matosan szedjük és esszük a gyü­mölcsöt a tőkéről. Idén az idő­járás nem kedvezett a szőlőnek. Ennek ellenére a szüleim kertjé­ben rengeteg finom szőlő termett és terem még most is. SMS-posta: 06-30/479-62-30 Az SMS-rovat kivétel nélkül az olvasóink által beküldött üzene­tekből áll. A szerkesztőség nem vállal felelősséget azok tartal­máért és fenntartja magának a jogot, hogy válogasson közülük. Azt nem tudom, hogy a megyei ifjúsági tabellákat miért nem lehet közölni a fel­nőtt táblázatok mellett? Egy ifjúsági lab­darúgó (A szövetség körlevele szerint, me­lyet pénteken kapunk meg, közölni fog­juk az ifitabellákat is, de nem kedden. Tapasztalataink szerint ugyanis renge­teg téves eredményt kapunk az ifimecs- csekről. A Szerk.) Ui.: - Hoppá! Ez a péntek esti klub Debreczenivel jó. Hol volt eddig ez a jobboldal? Ha ez lett volna előtérbe helyez­ve, és nem a Lovas-féle primitívség, nem írtam volna egy SMS-t sem. Úgy sejtem, ezt nézni fogom, ezt érdemes. (Én ilyen­nek képzelem el a jobboldalt) bocs. „w” Elolvastam a kiemelt verssorokat! A rövidí­téseket nem értem. Gyógypedagógián ta­nultam, ez lehet az oka. Ajánlom Bartalo- si J. versét. Címe: Várlak. Olvasd, érezd át! Közös képviselőt 1 hónap kivizsgálás után 3 órás műtéttel, 5 ügyvéd asszisz­tenciája mellett lehet eltávolítani! De elő­fordul, hogy így is visszanő! Carlo S. Rózsának igaza van a szívvel és a vi- rággal E. __________________________ A kiket ennyire idegesít Orbán Viktor élet­rajza, lapozzanak tovább! A „bukott dik­tátor” kicsit durva jellemzés. Azok miatt tart itt az ország, akik így beszélnek. M Választások újból lesznek, de a Széche­nyi téren, a buszpályaudvaron, a lottózó előtt olyan rossz a járda, hogy már húsz éve nem tudják kijavítani. Tiltakoznak a kiskőrösiek! Azt nem mondják, hogy a történelmi borpiac el­vesztését köszönhetik a sok hamisított, pancsolt bornak. Ha más vállalkozó el­veszti a vevőkörét, vagy túltermelés mi­att rajta marad az áru, hol tiltakozzon, kitől kérjen támogatást? Egy asztali bor 4-500 Ft. A minőségi ezer felett! Miért olyanokat kérdeztek meg, akik nem szenvednek a parlagfűtől? Szinte nincs olyan család, ahol ne lenne egy al­lergiás. Jön a választás: arra voksolunk, aki tesz ellene! Egy allergiás gyerek anyja, akinek sír a kisfia, mert nem me­het ki focizni! Alex! A motorosok néha tényleg úgy mennek, mint az őrültek! Imádom a mo­torokat, de csak lassan! Cicus Maximus! Akkor én nem azon lányok közé tartozom, akiket említettél! A szere­lem, őszinteség, hűség, megértés, szere­lem felső fokon! Én ilyen vagyok! Erika Nagyon „jó” ötletnek találom a kormány jótékonykodásait, csak nem tudom, mi lesz, ha továbbra is így folytatja. Az ál­lamkassza ugyanis majdnem üres. Attila Maximus! Én mondok neked valamit. Igazad van. így legalább könnyen kiszűr­heted, ki az a lány, aki téged akar, és nem a pénzed! A pénz jó ha van, de nem minden! Édri Hé! Miért hiszik a soványak, hogy ők szebbek, mint a kövérek? 200 cm, 130 kg, 26 év és gyönyörű! YES Gyerek-, tanulógitárt keresek megvétel- re! Tel: 30/255-49-18 ________ É s az egész oldalas Áder-cikk után me­ritek azt mondani, hogy nem vagytok Fi- desz-propagandisták!? Borbás FERENC (Igen, kedves Borbás Ferenc, mint ahogy az egész oldalas Medgyessy-interjú után sem voltunk MSZP-propagandisták. De most komolyan: az lenne a jó, ha soha nem közölnénk semmit a politikusok­ról? A Szerk.) Hangposta: Ha NEK szól az üzenet, csak beszélni szerettem volna veled, semmi más, de nem mer, ha nekem szól, kérlek, csak egy SMS-t küldj! Bocs Lampert mondja: a négy év hátrányos megkülönböztetését az önkormányza­toknál ki kell egyenlíteni. Jó kommunis­tafogás szerint: hazugsággal indokold a csalást! G Szívküldi: Csúcs Andrásnénak Kerekegyházára na­gyon sok boldog névnapot, sok erőt és egészséget kíván: Csúcs Papi, Andris, He- ni, Ildikó, Szabolcs, unokái: Szabolcska, Alex és Máté! Kedves SZ! Ha annyira szereted, megér­ted őt és elfogadod barátodnak. Az élet lemondásokkal jár, de fel a fejjel! Vki a Te érzéseidet is viszonozná. Keresni kell! Nika Hajnal Anna versét olvasd el újra! Cím: Tegnap anyám előtt dicsértelek! Ezzel a verssel köszöntelek közelgő születésna­pod alkalmából, sok szeretettel. Apád! Nem értem, miért nem akarsz ve­lünk személyesen beszélni? Talán attól félsz, hogy ugyanazt érzed, mint mi? Módot kérünk egy találkozásra.. Szere­tünk. Lányok Tornyainé! Névnapod alkalmából sok boldog névnapot kíván a Várszegi család Hartáról Anyuci, nagyon sok boldog születésna­pot kívánunk: apa, Tamás, Andrea, Krisz­tina Kislányom! Még mindig nagyon szeret­lek! Engedd, hogy szeresselek! Várok rád. Picikéd A Szívküldibe üzenem a „9” SMS írójá­nak, hogy nagyon szép verseket tudsz, remélem, az a valaki is viszonozza az ér­zelmeidet! Sok sikert nektek! „M” Édesem! Feledni csak az tud, akinek szí­vében feledésre szükség nincs: a boldog, ki gyötrelemmel teljes keblet bír, azt az emlékezet borzasztó hűséggel kíséri! Losonczi Jánosnénak névnapja alkalmá­ból sok boldogságot kíván szerető lánya, veje és unokái! Szeretettel köszöntöm szüléimét, akik szeptember 11-én ünnepük 31. házassági évfordulójukat. Egyetlen lányotok, aki néha faragaüan bunkó, de nem tudna él­ni nélkületek Édesanyánknak, Komonyi Jánosnénak közelgő név- és születésnapja alkalmából sok boldogságot kívánunk! Timi és Zoli Szívküldi: Drágám! Érzésem irántad megismételhetetlen, nem illet mást. Ér­ted boldogan megyek tönkre. Az élet nem kímélt! Elszánt vagyok Kedvesem! Hogy telt el a hétvége? Lá­tom, neked nem hiányzóm. Szívem, vála­szolsz ugye, őrződ még a kismanót a szí­vedben? „E” Fényszikrás szín árnyas sötétségem könnyesen ömledt eléd Titkocska. -Zs­Szia E. SZ.! A nálad töltött 20 perc meg­erősítette az elhatározásom! Nekem már nem számít senki más! Ugye egy­szer az enyém leszel, senki másé, hisz szeretlek! Csók Málnának Kerekegyházára! Névnapod alkalmából sok szeretettel köszönt: anyu, apu, Öcsi, Zoli és Katica Szerdai nap volt, hogy találkoztunk újra, felkavart nagyon. Keress meg, tudod, hói találsz. Ön is benne lehet! Intézmények, vállalkozások, vállalkozók címlistája a Petőfi Népe 2003. évi KALENDÁRIUMÁBAN a ,,Fontos címek - Szolgáltatás" oldalon Ehhez ki kell töltenie az alábbi szelvényt, s a postán feladott 2500 Ft feladóvevénnyel együtt szíveskedjen címünkre 2002. október 10-ig visszaküldeni: Petőfi Népe Szerkesztősége 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1/A §X---------------------------------------------------------------------------------------------­Név:...................................................................................................................... Tevékenységi kör:.......................................................................... ^ ■ Cím: ............................. T elefon- és faxszám: A kalendáriumot előfizetőink ajándékba kapják DAF dealer finanszírozási és szervizcsomag Finanszírozás 4 évre Casco biztosítás 4 évre „Full Service” 4 évre Felépítmény árelőny 400 Euro DAF 4 PLUSZ akciós alváztípusok 7105000 Ft+ ÁFA-tól FA LF45.150 E08 FA LF45.170 E08 TIR FA LF45.170 E11 FA LF55.220 E15 FA LF55.250 E18 akció „AH inclusive” finanszírozás Euro bázison bérlet nyílt végű zárt végű pénzügyi lízing pénzügyi lízing 10% előleg + ÁFA 10% előleg + ÁFA 10% előleg + ÁFA 30% 15% 0% maradványérték maradványérték maradványérték Havi díjak már 138670 Ft*-tól, melyek tartalmazzák a lízing, a Casco-biztosítás és a javítás karbantartás diját is! *+ ÁFA, mely a nyílt végű pénzügyi lízing esetén csak a tőkerészt terheli. Az ajánlat 245,00 Ft/EUR árfolyamon kalkulálva, megfelelő bonitás esetén érvényes. A konstrukció részleteiről a márka- Dac-Car Kft. Hungarotruck Kft. Pannon-Truck 2000 Kft. képviseletek adnak részletes felvilágosítást' (52)449-306 (1)258-0830 (92)511-190

Next

/
Oldalképek
Tartalom