Petőfi Népe, 2001. december (56. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

Internetes honlapunk: fvww.petofinepe.hu Jobbára napos időre számíthatunk. Térképünk a 15. oldalon. Petőfi Népe A Duna - Tisza köze napilapja 2001. december 1., szombat Ára: 62 Ft, előfizetve: 47 Ft LVI., 280. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9n7 Gittegylet hatáskör nélkül? Kalocsa A kalocsai menekülttábor ellen a létrehozásáról szóló döntés megszületése óta tiltakozik a vá­ros vezetése és polgársága. E fel­lépés eredménye lehet, hogy - az országban először - a tábort felügyelő konzultációs bizottsá­got hozott létre Kalocsán a mig­rációs hivatal. Ez hétfőn tartotta alakuló ülését, s felkérte a helyi képviselő-testületet is, hogy de­legáljon egy tagot. A csütörtöki önkormányzati ülésen azonban nem egy városatya ellenezte azt, hogy bárki is tagja legyen a bi­zottságnak a képviselő-testület­ből. Ez egy gittegylet, hatáskör nélkül! - hangoztatta egyebek közt dr. Molnár Gábor. _________________CIKKÜNK A 4. OLDALON. A TARTALOMBÓL George Harrison elment Lennon után 9. oldal Tavaszidéző virágfesztivál Kecel Ismét sok ezer virág nyújtotta csodálatos látvány fogadta tegnap a keceli sportcsarnokba érkező­ket. A tizenötödik virágkiállítást dr. Sipos Irén, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára nyi­totta meg. A rendezvényre harminckét kiállító hozta el gyönyörű növényeit. A termelők és a szakiskolák diákjai előzetesen kötészeti verse­nyen mérték össze tudásukat, melynek díjkiosz­tóját a megnyitón tartották. A virágfesztivál kísé­rő programjaként több művészeti tárlatot is meg­tekinthetnek az érdeklődők Kecelen. KOMMENTÁRUNK A 4. OLDALON. Új gázmotort vesznek Ötvenmilliót nyertek pályázaton Kecskemét Ötvenmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Kecskeméti Termostar Hő- szolgáltató Kft. a Széchenyi- tervre benyújtott pályázatán gázmotorépítésre. Jelenleg két földgázzal működő motor üzemel a Termostar Kft.- nél. A Széchenyi-tervre benyúj­tott nyertes pályázat révén be­folyt 50 millió forintot a harma­dik gép építésére költi majd a cég - mondta el sajtótájékoztatón Rácz Géza, a hőszolgáltató ügy­vezető igazgatója. A földgázzal működő motort jövőre adják át, ezzel háromra bővül ezeknek a berendezéseknek a száma a kft.- nél. A most működő motorok az összes termelt hőenergia mint­egy 10-20 százalékát biztosítják. Nyáron a lakások melegvíz-ellá­tását garantálni tudják. Rácz Gé­za hozzátette: a gépek által ter­melt villamos energiát a Démász Rt. veszi meg, a befolyt összeg­ből pedig fűtéskorszerűsítést hajt végre a lakásokban a Termostar. Tavaly 400 otthonban ez már megtörtént. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Szécsi Gábor polgármester is. A beruházással kapcsolatban el­mondta: örömmel értesült a hír­ről. A város jövő évi költségveté­sébe 4,5 milliárd forintos beru­házási csomagot terveznek be­építeni, egymilliárddal többet, mint amit a 2001-es költségve­tésbe. Ebből jövőre is jut majd annyi a távhőszolgáltatás kor­szerűsítésére, mint idén. Rácz Géza hozzáfűzte: az eddig elért eredményekből az látszik, hogy a távhőszolgáltatás egyre inkább versenyképes ágazat. Jó példa erre, hogy a volt SZTK-épület ha­marosan rácsatlakozik a távfűté­si rendszerre. ■ — A rendezvényre harminckét kiállító hozta el gyönyörű nö­vényeit. Felvételünk a megnyi tón kéSZÜlt. FOTÓ: W. P. karácsonyi s/.i:i’si.(,ri:ci:i>'h;k OK DF.RM-TŐI.: Új! Bőrfiatalító RETINOL BALZSAM minden igényes bőrtípusra S PA KEZELÉS a/, egészség , a nyugalom és a megfiatalodás szigete: CELLULITE PROGRAM a legújabb Dr Derm alakformáló és vákuumos gépekkel ORVOSI IIÁMLASZTÁS évtizedes tapasztalattal DR DERM® BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS KOZMETIKA Kecskemét, Luther-udvar l el.: 76/18 I 524 Részletes leírás a 10. oldalon! Hétvégi magazinnal Ventus-Bell 2081 11 790 Ft helyett 7990 Ft • hívószám-azonosítási funkció • kétirányú kihangosítás • a csengetés hangereje szabályozható • a beszélgetés idejének mérése • az utolsó szám automatikusan újrahívható (REDIAL) • 10 közvetett és 3 közvetlen memória • a hivó fél számának, a hívás idejének és dátumának kijelzése • fehér és szürke színben kapható Nem mond le az alpolgármester Tiszaalpár Agresszív magatartása miatt al­polgármesteri és képviselői mandátumának visszaadására szólították fel Győri Istvánt a ti- szaalpári szenátorok. A csütör­töki önkormányzati ülésen azonban az alpolgármester kije­lentette: nem mond le, s vissza­utasítja az ellene felhozott alap­talan vádakat. Erre a 14 tagú képviselő-testületből nyolcán ki­vonultak a teremből, így határo­zatképtelenné vált a grémium. A félbeszakadt ülés után egyéb­ként a képviselők többsége az­zal is megelégedett volna, ha Győri István csak az alpolgár­mesteri posztjáról mond le. A testületi tagok végül úgy döntőt: tek: addig bojkottálják az ülése­ket, míg akaratuk nem teljesül. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON. Ismét ölt a hideg TÁRSASHÁZ ÉPÜL. A kecskeméti Kápolna utcán, az egyik régi ház helyén már óriási űr tátong. Elbontják az ódon épületet, és a helyén hamarosan megkezdik egy többlakásos társasház építését, fotó: b. r. Javulhat a közbiztonság Kösse össze a kényelmest a hasznossal! matáv p nt Matáv Pont Kecskemét 6000 Kecskemét, Kálvin tér 10-12. Telefon: (76) 404 218, 404 206 Fax: (76) 483 341 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-18 óráig szombat: 8-14 óráig Vásárolja meg 2001. november 15. és december 29. között (vagy amíg a kész­let tart) az alább bemutatott telefonkészülékek egyikét, és az árengedmény mellé 2 hónapig ingyen használhatja a Matáv Összhang csomagját!* * Az Összhang csomag megren­deléséhez Matáv-előfizetésű analóg vonal és a műszaki feltételek megléte szükséges. www.matav.hu (tip matáv Lajosmizse - Baja Az elsődle­ges orvosi szakvéle- m é n y e k szerint ki­hűlés okoz­ta két asz- szony halá­lát is Bács- Kiskunban. Szerdán ko­ra reggel lajosmizsei lakása előtt, az utcán találtak rá egy 51 éves nőre. Az asszony erősen le­gyengült állapotban volt: a men­tők próbálták újraéleszteni, ám erőfeszítéseik nem vezettek eredményre. Ismeretlen el­hunytra leltek csütörtök délelőtt Hercegszántó külterületén is. A nem végleges orvosi vélemény szerint az 55-70 év közötti nő halálát is kihűlés okozta. ■ Városföld A mai naptól új körzeti megbí­zott kezdi meg szolgálatát Város­földön Takács Péter rendőr zász­lós személyében. Az elmúlt év­hez képest idén jelentősen le­romlott a közbiztonság a község­ben. Ez elsősorban a körzeti megbízott tartós betegségére, va­lamint nyugdíjba vonulására ve­zethető vissza - mondta el la­punknak Veszelka Mihály pol­gármester. Intézményi betöré­sekben, lopásokban és a közleke­dési fegyelmezetlenségek meg­szaporodásában mutatkozott meg a közbiztonság romlása. A képviselő-testület fontosnak tart­ja a település közrendjének meg­szilárdítását. Ennek érdekében lakást vásárolt, amelyben rendőri szolgálati lakást alakított ki. Ter­mészetesen a közrend fenntartá­sát segítették az önkéntes polgár­őrök is - hangsúlyozta a polgár- mester. Az is fontos lépés, hogy október elejétől mezőőri szolgá­latot hoztak létre Városföldön. Vendégjáték Budapesten Kultúra Harmadik alkalommal tartják meg a vidéki színházak találko­zóját Budapesten. A már elkez­dődött rendezvény december 6- ig tart. Az egriek, a kaposváriak és a kecskemétiek három-há­rom, a szolnokiak, a pécsiek és a nyíregyháziak két-két, míg a többi teátrum egy előadást visz a találkozóra. A kecskeméti Kato­na József Színház december 3- án este hét órakor a Thália Régi Stúdióban a Mirandolinát, 19.30-kor a Merlin Színházban a Fösvényt adja elő. December 5- én a Thália Színházban A király meztelent játssza a társulat. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom