Petőfi Népe, 2001. július (56. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-11 / 160. szám

I 2000. Július 11., szerda BAJAI H AI. ÁSZ L É F Ő Z Ő Ü N N E P Petőfi Népe - 9. oldal Asztalgazdák a népünnepélyen Ott repül a kismadár? Remélem, nem rakom a tál mellé a halat! Felvételünk egyik da­rabja annak a Bajai Halászléfőző Népünnepély 2000 című fotósorozatnak, mellyel mun­katársunk, Lőrinczi Csaba előbb a Petőfi Népe, majd az Axel Springer Magyarország or­szágos fotópályázatán különdíjat nyert. ■ E-szektor (Folytatás a 4. oldalról) 53 Tinusz és Társai Bt., 54-53/A Derzsy Gábor Budapest, 54/A Martines Gábor, 55/A Martines Lajos, 56/A Szerletics Tibor Sü- kösd, 55 Martines Gábor, 56 Ti­nusz Tamás, 57 Szvetnyik Etelka, 58 Mezős Józsefné, 59 Gaszlun- ger Árpádné, 60 Huber Pál, 61 Hárs Tiborné, 62 Krékity Gábor Vaskút, 63 Király József, 64 Tan- tos Jánosné, 65 Eperjesiné Fehér Teréz, 66 Saiga Gábor, 67 Belváro­si Plébánia, Szeghalmi Ambrus Kalocsa, 68 Keszi Imréné, 69 Csu- vár Zoltán, 70-71 Kégli József, 72 Márton István, 73 dr. Molnárfi László, 74 Pető László, 75 Ber- winkl Tamás, 76-77/A Simon Zol­tán, 78 Ott Norbert Jánoshalma, 79 Weidinger Krisztián, 80 Schob- locher István, 81 Ősvári László, 82 Dávid István, 83 Bakos János, 84/A-84 Hegedűs József, 85 Knopfloch Attila, 86 Tiszavölgyi János, 87 dr. Pokker Zoltán, 88 Ősvári Ákos, 89 Muhari Ferenc, 90 Urbán Istvánné, 91-92 Bállá Attila, 93 Opauszki Sándor, 94 Dominies Sándor, 95 HTA Kft., 96 György József, 97 Ercsi László, 98 Blanka János, 99 Nagy József, 100 Gulyás Lajos, 101 Kovács Tibor Sükösd, 102 Radies Mihályné, 103 Gruicsné Sümegi Éva, 104 Gulyás Józsefné, 105 Lászka Gábor, 106 Sugovica Halászcsárda Kecske­mét, 107-114 Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Építő Kft., EX1-EX2 Autó Bácska Kft. F-szektor 1 Schwarcz Iván, 2 Farkas Attila, 3 Schwarcz Nándor, 4 Tarkó Miklós Érsekcsanád, 5 Kneifel Mátyásné, 6 Adolf Károly, 7 Bodnár József, 8 Gellei László, 9 Fegyverneki Já­nos, 10 Székely János, 11 Gyúró László, 12 Bobor Ákos, 13 Vankó István, 14 Kővári László, 15 Hor­váth Péter Bátmonostor, 16 Bácsi Gábor, 17-18 Mikó Istvánné, 19 Ti­szai Jakab, 20 Kubatov István, 21 Rácz Ferenc, 22 Polgár László, 23 Szörényi Katalin, 24 Hegedűs Béla, 25 Mészáros László, 26 Ká- tai László, 27 Kristó Mihály, 28 Si­pos János, 29-30 Sama Mária, 31 Zentai Artúr Nagybaracska, 32 Koch Károly, 33-34 Kelemen Ist­ván, 35 Juhász Tamás, 36 Horkics Lajos, 37 dr. Csőzik László, 38 Kecskés Sándor, 39 Pálinkás An­namária, 40 Szűcs László, 41 Mar- tonosi Attila, 42-43 Petrovszky István, 44 Budatours Kft. Buda­pest, 45 Szerletics Imre Bátmo­nostor, 46 Budatours Kft. Buda­pest, 47 Reiner Éva, 48 Szabó Sán­dor Érsekcsanád, 49-50 ÁB-AE- GON Biztositó, 51 Szűcs Tamás, 52 Papp Erzsébet, 53 Novotnik Gáborné, 54 Varga Ferenc, 55 Janotka Attila Dávod, 56 Kollár György, 57 Katymári Antal János­halma, 58 Juhász Imre Szeremle, 59 Szabó Attila Vaskút, 60 Lőcser József, 61 Faludiné Balogh Judit, 62 Bednárik Ferenc, 63 Hoffbauer András, 64 Lazányi Mihály, 65 Kubatov Jánosné, 66 Török Or­solya, 67 Juhász László Szeremle, 68 Csáki József, 69 Stámusz Árpád, 70 dr. Alföldiné Petres Te­rézia, 71 Horváth István, 72 Ada- mek Dániel, 73 Prekop Kázmér, 74 Arnstadt Tamás, 75 Hajdú Pé­ter, 76 Bogács László, 77 Sebők Béla, 78 Rigó Jánosné, 79 Földvári Imre, 80 Mester István, 81 Jeney János, 82 Léner József, 83 Komár Jenő, 84 Papp László, 85 Kerekes Vilmos, 86 Szabó Sándorné Bács- szentgyörgy, 87 Oszlánszki Nor­bert, 88 Bokor Gergely, 89 Tek- nyős Bence Kiskőrös, 90 dr. Poór László, 91 Jurinák József, 92 Si­pos János, 93 Mellár Valéria, 94 Pencz László, 95 Vancsura Bélá- né, 96 Csátics Antal, 97 Bohner József, 98 Kulisics Csaba, 99 Lei- ner Józsefné, 100 Vankó Csaba, 101 Manga Csaba, 102 Braun Já­nosné Szekszárd, 103 Dudás Gyu­la Szekszárd, 104 Gyurity István, 105 Obádovics János, 106-107 Torma Andrea, 108 Lugosi György, 109 Kucsora Csaba, 110 Halter László, 111 Miklós Zoltán­ná, 112 Csernai Sándor, 113 Beüer István, 114-115 Berta Anita, 116- 117 Uglik Attila, 118-120 Gáspár Aladár, 121 Stefánovits István, 122 Patarcsity Károly Katymár, 123- 125 Novák Lénárd, 126-131 Mogyi Kft. Csávoly, 133 Hodonicki An­dor, 134 Sárkics István Pécs. G-szektor 1 Magyar Mihályné, 2 Knopfloch József, 3 dr. Fridiik Pál, 4 Rónay Istvánné, 5 Papp László, 6 dr. Le- hoczky István, 7 Szilárd Gábor, 8 Sallai Erika, 9-10 Rádi Józsefné, 11-12 Gemenc Rt., 13 Daróczy Sándor, 14 Stílus Dekor Kft., 15 Lehoczki Péter, 16 Szőke György István, 17 Nagy István, 18 Vörös Róbert, 19-20 dr. Horváth László, 20/A Kállai Tamás, 21 Éber Anna, . 22 Éber Ágnes, 23 Tumó István, 24 Farkas Mátyás Dávod, 25 Komlósi Sándorné, 26 Mayer Jó­zsef, 27 Kiss István, 28-30 Ge­menc Rt., 31 Harkányi János, 32 Dobi Zoltán, 33 Juhász Károly, 34 dr. Németi Zsolt, 35 Rohmann Pé­ter Bátaszék, 36 Munczig Zsu­zsanna, 37 Bíró Terézia, 38 Svraka Antal, 39 Dániel József, 40 Ágfalvi György, 41 Csabai Csabáné Ersek- csanád, 42 Knáb György, 43 Knáb Györgyné, 44 Hunyadi Andrea, 45 Kováts Károlyné, 46 Csatai Györgyné, 47 Csatai Gergely, 48 Dombóvári Sándor, 49 Kápolnás Zsolt, 50 Bánki Lajos, 51 Bozsányi László Bácsbokod, 52-53 Gemenc Rt., 54 Pettkó Szandtner Aladár, 55 Páncsity Sándorné, 56 Tónay Zoltán, 57 Horváth Emil Csepreg, 57/A Bánki Ilona Budapest, 58 Fábián Mihály, 59 Barát József, 60 László György Bácsalmás, 61 Milassin Tibor, 62 Radies András, 63/A-64 Car-Ász Kft., 65 Német István, 66 Bötkös Zsolt, 67 Grün- felder Károly Szekszárd, 68 Princz István Mór, 69 Andó Attila Nagybaracska, 70 Kovács László Dunafalva, 71 Horgász Egyesület Pécs, 72 Grünfelder Károly Szek­szárd, 73/a Rémi Keverő Kft. Rém, 73 Gimesi Ildikó Budapest, 74 Ősvári Kornél, 75-84 Baja város vendégei, 85 Bötkös Zsolt, 86 Mé­száros Attila, 87 Bálna Produkció Budapest, 88 Jenei Sándor, 89 Chôma Balázs Zalaegerszeg, 90­91 Horváth Mihályné Szeremle, 92 dr. Klem Mária, 93 Kollár Gá­bor, 94 Hohner József, 95 Tumó Antal, 96 Rubus Anikó, 97-98 Du- lics Ivett, 99 Csili Zoltán Bátmo­nostor, 100 Szabó László, 101 Sza­bó István, 102 Gombás László, 103 Kollár Gábor, 104 Mrekva László, 105 Romsics Gábor, 106 Rapcsák Gábor Madaras, 107 Kiss István. 108 Bencze Kázmémé, 109 Keller Lászlóné, 110 Varga János, 111 Újfalusi Zoltán, 112 Komár- niczky Gyula, 113 Illés József, 114 Sárvári Zsuzsanna Vaskút, 115 Komárniczki Tamás, 116 Wolfart László, 117 Gertner Ferenc Bácsal­más, 118-119 Scheibl József, 120 Páris Józsefné Vaskút, 121 Ko- vácsné Nagy Emma, 122 Hustiné Bakai Judit. H-szektor 1 Benus Ferenc Budapest, 2 Hidas Gábor, 3-4 Speciális Szakiskola, 5- 6 Kubatov Miklós, 7-10 Rémi Ke­verő Kft. Rém, 11 Sipos Sándor, 12 Bunyevác Túlélők Egyesülete, 13 Schieber József Budapest, 14 Gru­icsné Sümegi Éva, 15 Bunyevác Túlélők Egyesülete, 16 Turcsány Béla Mélykút, 16/A Bisztriczki József, 17 Csontos Gyula, 18 Ko­vács József, 19 Baranyai Csaba Bácsbokod, 20 Kenyeres Imréné, 21 Baranyi Ferenc, 22 Colorpor Kft. Várbíró Jenő Pécs, 23 Kiss Ágnes, 24 Szőke Attila, 25-27 Ha- talóczki Tibor Mélykút, 28-29 Czi- rok István, 30 Borszéki Józsefné, 31 Sósné Aszódi Julianna, 32 Var­ga Zoltán, 33 Petrity József, 34 Ikoüty József, 35 Borsos Zoltán, 36 Fischer Lajos, 37 Rádai Mik- lósné, 38 Bisztriczky József, 39 dr. Fenyő József, 40 Wölfl Ferenc, 41 Brachinger Tamás, 42 Nagy Dezső, 43-44 Héhn Gizella, 45 Bo- ussoussou Ágota, 46 Burány István Érsekcsanád, 47-52 Vidák Antal, 53-54 Bodnár Attila Csát- alja, 55-57 Vám- és Pénzügyőrség, 58 Berta Anita, 59-59/A Andó Já­nos, 60-60/A Kovács János, 61 Szendrődi József, 62-64 Ambrus Tibor, 65 Csatai László Kecske­mét, 66-67 Gemenc Rt., 68-69 Ká­bel TV Tukora Tamás, 70-71 Qui­ck Kkt., 72 Dózsa László, 73 Pá­linkás Norbert Csátalja, 74 Fuchs György, 75 Kling József, 76 Bajai Lajos Szeged, 77 Csővári György Budapest, 78 Rapcsák László, 79 Rapcsák Sándor, 80 Mojzes And­rás, 81 Gyednár Mihály, 82 Moj­zes András, 83 dr. Kincses Ferenc; 84 Horváth Ibolya, 85 Sabónia Eszék, 86 Heim Péter Budapest, 87-88 Gieszinger István, 89 Komá- novics József, 90 JAMKIH ven­dégei, 91 Judik Béla Érd, 92-93 Bácska Agráripari Rt., 94 Kalmár István, 95 Köteles Ilona, 96 Szeke­res Gábor, 97 Hosszú István, 98 Vinkó László, 99 Gorjanácz Ma­rin, 100-101 Ugrai Béla, 102-103 MNVK Rt. dr. Zom Antal, 104-105 Vidák Antal, 106 Rónai Sándorné, 107 Baranyi Ferenc, 108 Hideg József Kecskemét, HX1-HX2 Vi­dák Antal, HX3-HX4 Beczkai Fa­ragó Ép. Kft., 109 Faddi Mária Magdolna, 110-111 Jenei Sándor, 112-116 Rónai Sándorné, 117-118 Szatmári Béla, 119 Sólymos Antal Budapest, 120-124 Rapcsák Lász­ló, 125-126 Barcsák József, 127 E- lek György, 128 Nagy György Szentendre, 129 Sugovica Hotel, Likár Zoltánné, 130 Csertay Ri- chárd, 131-133 dr. Kincses Ferenc. ______________l-SZEKTOR______________ 1 Szőke György, 2 Ehman Tibor, 3 Sajtos Kálmánné, 4 dr. Kemény Éva, 5 Fábián István Gara, 6 Ga­lambos Mihály Vaskút, 7 Sziporka Bt., 8 Kommerné Világos Katalin, 9 Zolotnoki Zita, 10 Nagy-Löki La­jos, 11 Bartus Pál, 12 Palásti Já­nos, 13 dr. Paulai Mária, 14 Rozs László, 15 Kammermann Gabri­ella Budapest, 16 Kammermann Csaba Budapest, 17 Pazaurek D- ezső Dunaszekcső, 18 Szőke Ta­más, 19 Zolotnoki Zita, 20 Somlói László, 21/A-22 Kovács János, 23- 24 Palás János, 25 Főnix Köny­vesbolt Losonc, 26 Szabó Endre Bonyhád, 27-29 Ott Norbert Já­noshalma, 30-31 Slingár Antal, 32 Vass János, 33 Székely Csaba, 34 Aukstikalnyté Rozsé, 35 JAMKIH, 36-43 Citaonica, 44-48 Citaonica, Angela Sokac, 49 Horvát Tünde Csávoly, 50 Burányi Csaba Csá­voly, 51 Dávid Miklós Csátalja, 52 Szász Roland, 53-54 JAMKIH, 55- 56 Gátmezei Sándorné, 57 Ungi Sándor Szeged, 58 Csatalinácz István, 59 Csatalinácz Adrienn, 60 Pencz Józsefné, 61-62 Polgári Védelem, 63 Mályinkó József Bu­dapest, 64 Somlai András, 65 Schauer Gábor, 66 Schauer Ta­más, 67 Miskolczi Emü Szeremle, 68-69 Birkás János Mélykút, 70- 71 Nagy István, 72-73 Illés József, 74-75 Perczel Zita. J-SZEKTOR 1-1/A Likár László, 2 Sándor Ta­más Szekszárd, 3 Kuzman Ferenc Érsekcsanád, 4 Szabó Endre Bonyhád, 5 Molnár Károly, 6 O- rosz Béla, 7 Kovács Katalin, 8 Noszkó Jenő, 9-10 Kovács Ilona Sükösd, 11-13 Maxigáz Kft., 14 Goretich Gábor, 15 Goretich Krisztián, 16 Makó Barbara, 17 Opauszki Sándor, 18-19 Kóma Barbara, 20 Péjó Györgyné Sü­kösd, 21-22 Szűcsné Molnár Er­zsébet Érd, 23 Szalai Balázs, 24 Szalai Ottó, 25 Győri Judit, 26-28 Kápolnás Zsolt, 29 Hrabovszky Józsefné, 30 Szecskó Gábor, 31/A-31 Kóma Barbara, 32 Buday László, 33 Hegyeshalmi Miklós, 34 Kiss Imre, 35 Vadai István, 36- 37 Postás Szakszervezet Székesfe­hérvár, 38 Milánkovics Ferenc, 39 Pintér Mónika Bácsalmás, 40 Sill Péter, 41-42 Clären Virágüzlet, 43 Halmosi Zoltán, 44-45 Raicsné dr. Horváth Anikó, 46 Gazdik István, 47-48 Bíró Imre Pörböly, 49 Hosszú László Nagybaracska, 50 Dujmov Novák, 51 Makó Barbara, 52-53 LASLO-N Kft., 54 Egyed Lászlóné, 55 Vidákovics József, 56 Horváth János, 57 Székely Ist­ván Vaskút, 58 Kenyeres Tibor, 59 Fazekas Tibor Kiskunfélegyháza, 60 Geiser József, 61-62 Szabó Tamás, 63-64 Maxi-Gáz Kft., 65 Stokker Róbert, 66 Oláh József Budapest, 67 Kalászi László, 68 Martos Géza Nádudvar, 69 Vidá­kovics József, 70-71 Hatalózky Tibor Mélykút, 72 Zellei László, 73 Gerendás Anikó, 74-77 Magyar Posta Rt., 78 Csémy László Bács­almás, 79 Kecskés Józsefné Vas­kút, 80 Király Győző Bátmonos­tor, 81-82 dr. Kopasz Éva, 83 Vasz- kó István, 84 Vétek Frigyes, 85 dr. Horváth Teréz, 86 Müller István, 87 Kurucz József, 88 Vaszkó István, 89-90 Horváth Gábor, 91 ÁFEOSZ, dr. Fehér Tibor Kecs­kemét, 92 Feldvébel Erzsébet, 93 Szendi Tibor, 94 Baja Hangja Kft., 95 Urbán Istvánné, 96 Heffner Antal, 97 Forszter Imre, 98 Balog Béla, 99 Hantos Roland, 100 Mar- gittai Zoltán, 101 Sóti Lajos, 102 Bányai György, 103 Vorgity Bo- riszláv Vaskút, 104 Égéi Zsolt Vaskút, 105 Mészáros Károly Bácsalmás, 106 Nagyfalusi József Baja, 107-108 Sárossy László, 109- 110 Péjó György, 111 Orbán Fe­renc, 112 Salamon János, 113 Ka­pitány István, 114 Szabó Krisztina Bátmonostor, 115 Gerencsér Mi­hály Dunafalva, 116 Erős János Bonyhád, 117 Gerencsér Mihály Dunafalva, 118-119 Hoffmann An­tal, 120 Hantos Tamás, 121-122 Kovács T. László, 123 Németh Antal, 124 Gay Tamás, 125 Dudás Antal, 126-128 Wagner Mérleg- üzem Sükösd, 129 Schmidtgáll Já­nos, 130 Germán Tibor Vaskút, 131 Kekkó Kft., 132 Gyimes Zsolt, 133 Németh Tibor Kiskőrös, 134 Kovács T. László, 135-136 Németi Sándor, 137-138 Schadt László, 139-140 Viktória Óraszalon. K-szektor 1-2 SINOSZ, 3-4 Braun Mihály Csátalja, 5 Kothencz Edit, 6 Hrot- kó Csaba Kiskőrös, 7-8 Kothencz Edit, 9 Széplaki Ferenc, 10-11 Kö- vesdi László, 12 dr. Kelemen Vera, 13 dr. Koch István, 14 Váradi Iván, 15 Schiszler Péter Soltvadkert, 16 Kovácsné Nagy Emma, 17-18 Knáb-N Panzió Nemesnádudvar, 19 dr. Némedi Éva, 20 Bánhidi Andorné, 21 Gocsál István, 22 Tóth Henriett, 23 Horváth Zol­tánné, 24 Marcipán Édességbolt, 25-26 Török Sándor, 27 Tudja Zol­tánné, 28 Fleckenstein Mihály, 29­30 Bajai Polgárőr Egyesület, 31 Si- mity Sándor, 32 Marosvári Kor­nél, 33 Marosvári Lajos, 34-35 Pappné Janics Ildikó, 36 dr. Bíró Csaba, 37 Sümeghy Zoltán Pécs, 38 Galicz István, 39 Czinege Pál Tataháza, 40 Baróti Gábor/Szilvá- si Ildikó, 41 Pázmány György Bu­dapest, 42 Nagy János, 43 Dulip János Vaskút, 44-45 Kozma Csaba Sükösd, 46 Bene Róbert Losonc, 47 Gavrilovics Sándor, 48 dr. Bíró Csaba, 49 Szűcs Judit, 50 Bartalis Erzsébet, 51 Bari Ferencné, 52-53 Simon Ferenc Nána, 54 Karádi Edina Sopron, 55-56 Hazadi Béla, 57/A-57 Tarján Levente, Belvárosi Plébánia, 58 dr. Blandl Mátyás, 59-68 III. Béla Gimnázium, 69 dr. Bucsányi Gyula, 70 Borsos József Bácsbokod, 71 Borsos Géza Bács­bokod, 72 Kern Róbert, 73-74 Tóthné Ádám Barbara, 75-76 Páris Józsefné Vaskút, 77-78 Kosár Ferenc. L-szektor 1-5 Nyárfás Horgász Egyesület, 6 Ugrai Béla, 7-9 Harmónia Csaba Békéscsaba, 10 Nagy László, BOKK Kft., 11-12 Stráhl Istvánné Vaskút, 13-14 dr. Nagy György, 15-16 Nagyközségi Önkormány­zat Bácsbokod, 17 Szieglné Her­mann Katalin Bácsbokod, 18 Iko- tics József, 19 Vies István, 20 Né­met Kis. Önk. BKKM. Szöv., 21-24 Huszár Sándor, 25-28 Rezon 2000 Kft. Vaskút, 29-30 Albert Antalné, 31 Metal Kft. Érsekcsanád, 32-33 Sziebert János, 34 JAMKIH ven­dégei, 35 Madarász László, 36-37 Oláh Erzsébet, 38 Hargitai Helga, 39-40 dr. Csőke István, 41 Micro­soft Magyarország Budapest, 42 Pintér Művek Kecel, 43-44 Boh­ner Ferenc, 45 Pintér Művek Ke­cel, 46 Balog Mihály, 47 Glavatity-András, 48 dr. Föckl Márta, 49-50 HRP Hungary Kft. Budapest, 51- 55 Opel Kovács, 56 Boros Péter Érsekhalma, 57-60 Liszt Ferenc Énekkar, 61-65 JAMKIH vendégei, 66 Témái Barna, 67 dr. Juhász Gá­bor, 68-69 Bárd János, 70 Toper- czer Gábor Budapest, 71 Juhász László Tata, 72-73 ORFK Köztár­sasági Őrezred, Tauz Zoltán Ve- csés, 74 Balázs Mihály Őrbottyán, 75 Komárniczky Tamás, 76-77 Krausz Mátyás, 78 Ornamentika Kft. Győr, 79-82 JAMKIH vendé­gei, 83-85 Bédics János, 86 JAMK­IH vendégei, 87-89 ADUVÍZIG, 90-91 Búzási Szilveszter, 92 Búzá- si András, 93 MNÁMK Knáb Er­zsébet, 94-96 MNÁMK, 97 Rétháti Józsefné. FOLYTATÁS A 10. OLDALON. Lábas tálcák az utak védelmében 1.A tálca az asztalon. Tálcamester Hasznos tárgy az alátéttálca az ünnepen. A belvárosi utakon és járdákon maradandó nyomott hagytak az utóbbi esztendők fő­zései. Kisebb-nagyobb olvadá­2. Lába nő a használati tárgynak. sok, foltok jelzik a bográcsok he­lyét. Vannak azonban olyan sza­kaszok, melyeken nagyobb károk keletkeztek. Ákadt tálca, amit csak villás targoncával lehetett ki­szakítani az aszfaltból. A fenti fo­tókon látható Uglik Tamás tér­3. Kezdődhet a tűzrakás, fotóig l. cs. mester szerint kisebb lenne a kár, ha a kihajtható lábakra állítanák a tálcákat azok, akik aszfalton főz­nek. így egy fél arasszal följebb kell emelni a bográcsot is. Igaz, ehhez megfelelő méretű három- láb szükséges. _______■

Next

/
Oldalképek
Tartalom