Petőfi Népe, 2001. július (56. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-02 / 152. szám

.Sr UTfTUTOlTÛ, sg®m®mEîp 41ÖKZK WflTQj SEOÍTSÉOÉ VE L® 06 90 230-443 horo: M6RCZ€ ASZTROLÓG 5ZKÓP G KRTR US VONALA KOS 06-50-2304? BIKA 06-&-23C432 IKREK »230-433 RÁK »23N34 OROSZLÁN 06-90-230-435 SZŰZ 06-9&23C-436 «ÉRLEG (£-90-23043? SKORPIÓ 36-90-230438 NYIAS 06-90-23(433 BAK 0S9D 230440 vízöntő »230-441 HALAK 36-90-230-442 Éjjcl-napfxil hívhatói ÁhívósrlSja 12Ó F:+ófe pntrenkAnt ♦ kapcsolási díj : AS 8 Kh. Aud**e,. >53? &p , * 591 Tel 4S3-5ÖI5 \ Erősen felhős lesz az ég. Térképünk a 11. oldalon. Internetes honlapunk: www.petofinepe.hu 2001. július 2., hétfő Ára: 62 Ft, előfizetve: 47 Ft • LVI., 152. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9770133 235013 Százezrek ünnepeltek Belgrad Milosevics már hágai börtöné­ben ül, készül a perre. Sokan meg is feledkeztek róla Belgrád- ban. Ugyanis körülbelül százez­res tömeg mulatott szombaton éjszaka a Zvezda sportklub belgrádi stadionjában, ahol a legnépszerűbb jugoszláv pop­sztár, Zdravko Csólics tartotta koncertjét. A szerb ifjúságot a jelekből ítélve egyszerűen nem érdekli Milosevics. A TARTALOMBÓL A zászló ne csak jelkép legyen! 5. oldal Bajai cselgáncs­érmek a Világ Kupán. 6. oldal Gazdag programok a hétvégén. Képössze­állítás. 9. oldal A kormányfő hozta a zászlót Két millenniumi zászlót adtak át szomba­ton Tiszakécskén. Egyiket a város, a mási­kat a megye kapta. Tiszakécske Orbán Viktor miniszterelnök adta át Kovács Ernő polgármesternek a város zászlaját. Nemeskürty Ístván millenniumi kormánybiztos Bács-Kiskun megyének hozott zászlót, amit Endre Sándor, a megyei közgyűlés elnöke vett át. Ünnepi beszé­dében - a helyszín kapcsán - Orbán Viktor fel­idézte az 1956-os kécskei sortűz emlékét, amikor a diktatúra fenntartói az emberek közé lövettek a ( katolikus templom és a városháza övezte téren. Utalt a magyarság, a nemzeti egység erejére, amely egyetlen, elpusztíthatatlan értékként ma­radt ránk Szent Istvántól. A millenniumi rendez­vényről kedden megjelenő tiszakécskei mellékle­tünkben számolunk be részletesen. Ekkor közöl­jük azt az exkluzív interjút, amelyet a kormányfő adott a Petőfi Népe két nmnkatársáuak. ■ Végleg bezárt a Bem laktanya Kiskunfélegyháza Június 30-án megszűnt a kis­kunfélegyházi Bem József Lak­tanya. A hivatásos állomány és a civil alkalmazottak sorsa már • korábban rendeződött. Volt, aki más helyőrséget választott (Eger, Kecskemét), volt, aki le­szerelt. Akadt olyan is, aki nyugdíjba ment. Az egri lakta­nyába költözőknek tíz lakást már átadtak, további tízet még idén, a hiányzókat 2004-ig épí­tik fel. A lakás nélküliek átme­netileg ingázni kénytelenek. En­nek költségeit a honvédség fede­zi. A kiskunfélegyházi honvéd­ségi ingatlanok az ÁPV Rt. tulaj­donába kerülnek. Mivel a tör­vény lehetővé tette a létesítmé­nyek térítésmentes önkormány­zati tulajdonba adását, Kiskun­félegyháza élt a lehetőséggel. Az ÁPV Rt. felé a laktanya, a gya­korlótér, a raktárépületek, a helyőrségi kommendáns hiva­tal, illetve a Honvéd Sporttelep területére jelezte igényét. KEREKEGYHAZA VAROS! A településen nagy vigalom volt vasárnapra virradóra. Július 1-jétől ugyan­is Kerekegyháza város lett. A program ökumenikus hálaadó istentisztelettel kezdődött, majd volt zene, tánc, dal, ágyúlövések, s persze csodálatos tűzijáték is. _____________________________ fotó,p.s. V égzetes volt az ütközés M5-ÖS AUTÓPÁLYA Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt péntek este tíz óra körül az M5-ös autópálya és a 405-ös út találkozásánál, Újhar- tyán közelében. Az ORFK sajtó­ügyeletesének tájékoztatása sze­rint egy Fiat Palio típusú sze­mélygépkocsi nem adta meg az elsőbbséget, hanem elévágott egy teherautónak. A teherautó nekiment a személyautónak, és az ütközés következtében a Fiat vezetője, egy 58 éves alsóörsi la­kos a baleset helyszínén életét vesztette. A teherautóban csak anyagi károk keletkeztek, a sofőr nem sérült meg. A Fiatban csak a vezető ült. ■ Lánglovagok Maikon Meggyulladt a kiszáradt aljnövényzet Kecskemét Újra lángra kapott a matkó- pusztai fenyőerdő. Az eset­nek most szerencsére na­gyobb volt a füstje, mint a lángja. Szombaton újra nagy erővel vo­nultak ki a kecskeméti tűzoltók Matkópusztára, mert megint er- dőtűzhöz riasztották őket. Mint azt már többször is hírül adtuk, az idén májusban több alkalom­mal is kigyulladt a matkópusztai fenyőerdő. A rendőrség továbbra is gyújtogatók után nyomoz. Az egyik májusi tűz okozásával, va­lamint a felbújtással gyanúsítot­tak ellen már eljárást is indítot­tak. Szombaton azonban csupán egy kis terüle­ten égett a ki­száradt aljnö­vényzet. A tűzoltók pilla­natok alatt megfékezték a lángokat, kár nem történt. Az esetet en­nek ellenére átadták a kecskeméti rendőrkapi­tányság matkói tűzesetekkel fog­lalkozó speciális csoportjának. Még egy tűz volt a hét végén Kecskeméten. Egy úrihegyi lakó­ház melléképülete gyulladt ki. Az épület tetőszerkezete és belső be­rendezései kiégtek, a kár csak­nem félmillió forint. ______ TUDÓSÍTÓNKTÓL DIP LOMAOSZTÓ. A hét végén tartották a Kecskeméti Főiskola mű­szaki karán a diplomaosztó ünnepélyt. Az alapképzésben 315 tanuló zárta le tanulmányait, ebből 100 kapták meg az oklevelüket, mivel ennyien rendelkeztek a szükséges nyelvvizsgával. További ötvenen szereztek másoddiplomát. ________________________ fotó, b. j. T isztességes párbeszédet! ÓPU8ZTAEZEH Stumpf István kancelláriaminisz­ter is részt vett szombaton Ópusz­taszeren, a harmadik alkalommal megrendezett Megyék Országos Gyűlésén. Arra biztatta a résztve­vőket: kezdjék el a tisztességes, a politikai szempontokat is mérle­gelő párbeszédet, hogy világossá váljon, valójában milyen területi közigazgatási szerkezetben mű­ködjék az ország. Mert a megyék jövője ma az egyik legvitatottabb kérdés, függetlenül attól, hogy a nyilvánosság előtt nem folynak vi­ták. Stumpf úgy véli: a megyék ügye nemcsak az uniós csatlako­zással függ össze. Hanem azzal is, hogy a rendszerváltoztatásra ki­alakult megyeszisztéma mennyi­ben hordozza magában azokat a természetes sorsközösségeket, amelyeket a magyarok a Kárpát­medence közepén megéltek, s mennyiben tartalmaz nem kívá­natos, mesterséges elemeket. információs (munkanapokon, 8-11 óra között ingyen hívható) telefon: 06-80/480-756. I Orbán Viktor miniszterelnök átadja a millenniumi zászlót Kovács Ernő polgármesternek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom