Petőfi Népe, 2001. január (56. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 01. szám

KOS 06-90-23Û-431 ] 06-90-230-437 KÉKES 3SKA 06-90-230-432 j 06-90-230-43« SKQSKÓ 03EK 06-90-230-433 ! 06-90-230-430 8VÍ1AS tti 06-90-230-434 j 06-90-230-440 fó* 0Î0SZÙN 06-90-230-435 i 06-90-230-441 VIZÔHlâ S2ÛÏ 06-90-230-436 i 06-90-230-442 HAIA* Éjjel-Nappal hívhatót 2001. január 2., kedd • Ára: 56 Ft, előfizetve: 43 Ft • LVI., 1. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Pár órás napsütés mellett erős felhősödés. Részletes időjárás­térképünk a 11. oldalon. 9"7 70133 235013 A remény XXI. százada Parlament A megpróbáltatások XX. száza­dából felépíthetjük a remény XXI. századát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Évez­redköszöntő elnevezésű ün­nepségen tegnap az Országház Kupolatermében. Az egy éve tartó millenniumi ünnepségek kapcsán a miniszterelnök ki­jelentette, hogy emberemléke­zet óta nem volt ilyen szép és nagy ünnep Magyarországon. Emlékeztetett rá, hogy míg a világ országaiban tegnap véget ért a millenniumi év, addig a magyarok éppen most lendül­nek bele, hiszen a magyar mil­lennium 2001. augusztus 20-án ér véget, feltéve, hogy az em­berek abba akarják hagyni az ünnepségeket - fűzte hozzá. A kormányfő az elmúlt század­ra emlékezve leszögezte: meg­tanulhatta minden magyar ember, hogy magunkban kell bízni. ■ A TARTALOMBÓL Nemes tettekre szólított a pápa. 4. oldal Magyar nők az európai ranglista élén. 8. oldal VASGYÚAÓ. A kis Vas Dani 6,6 kilóval jött a világra, igaz, még az előző évezredben. A halasi baba az- óta is szépen gyarapszik szülei, Benő és Olga örömére. Cikkünk a 3. oldalon. ____________fotó: p. á. Ú j esztendő - új árak Január elsejével ismét több, államilag meg­határozott ár emelkedett. Többet kell fizetni az áramért, a vonatozásért, az autóbuszozá­sért, a cigarettáért és a szeszes italokért. Emelkedni fog a szemétszállítás, a víz és a földgáz ára, s nem marad ki a sorból az au­tópálya-matrica sem. Budapest Tegnaptól már hat százalékkal kerül többe az áram, a vonatjegyekért szintén ugyanennyivel kell töboet fizetni. A Volán-társaságok a helykö­zi buszközlekedés díjait 6,8 százalékkal emel­hették. A jövedéki adó növekedése miatt drá­gult a cigaretta, 20 forinttal dobozonként. A szeszes italoknál is az adóemelés az oka a 7-12 százalékos drágulásnak. A parlament az alko­holos italok jövedéki adóját 6, illetve 9 száza­lékkal emelte, így a szeszgyártó cégek legalább A HATÓSÁGI ÁRAK EMELKEDÉSE 2001. JANUÁR 1-JÉN Elektromos áram 6 százalék Vonalközlekedés 6 százalék Helyközi buszközlekedés 6,8 százalék Autópálya-matrica 5,8 százalék* Cigaretta 8,5 százalék Szeszes ital 7-12 százalék ' átlag ennek mértéke szerint növelik nagykereskedel­mi áraikat. Szakértők szerint rövidesen 16-20 százalékkal emelkedhet a kenyér és a sütőipari termékek ára, mert az ágazatot az energia és a liszt drágulása mellett a pékek felénél jelentke­ző minimálbér-emelés is jelentősen sújtja. A tej­termékek, hasonlóan a sertés- és baromfitermé­kekhez, illetve a cukorhoz, az energiaárakat kö­vetve, 10-15 százalékkal kerülnek majd többe. A világ új évezredre ébredt 2001 Látványos ünnepléssel lépett át az emberiség szilveszter éjszakáján az új évezredbe. Rómában három helyszínen vár­ták a szilveszterezőket: a város déli részén rockkoncertet, a köz- társasági elnök rezidenciájánál operahangversenyt tartottak. A Szent Péter téren tízezrek gyűltek össze, hogy fáklyák lángjainál virrasszák át az éjszakát, és meg­hallgassák a pápát. Berlinben a város szimbólumánál, a Branden­burgi kapunál egymillió ember ünnepelte a 2001-es év eljövete­lét. Párizsban, a Champs-Élysées- n a jeges eső ellenére félmillióan figyelték az éjféli óraütéseket. Londonban a híres Trafalgar té­ren 80 ezren voltak, New York­ban félmillióan dacoltak a hideg­gel, hogy szemtanúi lehessenek a tűzijátéknak. Évezredköszön­tő kommentárunkat a 2. oldalon találják. ____________ jeti E melkedő ellátási összegek Szociális ellátások Az öregségi nyugdíjminimum­hoz kötött, a szociális és a gyer­mekvédelmi törvényben megha­tározott ellátások 10,3 százalék­kal emelkedtek január elsejétől. A gyes és a gyermeknevelési tá­mogatás (gyet) havi összege is 18 ezer 310 forintra emelkedett. Ennyi az ápolási díj is. Az anya­sági támogatás összege a nyugdíj- minimum másfélszerese, 2001- ben 27 ezer 465 forint. Rendsze­res szociális segélyként bizonyos esetekben a nyugdíjminimum 80 százaléka, 14 ezer 648 forintot ad­ELLÁTÁSI MINIMUM 2001. JANUÁR 1-JÉTÖL LEGKEVESEBB nyugdíj 18.310 Ft gyes, gyet 18.310 Ft anyasági támogatás 27.465 Ft Forrás: MTI _______________________ h ató. Január elsejétől a rendsze­res gyermekvédelmi támogatás elnevezés kiegészítő családi pót­lékra változik, a jogosultság fel­tételei azonban nem módosul­nak. A kiegészítő családi pótlék összege idén havonta, gyerme­kenként 4 ezer forint. ■ A beruházások éve volt Bács-Kiskun Új év, sőt új évezred kezdődött el. Ez alkalomból nyilatkozott la­punknak Endre Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő. Vajon van-e okuk elé­gedettségre a megye polgárainak az új évezred küszöbén? Ezt ki-ki maga tudja eldönteni. De vannak olyan objektív tényezők, ame­lyek befolyásolják az egyének, közösségek életérzését. Ilyen pél­dául az egészségügy, a szociális gondoskodás, az oktatás. Ha eze­ket tekintjük, javultak a feltéte­lek a megyében: 2000-ben szá­mos beruházás történt meg vagy kezdődött el ennek érdekében. Például nemrégiben adták át a kecskeméti megyei kórházban a sürgősségi betegellátó osztályt, amely nagyon hiányzott már ed­dig ÍS. INTERJÚNK A 3. OLDALON. mmm Petőfire emlékeztek Kiskunfélegyháza-Kiskörös Az új esztendő első órájában két alföldi városban egyide­jűleg ünnepelték az új évez­red beköszöntét és az 1823- as esztendő elsőszülöttjét, Petőfi Sándort. Kiskőrösön éjszaka fél egykor a költő teljes kivilágításban tün­döklő szülőháza előtt égő fák­lyákkal, gyertyákkal sorakoztak fel a város lakói. A kivételes alka­lomra tekintettel kihozták a Pető- fi-múzeumban őrzött ezüst-bronz ötvözetű serleget, amelyet egykor a város elöljárói készíttettek, és március 15-én tettek vele fogadal­mat. A szülőház megkoszorúzá­sa után Petőfi tisztelői kezükben a még mindig égő fáklyákkal, gyertyákkal átvonultak az evan­gélikus templomba, és együtt te­kintették meg Petőfi Sándor ere­deti keresztelési anyakönyvi ki­vonatát. Kiskunt .‘legyházán a megem­lékezés vasárnap reggel 9 órakor az Ótemplom mögötti Petőfi-ház- nál kezdődött, ahol a Kiskunfél­egyházi Fúvószenekar műsora után a kiskunhalasi Lyra együt­tes megzenésített Petőfi-verseket adott elő. A koszorúzás után az ünnepség a városi könyvtárban folytatódott, ahol Ficsór József polgármester megnyitója után Juhász István gimnáziumi tanár méltatta Petőfi munkásságát. A megemlékezés éjfél után három­negyed 1-kor a főtéri Petőfi-szo- bor megkoszorúzásával ért véget. SZILVESZTERI FUTÁS. Közel ezren vettek részt vasárnap délelőtt Kiskunfélegyházán a hagyományos szilveszteri futóversenyen. A verseny ezúttal is három: 6 éves kor alatti, 6-tól 10 évesig, illetve 10 év fölötti (felnőtt) kategóriában zajlott. Ez utóbbit a kunszentmiklósi Dávid Ká- roly nyerte. Második Farkas Attila, harmadik Nagy Sándor. Mindketten félegyháziak. __ _____________________________fotó: szász andrás 977013323501301001

Next

/
Oldalképek
Tartalom