Petőfi Népe, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

1999. október 1., péntek Heti tévéműsorral Petőfi Népe Megnövekszik a felhőzet, eső nem várható. Részletes időjárás­térképünk a 14. oldalon. Ára: 44 Ft, előfizetve: 35 Ft LIV., 229. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 770133 235051 Jövő heti tévé- és rádió­műsor. 9-12. oldal Egy magyar ember Európában Josef von Ferenczy könyvének ősbemutatója Kecskeméten A kecskemétieknek, a tisztelőknek, a barátoknak ajánlotta tegnap legújabb könyvét Josef von Ferenczy.- Möggyüttem, hogy Önöknek nyújtsam át elsőként a kecske­méti születésű Ferenczy Jóska immár nyolc évtizedet átfogó ta­pasztalatainak az összegzését, egy könyvet, amelynek a címe felett a nevem áll. Mindezt teg­nap, a Perbeszédtől a párbeszé­dig című könyvének az ősbe­mutatóján mondotta Josef von Ferenczy. A tisztelők, a bará­tok s az érdeklődők a Liberté Kávéházban ismerkedhettek meg tegnap délután a Német­országban élő, világhíres média­menedzser önéletrajzi elemeket is tartalmazó kötetével. Az ese­ményre külföldről is érkeztek vendégek. Ferenczy úr német barátai is részt vettek a bemu­tatón. A könyvet Kecskemét pol­gármestere méltatta a közönség előtt. Szécsi Gábor elmondta: ez a könyv a dialógus tudomá­nyának a tankönyve. Olyan írás, mely a történelemről, a városról - Kecskemétről - a jövőről, a né­pek közötti kapcsolatok kialakí­tásának szükségességéről szól. Az ismertetőt követő beszélge­tés során Ferenczy úr elmond­ta, hogy ő mindig is kecskemé­tinek vallotta magát. Az emig­rációban sem tagadta le, hon­nan is jött. Pedig a magyar me­nekültek közül csaknem min­denki pestinek vallotta magát. Ő megmaradt kecskemétinek. A bemutató előtt a városházán az európai uniós csatlakozás­ról tartottak konferenciát. Erről szóló írásunkat a 3. oldalon ta­lálják. Josef von Ferenczy kö­szöntő szavait a 2. oldalon olvashatják. A borjövedéki adójáról vitáztak Európa Diploma Félegyházá­nak és Halasnak. 3. oldal Az Országgyűlés tegnapi vita­napján szóba került a bor jö­vedéki adója is. Zsikla Győző (FKgP) a literenként tervezett 10-ről 5 forintra csökkentené ezt az adófajtát. Font Sándor (MDF) kezdeményezte, hogy a borpárlat és a gyümölcspálinka adója csak 1.250 forint legyen hektoliterfokonként. A képvise­lő kritikusnak nevezte, hogy a terv szerint 500 négyzetméter szőlőterület fölött a hobbikerté­szeknek regisztrációs számért a VPOP-hoz kell fordulniuk. A borhamisítás visszaszorítása ér­dekében kezdeményezte, hogy később a cukrot is vonják be a jövedékiadó-körbe. További vé­lemények az 5. oldalon. A TARTALOMBÓL Önbíráskodók lakat alatt Késnek a KFOR-konténerek Szerdán kora délután han­gos kiáltozás törte meg a halasi Füzes utca csend­jét. Hat rendőr rontott elő egy családi ház rejtekéből. Falnak szorítottak egy pénzbe­hajtó bandát. A 41 esztendős, pusztamérgesi F. K„ a 25 éves, kiskundorozsmai B. A. és a 24 születésnapot megért, üllési F. Z. múlt vasárnap éjjel jelentek meg először a Füzes utcai pol­gár lakásán. A fiatalembert üt­legeléssel próbálták arra bírni, hogy fizessen F. K.-nak egymil­lió forintot. Szerda délután meg akarták ismételni megfélemlítő akciójukat. Nem sikerült. (Folytatás a 3. oldalon.) Visszafordították a kiskőrösi cég szállítmányát Bár már korábban útnak indí­tották a szállítmányt, még mindig nem érkezett meg Pris- tinába a magyar KFOR csapat konténertábora. A jugoszláv hatóságok visszafordították a vonatszerelvényt, amely Ko­szovó fővárosába vitte volna a KFOR tábor Kiskőrösön ké­szült konténereit. Az Ország gyűlés Honvédelmi Bizottsá gának Ellenőrzési Albizottsá­ga - egyes, a sajtóban megje­lent hírek nyomán - vizsgála­tot kezdett az ügyben. (Folytatás a 3. oldalon.) Ma este hét órakor premier kezdődik a kecskeméti Katona József Színházban. Wyspianski-Ady: Magyar menyegző című da­rabját mutatják be Bodolay Géza direktor rendezésében. Felvételünkön az előadás egyik jelenetében Kiss Jenő és a darab fő­szereplője, Vitéz László látható. FOTÓ: WALTER PÉTER Enyhe mérgezés Úgy tűnik, nagyobb baj nélkül megúszták az enyhe ammónia­mérgezést az egyik kecskeméti pékség munkatársai. A Róbert Károly körúti tejüzem hűtő- rendszeréből szerdán hajnal­ban kezdett el szivárogni az ammónia. A szomszédos ke­nyérgyárban dolgozók közül mindenkit kórházba kellett szállítani. A kecskeméti megyei kórházba szállított huszonkét mérgezett közül a tizenkét órás megfigyelés után tizen­nyolcán saját felelősségükre tá­voztak. A sérültek közül öt­nek volt (van) kötőhártya-gyul­ladása, hét sérültnek légúti pa­nasza. Mindkét tünet az am­móniamérgezés jellegzetes tü­nete. Kérdésünkre a keddi ügyeletvezető, dr. Naszódy Péter belgyógyász elmondta: a biztonság kedvéért minden sé­rültet visszahívtak tegnap dél­után röntgenvizsgálatra. Infor­mációink szerint a röntgen- vizsgálat nem mutatott olyan mértékű elváltozást, amely in­dokolná a kórházi ápolást. Családotthonos tervek Három hónapos szünet után kapcsolják be is­mét szavazógépeiket ma délelőtt a megye­gyűlés képviselői. Az előterjesztések között szerepel egy anyag, amely ballószögi, hetényegyházi és katonatelepi ingatlanok meg­vásárlására tesz javaslatot. A megyei önkormányzat szeretné Területi Gyermek- védelmi Szakszolgálatának átmeneti otthonát, illetve Faragó Béla Gyermekottho­nát családotthonos rendsze­rűvé alakítani. Az átmeneti otthon két, egyenként legfel­jebb 10-12 gyereket befoga­dó családi házban működne. A gyermekotthon pedig ugyanígy, hat családi ház­ban kapna elhelyezést. Az átmeneti otthon elhelyezé­séhez szükséges két családi házat Ballószögön; a gyer­mekotthon leendő hat csalá­di háza közül egyet Hetény- egyházán, kettőt pedig Ka­tonatelepen szemeltek ki. Ezen házak megvételére kell áldását adnia a megyegyű­lésnek. A tervek ellen azonban katonatelepi és hetényegy­házi polgárok is tiltakoznak. Legutóbb mintegy hetven hetényi polgár írta alá a til­takozásuknak hangot adó le­velet, amit eljuttattak a me­gyei közgyűlés elnökéhez. Türr Istvánról nevezik el a bajai Duna-hidat A miniszterelnök adja át a felújított átkelőt Türr Istvánról nevezik el a bajai Duna-hidat. Három hét múlva, október 21-én Orbán Viktor miniszterelnök adja át a felújított dunai átkelőt. Felvetődött, hogy ebből az ünnepi alkalomból kapjon nevet a híd. Tegnap ezt az ötletet támogatták a bajai vá­rosatyák is. A bajai születésű mérnök-szabadságharcos-po- litikus Türr István emlékmű­ve a Sugovica torkolatánál áll. Tavaly augusztus 20-án ugyanitt emlékparkot is avat­tak a Ferenc-csatorna és a bajai csatornaág létesítője előtt tisztelegve. Most a Földrajzinév-bizottságnak azt javasolják a bajaiak, hogy Türr Istvánról nevezzék el a hidat. Az ügyben ugyanis ez a tárcaközi testület jogosult a végső döntésre. Megyei férfi kosárlabda-rangadót játszottak tegnap Kecskeméten. Univer KSE-Bajai Honvéd 110-50 (47-21). Felvételünkön a kecskeméti Mészáros Palás és Kovács között tör kosárra. Részletes tudósításunk a 7. oldalon. Ha törnek a csontok A csontváz adja az emberi test szilárd támasztékát. Csontjaink, ízületeink és iz­maink összjátékának köszön­hetően állhatunk, ülhetünk, futhatunk. Az emberi csont­váz bár erős, sérülékeny is. Összetört csontjaink, végtag­jaink megmentői a baleseti sebészek. Munkájuk nehéz, hiszen pillanatokon belül dön­teniük kell arról, milyen mű­tétre van szüksége például egy életveszélyes állapotban lévő sérültnek ahhoz, hogy életben maradjon. A közúti és ottho­ni balesetek sérültjei mellett a baleseti sebészek feladata a kisebb zúzódások, ficamok, reumás eredetű végtagbeteg­ségek gyógyítása is. A megye orvosait bemutató sorozatunk mai részében kecskeméti, ba­jai és kiskunfélegyházi szak­embereket ismerhetnek meg. Lapozzon a 4. oldalra! 977013323505199229

Next

/
Oldalképek
Tartalom