Petőfi Népe, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

0 JÓ NAPOT! Szeptember 1., szerda Névnap: Egyed Az Egyed görög eredetű magyarosodon név, jelenté­se: pajzshordozó. Köszönt­jük a névnapjukat ma ün­neplő Egon, Áron, Farkas, Ignác nevű olvasóinkat is! Napkelte: 6 óra 02 perc Napnyugta: 19 óra 26 perc Holdkelte: 22 óra 35 perc Holdnyugta: 12 óra 08 perc Tegnap a Duna Budapest­nél 276 cm (árad), Bajánál 326 cm (árad), a Tisza Szol­noknál -53 cm (apad), Csongrádnál pedig -5 cm (apad) magas volt. Közlekedés Csomópontot építenek az 5-ös út 82+40. km-ében. Burkolatmegerősítési mun­kákat végeznek az 53-as út 24-26. km-ei közt. Felületi bevonatot építenek az 54-es út 71-73. km-ei közt. Ka­szálnak az 51-es út 120- 127., 180-192., az 55-ös út 41-50. km-ei közt. Pálya- szerkezetet cserélnek az 55-ös út 72-73. km-ei közt. Traffipax Ma délelőtt Kiskőrösön, Soltvadkerten, Kecskemé­ten, Katonatelepen, délután Kiskunfélegyházán várható radarellenőrzés. Lézeres se­bességmérés ma Baján, Kis­kunhalason, Pirtón lesz. 2. OLDAL ________________ M i, Hol, Mikor? • A Kecskeméti Iparművészeti Szalon bemutatkozó kiállítása szeptember 8-áig tekinthető meg a kecskeméti Erdei Fe­renc Művelődési Központban. • A kecskeméti Bozsó Gyűjte­ményben a kecskeméti Mű­vésztelep két világháború kö­zötti korszakát bemutató kiál­lítása szeptember 30-áig te­kinthető meg. • A Magyar Fo­tográfiai Múzeumban, Kecske­méten Honty Tibor kiállítása október 10-éig tekinthető meg. • Az ókécskei nyári művészte­lep zárókiállítása szeptember 20-áig tekinthető meg a tisza- kécskei református galériában. A tárlat pénteken, szombaton és vasárnap látható délelőtt 10- től 12-ig, illetve délután 2-től 5-ig. • Tavaszy Noémi festő- és grafikusművész kiállítása szeptember 30-áig látható a kecskeméti Katona József-em- lékházban. • A kecskeméti kertészeti főiskola tanévnyitó tanácsülése szeptember 9-én, délután 2-kor kezdődik a főis­kola dísztermében. Gyújtogató Gyújtogatás következménye­ként váltak a lángok martaléká­vá a bajai harkatelepi tehené­szet szalmabálái. Az egymillió forintot meghaladó kár ismeret­len okozóját a bajai rendőrkapi­tányság keresi. Mint arról ko­rábban beszámoltunk, vasár­nap pusztított tűz az állattartó telepen. 1200 nagyméretű bála semmisült meg. Cserbenhagyót keresnek Egy augusztus 6-ai autóbaleset okozóját keresi a Kecskeméti Rendőrkapitányság. Hajnali fél háromkor úgy fogott előzésbe egy autós Jakabszállás és Soltvadkert között az 54-es úton, hogy egy szemből érkező Fiat vezetője csak az árokba MEGYEI KÖRKÉP 1999. SZEPTEMBER 1„ SZERDA A napokban a dávodi polgármesteri hivatal dísztermében és előterében nyílt kiállítás Simon Pál, Istvánná Kovács Anett, Robár Istvánná, Házi János, Gilián László, Németh Zoltán és Nimcsevity Anna helyi amatőr festők munkáiból. Szükség van a tanfelügyelőkre Csak azt kell a diáknak tanítani, ami a legfontosabb A Kalocsa-kecskemóti Főegyházmegye érseke, dr. Bábel Balázs pénte­ken délután tanévnyitó értekezletre hívta össze a megyei katolikus isko­lákat. A kalocsai Nagyasszonyunk Általános Iskola és Gimnázi­um épületében megtartott ta­lálkozón elsőként dr. Mészá­ros István professzor beszélt az ezeréves magyar iskoláról. A történeti áttekintést köve­tően előadásában kitért arra, hogy napjainkban milyen fel­adatok várnak a katolikus is­kolákra. Kiemelte: ezen intéz­ményekben mindenképpen erősíteni kell a diákokban a nemzettudatot. A magyar nyelv kultúráját kell megis­mertetni a diákokkal, mely mentes a trágár kifejezésektől. Lezsák Sándor, az országgyű­lés oktatási bizottságának el­nöke elsőként Berecz Erzsé­bet, Skolasztika életét, tevé­kenységét ismertette meg a jelenlévőkkel. Felhívta a fi­gyelmet a tiszaugi tanítónő érdemeire, melyet a hazai katolikus oktatásért tett. A továbbiakban olyan idő­szerű kérdésekről tájékoztatta a pedagógusokat, mint példá­ul a szakképzési hozzájárulás­ról szóló törvény, valamint a felsőoktatási törvény módosí­tása. A minőségbiztosítás kap­csán elismerte, hogy a peda­gógusok megfelelő élet- és munkakörülményeit meg kell teremteni. Enélkül nem lehet minőséget elvárni. Hallgatói kérdésekre vála­szolva elmondta, hogy az ok­tatási bizottság mindent meg­tesz egy korszerű szakfel­ügyelői rendszer megteremté­séért. Erre szükség van az óvodákban, iskolákban egy­aránt. Dr. Bábel Balázs érsek szerint ma a legnagyobb probléma az, hogy mérhetet­lenül sok a megtanulandó tan­anyag, amit a gyermekek már nem képesek befogadni. Sza­vai szerint ma mindent aka­runk adni a gyereknek, és nem az egészet. Rab Rita Gyógytornászok kongresszusa A Magyar Gyógytornászok Tár­sasága II. kongresszusát szep­tember 2-ától, csütörtöktől Kecskeméten rendezik meg az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban. A hagyományterem­tés szándékával, ugyanis az idén tízesztendős társaság első kongresszusát is a hírős város­ban tartotta. A jeles szakmai eseményre az ország minden gyógyító intézményéből várják a mozgásterápiával foglalkozó szakembereket. A kongresszus megnyitója csütörtökön dél­után 3-kor lesz, a rendezvény szeptember 4-éig tart. A kong­resszus szervezője a kecske­méti megyei kórház és a Gyógytornászok az egészsé­gért alapítvány. A kongresz- szus ideje alatt egy másik or­vostudományi tanácskozás is lesz Bács-Kiskun megyében. Lakiteleken, a népfőiskola Köl- csey-házában rendezik meg szeptember 3-án és 4-én a II. Magyar Lábsebészeti és Podiátriai Tudományos Ülést. Az országos szakmai konfe­renciát a kecskeméti megyei kórház ortopédiai osztálya szervezi. Nem törődünk a fogainkkal Mivel a fogszuvasodás és az ínygyulladás évek óta változat­lanul népbetegségnek számít Magyarországon, a fogorvosok szakmai szervezeteinek támo­gatásával egy hónapos beteg­ségmegelőző program indul szeptember 1-jén az ország egész területén - közölte Bá- nóczy Jolán, a Magyar Fogor­vosok Egyesületének elnöke sajtótájékoztatón kedden Bu­dapesten. Bánóczy Jolán tájé­koztatása szerint ma a felnőt­tek 54 százaléka csak akkor megy fogorvoshoz, ha fájdal­mai vannak. A 18 éven felüliek 90 százaléka szenved ínygyul­ladásban, 15 százalékuknál ez a betegség már súlyosnak te­kinthető. BALESETEK r BŰNÜGYEK hajtva tudta elkerülni az ütkö­zést. Látva a balesetet, amely­nek során szerencsére nem sé­rült meg senki, az ismeretlen autós továbbhajtott. A rendőr­ség kérése, hogy aki tanúja volt a balesetnek vagy ismeri a kö­rülményeket, jelentkezzen a Kecskeméti Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztá­lyán. (Tel.: 76-484-684, 35-24- es mellék) Autós ügyek A kiskunfélegyházi rendőrök keresik azt az ismeretlent, aki elkötött egy Volkswagen Jettát Tiszaalpárról. A kocsival a tol­vaj nem jutott messzire, sorsá­ra hagyta az út mentén. Egy fél­egyházi söröző elől egy Lada 1500-ast loptak el. Ez a kocsi nem került elő, a tulajdonos ká­ra negyedmillió forint. A tolvaj kiléte ismeretlen. Feltört automaták Elfogta a rendőrség azokat a fosztogatókat, akik a napokban Lakitelek két büféjében is fel­törték a játékautomatákat. Az éj leple alatt ügyködő betörők 110 ezer forintot loptak ki a gé­pekből. Azóta már a pénz is visszakerült a büfék tulajdono­saihoz. Suzuki-rablók Leányfalun vasárnap késő este három férfi behatolt egy lakás­ba, ahol az idős hölgyet bántal­mazták, megfenyegették, majd a tulajdonos udvaron álló Suzu­ki gépkocsijával elhajtottak. Légkondicionálók 8 millió forint értékű zsák­mányhoz jutottak azok az is­meretlen tettesek, akik a hét vé­gén a főváros XIV. kerületében a Colombus Kft. által bérelt Fü­redi úti raktárba behatoltak és nagyértékű klímaberendezése­ket vittek el. Egyetemi rovarirtó Szolnokon keddre virradóan betörő járt a gödöllői egyetem állami gazdaságának raktárá­ban, ahonnan csaknem 6 millió forint értékben vitt el különbö­ző növényvédő szereket. Oda a telefon A főváros VII. kerületében szombaton délután két férfi és egy nő megtámadta és lefogta a 48 éves Sz. Mihály miskol­ci lakost, majd övtáskájából el­rabolta az áldozat mobiltele­fonját. NÉZŐPONT Géczy Zsolt Kis óvodai körforgalom Még ki sem heverték a bajai pedagógusok, óvónők, szülők és gyermekek az elmúlt tanév nem mindennapi fáradalmait, máris kezdődik a következő idény. Tavaly elsősorban nem az oktató-nevelő munka kapcsán izzadtak meg okítók, szü­lők és nebulók, hanem a naponta felröppenő átszervezési el­képzelések miatt. Talán nem is akadt olyan önkormányzati intézmény a városban, amely ne került volna „górcső” alá az anyagi megszorítások kapcsán. A nagy vesztesek közé tartozott többek között a képviselő- testület által eladásra kijelölt belvárosi, Táncsics utcai óvoda. Még azt sem sikerült elérni az érdekelteknek, hogy lakottan kíséreljék meg eladni az épületet. Hogy addig se kelljen a gyerekeket új helyre szoktatni. Úgy ítélték meg azonban a döntéshozók, hogy „gyerekestül” nehezebb túladni a házon. Nos, üresen sem kellett eddig x . senkinek. A kicsiknek pedig Ki kérdezi meg választhatnak új ovit, esetleg óvónőt a szülők. Utódnak az a kicsinyeket? üres termekkel bíró Újvárosi ÁMK-t jelölték meg, ám ugyancsak bizonytalan, vajon hány szülő viszi majd le a lakótelepre gyermekét. Kérdés: ki választja újvárost a régi óvó néni miatt, illetve ki dönt in­kább egy másik belvárosi óvoda mellett. Miközben a fenti kérdést rágják, rágták anyukák és apukák, némileg megdöbbentek a legújabb hír hallatán. Régi óvodá­juk is benépesül ősztől. így történhet meg, hogy a belvárosi ovisok újvárosba, míg a Miklós utcaiak a Táncsicsba járnak majd. Hogy bonyolultabb legyen az ügy, egy másik, hosszú évek óta óvodaként működő belvárosi épületet is árul Baja. Rá­adásul még vevő is lenne rá. De hová költöznek majd onnan az ovisok? Valóban hamarosan felépül a Petőfi utcai, nagy belvárosi óvoda? Csak addig nehogy valaki megkérdezze a kisgyerekeket, hogy melyik óvodába járnak, és ki az óvó néni. Lesz elég ba­juk, mire megszokják szegények az új környezetet. NISSAN ALMERA 1,416v (87LE) 2.280.000 forinttól 5 év teljeskörű garanciával, szenzációs importőr! finanszírozással akciós légkondicionáló NISSAN VANETTE CARGO 2,30 MÉG MINDIG 2.325.000+ÁFA-TÓL A haszongépjármű piac sikerautója igen kedvező feltétellel (30%-tól) elvihető. ELIT MOTORS KFT Kecskemét, Bihar u. 8. Tel.: 76/501 -800 Soltvadkert, Kossuth u. 95. 78/381-447 Minflwi rendMn Szeptember 2-3-án ci papír-írószer osztályon! Füzetek, tanszerek, iskolatáskák, hátizsákok és utazótáskák árengedménnyel vásárolhatók. (38279) ALFÖLD ARUHÁZ KECSKEMET

Next

/
Oldalképek
Tartalom