Petőfi Népe, 1999. augusztus (54. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

TAR g ÚTMUTATÓ I | SORSELEMZÉS |T»iOT i URTY1ML j BERCZEG RAT« { SEGÍTSÉGÉVEL © 06-90-2 SPBF KOS 04-90-230-431 04-90-230-437 Mslüfí m 04-TO-23Ö-432 04-90-230-431 SXOSfH) mit 04-90-230-433 04-90-230-439 SY1US 04-90-230-434 04-90-230-440 BA* OJOSZLÁH 06-90-230-435 06-40-230-441 YiZÖfflí sziz 04-90-230-434 04-90-230-442 HAU« Éjjel-Nappal hívhatói 1999. augusztus 2„ hétfő Sportvilág melléklettel • Ára: 44 Ft, előfizetve: 35 Ft • LIV., 178. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Szórványosan zápor, zivatar előfordulhat. Részletes időjárás­térképünk a 11. oldalon található. 9"7 70133 235013 Koszovói robbanás Nem pokolgép, hanem egy kívülről bedobott kézigránát lépett működésbe vasárnap hajnalban az épülőfélben lé­vő pristiani szerb templom­ban - közölte a helyszíni vizsgálatot követően Simon Fordham, a KFOR-erők egyik brit alezredese. A detonáci­óban nem sérült meg senki, és az anyagi kár sem jelen­tős. A templom átkutatását mindenesetre folytatják. Ugyanakkor Michael Jack­son tábornok, a KFOR erők parancsnoka tegnap kijelen­tette, hogy az albánok most ugyanolyan erőszakosan lép­nek fel, mint korábban a szerbek. A TARTALOMBÓL Kossuth­mauzó­leum. 5. oldal Az edző a hajósi csapatról. 9. oldal Az APEH nem módosít Annak ellenére, hogy a közel­múltban emelkedett a benzin ára, az Adó- és Pénzügyi El­lenőrzési Hivatal (APEH) szep­tember végéig nem változtat­hatja meg az adóbevallásnál alkalmazható üzemanyagára­kat, a módosításra csak utólag, a következő negyedévben ke­rülhet sor - mondta az APEH illetékese. Tájékoztatásából ki­derült: a személyi jövedelem- adóra vonatkozó törvény sze­rint az adóhivatalnak negyed­évenként kell közzétennie az adóbevalláskor figyelembe ve­hető árakat. Sztárparádé a kecskeméti főtéren. Több ezer ember volt tegnap kíváncsi az OTP bank szülinapi bulijára. Népszerű zeneka­rok léptek fel az egész napos fesztiválon, este pedig tűzijátékban gyönyörködhetett a népes publikum. FOTÓ: BANCZIK R. Halálos baleset Nagykőrös közelében Gyalogost gázoltak Kiskunhalas mellett Halálos kimenetelű balesethez riasztották a mentőket és a tűzoltókat szombat délután a Nagykőrös és Kecskemét közöt­ti 441-es úton. Egy Mitsubishi típusú autó - egyelőre nem tudni, mi okból - nagy sebes­séggel az árokba hajtott, és egy fának ütközött, a hátul ülő négyéves kislány az első szél­védőn keresztül kirepült a ko­csiból, és a helyszínen életét vesztette. A kocsi dunaújvárosi vezetője egy 30 év körüli férfi és utasa, egy hölgy súlyosan meg­sérültek, őket a nagykőrösi ön­kéntes tűzoltók csak feszítővas­sal tudták kiszabadítani az ösz- szeroncsolódott autóból. A sé­rülteket a mentők a kecskeméti kórházba szállították. Vasárnap kora reggel, Kiskunhalas köze­lében egy gyalogost gázolt ha­lálra egy teherautó. Az IFA ve­zetője - Soltvadkert felől köze­ledve Halashoz - későn vette észre az út szélén haladó férfit, és elütötte. A rendőrség meg­állapítása szerint gyorshajtás okozta a szerencsétlenséget. Arany- után ezüstérem Kovács Ágnes a 200 méteres mellúszás szombati megnye­résével (2:27.12 p) megszerez­te a magyar csapat és saját maga 3. isztambuli Európa- bajnoki címét. A magyar ver­senyző ezzel - a sevillai két sikerrel együtt - összesen már öt kontinenselsőséget mond­hat a magáénak. Vasárnap újabb magyar siker kísérte a mieink szereplését: Lengyel Imre 402.30 ponttal ezüstér­met szerzett az Európa-baj- nokság utolsó műugrószámá­ban, a férfiak 3 méteres verse­nyében. A magyar sportoló egyenletes teljesítményt nyújtva, az első kísérlet utá­ni 11. helyről fokozatosan lé­pett előre a dobogó második fokáig. Lengyel a 9. helyen jutott tovább az előző napi selejtezőből, ám a döntőben mindenki tiszta lappal kez­dett, ahol a magyar verseny­ző ponterős gyakorlatokkal lett érmes. További részletek a 7. oldalon. Petőfi Sándor halálának 150. évfordulójára emlékeztek szombat este a kis­kunfélegyházi főtéri Petőfi-szobornál. Az ünnepségen dr. Garai István alpolgár­mester és Juhász István tanár méltatta Petőfi munkásságát, Vitéz László szín­művész Petőfi-verseket szavalt. Lekvár főző verseny!!! A versenyre sárgabaracklekvárral lehet nevezni, beküldési határidő: augusztus 10., kedd. A beküldött üvegeket bajai, kiskunhalasi, kiskunfélegyházi és kecskeméti szerkesztőségünkben vár­juk. Kérjük, az üvegekre írják rá nevüket, lakcímüket, és ha van, telefonszámukat is. Eredményhirdetés: az augusztus 16-ával kezdődő héten. Települési évfordulót ünnepeltek a ladánybeneiek Torgyán bejelentése a búzafelvásárlásról A ladánybeneiek az elmúlt hé? végén méltón ünnepelték meg a település fennállásának 91. évfordulóját. A kétnapos fa­lunapi rendezvénysorozatot képzőművészetikiállítás-meg- nyitóval kezdték. A művelődé­si házban főként e településről elszármazott, illetve Bács-Kis- kun megyei kötődésű alkotók munkáit láthatta a közönség.- Községünk negyven szá­zaléka tanyán él és dolgozik. Az ő kétkezi munkájuknak köszönhetően is virágzásnak indult e vidék, ahová sok a betelepülő. De jönnének töb­ben, még külföldről is - mond­ta meggyőzően Rácz Sándor polgármester -, ha nem kelle­ne néhány nehézséggel szem­benézniük. Ilyen például a ta­nyavillamosítás elhúzódása. A helyi ipart három fafel­dolgozó üzem képviseli. Ám a beneiek nem csak kivesz­nek a természetből, hanem - mint hallottuk - meg is újít­ják azt, zömmel akác- és nyárfaerdő-telepítéssel. A térség jellemzője a gazdálko­dás, a tanyavilág, ahol megél­hetést keresnek a polgárok. Ezt bizonyítandóan a meghí­vott vendégek - élükön dr. Torgyán József földművelés- ügyi és vidékfejlesztési mi­niszterrel - délután ellátogat­tak Csávás Istvánék birtoká­ra. A család állattartásból él, malacneveléssel foglalkozik, illetve félezer tojótyúkot tart. Azon kevés gazdálkodók kö­zé tartoznak, akik azt állít­ják, a mezőgazdaságnak van jövője, csak keményen dol­gozni kell. Igaz, kanári-szi­geti nyaralásra nem futja, de becsületesen megélnek, sőt reális terveik megvalósításá­ban is bíznak. Hogy honnan indultak el, azt fényképek­kel bizonygatták, s hogy mit szeretnének, azt tervrajzon tárták a miniszter elé, aki szétnézett a birtokon. Ezt megelőzően Torgyán József a községi sportpályán meg­nyitotta a falunapi rendez­vényt. Részletek a 3. oldalon. A látványos benei szórakoztató programok sorából Is kiemelkedett a tánc- bemutató. FOTÓ: PULAI SÁRA Rejtélyes test az égből Szombat este több pesti, XVIII. kerületi lakos egy olyan, kéke­sen izzó, repülő tárgyat vélt feltűnni az égbolton, amely ké­sőbb a közeli kiserdőbe csapó­dott be. A tűzoltóság és a rend­őrség elmondta: alaposan át­vizsgálták a szóban forgó tér­séget, de nem bukkantak olyan nyomra, amely megerő­sítette volna a lakossági beje­lentést. A közeli Ferihegyi re­pülőtér légiforgalmi irányítói sem észleltek a radarok képer­nyőin idegen tárgyat. Kommentárunk a 2. oldalon. Négyszáz kilométeres dugók Összesen mintegy 400 kilo­méternyi közlekedési dugó alakult ki szombaton reggel Franciaországban, főleg a spanyol és a luxemburgi ha­táron, amikor a franciák mil­liói vakációra indultak. Bor­deaux körzetében 35 km, Párizstól délre 40 km hosz- szan álltak a kocsik. Rekor­dot könyvelhet el a vasút is: 3200 szerelvényen összesen kétmillió embert szállítottak ezen a hétvégén. Sükösdi Anna- napok. 12. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom