Petőfi Népe, 1999. május (54. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

2. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 1999. MÁJUS 3., HÉTFŐ 0 JÓ NAPOTI Május 3., hétfő Névnap: Tímea A név alkotója Jókai Mór. Valószínűleg a görög Eu- thymia (jelentése: tisztelet­tel ékesített) rövidítése. Kö­szöntjük a névnapjukat ma ünneplő Irma, Antónia, Timon, Timót nevű olvasó­inkat isi Napkelte: 5 óra 25 perc Napnyugta: 19 óra 58 perc Holdkelte: 22 óra 37 perc Holdnyugta: 7 óra 20 perc Tegnap a Duna Budapest­nél 397 cm (árad), Bajánál 505 cm (apad), a Tisza Szolnoknál 802 cm (árad), Csongrádnál pedig 722 cm (árad) magas volt. Közlekedés Javítják a dunaföldvári Du- na-hldat 7-17 óráig, 20 km/órás sebességkorláto­zás lesz érvényben, a for­galmat jelzőőrök irányítják. Burkolatot szélesítenek az 55-ös út 76-87. km-ei közt. Traffipax Ma Kecskeméten, délelőtt Kecelen, délután Soltvad- kerten számíthatnak a jár­művezetők radarellenőr­zésre. Lézeres sebességmé­rés ma délelőtt Baján lesz. Miy Hol, Mikor? • A kecskeméti polgári kaszinó összejövetele ma 18 órakor kezdődik a kecskeméti Liberté kávéházban. Ezúttal anyák na­pi műsorra várják a tagokat. • A kerekegyházi könyvtár kiállí­tótermében láthatók Zs. Kátaí Éva olajfestményei. • A kecs­keméti helyőrségi klubban ma délután 17 órakor nyitnak új időszaki kiállítást. Az érdeklő­dők Zubereczkiné Réti Kamilla festőművész alkotásait tekint­hetik meg, • A kecskeméti Lo­sonci Lilla festőművész kama­rakiállítása az ópusztaszeri em­lékparkban látható. • A kecs­keméti Népi Iparművészeti Múzeumban kedden délután 14 órakor kezdődik a városi dí­szítőművész kör összejövetele. A fiatalok szakköre pénteken délután 14.45-kor kezdődik. • A kecskeméti Magyar Fotográ­fiai Múzeumban Hevesy Iván és Kálmán Kata kiállítása te­kinthető meg. • A romantiká­tól a realizmusig címmel nyit­nak új időszaki kiállítást május 4-én, 17 órakor a nagykőrösi Arany János Művelődési Köz­pontban. Az érdeklődők B. Tóth Edit festőművész alkotá­sait tekinthetik meg. Átütötte a számokat A bajai rendőrök - házkutatás céljából - meglátogattak egy helyi férfit, akit aztán maguk­kal is vittek. A rendőrség a 23 éves férfi udvarán több olyan autót is talált, melyek ún. egye­di azonosító jeleit megváltoz­tatták. Az alvázszámok átütésé­vel gyanúsítható fiatalembert őrizetbe vették, büntetőeljárás indult ellene. Rajtakapták A múlt hétvégén egy autófeltö­rővei gyűlt meg a bajuk a kecs­keméti rendőröknek. Az Aka­démia körúton egy Fordot nyi­tott ki egy 19 éves fiatal. Míg a kocsiban szöszmötölt, megje­lentek járőrök is. (gy, mint ez szándékában állt, autóval tá­Csipkediadal Kiskunhalason Sok százan nézték meg a csipkekiállítást a halasi városnapon. FOTÓ: POZSGAI ÁKOS Az hétvégén rendezett halasi városnap egyik főszereplője - ha nem a legfőbb szerplője - a csipke volt. Az immár világhí­rű és közel százéves halasi csipke otthona, a Halasi Csip­keház vendégül látta és kiállí­táson mutatta be az ország csipkevarróinak alkotásait. A Hunnia virágai című pályázat­ra 39 településről 77 alkotással neveztek a csipkék alkotói. A kiállítás május 14-ig tekinthető meg. Április 30-án, pénteken a Hunnia virágai, Magyarország csipkéi régen és most című ki­állítást Pál József, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri­umának államtitkára nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy a rendezők részéről nagyszerű előkészítő munkát tapasztalt és ennek méltó eredménye a kiállítás és a rendezvénysoro­zat. Hangúlyozta azt is, hogy a halasi csipke nemzeti kultú­ránk része. A szakértőkből álló zsűri el­nöke, Mészáros Éva iparmű­vész külön is megdicsért min­den beérkezett pályaművet. Az eredetileg meghirdetettel szemben 13 pályamunkát díja­zott a zsűri. A 100, a 70 és a 40 öt ortzig tizenhárom képzőművészének a Tisza menti tájakat megörökíts alkotásait állították ki pénteken a csongrádi öregvár utcában. Az akvarellek abban a kéthetes alkotótáborban készültek, melyet április 18. és május 2. között I, Nemzetközi Tisza Akvarell Szimpózium címmel rendeztek Csongrádon. BALESETEK BŰNÜGYEK vozhatott a siheder, bár nem ö vezetett. A lopásban meggátolt tolvajt a rendőrségen őrizetbe vették. Mint a csap Csodaszámba megy még az is, hogy nem az autó mellé ült, annyira részeg volt egy férfi, akire a kecskeméti rendőrök ta­láltak rá egy lopott Polskiban. A jármű önkényes elvételével gyanúsított illető rövidre zárta a gyújtást, így indította be a ko­csit. A kis Polski egy darabig engedett is az erőszaknak, de aztán működésbe lépett a kor­mányzár, az autó irányíthatat­lanná vált. Az ittas tolvaj el­aludt, a rendőrök keltették fel. Tolvaj biciklivel Egy kiskőrösi férfi 40 ezer fo­rintos kárt okozott lopásával. A tolvaj, akinek nem jelentett akadályt az egyik körösi családi ház ajtaján lévő lakat, magához vett egy mountain bike-ot és egy összecsukható alumínium­létrát. A betörőt elfogták a rendőrök, őrizetben várja, hogy milyen fejleményeket hoz az el­lene indított büntetőeljárás. Szivattyút loptak Harmincezer forint kárt okoz­tak annak a nagybugaci tulaj­donosnak, akinek a közelmúlt­ban ellopták a vízszivattyúját tanyája udvaráról, egy lezárt aknából. Csak az utca Hős Egy 18 éves és egy 41 éves bu­dapesti férfi a kőbányai Hős ut­ca egyik lépcsőházában szom­baton este fél 9-kor ittas állapot­ban megtámadott és bántalma­ezer forinttal jutalmazott első, második és harmadik díjat nyerték el: I. Erdei Lilla debre­ceni csipkevarró a „Gránátal­más minta” című alkotással, a második Ádám Andrásné kis­kunhalasi csipkevarró, „Orchi­dea fejdísz” nevű (halasi csip­ke) alkotásával és a harmadik Jakab Andrásné székesfehér­vári csipkevarró a „Gránátal­más gallér" nevű pályamunká­jával. A díjakat Csatári József, Kiskunhalas város országgyű­lési képviselője adta át a díja­zottaknak. Kisspéter Imre Jazzpódium a Kamarában Berki Tamás és a Shabu Shabu Együttes ad koncertet a kecske­méti Kelemen László Kamara- színházban május 5-én, szer­dán este 19 órakor. Közremű­ködik Fogarasi János (zongo­ra), Lattman Béla (basszusgi­tár), László Attila (gitár), Jávori Vilmos (dob). Rongyosbál A Felsőlajosi Általános Iskola szülői munkaközössége és a pedagógusai jól sikerült „ron­gyosbált" rendeztek. A bevételt a gyermeknapi kirándulásra és a táborozások anyagi támoga­tására használják fel. Az előző bálák bevételéből az iskolaud­varban lévő parkban a vasjáté­kokat fajátékokra cserélték. Az Iskola melletti területen közsé­gi játszóteret alakítottak ki a szülők, pedagógusok, gyere­kek közös munkával. zott egy 41 éves férfit, akinek kabátját - benne mintegy 10 ezer forint készpénzzel és ira­tokkal - elvették. Az áldozat könnyű sérülést szenvedett. A gyanúsítottakat a rendőrség fővárosi akcióosztályának mun­katársai a helyszín közelében elfogták. Kezükön bilincs csat­tant. Hangtompítós vadász Igyekezett halkan orwadász- gatni egy kiskunhalasi férfi, de elfogták a rendőrök. Az enge­dély nélkül lőfegyvert és lőszert birtokló illető Zsana határában lődözött kiskaliberű, amúgy is „halkszavú” (22-es) puskájá­val, amelyre hangtompítót is szerelt. A puskás férfi a kiskun- halasi kapitányság fogdájára került. NÉZŐPONT Kása György Egymást kóstolgatták Klasszikusokra hivatkozni a műveltség jele, önmagunkra meg a szerénytelenségé. Mégis engedtessék most meg nekem, hogy kissé szerénytelenül emlékeztessek arra: az elmúlt hónapokban többször is feszegettem e hasábokon annak kérdését, miért tiltakoznak annyira a megyeházi képviselők a „politikai vita", „politikai kérdés” szóösz- szetételek ellen. Akkor is, és most is a feladatátadások Ugye generált nem kis vitát a megyeháza mindenre, csak ülésre és jegyzete­lésre nem alkalmas padsoraiban. Akkor is, és most is többen hangoztatták, főként az ellenzékben ülő polgár­mester-képviselők, hogy szerencsétlen dolog politikai színezetet adni egy tisztán önkormányzati és pénzügyi kérdésnek. Igaza van a bajai és a kalocsai polgármesternek akkor, amikor azt mondja: a szociális ellátás, a középfokú okta­tás, a kollégiumi férőhelyek biztosítása eredendően me­gyei önkormányzati feladat. A települések azok működte­tését eddig önként és jó szándékból vállalták. És igazuk lehet, ha most, amikor szűkösen vannak á városi kasz- szákban a forintok, szeretnék levenni a helyi önkor­mányzat válláról ezeket a terheket. Vagy legalábbis sze­retnék, ha ezek fenntartásába a megyei önkormányzat beszállna. Miért most jött el ez a hullám? De igaza lehet a megyeházi koalíció képviselőinek is ak­kor, amikor felteszik a gya­nakvó kérdést: Véletlen-e az, hogy az előző két önkor­mányzati választást követő­en nem akartak e városok ............................................... megválni középiskoláiktól, k ollégiumaiktól, szociális otthonaiktól? Pedig a lehetőség akkor is meglett volna. Miért most jött el ez a hullám, amikor a Fidesz-vezette, tisztán jobboldali koalíció reg­nál Kecskemét legmagasabb épületében? S igaza lehet a kisgazdák frakcióvezető asszonyának is, ha a közgyűlési tag-polgármesterek „megyegyűlési szívére" apellál. S azt mondja: nem Jó dolog a megyét százmilliós tételekkel megszórni, mert aj? könnyen kihathat a településekre Is.-; Szó mi szó: miközben olyannyira nem szeretnék, jócs­kán politikai élű vitát folytattak le ismét a képviselők pénteken a megyeházán. És nem csak a televíziós szap­panoperákra hasonlítani kezdő feladatátadási polémiá­ban. Sűrűn hangzottak el utalások a (párt)politikára az újabb alapítványi személycserék kapcsán is, amelyekről ugyancsak tárgyaltak a megyeatyák. De személyeskedés­től sem volt mentes a képviselők ötórás együttléte. Volt ott szó burkoltan még a bajai polgármester alkalmasságá­ról is. Egy másik közgyűlési tag meg úgy vélte: a feladat- átvétel körüli kétórás vita nem volt más, mint egymás kóstolgatása. Tegyük hozzá: de legalább döntés született, ha korántsem mindenki megelégedésére. Édes megyeházi harmóniáról tehát már rég nincs szó. De - hogy eléggé el nem ítélhető módon újfent csak maga­mat ismételjem - ki az a választópolgár, aki azért küldte a megyei testületbe a pártlistán megválasztott politikuso­kat, hogy nagy egyetértésben üljenek és nyomogassák szóváltás nélkül a gombokat? Hallotta már? ' Má|us 3-31. között AR (Csak belterületen!) Telefonvonal elérhető áronl Akciós áraink magán-előfizető üzleti előfizető ■ első vonal 20.000 Ft + áfa 45.000 Ft + áfa- másodvonal 18.000 Ft + áfa 35.000 Ft + áfa • harmad- és további vonal 16.000 Ft + áfa 30.000 Ft + áfa Hozzon egy (vagy több) új emítelNet előfizetőt, s ön is kedvezményesen szörfózhet a világhálón! Extra ajánlatunk: Telefonvonal + Internet-csomag együttes rendelésekor még olcsóbban juthat telefonhoz! Magánvonal mindössze 18.000 Ft + áfa, üzleti állomás csak 40.000 Ft + áfa. Várjuk Önt! Ügyfélszolgálati indáink: a 184-es számon díjtalanul hívhatók. s Kiskunhalas, Mátyás tér 9. 77/499-084. Baja, Arany János u. 2. 79/499-084.1 Kalocsa, Széchenyi út 2. 78/499-184. KiskMs, Safári J. u. 5. 78/499-084.

Next

/
Oldalképek
Tartalom