Petőfi Népe, 1999. január (54. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 01. szám

Felhős, párás idő várható Részletes időjárás- térképünk a 14. oldalon található. 9 9 0 0 1 1999. január 2., szombat • Ára: 44 Ft • 54. évf., 1. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás II 9 7 70 1 III 33 23506 1 Clinton utódja? A1 Gore amerikai alelnök - a The Washington Post és a The New York Times pénteken kö­zölt beszámolója szerint - ki­töltötte és postázta azokat az iratokat, amelyek hivatalosan tanúsítják, hogy szándékában áll az indulás a 2000-ben ese­dékes elnökválasztáson. Olajár a mélyponton Az év utolsó napján 40 szá­zalékkal volt alacsonyabb a nyersolaj átlagos világpiaci ára a januárban feljegyzett­nél. Az irányadó olajféleség, az északi-tengeri Brent még csütörtökön is hat dollárcen­tet esett a londoni szabadpia­con, s hordója nem ért többet 10,47 dollárnál. Beleszúrt a haragosába Életveszélyes sérüléseket oko­zott haragosának Lajosmizsén egy nő. Az idei esztendő bekö- szöntötte előtt néhány órával történt a bűncselekmény - kö­zölte lapunk munkatársával Ferenczi László, a megyei rend­őr-főkapitányság szóvivője. A Barakk-soron álló egyik ház­ban döfte a nagykést R. Sán- dorné egy fiatalasszonyba, aki kis híján belehalt a mellkasi sérülésbe. A tettes elmenekült. Továbbiak a 2. oldalon. Házi kozmetika - hétvégi magazin a 4. oldalon A TARTALOMBÓL Göncz Árpád köztár­sasági elnök ünnepi beszéde 2. oldal A pápa újévi köszöntője 5. oldal Vonat ütközött kamionnal Lakitelek határában tegnap Az ütközés következtében a mozdony leugrott az alvázáról (ez utóbbi a kép bal oldalán látható), egy vagon fel is borult, s a kamionnyi narancs egy része a hóban szétgurult. Személyvonat ütközött ka­mionnal tegnap délben Lakítelek határában. A 44-es főúton Békéscsaba fe­lől érkező török kamion néhány perccel fél 12 előtt a fénysorom­pó piros jelzése ellenére hajtott rá a sínekre. A Szolnok-Kecs- kemét között közlekedő (Tisza­kécske felől érkező) személyvo­nat mozdonya középen találta el a narancsot szállító kamion hátsó részét. Az ütközéstől a ka­mion ötven méternyire röpült a vasúti pályától. A szerelvény két első kocsija kisiklott, az egyik kocsi felborult. A kerekek nélküli mozdony a szántóföl­dön állt meg, merőlegesen a szerelvényre. A baleset követ­keztében hárman - a mozdony- vezető, a jegykezelő és egy szol­gálaton kívüli vasutas - súlyo­san, életveszélyesen, a kamion sofőrje és utasa könnyebben sé­rült. A roncsok és a szétszóró­dott narancs több száz négyzet- méteres körzetben borította a földet. Részletek a 3. oldalon. Uj árakkal köszönt he az új év Tegnaptól átlagosan 6,8 száza­lékkal drágul idehaza a villa­mos áram díja. Ezen belül a la­kosság 9,1, míg a nem lakossági fogyasztók 5,4 százalékkal fi­zetnek többet. A legfontosabb élelmiszerekért is többet szám­láznak már idén a boltok több­ségében. Például a tejért 5-10 forinttal, míg a cukorért 11-12 százalékkal fognak többet kérni a bolti kasszáknál. Drágábban utazunk tegnap­tól a vasúton s a buszjáratokon is. A MÁV-nál átlagosan 15, míg a távolsági autóbuszok tarifái 13 százalékkal emelkednek. A postai szolgáltatások sem ma­radnak meg a tavalyi árakon. A szabványlevelek helyi kézbesí­tése 23 helyett 27, míg a távol­ságiaké 30 helyett 32 forintba kerül. Drágábban nézzük idén a közszolgálati televíziót is. Függetlenül attól, hogy valaki az MTV 1-es, 2-es csatornáját vagy Duna TV műsorait nézi avagy sem, 20 százalékkal töb­bet fizet majd, mint tavaly. (Ez az a bizonyos üzembentartási díj.) Költségesebb lesz idén az autózás is. A súlyadó mértéke például minimum hatszáz fo­rint lesz a jármű minden meg­kezdett száz kilogrammja után. Mélyebben kell majd a sofőr­nek a zsebébe nyúlnia, ha tan­kolni megy. A benzin ára is emelkedik, attól függetlenül, hogy negyed évszázados mély­pontra süllyedt a kőolaj világ­piaci ára. Hogy a hazai drágu­lásnak mi is az oka? Erről bő­vebben hétfői lapszámunkban olvashatnak olvasóink. Mindenkinek jár idén a gyes Januártól a család jövedelmé­től függetlenül, alanyi jogon jár a gyermekgondozási segély (gyes), amelynek összege havi 15 ezer 300 forint lesz - közölte a Szociális és Családügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője a sajtóval. A gyesre a gyermek 3 éves koráig jogosult valamelyik szülő, nevelőszülő vagy gyám. Tartósan beteg és súlyosan fo­gyatékos gyermek után 10 éves korig folyósítják az ellátást - mondta Forgó Györgyné. A szo­ciális és családügyi miniszter méltányossági alapon megálla­píthatja, illetve meghosszabbít­hatja a gyest a gyermek általá­nos iskolai tanulmányainak kezdetéig vagy legfeljebb 8 éves koráig, ha betegsége miatt intézményben nem gondozható a kiskorú. A gyes a munkahe­lyi családtámogatási kifizetőhe­lyeken és a megyei egészségbiz­tosítási pénztárak fiókjaiban igényelhető. Titokzatos föld alatti üregek a város alatt? Milliomossá tesszük! Petőfi Sándorra emlékeztek Félegyházán Petőfi emlékének elevensége a legszebb bizonyítéka annak az egyébként sokszor taga­dott ténynek, hogy a magyar­ság meg tudja becsülni irodal­mi nagyjait. Gyakran, nagyon nehéz történelmi pillanataink során Petőfi, népünk fénylő csillaga jelentette az egyetlen vigaszt - hangzott el a nagy költő születésének 176. évfor­dulója alkalmából rendezett ünnepségen, Kiskunfélegyhá­zán, a Petőfi-emlékháznál (amelynek helyén Petrovicsék bérelt háza állt, s melynek homlokzatára már a kiegye­zés éveiben, 1867-ben felke­rült az emléktábla). Beszédé­ben Tóth Gyuláné, a Kiskun­félegyházi Petőfi Emlékbi­zottság ügyvezető elnöke el­mondta: minden közösség­nek megvannak a maga ün­nepei. Kiskunfélegyháza vá­rosa és közössége ma külö­nösen nagy tisztelettel, mély megindultsággal gondol költő fiára, Petőfi Sándorra. (Folytatás a 2. oldalon.) Valutaóriás született A pénteken megalakuló valu­tauniónak az Európai Unió ál­lampolgárai az első számú nyertesei - hangoztatták csü­törtökön az Európai Unió in­tézményeinek vezetői és a tag­országok pénzügyminiszterei. A brüsszeli találkozó után végérvényessé vált, hogy 1999 első percétől 292 millió euró­pai ember ugyanazt a közös pénzt használja. Az euróval az Egyesült Államokkal vetekedő gazdasági óriás jön létre 5774 milliárd eurós (6700 milliárd dolláros) összesített bruttó ter­mékkel, évi 1500 milliárd euró körüli összkereskedelentmel, 297 milliárd eurónyi valuta- tartalékkal. Ausztriában, Bel­giumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiá­ban, Írországban, Luxemburg­ban, Németországban, Olasz­országban, Portugáliában és Spanyolországban a lakosság­nak három éve van arra, hogy fokozatosan hozzászokjon az új pénzhez, és mielőbb átál­lítsa életét az eurórendre. Az Európai Unió négy állama ma még kimarad a valutaunióból: Görögországban nem sikerült még rendbetenni a költségve­tést, Svédországban nem biz­tosított a központi bank füg­getlensége, Dániában és Nagy- Britanniában pedig a lakosság nem támogatja a korona és a font feladását. Az euro - mint készpénz - hamarosan felváltja a nemzeti valutákat az unión belül. Az amerikai dollár mellett a második világpénz az euro lesz. Alacsonyan szállt a gólya, rendőrautóval ütközött Különleges baleset történt szerdán délután Szegeden: gó­lyával ütközött egy rendőrau­tó. A baleseti járőrkocsi tompí­tott fénnyel, mintegy 30 kilo­méteres sebességgel haladt a 45-ös számú főútra kivezető Kálvária sugárúton, amikor egy alacsonyan szálló gólya a kocsi visszapillantó tükrének ütközött A megsérült gólyát a közeli vadasparkba szállítot­ták. Mint Gősi Gábor, a vadas­park igazgatója elmondta, a gólyának nem tört el semmije, csupán a csőre sérült meg. így remény van a felépülésére, egyelőre azonban karantén­ban őrzik felgyógyulásáig. Utána a Kiskunsági Nemzeti Parkkal egyeztetve gondos­kodnak a madár jövőjéről. Hajléktalanok pezsgés vacsorája Párizs előkelő Lafayette áru­házában száz francia hajlék­talan ingyen telepakolhatott húsz bevásárlókosarat étellel- itallal, hogy szilvesztert ün­nepelhessen. Az áruház veze­tősége nem teljesen jószántá­ból engedte ezt meg nekik: a hajléktalanod előzőleg tün­tetni kezdtek az áruházban, hogy felhívják a figyelmet sa­nyarú helyzetükre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom