Petőfi Népe, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

Több ezren zarándokoltak el idén is a pálosszentkúti (Petőfiszállás) kegyhelyre, hogy részt vegyenek a pünkösdi búcsún. A vasárnap délelőtti ünnepi nagyításét Marosi Izidor nyugalmazott püspök celebrálta. A mise körmenettel fejeződött be. fotó: gulyás Sándor Nem találtak hiányt a bajai rovancsolás során Pénzügyi ellenőrzések a megyei kapitányságokon Még szerdán történt, hogy a bajai rendőrkapitányság pénz­tárosa hiányt tapasztalt a ko­rábban trezorba zárt pénz kö­rül, melyről azonnal értesítette felettesét, Gyurosovics József kapitányt. A riasztott megyei gazdaságisok még aznap Ba­jára szálltak ki, és megkezdték az ilyenkor szokásos rovancso­lást. Amint Ferenczi László, a megyei főkapitányság sajtó- szóvivője elmondta, vala­mennyi megyei kapitányságon vizsgálat kezdődött pénzü­gyekben. Gergényi Péter, a megyei rendőrfőkapitány tájé­koztatása szerint a bajai kapi­tányságon a pénztári vizsgálat befejeződött. Ez adott pillanat­ban pár forint plusszal zárult, tehát nem volt hiány. A me­gyei főkapitányságon a főpénz­tár rovancsa pedig forintra egyezett. A megkezdett belső vizsgálatok tovább folytatód­nak, hogy ennek lezártával egyértelmű képet kapjanak a vezetők a megyei rendőrség pénzügyi helyzetéről. Kalocsa és Miske között történt a tragédia Frontális ütközés két halottal Ketten életüket vesztették, öten pedig súlyos sérüléseket szen­vedtek a vasárnap délután Ka­locsa és Miske között történt közúti balesetben. Kalocsa és Miske között egy Toyota fron­tálisan ütközött egy Daihatsu személygépkocsival. A Daihat­suban ketten - T. Csaba 27 éves és S. Zoltán 26 éves kalocsai lakosok - életüket vesztették. A Daihatsu másik három utasa könnyebben sérült. A Toyota vezetője és két utasa súlyos sé­rüléseket szenvedett. A baleset során a tűzoltók egy súlyos sé­rültet és egy holttestet feszítő­vágóval emeltek ki a roncsok­ból. A hat sérültet a mentők kórházba szállították, a baleset körülményeit még vizsgálják. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóü­gyeletese, dr. Rákosi Mihály elmondta, hogy a Daihatsu so­főrje egy be nem látható ka­nyarban kezdett előzni és ezért következett be a frontális ütkö­zés, amelynek során mindkét autó totálkáros lett. Hogyan dönt a félegyházi önkormányzat? A családok többsége a gyermekrendelőre voksol A félegyházi Petőfi-lakótelepi polgárok jelentős része igényli egy gyermekorvosi rendelő mi­előbbi beindítását a városrész­ben. Ez derült ki abból a közvé­lemény-kutatásból, melyet a közelmúltban végzett a lakóte­lep két önkormányzati képvise­lőjének egyike. A rendelőt első­sorban a gyerekes házaspárok sürgetik. Véleményük szerint városi tömegközlekedés híján legalább félórás gyaloglást je­lent eljutni a Hunyadi utcai ren­delőbe. Ez főleg esős, havas, szeles időben jelent gondot. Egy-egy ilyen kényszergyalog­lás csak súlyosbítja a beteg gye­rekek állapotát. Ugyanakkor sokan nem értenek egyet a ren­delő szükségességével. Az el­lenzők tábora azzal érvel, a la­kótelepre fordított kevés pénzt másféleképp kellene hasznosí­tani. A gyermekorvosi rendelő ügyét a napokban tárgyalta a kiskunfélegyházi önkormány­zat egészségügyi bizottsága. Az ülés kapcsán a javaslattevő kije­lentette: felháborítónak tartja, hogy a szakbizottság nem szakmai, hanem kizárólag gaz­dasági szempontok alapján vé­leményezte az ötletet, noha ez nem tartozik hatáskörébe. To­vábbi részleteket a 3. oldalon olvashatnak. Kommentárunk a 2. oldalon. Falunapot tartottak a pünkösdi hét végén Bu- gacon, melyre nagyon sok érdeklődő család ment ki, kihasználva a gyönyörű májusi napsütést. Az egyik legnagyobb érdek­lődést kiváltó program (felvételünkön) a legerő- tugaci férfiak verse- olt. FOTÓ: VAJDA PIROSKA Nincs vesztegetni való időnk Két-három héten belül megala­kul az új kormány. A leendő vezetés pedig az első naptól fogva világos menetrend sze­rint teszi a dolgát. Nem lesznek elvesztegetett hónapok, mint az történt egy ciklussal korábban. Minderről Orbán Viktor, a Fi- desz-MPP miniszterelnök-je­löltje beszélt vasárnap az MRV HÉT című műsorában. Cikkünk az 5. oldalon. Bukarestbe váljék az új kormányfőt A román kormányfő, Radu Va­sile bízik abban, hogy a legrövi­debb időn belül találkozhat majd az új magyar miniszterelnökkel - tájékoztatta a politikus a Ma­gyar Rádió külföldi adások fő­szerkesztőségét. Majd utalt arra, hogy noha Hóm Gyulától már kapott Magyarországra szóló meghívást, ő azt szeretné, ha a sorrendet megváltoztatnák, vagyis az új magyar kormányfő látogatna először Bukarestbe. Csátaljai kadarkára esküdtek fel a lovagok Aranyos alföldi borok mustrája Évi 2 millió hektoliter bor te­rem az Alföldön, ezért meg kell mutatni, hogy az itt termelt nedű értékes, a pincészetek megállják helyüket bárhol a vi­lágon. Ezt erősítette meg Csipkó Sándor, az Alföldi Sző- lészek-borászok Egyesületé­nek vezetője szombaton, a Gi- lián pincészetnél tartott bemu­tatón, ahol csupa aranyérmes bor került az asztalra. Csipkó Sándor azt is elmondta, hogy az Alföldön a szőlőtermesztés szociális kérdés, mert munka­helyeket teremt és családok ez­rei élnek belőle. Ezért fontos kérdés, hogy az új kormányzat segíti-e azt a műszaki fejlesz­tést, amire az alföldi borászat­nak szüksége van. Elsősorban a szőlőfeldolgozás műszaki fel­tételein kell javítani. Irányított hőmérsékletű erjesztésről kell gondoskodni, hogy ne égjenek el azok az illat- és ízanyagok, amelyek az alföldi borokat fel­jebb emelhetik a rangsorban. (Folytatás a 8. oldalon) Az új borlovagok térden állva tettek esküt a nagymeste­rek előtt. FOTÓ: PAPP ZOLTÁN Gyorshírek Haladék péntekig a szúnyogoknak Baján, eltérve az eredeti terv­től, nem ma lesz az első szú- I nyogirtás - tájékoztatott Né­meth János, a bajai polgár- mesteri hivatal munkatársa. Mint elmondta, jelenleg még nem jelentenek komoly ve- 1 szélyt a vérszívók, ezért ha- i lasztották későbbre a perme­tezést. Úgy tervezik, hogy pénteken a kora esti órákban kezdik meg a légi és földi permetezést. Ütközött a nosztalgiavonat Nosztalgiavonat ütközött egy £ | cirkusz kamionszerelvényé­vel Pest megyében, az 50-es 1 út 48-as kilométerkövénél | lévő vasúti átjáróban. Szemé- I lyi sérülés nem történt. A | baleset tegnap délután fél I hétkor következett be, ami­kor a Lajosmizse és a Buda­pest között közlekedő nosz­talgiavonat eddig még nem tisztázott okok miatt ütközött 1 a cirkusz kellékeit és körhin- 1 táját szállító tehergépkocsi­I val. Montenegrói választások A vasárnapi előrehozott mon- tenegrói' parlamenti és hely- | hatósági választásokon lea­I dott szavazatok 94 százalé­kának összeszámlálása alap­ján a Milo Djukanovic mon- tenegrói államfő mögött álló, 1 hárompárti „Éljünk jobban” koalíció a voksok 49,5 száza­lékát nyerte el, míg a Momir | Bulatovic vezette Szocialista | Néppárt (SNP) a voksok 36,07 százalékát. A voksolá­son a harmadik helyen a füg­getlenség párti Liberális Párt áll 6,2 százalékos támoga­tottsággal. A tűzszünetre nincs esély A nyugat-koszovói Decani és Djakovica térségében hétfőn is folytatódtak a szerb rend­őrök és a szakadár albán | fegyveresek közötti súlyos harcok, s az összecsapások miatt egyre növekszik a me­nekültek száma is. úr ' Uj százezres Romániában < , I Uj bankjegyet hoztak hétfőn forgalomba Romániában. A 100 000 lej névértékű papír­pénz mintegy 12 dollárt ér. Az eddigi legnagyobb névér- . tékű pénz az 50 ezres volt, amit 1996 novemberében bo- 1 csátottak ki.- ablak vásár 1998. Június 13 - áig! Minden általunk forgalmazott nyílászáró most sokkal olcsóbb! Kínálatunkból: Rogy. ár: 90X21 O fenyőajtó 35.940,­75X21 O fenyőajtó 31.000,­1 00X21 O fenyőajtó 38.660,­1 00X21 O bejárati ajtó 64.580,­100X2101.0. bejárati ajtó 86.850,­1 00X21 O halszálkás bejárati ajtó 45.190,­78X1 40tetőtéri ablak 34.090,­Akciós ár: 25.420,- 25.920,- 28.350,- 52.330,- 65.800,­29.900, ­28.900, ­DUTKER Építőanyagáruház Kecskemét, Szent István Krt. 24. Nyitva tartás: H-P: 8-16 óra Szó.: 8-12 óra

Next

/
Oldalképek
Tartalom