Petőfi Népe, 1998. március (53. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

k Az OrszággvűJ^i-K&fiyvtár állományából tornáé. 1 fi-VA V-p \ I ? PETŐFI NÉPE 1998. március 2., hétfő • A Duna-Tisza köze napilapja • 53. évf., 51. szám / 39 Ft MA SPORT­VILÁG 9-11. oldal Katasztrófagyakorlat Kecskeméten Látványos bemutatót tartottak tegnap a polgári védelem napja alkalmából Kecskemé­ten. A délelőtti gyakorlatot követően a Tudomány és Technika Házában rendezték meg a szervezet központi ün­nepségét. Itt kitüntették és megjutalmazták a legkiválóbb polgári védelmi szakembere­ket és a munkájukat segítőket. Tárgyjutalomban részesült a Petőfi Népe szerkesztősége is. További részletek a 3. oldalon. A speciális mentőknek is akadt dolguk bőven. A feltételezett katasztrófát egy, a városközpontra zu­hant repülőgép okozta. A gép kigyulladt, sokan megsérültek. A Budapestről lopott autóval a tolvaj visszafordult a határról A szerb határőrök rálőttek az észt követségi Mercedesre Egy fekete Mercedes próbált áttörni vasárnapra virradó éjjel a zöldhatáron Jugoszláviába. Az éber jugoszláviai határőrök tüzet nyitottak rá. A részletek­ről Kozák Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője tájékoztatta a Petőfi Népét. A titokzatos jármű Csikéria-Csajkásnál, az E-203-as határjelzésnél buk­kant fel hajnal egy és két óra kö­zött, s nyílegyenesen a szerbi­ai oldal felé száguldott. A túlol­dalról azonban váratlanul tüzet nyitottak rá a jugoszláv határ­őrök, mivel egyértelmű jelzése­ikre az E-203-as Mercedes ve­zetője nem állt meg. A géppisz­tolysorozat a kocsi hátsó szél­védőjét és az egyik első fény­szórót találta el. A Mercedes sofőrje láthatta, hogy nincs esé­lye a határ átlépésére, ezért két­ségbeesetten visszafordította a kocsit a magyar terület felé. (Folytatás a 3. oldalon) Hilda a húsvéti báránykával. A madarasi kislány arra kérte nagyszüleit - akik húsvétra eladásra szánt bárányokat nevelnek -, hogy ezt az egyet tartsák meg neki. Ez a való­ságban vöröses szőrű jószág ugyanis az ő kedvence. Most már csak egy nyuszi és egy csibe kell, s akkor teljes lesz az ünnepi állatsereglet. fotó: berki erika Hatos ikrek születtek Hatos ikrek születtek szomba­ton Mexikóváros egyik kór­házában. A három kisfiút és há­rom kislányt a terhesség ha­todik hónapjában császármet­széssel segítette világra egy ki­lencfős orvoscsoport, így a ki­csinyek súlya egyenként csak alig 700 és 800 gramm között mozog. Az újszülötteket inku­bátorba helyezték, valameny- nyiük állapota stabil. A halálba síeltek Oroszország kemerovói terüle­tén öt síelő gyermek vesztette életét hóomlás következtében. A gyerekek a Krasznij Brod falu mellett lévő szénbánya külszí­ni fejtésébe indultak síelni pén­teken, a mentőalakulatok csak este találtak rájuk, egy leomlott hópárkány alatt. Kábítószeres célország lett hazánk- Két éve 52, tavaly 82, az idei esztendő első két hónapjában 23 esetben füleltek le kábítószer­csempészeket a magyar vámo­sok. Két éve összesen 1137, ta­valy 2136, az idén az évkez­det óta 31 kilogramm drogot próbáltak átjuttatni a határon. Számos jel arra mutat, hogy a kábítószerfutárok számára tran­zitországból célország lettünk - nyilatkozta munkatársunknak Laczó László, a Vám- és Pénz­ügyőrség Országos Parancsnok­ságának szóvivője. Elmondta: rendszeresen számba veszik a csempészek kedvelt útvonalait, és eszerint a legtöbb nagy fogást a gyulai, a nagylaki, a röszkei, illetve a hegyeshalmi átkelőnél jegyez­ték fel. Érdemes megjegyezni, hogy a Ferihegyi repülőtér zöld­folyosóján is sok drogfutár igyekszik feltűnés nélkül átjut­ni. A vámosok tapasztalatának , és éberségének köszönhetően azonban mind gyakrabban akadnak fenn az ellenőrzésen. Nem titok az sem, hogy a pár grammnyi vagy éppen többkiló- nyi port, tablettát vagy kapszulát rendszerint a kamionok padló­zata alá, a szigetelések közé, az üzemanyagtartályba, az alkatré­szek közé vagy a pótkerékbe rejtik. Nem ritkán azonban a ko­csihoz hegesztett, álcázott rako­dótérben utazik az „anyag”. Meggyújtották a puskaporos hordó kanócát? Húsz halott Koszovóban A szerb belügyminisztérium va­sárnap esti közleménye szerint húsz ember - négy szerb rendőr és 16 albán terrorista - vesztette életét a hét végi koszovói, fegy­veres összecsapásokban. Szerb és albán közlések szerint a nyu­gat-koszovói Likosane térségé­ben kirobbant tűzharcban két rendőr s mintegy tíz albán sebe­sült meg, egy rendőrt hét, golyó ütötte sebbel vittek kórházba. Koszovói albán források ez­zel szemben arról számoltak be, hogy a szerb rendőrök körbevet­tek több koszovói albán falut, s sorra kutatták át az épületeket. A koszovói emberi jogi szerve­zetek vasárnap esti közleménye szerint több albán falu jelenleg is blokád alatt van, s bár már nem dörögnek a fegyverek, a térségben továbbra is nagyon feszült a helyzet. Baján tegnap délután havazott Zimankós hajnalok várnak a növényi kultúrákra Egy időre búcsút vehetünk a tartósan kellemes, tavasziasan enyhe időjárástól. A szombat déli 18 fokos meleg után vasár­nap estére jelentősen zuhant a hőmérséklet, egy hidegfront következtében. A meteorológi­ai előrejelzések szerint ugyan vissza-visszatémek a langyo­sabb léghullámok, de a böjti szelekkel érkező márciusi fa­gyokkal is számolniuk kell a kertészeknek, növénytermesz­tőknek. Stollár András agrome- teorológus szerint a várható, legfeljebb mínusz 5 fok körüli hőmérséklet még nem jelent veszélyt a növényekre, legfel­jebb annyiban, hogy fejlődésük lelassul. A gazdáknak tehát egyelőre nem kell védekezniük. Néhány mandulafa kivételé­vel még a korai kajszibarackfák sem bontottak virágot, a meg­duzzadt rügyek jelenlegi állapo­tukban károsodás nélkül átvé­szelik a mínusz 6-8 fokos lehű­lést. Ám azzal számolni kell, hogy az idén a tavalyinál lénye­gesen korábban indult meg a vegetáció. így a gyümölcsfák virágzása épp azokra a hetekre esik, amikor legnagyobb a való­színűsége a tavaszi fagyoknak. A március végi, április eleji hidegek azonban valószínűleg már nem károsítják a virágo­kat. (Folytatás az 5. oldalon) Forgalomkorlátozás hétvégenként Ismét él vasárnaptól a teher­gépjárművek hétvégi forgalom- korlátozására vonatkozó rende­let. Eszerint március 1. és au­gusztus 31. között vasárnap és ünnepnap, reggel nyolc órától este tízig Magyarország útjain nem közlekedhetnek a hét és fél tonnát meghaladó tehergépjár­művek. A rendelet bizonyos esetekben - például közhasznú feladat ellátása esetén - kivételt tesz. A rendelkezések szerint június 15. és augusztus 31. kö­zött nemcsak vasárnap, hanem szombaton sem közlekedhetnek a kamionok szombat reggel 8 és vasárnap 22 óra között. Röntgengépek bérleti díjból Márciustól 10 évre a Magyar Egészségügyi Mosodák Kft. végzi majd a kalocsai kórház textíliáinak tisztítását és javítá­sát. A városatyák pályázat alap­ján döntöttek a vállalkozó mel­lett, mert így a mosoda vala­mennyi dolgozója a helyén ma­rad. Ä vállalkozó a meglevő gépekért 6 millió forintot meg­haladó összeget, bérleti díjként pedig havi 90 ezer forintot fi­zet. Fejlesztésre mintegy 20 milliót szán. A mosoda bevéte­leiből 6 milliót röntgengép vá­sárlására fordítanak, amihez a hiányzó 3,3 millió forintot hi­telfelvétellel egészítik ki. Gyorshírek Zsinati tisztújítás II A Magyarországi Evangéli- | kus Egyház újjáválasztott tör- g vényhozó zsinata a hét végén j tartotta alakuló ülését. A zsi-1 | nat lelkészi elnökévé ismét | | Reuss Andrást, az Evangéli- kus Hittudományi Egyetem | I 1 rektorát választották, míg az ( alelnök ifjabb Hafenscher Ká- . roly budavári lelkész lett. A | _ világi elnöki tisztséget Thur- ' : nay Béla, az alelnöki posztot Sztruhár András tölti be. Választási tévéprogram Az április 8-tól május 8-ig I terjedő időszakban célszerű ' lenne, ha hetente két alka- | lommal úgynevezett válasz- tási híradót sugároznak Ma­I gyar Televízió - javasolják a | közszolgálati tévések. Részle- tes választási műsorrendet is | | kidolgoztak, amelyet az ügy- | vezető elnök elé terjesztenek. Sovány ajánlat Londoni értesülések szerint a | BMW német autóipari óriás a vártnál jóval alacsonyabb ösz- szegű vételi ajánlatot lett a 1 Rolls-Royce-ra, amely egyéb- ként éppen a bajor cég motor- | jával építette meg három évti- | | zede első, teljesen új modell- | jét. A The Sunday Times úgy | I tudja, hogy a BMW 250 millió | fontot (85 milliárd forintot) I : lenne hajlandó áldozni a világ | legpatinásabb autómárkájának f megvételére. I I Románia jövője A román gazdaság idén 1, jö- I vőre pedig 3 százalékkal nő- | hét - emelte ki az OECD I Romániára vonatkozó, minap közzétett országjelentéséből a Rompres. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 10 százalékos mun­kanélküliséget jósol 1999-re, ami a gazdasági szerkezet-át- i alakítás következménye lesz. I Szerencsére a jó 1997-es ter­més enyhítheti a szociális gondokat, mivel a lakosság je­lentős részének jövedelme a mezőgazdaságból származik - írta jelentésében a fejlett ipari országok párizsi székhelyű klubja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom