Petőfi Népe, 1998. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

1998. február 2., hétfő Egészségmagazin I. Rövid séták, hosszú élet A séta pihentet, s egészségmegőrző szerepe is van. A mozgás nem csak az általá­nos közérzetnek tesz jót. Egy közelmúltban végzett amerikai vizsgálat kiderítette, hogy még a viszonylag rövid séták is, amelyek naponta összeadva másfél-három kilométert tesz­nek ki, évekkel hosszabbítják meg az életet. A hosszú távú vizsgálat több .mint nyolcezer, hatvan és nyolcvan év közötti férfire ter­jedt ki, 12 év alatt e csoportból 208 férfi halt meg. Azok közül, akik naponta három kilométer­nél többet sétáltak, csak minden negyedik (24 százalék) halt meg, akik napi másfél kilomé­ternél kevesebbet tettek meg, azoknak viszont 41 százaléka. A napi séta nemcsak a szív­nek vált hasznára, mint ahogy azt várni lehetett, hanem csök­kentette a rák kockázatát is. Azok a férfiak, akik nem sétál­tak naponta, két és félszer gyakrabban haltak meg rákban, mint azok, akik napi három ki­lométert tettek meg. A kutatók ezt a hatást arra vezetik vissza, hogy a könnyű mozgás az im­munrendszert is erősíti és stabi­lizálja a hormonháztartást. Mindkettő segíthet a rák koc­kázatának csökkentésében. A séta a nők számára is hatá­sos ellenszer a betegségek el­len. Az amerikai kutatókkal párhuzamosan osztrák orvosok nők körében végeztek reprezen­tatív felmérést. A vizsgálatba kétezer nőt vontak be, s azt ál­lapították meg, hogy azok a nők, akik naponta legalább másfél kilométert sétálnak, jobb általános egészségi álla­potban vannak, mint azok a nők, akik naponta legfeljebb az autójukig, vagy a házuk kert­jéig sétálnak el. A nők körében is csökkenti a szívinkfarktus és a daganatos betegségek kiala­kulásának kockázatát. Erősíti a szervezet ellenálló képességét, s ami nagyon fontos: védelmet nyújt a depresszió, a szorongás ellen is. Amint a mondás tartja: séta közben kiszellőzik a fej. A séta azonban nem minden: az egészséges táplálkozás is fontos, valamint a káros szen­vedélyekről (ital, cigaretta) való lemondás. ÖjKmdtedtbni és ó/átdbank ?At. A Kereskedelmi és Hitelbank PÁRATLAN betétszámlája párját ritkító befektetési lehe­tőség. A pAratlan betétszámla olyan megtakaítási forma, amely párosítja a biztonságos, biztos kamatrjt, az egyénre szabott, páratlan rugalmassággal. Számoljon atlanul! páratlan ötféle futamidő: 9, 11, 13, 15 és 17 hónap közül választhatja ki az Ön számára leginkább megfelelőt. Nem érheti semmi váratlan! Hiszen a PÁRATLAN i'.imúlótól függően kamatozású. Ezenkívül névre szól, tehát a lekötött összeghez csakis Ön férhet hozzá. A PAratlan betétszámla korántsem unalmas, hiszen páratlanul rugalmas. Bármilyen 5.000 Ft feletjti, 1.000 Ft-tal osztható összeg egyaránt leköthető. A páratlan betétszámla páratlan megoldás a befektetések területén. És PÁRATLAN ! Gyógyszerek, ételek, életek A gyógyszerek és élelmisze­rek önkényes kombinált fo­gyasztása számos veszélyt rej­teget. A gyógyszerekhez mel­lékelt szokásos ismertetések nem nyújtanak a fogyasztónak erre nézve semmilyen infor­mációt. Joseph Graedon vezető amerikai szakértő szerint a grapefruit és a grapefruitlé olyan hatóanyagokat tartal­maz, amelyek különböző gyógyszerek szedése esetén súlyos reakciókat váltanak ki. Például: azok a vérnyomás­csökkentők, amelyek nifedi- pint vagy felodipint tartalmaz­nak, grapefruittal kombinálva nem kívánatos vérnyomás­emelkedést okozhatnak. Szimptómák: arcpír, szédülés, rosszullét. Zöldségfélék, mint a brokkoli és a káposzta csök­kentik a vérhígító szerek haté­konyságát. Ezek a főzelékfélék gazdagok K-vitaminban, a- mely elősegíti a véralvadást. Veszélyessé ez csak akkor vá­lik, ha valaki hirtelen túl sok K-vitamint juttat a szervezetbe és közben vérhígító gyógysze­reket szed. Ez a hibás kombi­náció legrosszabb esetben akár agyvérzéshez vagy szívinfark­tushoz is vezethet. A zabliszt a Digoxin ható­anyagának felvételét nehezít­heti meg. Ezt a gyógyszert szívritmuszavarok esetén írják fel. Zabliszttel együtt extrém esetben itt is agyvérzés vagy akár szívinfarktus következhet be. Az amerikai szakértő taná­csa: az orvostól minden eset­ben kérjünk felvilágosítást a gyógyszerek és az élelmisze­rek együttes hatásáról. Az anyatej fontosságáról Ha beteg a gyerek A beteg gyermek is mozogjon! - tanácsolják a német orvosok. Ha szükséges, a cukorbeteg, aszt­más, anyagcsere-zavaros vagy szívbeteg gyerek is meg tud bi­zonyos feladatokat csinálni, amiknek a végrehajtása már ön­magában lelkileg is gyógyítóan hat rájuk. Még a szívműtéten át­esett kisiskolás számára is kita­lálhat a gyermekorvos könnyű gyakorlatokat. Ha másképp nem megy, járjon a kicsi könnyített tornára. A lényeg az, hogy a szü­lői féltés ne rekessze ki a diáktár­sadalomból ! Azok a gyermekek, akiket édesanyjuk az átlagosnál to­vább szoptatott, jobb teljesít­ményt nyújtanak az iskolában, mint azok, akiket nem, vagy csak rövid ideig tápláltak anya­tejjel. Ezt új-zélandi kutatók ál­lapították meg. Az új-zélandiak ezer gyermek életútját vizsgál­ták születésüktől 18 éves koru­kig. A gyermekek egy részét egyáltalán nem, másik részét négy hónapig, a többieket négy-nyolc hónapig, vagy to­vább szoptatta édesanyjuk. A tanulmány megállapította: az anyatejes táplálás jól érzékel­hető módon kapcsolatban áll a gyermek felfogóképességének fejlődésével és tanulmányi előmenetelével. Az értelmi ké­pességek fokozott fejlődését az anyatejben található zsírsavak jótékony hatása idézi elő. Ezek a hatások átfogóak, érzékelhe­tőek a legkülönbözőbb iskolai teszteken, az osztályzatokon, sőt, később, a főiskolai, egye­temi tanulmányok során elért eredményeken is. Új egészségügyi központ nyílt Baján Új egészségügyi intézmény nyílt meg a napokban Baján. A dr. Szűcs Adrienn főorvos által vezetett új egészségügyi köz­pontban - melyet a Sugó-Med Kft. hozott létre - a hat rendelő­ben belgyógyászati, gégészeti, szemészeti, reumatológiai és nőgyógyászati vizsgálatokat végeznek majd, mégpedig cso­portpraxis keretében. Ezek a szakorvosi rendelők jelenleg még nem működhetnek a tb-fi- nanszírozás megoldatlansága miatt. Ami azonban a legfontosabb, az a foglalkozás-egészségügyi központ, mely a vállalkozások, cégek dolgozóinak kötelező üzem-egészségügyi vizsgálatát végzi. Az új létesítményhez tár­sul az orvosklub is, mely az or­vostovábbképzésben vállal fon­tos szerepet. G. Z. Az első vérnyomásmérés az új rendelőben. Hipnózis akadályozta meg a szívinfarktust Nemrégiben hipnózis mentette meg egy szívrohamot kapott asszony életét a Barbadosból Londonba tartó Boeing-767-es gép fedélzetén. Amikor a 47 éves Rosalind Tye mintegy tíz­ezer méteres magasságban hir­telen szúrást érzett a mellkasá­ban, azonnal infarktusra gyana­kodott. Az utaskísérők orvost kerestek a fedélzeten, ám csak egy angliai szívkórház műszaki asszisztense jelentkezett, aki ér­tett a hipnózishoz. Kezét a be­teg halántékára téve lassan számolni kezdett, s a szenvedő asszonyt transzba ejtette. A be­teg csak akkor ébredt föl, ami­kor a gép leszállt az Azori-szi- geteken, s őt kórházba szállítot­ták, ahol meggyógyították. Rendszeresen ellenőrzik a seregben a katonák egészségi állapotát. A bevonulás napja közeledik: február 11-én és 12-én több mint 3400 újonc vonul be az Alföldi Kiképző Központ szabadszállási és kalocsai laktanyájába. A szükséges védőoltásokat a bevonulás napján vala­mennyi újonc megkapja. Képünk Szabadszálláson készült. fotó: galambos Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom