Petőfi Népe, 1998. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-21 / 44. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve. PETŐFI NEPE 1998. február 21., szombat ................................................. • A Duna—Tisza köze napilapja • 53. évf., 44. szám / 39 Ft ............ Baján a tavasz jegyében Démász szakemberei megkezdték a közterületi lámpák hibás vi­lágítótesteinek felújítását. A szerelők szerint nem csak elhasználódott izzók cseréjéből áll a munkájuk. Sajnos nagyon sok a szándékos rongálás ezen a területen is. fotó: lőrinczi A rablótámadó kerékpáron elmenekült, az áldozat kórházban Az áramdíjbeszedőre támadt egy álarcos Kiskunmajsán Csütörtökön, a kora esti órák­ban ki akarták rabolni Kiskun­majsán a helyi Démász-kiren- deltség díjbeszedőjét. A gyalog hazafelé tartó díjbeszedőt egy álarcos támadta meg hátulról, aki kerékpáron követte kisze­melt áldozatát. A majsai Démász-irodában csütörtökön is 17-18 óra között tartottak fogadóórát. A helyi postahivatal 16 órakor bezár, így a felvett pénzeket már nem lehet aznap befizetni. A 48 éves díjbeszedő a bevé­telt két nappal ezelőtt is magá­val vitte, amikor hazafelé in­dult. A kabátja belső zsebébe rakta a papírpénzekből álló, 45 ezer forintos bevételt, a vállára akasztott táskában csak kétezer forint váltópénzt hagyott. A Fő utcai irodától csak né­hány percnyire lakik a díjbe­szedő férfi, de az első sarok után feltűnt neki, hogy valaki kerékpáron követi őt a járdán. A kihalt, néhol rosszul meg­világított Bajcsy utcában, ép­pen az óvodával szemben járt a díjbeszedő, amikor a kerék­páros utolérte. A járművéről leugró támadó azonnal ütni kezdte a díjbeszedőt. A várat­lan támadás során a férfit az ar­cán és a fején találta el egy-egy erős ütés. A biciklis a táská­ját követelte a díjbeszedőtől, akivel dulakodni kezdtek. A táskát azonban a közelharc so­rán sem sikerült megkaparinta­nia a támadónak. A sértett eközben a földre került, és a lejtős részen a kö- vesút felé gurult. A díjbe­szedő ekkor már segítségért ki­áltott, *mire az elkövető a ke­rékpárjára pattant, és elhajtott a közeli Vásárközön át, a Szent László utca irányába. {Folytatás a 3. oldalon.) Több órás vita után elnapolták Baján a költségvetés tárgyalását Nem jutottak dűlőre a bajai képviselők az idei költségve­tést illetően. A könyvvizs­gálói jelentés pedig megfe­lelőnek tartotta a gazdasági elképzeléseket. A pénzügyi bizottság elnöke, Várhalmi Miklós elmondta, gondot leg­inkább az adósság jelent. Négy év alatt lett volna mód az 1 milliárdos adósság je­lentősebb törlesztésére, ha az ingatlanokat a kínálati piac­nak megfelelően értékesítik. Azt azonban a testület javára írta, hogy mindvégig kezelni tudta az adósságot. A városfejlesztési bizott­ság viszont nem fogadta el a költségvetést. Éber András szerint a következő évekre le- hetetleu helyzetbe kerülhet Baja. Dr. Csőke István azt hangoztatta, hogy választási költségvetés készült, Katanich Ferenc pedig úgy vélte: indo­kolatlanul nagy a különbség a közalkalmazottak és a köz- tisztviselők bérezése között. Széli Péter polgármester kifejtette, hogy a testület ed­digi munkájához méltatlan a választási vitává fajult ülés. A testület elfogadta a költ­ségvetés tárgyalásának elna­polását. Március 2-án ismét napirendre kerül a város gaz­dasága. Kommentár a 2. oldalon. Tetten érték az APEH-ellenőrt A rendőrség pénteken Szege­den, az utcán tetten ért, majd őrizetbe vett egy APEH-főelő- adót, amint éppen átvett 300 ezer forintot egy vállalkozótól. Az APEH Csongrád Megyei Igazgatóságának 28 éves főelő- dója, A. M. S. munkaköri fel­adata volt az áfa-visszaigénylé­sek ellenőrzése. Egy kft.-nél a tavalyi hárommilliós áfa-visz- szaigénylés ellenőrzésekor kö­zölte: a könyveléssel nagy ba­jok vannak. A bírság legalább ‘ hárommillió forint lesz. Fel­ajánlotta, hogy az összeg 10 százalékáért elsimítja az ügyet, s a vállalkozónak nem kell bír­ságot fizetni. A kft. tulajdonosa a történteket elmondta az adó­hivatalban, az APEH pedig ér­tesítette a rendőrség gazdaság- védelmi osztályát. A vállalkozó és a főelőadó pénteken délelőtt 10 órakor találkozott az utcán. Amikor átvette a harminc darab - a rendőrség által megjelölt - tízezer forintost, a rendőrök közbeléptek. Az ellenőr több könyvelőirodának dolgozott, ügyfeleknek ajánlotta ezeket. Bács-Kiskun megyei lakásá­ban a délután tizenhárom, kü­lönböző városban lévő vállal­kozás bélyegzőjére bukkantak a rendőrök. NATO-gépek a repülőtérre? A NATO-országok hadseregei­től érkeznek a magyar katonai repülőterekre azok az eszkö­zök, amelyek beszerzéséhez kedden járult hozzá az Ország- gyűlés Honvédelmi Bizottsága. Egy információ szerint a zárt bizottsági ülésen a testület nemcsak ahhoz járult hozzá, hogy a tárca - az Öböl-válság kapcsán - felmentést kapjon a közbeszerzési törvény hatálya alól, hanem azt is tudomásul vette, hogy a szükséges eszkö­zöket más hadseregtől szerez­ze be. Az idő rövidsége miatt ugyanis néhány nap alatt alig­ha lehetséges speciális repülő­téri tűzoltóautókat, konténerra­kodó berendezéseket, darukat a gyártó cégektől megvásárolni. Ezért a mintegy 270 millió forint értékű eszközök jelentős részét NATO-országok hadse­regei szállítják a kecskeméti, a pápai és a taszári katonai repülőtérre. Az Országgyűlés kedden já­rult hozzá, hogy az Irak ellen esetlegesen fellépő nemzetközi erők használják a magyar lég­teret és a kijelölt hazai repülő­tereket. A magyar részvétel 550 millió forintba kerül. Jóval több a bűncselekmény Januárban 41 718 bűncselek­mény vált ismertté, és ez 32 százalékkal több, mint az el­múlt év azonos időszakában volt - hangzik a BM gyorsje­lentése. Az érdekes adatok ta­núsága szerint Budapesten a legnagyobb a növekedés: 130 százalék, Békés és Csongrád megyében pedig ezzel szem­ben harminc százalékos csök­kenés tapasztalható a januári, ismertté vált bűnügyek szá­mát tekintve. Egyes értesülé­sek szerint a rendőrségi sta­tisztikák is csalnak, több bűn­ügyet tavalyról az aktákon át­toltak az idei évre. Az viszont örvendetes, hogy a felderítések aránya Bács-Kiskunban a leg­nagyobb: 58 százalék. Továb­biak az 5. oldalon. A Csehország-Kanada olimpiai jégkorong elődöntő mér­kőzésen a rendes játékidőben nem született döntés, a hosz- szabbításra 1-1-gyel fordultak a csapatok. A ráadás sem ho­zott gólt, jöhettek hát a büntetők, ami a cseheknek sikerült jobban, így 2-1-gyel ők jutottak a döntőbe. Itt a finneket 7-4- re kiverő Oroszország lesz az ellenfelük. FOTÓ: FEB-REUTERS Gyorshírek 1 jf Olajlopás Csemő mellett A Mól egyik termékvezeté- kének megfúrására készülő ||| embereket leplezett le a cég- I lédi rendőrkapitányság és a Mól Rt. Cegléd és Csemő kül-1 területén. Egy elhagyatott, üres tanyából földalatti alag-1 utat fúrtak az onnan ötven méterre húzódó Mol-termék- vezetékhez. Két méter mély-1 ségben szakszerűen kiépített, | biztonságos alagutat találtak. Egy nemzet születése | A honfoglalás kori magyarok 1- egy nemzet születése cím- | mel nagyszabású kiállítás nyí-1 1 lik ma Bolognában. A tárlat I anyaga alapvetően a Nemze­ti Múzeum millecentenáriu- J | mi kiállítására épül. A kiállí-1 i tást Bologna után Milánóban, | Franciaországban és Spa- J | nyolországban mutatják be. Lopásért levágták a kezét 1 Kabulban tízezer ember | | szeme láttára csonkították ! meg csütörtökön egy tizen-1 éves liftesfiú jobb kezét, ami- J ért lopott egy boltban. A ti- I zennyolc éves Hamidulát egy | főiskolai focipályára vonszol­ták az őrei. Ott egy orvos alta- | tóinjekciót adott be a fiúnak, majd egy késsel vágta le a jobb kezét. Több olajat adhat el Irak Az ENSZ Biztonsági Taná­csának 15 tagja pénteken megállapodásra jutott, hogy Irak a jövőben kétmilliárd dollár helyett 5,2 milliárd dol­lárért exportálhat kőolajat fél­évente. Irak számára mind- I ezzel lehetővé válik, hogy I több mint kétszeresére nö- 1 velje olajbevételeit, s ezzel megakadályozza a 22 millió 1 fos lakosság életfeltételeinek | I további romlását. Mint ismeretes az ajándékcsomagról készült fotó 2 részletét kellett megtalálniuk a v M Petőfi Népe pénteki I , t *:«. .... s zámában és a Vasárnapi! * Petőfi Népében. |É~, . As k Az a több ezer pályázó, BjHf _ ftlf/í aki összeillesztette a BL fotódarahkákat. s a/t címünkre eljuttatta. ff ,j .yjj '• sorsoláson vett rés/t. Ennek eredményeként CSALÁDI AJÁNDÉKCSOMAG-NYERTESÜNK: BUDAVÁRI MIHÁLYNÉ (Akasztó, Szabadság út 46.) kedves olvasónk lett, aki 20 éve előfizetője a Petőfi Népének. VASÁRNAPI Bemutatjuk Betyárt, a Vasárnapi Miért őt választottuk? Mert megbízható, hűséges és remek társ!

Next

/
Oldalképek
Tartalom