Petőfi Népe, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-28 / 98. szám

10. oldal Labdarúgás 1997. április 28., hétfő Nb ii. Keleti Csoport A Kécske Barcikáról is elhozta a három pontot KAZINCBARCIKA- TISZAKÉCSKE FC EUROBUSZ 1-3 (0-1) Kazincbarcika, 1000 néző. Vezette: Csema (Lánczos, Kispál). Kazincbarcika: Fülöp - Földeák, Takács, Implom, Hanász (Gál a 70. percben), Hamócz, Kundrák, Körösi, Lukács (Balogh a 70. perc­ben), Szaniszló, Hanyecz (Remenár a 46. percben). Edző: Kálmán Vilmos. Tiszakécske: Nagy Zs. - Balia L., Barna, Cimpian, Maczkó (Tóth a 67. percben), Molnár, Bessermann, Mike, Bállá M„ Török, Szántó (Szabó a 82. percben). Edző: Szurgent Lajos. Sárga lap: Hanász a 20., Barna az 52., Balia L. a 78. percben. 9. perc: Körösi robbant ki középen, majd a 16-os vona­lán álló Hanyeczhez passzolt, aki két lépés után tüzelt. Az el vetődő Nagy bravúrral hárí­tott. 21. perc: Szaniszló a bal oldalról ívelt középre, Nagy, a tiszakécskeiek kapusa aláfu­tott a labdának, igaz, a mö­götte érkező Körösi is, így odalett a helyzet. 22. perc: Hamócz erősza­kosságának köszönhetően labdát szerzett, majd Lukács­csal kényszerítőzött, és a visz- szakapott bőrgolyót 13 méter­ről nagy helyzetben az oldal­hálóba vágta. 25. perc: Balia M. ugrott ki a hazai védők közül a jobb ol­dalon, majd az ötös sarkáról a tehetetlen Fülöp mellett a kapu közepébe bombázott, 0-1. 37. perc: Szaniszló bal ol­dali szögletét Kundrák a ka­pust megelőzve az égbe fe­jelte. A labda a hazai közép­pályás elé pattant, aki késve kapcsolt, így a kécskei védők felszabadítottak. 50. perc: Hanász bedobá­sát Lukács fejjel csúsztatta Körösi elé, aki 10 méterről a bal alsó sarokba vágta a lab­dát, 1-1. 56. perc: Az egymásra váró hazai védők közül Cimpian lopta el a labdát, elrobogott a bal oldalon, majd középre gu­rított, ahol az üresen álló Tö­rök 6 méterről szép mozdulat­tal a kapu közepébe perdített, 1-2. 64. perc: Török a bénultan álló barcikai védők gyűrűjé­ből elhalászta a labdát, a 16- oson belülre érve ballal lőtt. A labda Fülöp lába között ta­lált utat a kapuba, 1-3. Az első játékrész a hazaiak fölényét hozta. A barcikaiak sorra alakították ki helyzetei­ket, a kontrára játszó vendé­gek csak egy alkalommal ju­tottak el Fülöp kapujáig, igaz, abból meg is szerezték a veze­tést. A második félidőben az enervdlt Hanyeczet felváltó Remenár beállásával élén­külni látszott a barcikai tá­madókedv, aminek hamar meg is lett az eredménye. Az egyenlítés meglepte a kécskei- eket, ám a bénultság csak át­meneti volt, mert a hazai vé­dők két elemi hibája után megnyugtató előnyhöz jutott a Tiszakécske. Kitűnt: Hamócz, Körösi, illetve Barna, Cimpian, Szántó, Balia M., Törők. Kálmán Vilmos: - Hiába játszottunk egy órán keresztül jól, a két buta hiba miatt még pontot sem tudtunk szerezni. Szurgent Lajos: - Nehéz feladat volt a Barcika. Nem játszottunk jól. Csak négy helyzetünk volt, de abból hármat értékesítettünk. KSC RSC-Nyíregyháza 0-1! Vadon, a vendégek kapusa öklözi ki a labdát. KSC RSC- NYÍREGYHÁZA 0-1 (0-1) Kecskemét, 1000 néző. Ve­zette: Mohácsi (Marcsók, Márta). KSC RSC: Balázs - Ko­vács K„ Béltelki, Thaly, Né- medi (Nagy K. a 60. percben), Torbavecz, Kovács P. (Ko­vács G. a 76. percben), Kádár, Osztermajer, Vén, Dani. Edző: Kolarits György. Nyíregyháza: Vadon - Szatke, Czap, Barna M„ Göncz, Turóczi, Karkusz, Ká- kóczki (Kondora a 74. perc­ben), Domokos (Csehi I. a 89. percben), Kovács I., Németh Gy. (Bagoly a 65. percben). Edző: Kiss Miklós. Sárga lap: Kákóczki a 31., Kádár a 61. percben. 1. perc: Vén indítását Dani nagy helyzetben, 12 méterről mellé durrantotta. 4. perc: Egy bal oldali be­adás után a 16-os vonalán álló Kovács I. elé került a labda, aki higgadtan a hosszú sarokba lőtt, 0-1. 10. perc: Vén 24 méteres szabadrúgását védte Vadon. 21. perc: Kádár ügyesen átcselezte magát a vendégvé­delmen, majd 13 méterről nagy helyzetben mellé lőtt. 23. perc: Kovács I. a sza­badrúgást a mellette álló Gönchöz pöccintette, aki 18 méterről rászúrta a labdát, Ba­lázs azonban hárított. 27. perc: Kovács I. 16 mé­teres szabadrúgása a felső ka­pufáról vágódott vissza a me­zőnybe. 34. perc: Domokos fordu­lásból, a 16-osról kapu fölé vágta a labdát. 59. perc: Osztermajer és Dani valósággal „felfűzte” a vendégvédőket, Dani 5 méter­ről oda rúghatta volna a lab­dát, ahova akarja, helyette a kapu mellé lőtt. 70. perc: Domokos az alapvonal közeléből középre adott, Kákóczki az ötösről a földre fejelte a labdát, amely felpattant és a háló tetején kö­tött ki. 72. perc: Osztermajer szök­tette Danit, aki a kaputól 6 méterre addig igazgatta a lab­dát, míg a védők mentettek. 75. perc: Bagoly óriási helyzetben az ötös sarkáról „feladta” Balázs kapus kezébe a labdát. 80. perc: Túróczi elvitte a labdát Thaly mellett, közelről éles szögből kapura lőtt, Ba­lázs ügyesen mentett. A találkozó elején a Nyír­egyháza szinte akció nélkül „talált” egy gólt és onnantól kezdve nekik semmi sem volt sürgős. A KSC próbálkozott, támadott, egyik helyzetet dol­gozta ki a másik után, de gólt a csatárok képtelenek voltak lőni. Szünet után is a hazaiak voltak mezőnyfölényben, telje­sen beszorították az ellenfelü­ket, sorra lőtték a szögleteket. A második félidő első húsz percében a nyíregyháziak el sem jutottak a kecskeméti ka­puig. Azután viszont néhány kontrával zavart okoztak a hazai kapu előtt. A közepes iramú mérkőzésen megérde­melt vendéggyőzelem szüle­tett. Kitűnt: Torbavecz, Bél­telki, Osztermajer, illetve Va­don, Szatke, Czap, Domokos, Kovács I. Kolarits György: -Nincs, aki gólt rúgjon, még a legjobb helyzetek is kihasználatlanul maradtak. Kiss Miklós: - Végre ide­genben is győzni tudtunk és véleményen szerint nem ér­demtelenül. DOROZSMA- KECSKEMÉTI TE 2-0 (0-0) Kiskundorozsma, 2000 néző. Vezette: Juhos (László, Szabó A.). Kiskundorozsma: Csehó - Magyar, Stredie, Tóth-Ko- vács, Kemenes, Udvari, Ste- fanov (Djurasevics a 68. p.), Kenesei, Szabó B. (Kothencz a 85. p.), Barna (Süli a 68. p.), Miklós. Edző: Vágó Attila. KTE: Sinescu - Szél, Gu- bucz, Gligorovics, Vincze, Deme, Tuboly (Babai a 45. p.), Bajusz, Kecskeméti, Ko­vács J. (Czipper a 60. p.), Homyák (Kovács L. a 67. p.). Edző: Linka József. Sárga lap: Deme a 27., Miklós a 43., Kemenes az 51. percben. 35. perc: Szabó B. adott be a bal oldalról, Miklós kapás­ból lőtte kapura a labdát, de Sinescu kikotorta bombáját a jobb felső sarokból. 37. perc: Barna kitűnően húzott el a jobb oldalon, de beadását szögletre tudták a kecskeméti védők menteni. 57. perc: Miklós kapta Szabó B. beadását, aztán ne­héz szögből, mintegy öt mé­terről a kapus kezébe lőtt. 60. perc: Ezúttal Magyar adott be a jobb oldalról, s a legmagasabbra felugró, üre­sen hagyott Miklós fejjel véd- hetetlenül küldte a hálóba a hazaiak első gólját, 1-0. 65. perc: Udvari kitűnő labdával szöktette Miklóst, aki senkitől sem zavartatva mintegy 10 méterről a ka­pusba lőtt. 88. perc: Miklós a félpá­lyán kapta a labdát, futtában kicselezett négy védőt is, majd higgadtan az üres kapuba gu­rított, 2-0. Nagyszerű csatár­teljesítmény volt! Feleslegesen tartott Vágó edző a meccs előtt a kecske­métiektől, hiszen a Linka-leg- énység nem tett egyebet egész mérkőzés alatt, mint védeke­zett. Elegendő ennek bizonyí­tására megemlíteni azt, hogy Csehó „munkanélküli” volt, egyetlen lövés sem ment a 90 perc alatt a kapujára. A játék­idő nagy részében nyomtak a hazaiak, nemegyszer játszot­ták át a vendégek védelmét, de az utolsó pillanatban min­dig becsúszott valami a befe­jezésbe. Vagy egy csellel töb­bet akartak végrehajtani Ke- neseiék, vagy pedig a szélek­ről nem adtak be pontosan Barnáék. A második félidőre nagyon feljavult a Dorozsma, ekkor már fölénye gólokban is megmutatkozott. Igaz, az első gólnál Miklóst nagyon szaba­don hagyták az addig szoros emberfogást végző kecskeméti védők, de ez nem von le sem­mit a dorozsmai gólzsák telje­sítményéből. Két perccel a be­fejezés előtt aztán olyan dol­got láttunk Miklóstól, ami­lyent annak idején Maradoná- tól. A félpályáról elindulva mindenkit kicselezett, aki út­jába esett, s úgy lőtt az üres kapuba, mintha csak edzésen lett volna. Nagyon kellett ez a győzelem a hazaiaknak, hi­szen a dorozsmai csapatnak az utóbbi időben kevés siker­élménye volt. Kitűnt: Magyar, Kovács, Kemenes, Kenesei, Miklós, il­letve Szél, Gubucz, Deme. Vágó Attila: - Az óriási győzniakarás meghozta gyü­mölcsét, s ez a termés nagyon édes is lehet számunkra. Linka József: -Noha vé­gig fölényben játszott ellenfe­lünk, kis szerencsével döntet­len is lehetett volna az ered­mény. A látottak alapján a Dorozsma rászolgált a győze­lemre. Az NB II. Keleti csoport állása 1. Tiszakécske 2. Diósgyőr 3. Kába 4. Nyíregyháza 5. Kiskundorozsma 6. Tiszavasvári 7. Szolnok 8. Salgótarján ' 9. Hatvan 10. KTE 11. KSC RSC 12. Hajdúnánás 13. Kazincbarcika 14. Tiszafüred 15. Eger 23 15 2 22 13 6 22 10 8 22 10 8 22 10 7 23 10 7 22 10 6 22 9 7 4 4 3 3 6 40-20 47 3 28-14 45 4 32-18 38 4 30-18 38 5 27-20 37 6 29-24 37 6 26-22 36 6 22-17 34 10 25-25 27 10 21-25 26 10 22-27 23 11 17-29 23 12 24-36 21 15 16-36 16 16 12-40 12 További eredmények: Salgótarján-Tisza- vasvári 3-0, Hajdúnánás-Diósgyőr 0-2, Kaba-Eger 3-1, Tiszafüred-Hatvan 0-3. Szabadnapos: Szolnok. Nb iii. Alföld-Csoport A Mélykút nyerte a rangadót MÉLYKÚT- KISKŐRÖS 1-0 (1-0) Mélykút, 1100 néző. Vezette: Bogyó. Mélykút: Vasuth - Kárász, Szűcs, Schuchman (Piegel), Kiss J., Palla, Nuszpl, Velez, Vojnics, László (Szabó E.), Hangya. Edző: Ónodi Tamás. Kiskőrös: Tüskés - B. Szabó, Amuncsik, Szauer T., Kiss, Szauer Z„ Agócs, Pecz- nyik, Csemák (Szlovák), Mis- kovicz, Sztojanovics. Edző: Szlovák László és Himer Ist­ván. 41. perc: László, Kiss J., majd Hangya volt a labda útja, melyet utóbbi laposan a bal sa­rokba lőtt, 1-0. Nagy lendülettel kezdett a Mélykút. Első helyzetét már a negyedik percben kidolgozta, de Hangya bal oldali beadásá­ról hajszálnyira lemaradtak a csatárok. A 15. percben László jó labdát adott Nuszplnak, ő azonban 10 méterről a kapust találta telibe. Az első félidő közepén a vendégek szabadrú­gáshoz jutottak, melyet Sztoja­novics végzett el. A jobb alsó sarokra tartó labdát Vasuth, a mélykútiak kapusa bravúrral hárította. Ezt követően több­nyire a két 16-os között folyt a játék, egészen a 41. percig, amikoris megszületett a haza­iak vezető, s mint később kide­rült, győztes gólja. A második félidőben többet támadtak a vendégek, de gól­helyzetet inkább a hazaiak ala­kítottak ki. Kitűnt: Szűcs, Vojnics, Kiss J., Palla, László, Hangya, illetve Tüskés, Szauer T., Csemák, Sztojanovics. Ifjúsági eredmény: Mély- kút-Kiskőrös 0-2. KTK-MAKÓ 3-2 (2-2) Kiskunfélegyháza, 1000 néző. Vezette: Gulyás (Pintér, Zsurka). KTK: Dávid - Lapsánszki, Kertész (Samu), Fekete, Ko­rom, Ujfalusi, Síber (Valko- vics), Csincsák, Truczka, Fü- tyü (Cseh), Karsai. Edző: Ku- rucz István. Makó: Ménesi - Kindel, Anda, Botlik, Csák (Bárány), Kondacs, Márki, Bress, Bálint, Kozák (Frank), Karsai. Edző: Kolozsvári János. 4. perc: A rosszul kifutó Dávid fölött Kondacs 18 mé­terről a kapuba emelt, 0-1. 8. perc: Egy adogatás után Csák a kimozduló Dávid mel­lett a hosszú sarokba lőtt, 0-2. 17. perc: Truczka 18 méter­ről, a jobbösszekötő helyéről a hosszú sarokba lőtt, 1-2. 18. perc: Csincsák bal ol­dalról, egy kavarodást köve­tően, a bal felső sarokba lőtt egy szépségdíjas gólt, 2-2. 47. perc: A játékvezető les címén Csák gólját nem adta meg. 57. perc: Ujfalusi szabadrú­gásába Csincsák beleért, az irányát változtató labda a há­lóba vágódott, 3-2. 68. perc: Ujfalusi tisztán vezette a labdát kapura, csak a kapussal állt szemben, de Mé­nesi hárítani tudott. 83. perc: Valkovics gól­helyzetben a nála rosszabb po­zícióban lévő Fütyü elé adott, ám a labda egy védőn irányt változtatott, így oda a gólhely­zet. 84. perc: Fütyü 15 méterről centiméterekkel a léc fölé bombázott. A vendégek a 8. percben már 2-0-ra vezettek. Ez né­hány percre szabályosan lebé­nította a hazaiakat. Ezután azonban gyorsan magukra ta­láltak, s a 18. percig egyenlí­teni tudtak. Óriási hajrába kez­dett mindkét csapat, de főleg a Kiskunfélegyháza, amely óri­ási iramot diktált. A második félidőben is a félegyháziak irá­nyították a játékot, s végül egy nagyszerű mérkőzésen, 0-2-ről fordítva győzedelmeskedni tudtak. Kitűnt: Fekete I., Karsai, Csincsák, Ujfalusi, Truczka, il­letve Csák, Márki. Ifjúsági eredmény: KTK- Makó 1-2. SZEAC-KALOCSA 0-0 Szeged, 600 néző. Vezette: Csonka. SZEAC: Dobó - Polonkay, Szabó Zs„ Lévai, Kiss P. (Smelkó), Vándor (Kis Zs.), Mátyus, Polaneczky, Lehota, Hadár (Kulacsik), Várszegi R. Edző: Híres Gábor. Kalocsa: Gojtán - Iván, Aradi, Unyi, Bolvári, Sári, Farkas Z. (Süveges), Balogh (Farkas G.), Mácsai, Kovács, Bimbó. Edző: Hayerbacher Fe­renc. A csapatok táblázaton elfog­lalt helyéből következtetve színvonalas, jó mérkőzésre számíthattak a szurkolók. Saj­nos csalódniuk kellett, mert az együttesek ezúttal nem reme­keltek, elképzelést, átgondolt akciókat egyiknél sem fedez­hettünk fel. Az első félidőben valamivel a vendégek ! voltak mozgékonyabbak, de akárcsak ellenfelük, helyzetet ők sem tudtak kialakítani. Szünet után a szegediek három cserével 'próbálták aktívabbá tenni játé­kukat, sikerült is némi me­zőnyfölényt kiharcolniuk, ám a kapura igazán így sem voltak veszélyesek. Kitűnt: senki, illetve Aradi, Bimbó. Ifjúsági eredmény: Szegedi EAC-Kalocsa 1-3. GYULA-BAJA 0-1 (0-0) Gyula, 400 néző. Vezette: Kovács. Gyula: Veres - Szilágyi, Pápa, Komlósi, Bíró (Szeke­res), Tamási, Kiss, Gajdács (Burai), Papp, Boruzs, Méhes. Edző: Fodor Sándor. Baja: Tomik - Goretich K., Ivancsán, Viszmeg, Orbán (Goretich G.), Milassin, An- geli, Földvári (Váits), Koch, István, Czifra (Somogyi). Edző: Raffai Rudolf. 82. perc: Kochot buktatta Pápa a 16-oson belül, amiért járt a büntető, valamint Pápa második sárga lapja, ami a ki­állítást jelentette számára. A büntetőből István higgadtan passzolt a bal sarokba, 0-1. Kiállítva: Goretich K. a 70. percben (Boruzs felvágásáért), Pápa a 82. percben (második sárga után), Az élmezőnyhöz tartozó gyulai csapattól győzelmet várt a közönség. Ennek megfele­lően jól is kezdtek a hazaiak, de egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a betömörülő bajaiak- kal, akik a szórványos, de szervezett kontraakciókban bíztak. A szerencsésebb együt­tes nyerte meg a találkozót. Kitűnt: Papp, Szilágyi, il­letve az egész vendégcsapat. Ifjúsági eredmény: Gyula- Baja 2-2. Az NB III. Alföld-csoport állása 1. KTK 2. Kiskörös 3. Mélykút 4. Kalocsa 5. Gyula 6. Baja 7. SZEAC 8. Makó 9. Békés 10. Tótkomlós 11. Mezőberény 12. H.mezővásárhely 13. Szarvas 14. SZVSE 19 14 3 2 40-16 45 19 13 2 4 34-16 41 19 11 5 3 28-18 38 19 9 8 2 26-17 35 20 9 3 8 32-22 30 19 9 3 7 26-18 30 19 9 3 7 22-20 30 18 7 2 9 29-24 23 18 6 4 8 22-25 22 19 5 6 8 25-31 21 20 4 6 10 15-25 18 19 7 1 11 30-29 16 19 2 5 12 20-42 11 19 2 1 16 11-57 7 További eredmények: Mezőberény-Szegedi VSE 1-0, Szarvas-Tótkomlós 2-2. Szabad­napos: Békés, Hódmezővásárhely. A Hód­mezővásárhelytől 6 büntetőpont levonva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom