Petőfi Népe, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

it I 1997. április 1., kedd • A Duna-Tisza köze napilapja • 52. évf., 75. szám / 35 Ft _____________________. ■.........■■■■—. A Kecskeméti Pedagógus Énekkar, a Budapesti Vonósok és énekművészek előadásá­ban csendült fel a kecskeméti Katona József Színházban Handel Messiás című műve. E kon­certtel zárult szombaton este a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. fotö: galambos Sándor Császártöltés határában a kommandósokat is bevetették Kábítószeres parti a parkolóban Randalírozó és feltételezhetően kábítószer-fogyasztó fiatalok­ról érkezett bejelentés szomba­ton a kiskőrösi rendőrkapitány­ságra. A lakossági jelzések sze­rint a csoporthoz tartozó fiata­lok Császártöltés határában, a Lila bár körül parkolónak ki­alakított bozótos helyen általá­ban a hétvégeken reggeltől késő délutánig személykocsik­A tiszakécskei Point Line Bt. kábeltelevízió-hálózatának ve­zetése és szerelése során nagyon sok helyen nem tartotta be az arra vonatkozó biztonsági elő­írásokat. Ez is olvasható abban a felszólító levélben, melyet a Ti- tász illetékesei március 26-án juttattak el a helyi kábelteleví­ziós hálózatot üzemeltető Point Line Bt.-hez, illetve Szeidl Jó­zsefhez, a tiszakécskei polgár­kai rohangálnak, hangoskodnak és kábítószert fogyasztanak. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr­főkapitányság bűnügyi osztá­lya, a kiskőrösi rendőrök és a megyei kommandó szombaton összehangolt akcióval lépett fel a randalírozókkal szemben. Öt­venkilenc 16-25 év közötti fiút és lányt állítottak elő és hallgat­tak ki. Volt, akinél nagyobb. mesteri hivatal hatósági osztá­lyának vezetőjéhez. A levél sze­rint a televíziós kábelek vezeté­sénél a Point Line Bt. figyelmen kívül hagyott egy sor biztonsági rendelkezést. Ezért a Titász fel­szólította a céget, hogy a lehető legrövidebb időn belül szün­tesse meg ezt a „lakosság szá­mára potenciális veszélyt je­lentő helyzetet”. További rész­letek a 3. oldalon. volt, akinél kisebb mennyiségű kábítószert vagy kábítószer ha­tású készítményt találtak. A rendőrök a marihuánától a hasi­sig, a legkülönbözőbb kábító­szer-tartalmú tablettákig és a kábítószer-fogyasztáshoz szük­séges eszközökig - pipa, injek­ciós fecskendő stb. - mindent megtaláltak. Továbbiak a 3. ol­dalon. Kifosztott férfi Szerelmi szolgáltatást ajánlott két huszonéves nő egy közép­korú férfinek pénteken este Ha­lason. A trió a Lokomotív sörö­zőből a közeli református te­mető felé indult, ahol a beígért légyottra sor került volna. Az it­tas férfit azonban menet közben megfosztották értékeitől. Eltűnt a sértett hatezer forintja és aranylánca, így a szextúra a rendőrségen folytatódott. A fér­finek némi vigaszt nyújthat az, hogy gyorsan elfogták a marke- colókat és megkerült a lánca, valamint kétezer forintja. Életveszélyes a kécskei kábeltévé-hálózat Kettős tragédia történt Ágasegyházán Halál a borospincében Agasegyházán két férfi lelte ha­lálát vasárnap délután egy bo­rospincében. A 22 éves izsáki és a 45 éves ágasegyházi férfi holttestét a tűzoltók hozták ki a pincéből sűrített levegős légző­készülékek segítségével. A pince levegőjében mindössze 11 százalék volt az oxigén ará­nya az ideálisnak tekinthető 17 százalékkal szemben. A kecs­keméti rendőrkapitányság ál­lamigazgatási eljárás keretében folytatja a kettős tragédia vizs­gálatát. Nyomoznak a pénz­ügyőrök is, hiszen elképzel­hető, hogy mustgáz ölte meg a szénmonoxid-mérgezésben el­hunyt két férfit. A pénzügyőrök ebben az esetben arra kíván­csiak, hogy milyen bor az, ame­lyik ilyenkor forr. Félelem a feketevonaton Hétvégeken elszabadul a pokol a Budapest-Lajosmizse között közlekedő vonatokon. Aki csak teheti, ilyenkor nagy ívben el­kerüli az állomások környékét. A diszkóba igyekvő részeg fia­talok ugyanis nem ismernek könyörületet. Örkény, Dabas és Ócsa közelében a vágányok mellé kidobott ülések, vécécsé­szék, fejtámlák jelzik, hogy a srácok jól érzik magukat. A vasutasok közül néhányan megpróbáltak gátat szabni az őrjöngésnek - bár ne tették volna. Kaptak egy alapos ve­rést, mint például Bera István kecskeméti mozdonyvezető, és azóta is járhatnak a bíróságra. Végül pedig a garázdák egy nevetséges büntetéssel megúsz- szák az esetet. Az érintettek elmondása sze­rint a rendőrök is tehetetlenül szemlélik az eseményeket. Bera Istvánt például a verés után pont a vonaton utazó két egyen­ruhás rendőr figyelmeztette: baja eshet, ha feljelentést tesz, mert egyedül intézkedett. A lajosmizsei „feketevona­ton” uralkodó állapotokról a 3. oldalon olvashatnak. Kommentárunk a 2. oldalon. Kecskeméten a Kápolna réten idén is találkoztak a sárkányeresztők. A nemzetközi találkozón kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Ecker Stadler FC-FTC 0-0! Küzdelmes mérkőzésen, meglepetésre, az NB I-es akasztói futballcsapat pontot ra­bolt neves fővárosi ellenfelétől. A hétvége sporteseményei­ről lapunk 9-12. oldalon számolunk be. Súlyosbították az emberölési vádat A lajosmizsei darabolós gyil­kosság néven ismertté vált emberölés ügyében tovább fo­lyik a per Kecskeméten a me­gyei bíróságon. Pénteken az ügyésznő súlyosbította a vá­dat. S. Pál ellen eddig ember­ölés volt a vád. Az ügyésznő viszont egyes tanúvallomá­sokra hivatkozva most már előre kiterveltem nyereség- vágyból, különös kegyetlen­séggel elkövetett emberöléssel vádolja S. Pált. Az emberölé­sért öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést szabhat ki a bíróság. így viszont akár élet­fogytig tartó szabadságvesz­tést is kiszabhatnak S. Pálra, ha bűnösnek találják. Részle­tek az 5. oldalon. Fehér kistigrisek Floridában Halálra ítélték Szanaában hétfőn sortűz általi halálra ítéltek egy jemeni férfit, aki vasárnap fegyverrel támadt két iskola tanáraira és diákjaira a reggeli udvari sorakozó ide­jén. Megölte az egyik igazgató­nőt, egy tanárt, három gyereket, további hármat megsebesített. A bíróság elrendelte a vádlott személyi vagyonának - házának és autójának - elkobzását, hogy a sebesültek kórházi ápolását abból fedezzék. Az elítélt - aki fellebbezett - az iskola buszso­főré volt, a meggyilkolt igazga­tónő bocsátotta el állásából. Két fehér tigriskölyök született szombaton a floridai állatkert­ben. A fehér tigrisek veszélyez­tett, kihalóban lévő faj. Már csak fogságban élnek: az utolsó szabadon élő példányt az 1970- es években látták. Világszerte mindössze 60 példány él belőlük - illetve, most már 62 - mondotta a flo­ridai Tiger’s Eye Production egyik alapító tagja, aki a kistig­risek születésénél segédkezett. A Tiger’s Eye egzotikus állatok kereskedelmével, tenyésztésé­vel és vadállatok idomításával foglalkozik. A törékeny kis új­szülöttek egyenként 17 deka­grammot nyomnak. Anyukájuk 136 kiló, apjuk majdnem 300 kilogramm. A fehér tigriseknél gyakran előfordul, hogy az anya nem törődik kölykeivel, de a floridai tigrismama eddig megfelelően gondozta őket. Ha a kicsik életben maradnak és felnőnek, a floridai Disney World közelében lévő egyik mutatványosparkban lesznek megtekinthetőek. Gyorshírek I Új európai NATO-parancsnok Bili Clinton amerikai elnök úgy döntött, hogy az 52 éves Wesley Clark tábornokot ne­vezi ki a NATO európai szö­vetséges erőinek új főpa­rancsnokává. A tábornok je­lenleg az Egyesült Államok s Déli Parancsnokságát vezeti panamai székhellyel. Clark kiválóan beszél oroszul. 1 I I Április 2-án ünnepli 70. szüle- I tésnapját a magyar futball le­gendás alakja, Puskás Ferenc I (Öcsi). A hajdani világsztárt, I a magyar válogatott történe­tének legeredményesebb gól­lövőjét köszöntjük 11. oldali | összeállításunkkal. Nyitott égbolt I Mától korlátok nélkül közle- I kedhetnek az Európai Unió | területén a 15 tagországban 1 bejegyzett légitársaságok gé­pei. Bekapcsolódhatnak to- I vábbá bármely EU-tagország belső légiforgalmába is. Nagypénteki rablók | Rablókat keres a halasi rend­őrség. A két ismeretlen férfi pénteken este Halason, a Béke utcában támadt rá egy | helybéli férfire és elvették 66 ezer forintját. Üdítős forintok | Sokba került a nagypénteki áruszállítás a Pepsi Cola cég egyik tehergépkocsijának. A jármű Kiskunhalason az Ady Endre utcában állt meg, és amíg a sofőr nem volt ott, is­meretlen tettes elemelte a ve­zetőfülkéből a pénztározó ka- ’ zettát, a benne lévő 550 ezer I forinttal együtt. Halálra kövezték Afganisztánban a tálibok a hét végén megköveztek egy nőt, aki egy vele rokonságban nem álló férfival együtt meg­próbálta elhagyni az országot. Az iszlám előírásait szigorúan j értelmező tálibok úgy tartják, | I ha egy nőt nem családtagjá- i j nak számító férfi társaságé- i | ban találnak, a nő bűnös, ami- j | ért kövezés általi halálbünte-1 tés jár. Meglőtt vállalkozó Ismeretlen tettes vasárnap éj­szaka több lövést adott le N. A. gyöngyösi vállalkozóra. A 47 éves férfi a fegyveres tá­madás következtében súlyos, \ | de nem életveszélyes sérülé- j 1 seket szenvedett. Öcsi 70 éves 1 |

Next

/
Oldalképek
Tartalom