Petőfi Népe, 1996. szeptember (51. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

1996. szeptember 2., hétfő • A Duna—Tisza köze napilapja • 51. évf., 204. szám / 29,50 Ft Minőségi boraink védelméért Küszöbön áll a szüret, de még mindig várat magára a borok eredet- és minőségvédelmét ténylegesen szolgáló rendelet hatályba lépése. A hegyközsé­geknek ugyan a törvény előírá­sai szerint már most ki kellene adni tagjaiknak azt a szárma­zási bizonyítványt, amely a sző­lőtermesztéstől a feldolgozá­son, palackozáson át a fogyasz­tóig végigkíséri a termék útját, ám a mai napig tisztázatlanok a részletek. Nyitott kérdés, hogy ki jogosult az igazolás kiállítá­sára, mit kell annak tartalmaz­nia és így tovább. Az idevonat­kozó szabályozás hiányában írott malaszt marad a bortör­vény, ami - a borászok megíté­lése szerint - jelenlegi formájá­ban nem igazán hatékony a borhamisítások megfékezésére. Tudomásuk van ugyan a szak­minisztérium törvénymódosító javaslatáról, miszerint szabály- sértés helyett bűncselekmény legyen a borhamisítás. Mit tet­tek, tehetnek a hegyközségek eddig a magyar borok eredet- és minőségvédelme érdekében, erről közlünk körképet lapunk 5. oldalán. Tömeges baleset történt tegnap Lakiteleknél Gyalogost ütött el autójával Szabadszállás külterületén szombaton kora reggel egy he­lyi lakos. A 26 éves fiatalember gyalogosan közlekedő, hozzá hasonló korú férfit gázolt el, aki a helyszínen meghalt. A sze­mélygépkocsi-vezető ittasan és figyelmetlenül vezette jármű­vét. A vezető és utasa is súlyos sérüléssel került kórházba. Va­sárnap hajnali hat óra előtt a 44- es főúton a lakiteleki vasúti át­járó után egy Ausztriában dol­gozó török vendégmunkásokat szállító kisbusz vezetője el­aludt. A jármű egy fának rohant. A mentők a helyszínről hat sú­lyos és egy könnyű sérültet szál­lítottak kórházba, ahol 20 perc múlva egyikük meghalt. Megyei néptáncgálával fejeződött be tegnap Kecskeméten a Hírős Hét Fesztivál. Felvé­telünkön a Halas Táncegyüttes látható, akik nagy sikert arattak a főtéri színpadon bemuta­tott produkciójukkal. fotó: galambos Sándor Népes közönség „kí­sérte utolsó útjára” szom­bat délelőtt a kiskunfél­egyházi vágóhíd öreg gyárkéményét. Tízkor ha­talmas robbanás rázta meg a megviselt kémény­testet. Néhány pillanatig még tétován állt, aztán megbicsaklott, előrebu­kott, és hatalmas porfel­hőt kavarva, megroppant derékkal zuhant a földre. Benzin ömlött a talajba Gyorshírek Groznij csendes Elhagyták Groznijt mind az orosz, mind pedig a csecsen egységek. A szövetségi erők több mint 5000 katonát von­tak ki a csecsen fővárosból, ahonnan további, csaknem 400 szakadár harcos távozott. Bukaresti járvány Romániában agyhártyagyul­ladás-járvány fenyeget. A bu­karesti Egészségügyi Rendőr­felügyelőség vasárnapi köz­leménye szerint a fertőző be­tegek kezelésére szakosodott két bukaresti kórházba 36 be­teget utaltak be a hét végén agyhártyagyulladással, és a megbetegedések száma meg­haladja a 250-et. Betörőnagymama A szerb rendőrség őrizetbe vette a többrendbeli betörés­sel vádolt 63 éves Obrentija Matovic Brenát. A nagymama korú betörőasszony nem csak korával, hanem egyéni mód­szerével is méltó a figye­lemre: azzal a mesével hatolt be a áldozatainak lakásába, hogy lányának keres albérle­tet. A vendéglátók udvarias­ságuk áldozatává váltak: az előbb-utóbb előkerülő kávéba Brena asszonyság észrevétle­nül gyorsan ható altatót csempészett, s amikor a szer már hatott, ő is működésbe lépett. V TV ' Tátrai áldozatok Összesen nyolc emberéletet követelt az idén a Magas- Tátra. A legutóbbi halálos baleset pénteken történt, ami­kor egy lengyel turistába vil­lám csapott Tátralomnic mel­lett. A hegyi mentőszolgálat listáján egyébként egy eltűnt turista szerepel, egy négy év­vel ezelőtt túra közben eltűnt újságíró. A másik hosszú ideje keresett személyt, egy 24 éves pöstyéni egyetemista holttestét öt év után a nyár közepén találták meg az egyik tátrai völgyben. Harmadfokú környezetvédelmi kárelhárítási készültséget ren­deltek el Röszkénél, ahol szombatra virradóan egy bal­eset következtében 15 ezer liter benzin ömlött az országúira és az út menti talajrétegre. A kár- elhárítás több napig fog tartani. A VPOP javasolja a röszkei ha­tárátkelő elkerülését, helyette Tompát, Bácsalmást és Tiszali- getet vehetik igénybe az uta­zók. Mintegy 150 köbméter földet szükséges elszállítani a röszkei határállomás körzetéből a kiömlött benzin miatt és ezt a földet ártalmatlanítani kell. Ahol magasabb fokú a benzin- koncentrátum, ott kézi munká­val kell teherautóra rakni a szennyezett földet. Ezért Röszke polgármestere munká­sokat rendelt a határátkelő-ál­lomásra. Igazgatókeringő Kalocsán A magyarországon állomásozó IFOR-csapatok főparancsnoká­hoz fordult panasszal Oravecz Apollónia, a táborfalvi bázis közelmúltban elbocsátott dol­gozója. Mint mondja, levelében nem jogorvoslatot kér, csupán szeretné felhívni a figyelmet azokra a jogtalanságokra és megaláztatásokra, amelyeket Táborfalván a konyhai dolgo­zóknak az utóbbi időben el kell szenvedniük. Az eddigi séfekkel jól kijöt­tek az asszonyok, de a mostani főnök már a megérkezésének pillanatában megkeserítette be­osztottai életét, akik többször sírva mentek haza. Szinte min­dent átszervezett, az eddig használt munkaruhát lecserél­tette. Állítólag teljesen értel­metlen feladatokat szabott, sőt olyat is kért, ami nem tartozott a dolgozók munkakörébe. A Táborfalván történtekről a 7. oldalon olvashatnak. Kommentárunk a 2. oldalon. A kalocsai kórházban még az is megtörténhet, hogy ebben az évben rövidebb-hosszabb ideig négy személy fordul meg az igazgatói székben. A képviselő- testület múlt heti döntése után dr. Csábi Péter vezeti az intéz­ményt. Április végéig dr. Réfy Miklós, majd utána Fodor And- rásné volt az első ember a hiva­talos kórházi ranglétrán. Rá­adásul a hónap közepén lejár az igazgatói állásra másodszor ki­írt pályázat jelentkezési határ­ideje. A legutóbbi vezetőcseré­ről a leváltott Fodomé szűksza­vúan nyilatkozik, mert szívesen elkerülné a további viharokat. Csábi doktor ugyancsak békére vágyik, de nincs kétsége afelől, hogy a kórházi nyugalom még jó ideig várat magára. A leendő igazgatót sem irigylik. Részle­tek az 5. oldalon. Forró a hangulat az IFOR-konyhán Keresik a gyújtogatókat A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a csütörtökről péntekre virradóra leégett la- dánybenei Dolce Vita diszkó felgyújtóit. Mint szombaton megírtuk, a tüzet, a helyszínen talált nyomok - benzines­kanna, papír és rongydarabok - alapján szándékos gyújtoga­tás okozta. A megyei rendőr-főkapi­tányság nyomozói a hét végén is nagy erőkkel dolgoztak az ügyön. Több szemtanút - köztük egy éjjeliőrt - is ki­hallgattak. Ä gyújtogatok ugyan még nincsenek meg, ám a helyszíni adatgyűjtés és a kihallgatások eredménye biztatónak értékelhető. A rendőrök információkat kap­tak a feltételezett elkövetők­ről és az akcióhoz használt személyautóról. Ez már több, mint amit a kecskeméti Ro­binson diszkó felgyújtásánál találtak. A gyújtogatás mód­szere és egyéb körülmények is arra utalnak, hogy a Robin­sont és a ladánybenei szóra­kozóhelyet ugyanazok gyúj­tották fel. így ha a rendőrök tettest fognak, akár két legyet is üthetnek egy csapásra. Labdarúgó vb-selejtező a finnek ellen Sovány magyar győzelem A magyar labdarúgó-válogatott Orosznak az első félidőben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte a fin­neket tegnap este, a Népstadi­onban játszott vb-selejtezőn. A magyar csatárok sok helyzetet elhibáztak, sőt a második fél­időben a vendégek irányították a játékot, és csak a szerencsén múlott, hogy nem egyenlítettek ki. A további részletekről la­punk 10. oldalán írunk. Szomorkás évkezdés A diákoknak a feltételek rom­lása miatt szomorkás az évkez­dés, a szülők minden eddiginél mélyebbre nyúlhatnak a zse­bükbe, hogy megvehessék gyermekeiknek a tavalyinál 30 százalékkal drágább tanköny­veket, a nevelőknek éppoly ne­héz lesz az új tanév, mint az eddigiek, de aki megteheti, ide­jében pályát módosít - mon­dotta vasárnap Szarvason a vá­rosi tanévnyitón Szöllősi Ist­vánná, a Pedagógus Szakszer­vezet elnöke, Szarvas szocia­lista országgyűlési képviselője. A majdnem két és fél ezer szar­vasi általános és középiskolás diák, valamint tanáraik és a szü­lők előtt a szakszervezeti ve­zető kemény szavakkal bírálta azt a kormányzati politikát, amely - mint fogalmazott - azt keresi, hány lyuk van még az iskolák nadrágszíján. - Az ok­tatásügy tovább nem nyomorít­ható - hangoztatta. Ma megkezdődött az új, 1996/97-es tanév. A hét végén tanévnyitók sokaságát tartották megyeszerte. Volt, ahol egészen jóra sikeredett a becsengetés, de olyan kisdiák is akadt, akit bizony halálosan untatott a túl hivatalosra sikeredett köszöntő beszéd. Felvételünk a kiskun­félegyházi Bajcsy-Zs. Általános Iskola elsőseiről készült. Az IPOSZ országos tanévnyitójáról, melyet Kecskeméten tartottak, a 3. oldalon, Magyar Bálint kultuszminiszter megnyitójáról pedig az 5. oldalon írunk. FOTÓ: SZÁSZ ANDRÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalom