Petőfi Népe, 1996. augusztus (51. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-28 / 200. szám

Olvasói családunk Kis lak áll a nagy Dana mentében. E címen írt 1947-ben Szamosközi István színművet, aki akkortájt Dunavecsén élt. Ma nyugalmazott református püspök. A darabot 1947-ben mutatták be, az egykori szereplők azóta minden évben találkoznak Dunavecsén. A képen, amelyet Reményi Lajosné küldött, az idei, óriási sikerű előadás régi és új szereplői láthatók. A kiskunfélegyházi Béke Klub nagyszabású, remek kirándulást szervezett augusztus 17-én a bugaci úti Bense-tanyára. A kiránduláson Kis Bálint elnök meghívására részt vettek a budapesti Orczy Topogó Klub tagjai is. Felvételünk az előkóstolót örökítette meg, melyen a bográcsban főtt marhapörköltet véleményezik a hozzáértők. fotó: héjjas István A legfontosabb az édesanya Édesanyám a közelmúltban töl­tötte be 80. életévét. Kiskunha­lason él, női szabó volt. Nem az elfogultság íratja velem, de ő - egyébként Komáromi Lajosné - sok-sok embernek „csak” Margit néni. Nagyon szeretik. Nekem, nekünk is - mint min­denkinek az édesanyja - ő a legfontosabb. A fenti levelet, amely az ün­nepről számol be, és a féltve őrzött felvételt az ünnepelt At­tila fia küldte el. Margit néni szerető unokái körében. Vidám hétvége a horgásztónál Hangulatos rendezvényről számolt be a bácsalmási Juhász Jenő. így írt: a Hungam Fonó Kft. szakszervezete agusztus 20-án egész napos programot szervezett a horgásztóhoz. Főző- és horgászverseny, kö­télhúzás, labdajátékok, tréfás vetélkedők tették emlékeze­tessé a napot. A családias ren­dezvényen több mint kétszázan vettek részt. Fehér egyházán, a Petőfi-emlékhelyen készült a kép a kecskeméti diákokról. Köszönet az emberségért, jó szóért, törődésért „Az elmúlt időben többször ol­vastam elmarasztaló vélemé­nyeket az egészségügyben dol­gozókról” - írta lapunkhoz kül­dött levelében a Kecskeméten élő dr. Bene János. Aki azért ragadott tollat, hogy a nyilvá­nosság előtt köszönje meg a kecskeméti megyei kórház 3. számú belgyógyászata orvosai­nak, nővéreinek áldozatos munkáját. Mint írta, saját ta­pasztalata mást, csak jót mon­dat vele. „Köszönöm az osztály orvo­sainak, dr. Bruncsák András­nak, dr. Schmidt Ilonának, dr. Juhász Mártának, s a nővérek­nek: Katikának, Pirikének és Sárikának a fáradságot nem is­merő törődést, figyelmet.” Élményteljes erdélyi kirándulás A Fő utcát járja Akasztón a Fő utcát és egy pár mellékutcát jár immár húsz éve egy kedves, okos, segítőkész postás, Juliska. „Olyan kedves, aranyos, hogy bármilyen kéréssel fordu­lunk hozzá, mindenben segít. Sőt, kérni sem kell, Juliska ön­ként segít mindenkin. Felvilá­gosít, hogy mikor mit kell csi­nálni, hova kell fordulni.” írták hozzánk küldött kedves levelükben a Fő utca lakói. így köszönvén meg a nyilvánosság előtt Juliska, a postás jóságát. A nemzeti hagyományok meg­ismertetése segítségünkre van abban, hogy a fiatalokkal megér­tessük történelmünket, kultú­ránkat - írta levelében Ács Imre. Arról számolt be, hogy a kecs­keméti Széchenyi István Idegen- forgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola legkiválóbb diákjai e nyáron is egyhetes szakmai utazásra indultak Er­délybe, Felsősófalvára. Jártak Farkaslakán, Székelyudvarhe­lyen, Segesváron és Fehéregy­házán, s szakmájukra készülvén olyan magyaros ételekkel is megismerkedtek, amelyek ide­haza már nemigen ismertek. Anyakönyvi Hírek BAJA Születtek: Dénes Márk László (anyja neve: Molnár Mónika) Csá- voly, Varga János Dávid (Szitarity Szabina) Katymár, Horváth Róbert (Borbás Erzsébet) Csikéria, Farkas Péter (Szöllősi Éva) Sükösd, Vigh Tamás (Bencsik Veronika) Katy­már, Buknicz László (Markó Tünde) Csávoly, Vörös Annabella (Rebők Andrea) Mohács, Majzl Donovan (Sic Klára) Baja, Kovács Alexandra (Visinka Anikó) Baja, Ács Máté (Mezei Orsolya Katalin) Vaskút, Ács Ákos (Mezei Orsolya Katalin) Vaskút, Princz Ramón (Markó Mária) Baja, Jenei Tamás (Vörös Henriette) Baja, Komár- niczky Balázs (Gyulavári Gemma Nóra) Baja, Farkas Anita (László Ildikó) Dávod, Teleki Zsolt (Sörös Mária Erzsébet) Nagybaracska, Pásztor Máté (Matkó Anett) Mély­kút, Kiss Judit (Lankovics Gizella) Csátalja, Bocsa Roland (Széli Ottí- lia Erika) Baja, Mida Krisztián (Mészáros Ándrea) Madaras, Nagysivó Adrián (Illés Ildikó) Ma­daras, Somogyi Adrienn (Molnár Márta) Baja, Háry Anna (Huber Ilona) Hercegszántó, Vörös Nor­bert (Szakái Szilvia) Baja. Házasságot kötöttek: Kerestes Kálmán és Kis Erzsébet, Zengő Zoltán Ferenc és Rákos Rózsa, Korsós Attila és Dankó Anikó, Kol­lár Csaba és Schneider Veronika, Lázók Tamás és Hegyei Mária. Meghaltak: Gellért Ágota Anna (Baja), Varga Jánosné Bor Julianna (Érsekcsanád), Juhász Jánosné Melter Erzsébet (Sükösd), Korhecz András (Bácsalmás), Szilágyi Já­nosné Ébert Erzsébet (Baja), Csá- nyi János (Sükösd), Czick Istvánná Steindl Margit (Bácsborsód). KISKUNFÉLEGYHÁZA Születtek: Kovács Gábor Tamás (Seres Andrea Éva), Babos Lajos (Kristóf Erika Zsuzsanna), Gondi Ildikó (Réczicza Ildikó), Gyön­gyösi Ráhel Anna (Donka Andrea), Födi Sándor (Nyeste Erika Mó­nika), Csenki Dávid (Hári Zsu­zsanna Gabriella), Badeeb Leila (Kövesdi Ildikó Katalin), Lajos Kitti (Gajzer Anikó), Georgiádes Zoltán (Papp Edit Etelka), Somogyi Barnabás (Dávid Erzsébet), Mosá- nyi Benjámin Tamás (Lantos Zita Mária), Magony Julianna (Szabó Edit Olga), Fekete Tamás (Tóth Tamara Tímea), Beck Jordán (Greksza Ágnes), Dinnyés Doroty- tya (Bores Emőke Ildikó), Varga Ticia (Bereczki Éva), Hajagos Máté Imre (Fekete Erika Mária), Fórizs Petra (Ézsi Ildikó), Fórizs Gréta (Ézsi Ildikó). Házasságot kötöttek: Ficsór Gabriella és Bodor Imre, Szabó Andrea és Szűcs László, Boldog Gabriella és Hostyánszki Péter, An- talicz Tünde Ilona és Solymosi Zsolt László, Pemeki Szilvia Mária és Ladányi Lukács Imre, Bakró Mónika és Lakihegyi Zoltán, Réczi Krisztina Katalin és Dóra László, Frank Mariann és Hajagos-Tóth Zsolt, Szabó Ildikó és Barcsik Sán­dor, Hegedűs Tímea és Felber Ró­bert Mihály, Fodor Olga Mária és Retkes Ambrus Ferenc, Kis Tünde Sarolta és Czinege István János. Meghaltak: Födi Pál (Kiskun­félegyháza), Palásti István (Kiskun­félegyháza), Szabó Gyuláné Gera Ilona (Kiskunfélegyháza), Dobos József (Kiskunfélegyháza), Csor­dás Ferencné Patak Erzsébet (Kis­kunfélegyháza), Fehér Sándor (Kiskunfélegyháza), Farkas László (Kiskunfélegyháza), Varga Má- tyásné Nagy Zsuzsanna (Tiszaal- pár), Borbély Józsefné Fekete Ve­ronika (Kiskunfélegyháza), Tapodi Pálné Koncz Erzsébet (Kiskunfél­egyháza), Farkas Gábor (Kiskun­félegyháza), László Ferencné Zsigó Erzsébet (Kiskunfélegyháza), Csá- nyi Flórián (Kiskunfélegyháza), Mészáros János (Kiskunfélegy­háza), Kiri Gyuláné Labancz Etelka Alice (Kiskunfélegyháza), Fekete János Pál (Kiskunfélegyháza), Csábi Sándor (Jászszentlászló), Kosa Lászlóné Hegyi Erzsébet (Kiskunfélegyháza), Kása András (Tiszaalpár), Elek Antalné Bíró Franciska (Kiskunfélegyháza), Búza Jánosné Gurbó Margit Kata­lin (Pálmonostora). KISKUNHALAS Születtek: Szűcs Lívia (Garas Tímea), Borbás Béla (Fenyvesi Csilla Klára), Ferenc Botond (Ántal Tímea), Rokolya Tibor (Horváth- Teleki Zsuzsanna), Balázs Renáta (Dávid Gizella Erzsébet), Szabó Regina (Katus Ilona), Kocsis Laura (Rutai Mónika), Kiri Erika (Takács Érika), Rabb Erika (Zámbó Erika), Herczeg Alexandra (Kongó Kata­lin), Túró Tímea (Apró Katalin), Rabb Hajnalka Tímea (Fenyvesi Hajnalka), Pintér Martin (Huszár Ildikó Erzsébet), Szűcs Ákos (Nagy Andrea), Csincsák Nikolett (Ko­vács Mónika), Farkas Tamás (Kriskó Erzsébet), Petróczky Péter (Uzsorás Ildikó Magdolna), Minkó- Lajter Mónika (Somogyi Mari­anna), Szenohradszki Adél (Káko- nyi Gabriella), Sörös Vivien (Tóth Éva Andrea), Maráczi Barbara Alexandra (Kett Margit Gabriella). Hajas Fanni (Tallér Anikó). Házasságot kötöttek: Kiss Ist­ván és Nyári Anikó, Süveges Benő és Szalai Teréz, Jusztin Zoltán és Béki Ildikó, Korponai János és Szi­lágyi Hajnalka Márta, Bánfi Vil­mos és Szécsi Tünde Mária, Dér Ferenc és Jassenovics Éva, Gersits Zoltán és Földes Gabriella, Ter­nyák Róbert és Wodring Helga, Kránicz Róbert és Seres Lilla. Meghaltak: Pristicz István (Kis­kunhalas), Szalai József (Tompa), Nyerges Sándor (Kiskunhalas), Tóth Lajos (Kunfehértó), Fetter Ádámné Börcsök Julianna (Kis­kunhalas), Horváth-Almaski Gé- záné Polyákovics Mária (Tompa), Kovács Attila László (Akasztó), Kalderás Ferenc Károly (Kiskőrös), Tóth Péter Pál (Kiskunmajsa), Lu- gosi József (Bócsa), Rostás Péter (Kiskunhalas), Lehőcz Lajosné Budai Margit (Kiskunhalas), Péli László (Pirtó), Antunovics János' (Bácsalmás), Molnár Jánosné Csó­kás Erzsébet (Kecel), Harkai Er­zsébet (Kiskunhalas), Tóth József (Kiskunhalas), Varga Margit (Ke­cel), Szatmári István László (Kis­kunhalas), Gyöngyi Károly (Kis­kunhalas), Radics Sándor (Kiskun­halas), Frittman Sándor (Kiskunha­las), Kalderás József (Tompa), Fe­jes Mihályné Filus Rozália (Kecel), Katona Andrásné Maszlik Rozália (Kecel), Birkás Gábomé Guttmann Erzsébet (Kiskőrös). )

Next

/
Oldalképek
Tartalom